Заява № 9784/09, подана Валентиною Петрівною Руденко проти України, та 4 інші заяви (див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява, Перелік від 29.09.2016
Документ 974_d10, поточна редакція — Прийняття від 29.09.2016

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 9784/09,
подана Валентиною Петрівною Руденко проти України,
та 4 інші заяви (див. перелік у додатку)

Автентичний переклад

29 вересня 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Ханлар Гаджиєв (<...>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<...>),
Карло Ранцоні (<...>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<...>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяви, подані у різні дати, зазначені в таблиці у додатку,
з огляду на декларації про прийняття умов дружнього врегулювання у справах,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Перелік заявників наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість кримінальних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд). Уряд також було повідомлено про скарги, зазначені у деяких заявах, щодо тих самих фактів, але за іншими положеннями Конвенції.

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їм суми, вказані в таблиці, що додається. Ці суми будуть конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачені протягом тримісячного строку від дати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цих сум упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку.

Виплата зазначених сум становитиме остаточне вирішення справ.

ПРАВО

Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в одному рішенні.

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, заяви слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує об’єднати заяви.

Вирішує вилучити справи з реєстру справ Суду відповідно до статті 39 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 жовтня 2016 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖИЄВДодаток

№ з/п

№ заяви,
дата подання

П.І.Б. заявника,
дата народження

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

9784/09
06/02/2009

Валентина Петрівна
РУДЕНКО
11/07/1949

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

27/04/2016

16/03/2016

3 900

2

71414/10
15/08/2010

Борис Федорович
ПАНЧЕНКО
22/10/1940


26/05/2016

17/02/2016

7 800

3

524/11
12/12/2010

Віталій Вікторович
БАШТОВИЙ
31/12/1982


23/02/2016

04/04/2016

2 400

4

66841/14
14/01/2015

Андрій Іванович
ТОВКАЧ
01/01/1953

пункт 1 статті 2 Протоколу № 4 - надмірна тривалість застосування підписки про невиїзд

31/03/2016

17/02/2016

3 100

5

45541/15
15/08/2010

Олександр Миколайович
ГОЛОВКО
20/03/1952


26/05/2016

15/02/2016

4 800

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.вгору