Документ 976-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2018 р. № 976
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2018 р. № 976

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, є:

види послуг, що мають право надавати суб’єкти господарювання на ринках фінансових послуг;

період, у якому суб’єкти господарювання отримали право надавати послуги на ринках фінансових послуг;

показники діяльності суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг;

дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг;

результати проведення аудиту звітності суб’єктів господарювання.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг визначено в додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) щодо провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг здійснюються Нацкомфінпослуг за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена:

до високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

до середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

до незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3)

недобросовісна ринкова поведінка

невиконання зобов’язань перед споживачами фінансових послуг (збитки, завдані споживачам)

види послуг, що мають право надавати суб'єкти господарювання на ринках фінансових послуг

період, у якому суб’єкти господарювання отримали право надавати послуги на ринках фінансових послуг

показники діяльності суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг

дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

результати проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарюванняДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику відпровадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг, їх показники, кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники

Кількість балів*

1.

Види послуг, що мають право надавати суб’єкти господарювання на ринках фінансових послуг

1) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення хоча б одного з таких видів страхування: добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я); добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби; добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); добровільного страхування медичних витрат; добровільного страхування сільськогосподарської продукції; обов’язкового медичного страхування; обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

152) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення страхування життя

103) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення видів страхування інших, ніж зазначені у показниках 1 і 2 критерію 1

104) суб’єкт господарювання є страховим та/або перестраховим брокером

55) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

106) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (для кредитних спілок)

47) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання гарантій та поручительств (для кредитних спілок)

18) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання хоча б одної з таких фінансових послуг: довірче управління фінансовими активами; адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

159) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”

1510) суб’єкт господарювання (крім кредитної спілки) має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту

411) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання фінансового лізингу

412) суб’єкт господарювання (крім кредитної спілки) має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання гарантій та поручительств

313) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання послуг з факторингу

414) суб’єкт господарювання має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на адміністрування недержавних пенсійних фондів

15

2.

Період, у якому суб’єкти господарювання отримали право надавати послуги на ринках фінансових послуг

1) суб’єкт господарювання отримав першу ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) протягом періоду оцінки відповідності** (для ліцензіатів)

102) суб’єкт господарювання отримав першу ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) раніше періоду оцінки відповідності (для ліцензіатів)

53) суб’єкт господарювання (недержавний пенсійний фонд або страховий (перестраховий) брокер) внесений до відповідного реєстру, що ведеться Нацкомфінпослуг, протягом періоду оцінки відповідності

54) суб’єкт господарювання (недержавний пенсійний фонд або страховий (перестраховий) брокер) внесений до відповідного реєстру, що ведеться Нацкомфінпослуг, раніше періоду оцінки відповідності

1

3.

Показники діяльності суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг

1) розмір чистих страхових премій суб’єкта господарювання, що відноситься до показника 1 критерію 1, отриманих за договорами страхування з видів страхування, зазначених у показнику 1 критерію 1, становить 70 і більше відсотків усіх чистих страхових премій протягом періоду оцінки відповідності

202) розмір чистих страхових премій суб’єкта господарювання, що відноситься до показника 1 критерію 1, отриманих за договорами страхування з видів страхування, зазначених у показнику 1 критерію 1, становить менше 70 відсотків усіх чистих страхових премій протягом періоду оцінки відповідності

153) суб’єкт господарювання, що відноситься до показника 2 критерію 1, протягом періоду оцінки відповідності отримував страхові премії та/або формував страхові резерви

104) суб’єкти господарювання, що відносяться до показників 3 і 4 критерію 1, протягом періоду оцінки відповідності отримували страхові премії та/або формували страхові резерви та/або провадили посередницьку діяльність у страхуванні/перестрахуванні

55) суб’єкти господарювання, що відносяться до показників 1-4, протягом періоду оцінки відповідності не отримували страхові премії та/або не формували страхові резерви, та/або не провадили посередницьку діяльність у страхуванні/перестрахуванні

0 ***6) суб’єкт господарювання (недержавний пенсійний фонд) має кількість учасників недержавного пенсійного фонду, що становить 50 і більше тис. осіб, на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності та/або суб’єкт господарювання, який здійснює адміністрування такого фонду

57) суб’єкт господарювання (недержавний пенсійний фонд) має кількість учасників недержавного пенсійного фонду, що становить менше 50 тис. осіб, на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності та/або суб’єкт господарювання, який здійснює адміністрування такого фонду

08) у суб’єкті господарювання (недержавному пенсійному фонді) зменшилася кількість учасників недержавного пенсійного фонду більш як на 20 відсотків протягом періоду оцінки відповідності та/або суб’єкт господарювання, який здійснює адміністрування такого фонду

109) у суб’єкті господарювання (недержавному пенсійному фонді) не зменшилася кількість учасників недержавного пенсійного фонду більш як на 20 відсотків протягом періоду оцінки відповідності та/або суб’єкт господарювання, який здійснює адміністрування такого фонду

010) у суб’єкті господарювання (недержавному пенсійному фонді) чиста вартість одиниці пенсійних активів зменшилася протягом періоду оцінки відповідності більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку, та/або суб’єкт господарювання, який здійснює адміністрування такого фонду

