Документ 98-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.02.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2016 р. № 98
Київ

Про внесення змін до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 103 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 604), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 98

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства).”.

2. Підпункти 1 і 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) реалізація державної політики з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування (далі - автомобільний транспорт), міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;

2) внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;”.

3. У пункті 5:

1) підпункт 17 викласти в такій редакції:

“17) бере в установленому порядку участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства в таких організаціях, здійснює міжнародне співробітництво з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті;”;

2) доповнити пункт підпунктом 59-1 такого змісту:

“59-1) організовує та проводить конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських маршрутах загального користування, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах);”.

4. Підпункт 6 пункту 7 після слова “Укртрансбезпеки” доповнити словами “службовими посвідченнями,”.

5. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Державні службовці та працівники Укртрансбезпеки мають службові посвідчення встановленого зразка.”.

6. Підпункт 2 пункту 12 викласти в такій редакції:

“2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури пропозиції щодо забезпечення формування державної політики з питань безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті та у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, зокрема розроблені Укртрансбезпекою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;”.вгору