Рішення у справі «Міхайлов та інші проти України» (Заява № 80643/12 та 10 інших заяв - див. перелік у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 11.01.2018
Документ 974_c29, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2018

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Міхайлов та інші проти України»
(Заява № 80643/12 та 10 інших заяв - див. перелік у додатку)

СТРАСБУРГ
11 січня 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Міхайлов та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в. о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 07 грудня 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені у переліку в додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Деякі заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, зокрема, на те, що досудове тримання під вартою було надмірно тривалим. Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 1 цієї статті, ... йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

7. Суд зазначає, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення під час провадження, які гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені у низці попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 110, ЄСПЛ 2000-ХІ, та рішення у справі «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, пп. 41-44, ЄСПЛ 2006-Х, з подальшими посиланнями).

8. У справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року, та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15, від 15 грудня 2016 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання заявників під вартою була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СКАРГИ

11. Деякі заявники також звернулися з іншими скаргами за іншими положеннями Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали, та з огляду на висновки Суду в рішеннях у справах «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, від 30 березня 2004 року, та «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine) (згадується раніше), Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

13. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у доданій таблиці.

14. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує заяви прийнятними.

3. Постановляє, що ці заяви свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

5. Постановляє, що:

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 січня 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції (надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П. І. Б. представника
та місце проживання

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики Суду

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

80643/12
05/12/2012

Руслан Олександрович
МІХАЙЛОВ
07/01/1977

Володимир Іванович
Федорець
м. Запоріжжя

з 04/11/2006 по 16/04/2008

1 рік, 5 місяців та 13 днів


2 900

з 20/10/2008 по 31/03/2010

1 рік, 5 місяців та 12 днів

з 30/08/2011 по 21/06/2013

1 рік, 9 місяців та 23 дні

2

24135/13
22/03/2013

Геннадій Вікторович
КУЗЬМЕНКО
17/12/1972


з 25/02/2011 по 19/03/2012

1 рік та 24 дні


1 300

з 09/10/2012 по 01/10/2013

11 місяців та 23 дні

3

39615/13
10/06/2013

Юрій Олександрович
ЛИСЕНКО
20/11/1980


з 15/12/2011 по 13/08/2014

2 роки, 7 місяців та 30 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: повторення стандартного обґрунтування у рішеннях щодо продовжуваного тримання під вартою

2 200

4

47396/13
10/07/2013

Руслан Вікторович
ЛЕВЧЕНКО
10/09/1982


з 18/08/2009 по 24/10/2011

2 роки, 2 місяці та 7 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: відсутність судового перегляду щодо продовжуваного тримання під вартою; скарга за статтею 13 має розглядатися згідно з пунктом 4 статті 5
Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження: кримінальне провадження відкрито 20/08/2009, триває досі (дві інстанції)

3 400

з 23/02/2012 по 17/03/2014

2 роки та 23 дні

5

55766/13
25/08/2013

Олександр Григорович ШКОЛЕНКО
03/08/1987


з 21/10/2009 по 08/10/2010

11 місяців та 18 днів


1 200

з 10/05/2012 по 07/11/2012

5 місяців та 29 днів

з 14/03/2013 по 11/07/2013

3 місяці та 28 днів

6

61635/13
17/09/2013

Володимир Васильович
КОЛОС
07/09/1979


з 09/11/2008 по 15/12/2010

2 роки, 1 місяць та 7 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінальних проваджень: 5 років та 8 місяців, дві інстанції.
Провадження досі тривають

3 400

з 15/03/2012 по 05/06/2014

2 роки, 2 місяці та 22 дні

7

73056/13
13/11/2013

Віталій Григорович
КРИВОНОС
23/02/1986


з 10/04/2010 по 22/07/2011

1 рік, 3 місяці та 13 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: суд належним чином не розглянув клопотання заявника щодо звільнення його з-під варти, подане ним між 10/04/2010 та 15/01/2014  - заявник подав два обґрунтованих клопотання

2 500

з 21/12/2012 по 22/07/2014

1 рік, 7 місяців та 2 дні

8

73715/13
16/11/2013

Лілія Володимирівна
БОРОДІНА
27/04/1975


з 30/05/2011 по 12/06/2014

3 роки та 14 днів


1 900

9

60061/14
23/08/2014

Владислав Миколайович
ПОПОВИЧ
30/11/1980

Олександр Вадимович
Заруцький
м. Київ

з 13/04/2010 по 29/05/2012

2 роки, 1 місяць та 17 днів


1 900

з 11/06/2013 по 25/02/2014

8 місяців та 15 днів

10

73810/14
17/11/2014

Володимир Іванович
ЗАРИЦЬКИЙ
24/02/1969

Олена Олександрівна
Тупчий
м. Київ

з 15/12/2011 по 13/08/2014

2 роки, 7 місяців та 30 днів

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: заявник подавав численні клопотання щодо звільнення його з-під варти, які були відхилені судом без належного обґрунтування

2 200

11

24675/16
21/04/2016

Сергій Сергійович
ЗАЄВИЙ
26/10/1992

Дмитро Вікторович
Ягунов
м. Київ

з 04/03/2013 по 30/10/2015

2 роки, 7 місяців та 27 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження; провадження триває 3 роки та 4 місяці у першій інстанції

2 200

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий з заявника.вгору