511) у суб’єкті господарювання (недержавному пенсійному фонді) чиста вартість одиниці пенсійних активів не зменшилася протягом періоду оцінки відповідності більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду, якщо це не обумовлено об’єктивними змінами на фінансовому ринку, та/або суб’єкт господарювання, який здійснює адміністрування такого фонду

012) суб’єкти господарювання надають послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” та мають зобов’язання перед довірителями фонду фінансування будівництва або власниками сертифікатів фондів операцій з нерухомістю

513) недотримання суб’єктами господарювання, які надають послуги з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”, обов’язку контролювати дотримання забудовником умов та зобов’язань за договором між ним та забудовником з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника

1014) загальна кількість довірителів фонду фінансування будівництва та власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила 500 і більше осіб

715) загальна кількість довірителів фонду фінансування будівництва та власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила менше 500 осіб

316) розмір активів кредитної спілки становив менше 1 млн. гривень на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності

117) розмір активів кредитної спілки становив від 1 до 10 млн. гривень на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності

418) розмір активів кредитної спілки становив 10 і більше млн. гривень на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності

719) темп зростання розміру активів кредитної спілки перевищував середній рівень зростання активів усіх кредитних спілок, внесених до державного реєстру фінансових установ, на 7 відсотків протягом періоду оцінки відповідності

320) розмір внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів кредитної спілки становив до 10 млн. гривень протягом періоду оцінки відповідності

321) розмір внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів кредитної спілки становив 10 і більше млн. гривень протягом періоду оцінки відповідності

722) темп зростання розміру внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів кредитної спілки перевищував середній рівень зростання розміру внесків (вкладів) на депозитні рахунки членів усіх кредитних спілок, внесених до державного реєстру фінансових установ, на 7 відсотків протягом періоду оцінки відповідності

323) загальна кількість чинних договорів про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила від 500 до 1000 договорів

1024) загальна кількість чинних договорів про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила 1000 і більше договорів

2025) загальна кількість лізингоодержувачів - фізичних осіб, з якими укладено договори фінансового лізингу, на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становить більше 300 осіб

426) загальна сума вимог до боржників - фізичних осіб за договорами факторингу на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила більше 5 000 000 гривень

427) загальна кількість договорів з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, укладених суб’єктами господарювання (крім кредитних спілок) з фізичними особами, на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила більше 300 договорів

428) обсяг наданих послуг на підставі договорів з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, укладених суб’єктами господарювання (фінансовими компаніями, які здійснюють лише надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту), становить 10 і менше млн. гривень протягом періоду оцінки відповідності

729) обсяг наданих послуг на підставі договорів з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, укладених суб’єктами господарювання (фінансовими компаніями, які здійснюють лише надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту), перебуває у проміжку між більше 10 та включно 20 млн. гривень протягом періоду оцінки відповідності

1430) обсяг наданих послуг на підставі договорів з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, укладених суб’єктами господарювання (фінансовими компаніями, які здійснюють лише надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту), становить більше 20 млн. гривень протягом періоду оцінки відповідності

2031) суб’єкт господарювання має хоча б один договір на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (крім кредитних спілок)

2032) загальна кількість договорів з надання гарантій та поручительств, укладених суб’єктами господарювання (крім кредитних спілок) з фізичними особами, на будь-яку звітну дату протягом періоду оцінки відповідності становила більше 300 договорів

4

4.

Дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері ринків фінансових послуг

1) суб’єкт господарювання протягом періоду оцінки відповідності критеріям порушував на будь-яку дату вимоги законодавства, а саме:

кадрові вимоги;


4організаційні та технологічні вимоги;

4вимоги щодо виконання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, формування резервних фондів;

14вимоги щодо дотримання умов договорів про надання послуг на ринках фінансових послуг;

14інші вимоги законодавства

22) суб’єкт господарювання протягом періоду оцінки відповідності критеріям допустив повторне порушення законодавства у сфері ринків фінансових послуг

11

5.

Результати проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання

1) за результатами аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання думка аудитора щодо річної фінансової звітності, викладена в аудиторському звіті, є немодифікованою

02) за результатами аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання думка аудитора щодо річної фінансової звітності, викладена в аудиторському звіті, є модифікованою (думка із застереженням)

13) за результатами аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання думка аудитора щодо фінансової звітності, викладена в аудиторському звіті, є модифікованою (негативна думка або відмова від висловлення думки) або аудиторський звіт не подано до Нацкомфінпослуг

6

__________
* Для показників критерію 3 періодом оцінки відповідності є період з 1 липня року, що передує року складення/оновлення переліку суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері ринків фінансових послуг, по 30 червня поточного року, в якому формується/оновлюється такий перелік.
Для показників критеріїв 1, 2, 4, 5 періодом оцінки відповідності є період з 1 вересня року, що передує року складення/оновлення переліку суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері ринків фінансових послуг, по 31 серпня поточного року, в якому формується/оновлювався такий перелік.
** Оцінка відповідності - це процес проведення оцінки ступеня небезпеки, масштабу, виду та сфери діяльності, наявності порушень у попередній діяльності суб’єктів господарювання.
*** У разі невіднесення суб’єкта господарювання до певного показника кількість балів такого показника дорівнює “0”.

Шкала балів

Ступінь ризику від провадження господарської діяльності

Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Від 41 до 100

високий ризик

один раз на два роки

Від 21 до 40

середній ризик

один раз на три роки

Від 0 до 20

незначний ризик

один раз на п’ять роківвгору