Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 30.12.2013977
Документ 977-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.04.2014, підстава - 95-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2013 р. № 977
Київ

Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу

{Установити, що виплати, встановлені працівникам відповідно до цієї Постанови, здійснюються за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам  згідно з Постановою КМ № 95 від 25.03.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування фонду оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу;

Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу.

2. Установити, що дія порядків, затверджених цією постановою, поширюється на медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, з 1 лютого 2014 р., в інших областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, - з 1 жовтня 2014 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 березня 2012 р. № 209 “Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 20, ст. 768);

постанову Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 395 “Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 43, ст. 1538).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2014 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2013 р. № 977

ПОРЯДОК
формування фонду оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм формування фонду оплати праці лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших спеціальностей, молодших спеціалістів з медичною освітою, у тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до закладів охорони здоров’я населення (далі - прикріплене населення), та інших категорій медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу.

2. Фонд оплати праці лікарів загальної практики - сімейних лікарів, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів інших спеціальностей (далі - лікарі), молодших спеціалістів з медичною освітою, у тому числі фельдшерів, що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене населення (далі - сестри медичні), розраховується, виходячи з чисельності прикріпленого населення та нормативів навантаження на лікарів і сестер медичних за такими формулами:

де

ФОП

- фонд оплати праці;


ФОЗП

- фонд основної заробітної плати лікарів і сестер медичних;


ФОЗПл

- фонд основної заробітної плати лікарів;


ФОЗПсм

- фонд основної заробітної плати сестер медичних;


ФДЗП

- фонд обов’язкових доплат і надбавок, передбачених законодавством;


І

- інші заохочувальні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством;


ПН

- чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування) у міській (сільській) місцевості;


ННл

- норма навантаження лікаря;


ННсм

- норма навантаження сестри медичної;


ПОл(см)

- середній посадовий оклад лікаря (сестри медичної), який визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень.

3. Норма навантаження становить:

лікаря загальної практики - сімейного лікаря - 1500 осіб у міській місцевості, 1200 осіб у сільській місцевості;

сестри медичної загальної практики - сімейної медицини (фельдшера) - 750 осіб у міській місцевості, 600 осіб у сільській місцевості;

лікаря-терапевта дільничного - 1800 осіб;

сестри медичної дільничної лікаря-терапевта дільничного - 900 осіб;

лікаря-педіатра дільничного - 800 осіб;

сестри медичної дільничної лікаря-педіатра дільничного - 400 осіб.

4. Для оплати праці інших категорій медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, які не зазначені у пункті 2 цього Порядку, кошти передбачаються в обсягах, що розраховуються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 p., № 36, ст. 1699).ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2013 р. № 977

ПОРЯДОК
встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним (далі - лікарі), молодшим спеціалістам з медичною освітою, у тому числі фельдшерам та акушерам (далі - сестри медичні), що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до них населення (далі - прикріплене населення), що надають первинну медичну допомогу.

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця. Розмір зазначеної надбавки обчислюється за такою формулою:

де

Н0

- надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);


ПН

- фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування);


НН

- норма навантаження лікаря (сестри медичної) у міській (сільській) місцевості;


ЧПН-НН

- різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;


ЧПН-(2xНН)

- різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2,5 раза;


ЧПН-(2,5xНН)

- різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше;


НПф

- норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення.

3. Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою формулою:

де

НП

- норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення;


ПО

- посадовий оклад лікаря (сестри медичної), визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;


НН

- норма навантаження лікаря (сестри медичної).

4. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення за такою формулою:

де

СН0

- скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення;


Н0

- надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);


Чн

- фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року, яка визначається за такою формулою:

де

Ч0-1

- чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;


Ч1-14

- чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;


Чч15-49

- чисельність чоловіків віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);


Чж15-49

- чисельність жінок віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);


Ч50

- чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком 50 років і старше.

5. Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних) визначається за такою формулою:

де

Ня

- надбавка за якість виконаної роботи;


ПО

- посадовий оклад, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;


- сума балів, які визначені на основі оцінки кожного з показників якості.

Показниками якості є:

показник рівня виявлення онкологічних захворювань на ранній стадії (I і II стадії) серед хворих, у яких вперше виявлено візуальні форми раку (середній показник по регіону), К1;

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень виявлення раку шийки матки (70 відсотків), К2;

показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження групи медичного ризику (90 відсотків і більше), К3;

показник питомої ваги пацієнтів з кислотно-стійкими бактеріями (+) у мокротинні серед усіх хворих з підозрою на туберкульоз або його рецидив, які були обстежені бактеріоскопічно у туберкульозних лабораторіях I рівня після звернення за медичною допомогою до закладів первинної медико-санітарної допомоги (від 5 до 10 відсотків включно), К4;

показник питомої ваги дітей віком до 6 місяців включно, які протягом звітного періоду перебували на грудному вигодовуванні (60 відсотків і більше), К5;

показник виконання календарного плану проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років (95 відсотків), К6;

показник рівня первинної захворюваності на гострий інфаркт міокарда та гострий інсульт серед населення працездатного віку на 1000 осіб прикріпленого населення відповідного віку (середній показник по регіону), К7;

показник рівня госпіталізації до закладів охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування), K8;

показник кількості виїздів за викликами екстреної медичної допомоги до хронічних хворих на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (середній показник по регіону), K9;

показник кількості консультативних висновків з приводу захворювання, наданих лікарем вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в амбулаторних умовах, на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (середній показник по регіону), K10, де регіон - Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь.

Надбавка за якість виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця.

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи здійснюється з урахуванням показників якості (К110), визначених на підставі статистичної інформації за попередній квартал.

Кожен показник якості оцінюється окремо для лікаря та сестри медичної в балах (0 або 0,05), загальна максимальна сума яких становить 0,5 балів.

6. Іншим медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, надбавка за якість виконаної роботи встановлюється за формулою, визначеною у пункті 5 цього Порядку, за умови виконання показників якості в цілому по закладу.

Керівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, та їх заступникам надбавка за якість виконаної роботи встановлюється за погодженням з організацією вищого рівня, для чого кожен показник якості оцінюється в цілому по закладу в балах (0 або 0,1), загальна максимальна сума яких становить 1 бал.

Медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, які забезпечують збір та обробку інформації, необхідної для визначення показників якості, надбавка за якість виконаної роботи встановлюється за рішенням керівника закладу, для чого кожен показник якості оцінюється в цілому по закладу в балах (0 або 0,05), загальна сума яких становить 0,5 балів.

7. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу та нараховуються щомісяця залежно від результатів роботи за попередній місяць.

8. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.вгору