Рішення у справі «Наконечний та інші проти України» (Заява № 34900/08 та 10 інших заяв - див. таблицю у додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 11.01.2018
Документ 974_c20, поточна редакція — Прийняття від 11.01.2018

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Рішення у справі «Наконечний та інші проти України»
(Заява № 34900/08 та 10 інших заяв - див. таблицю у додатку)

СТРАСБУРГ
11 січня 2018 року

Автентичний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Наконечний та інші проти України»

Європейський Суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Андре Потоцький (<…>), Голова,
Сіофра О’Лірі (<…>),
Мартіньш Мітс (<…>), судді,
та Лів Тігерштедт (<…>), в, о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 07 грудня 2017 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначеними в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4. Заявники скаржились на надмірну тривалість досудового тримання під вартою. Деякі заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржились, головним чином, на те, що досудове тримання їх під вартою було необґрунтовано довгим. Вони посилались на пункт 3 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:

Пункт 3 статті 5

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 1 цієї статті, ... йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення підчас провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.».

7. Суд зауважує, що загальні принципи щодо права на судовий розгляд протягом розумного строку або звільнення підчас провадження, гарантовані пунктом 3 статті 5 Конвенції, були викладені в ряді попередніх рішень (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 110, ЄСПЛ 2000-ХІ, та рішення у справі «Маккей проти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, пп. 41-44, ЄСПЛ 2006-Х, з подальшими посиланнями).

8. У справах «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, рішення від 10 лютого 2011 року, та «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine), заява № 40583/15, рішення від 15 грудня 2016 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі.

9. Розглянувши всі наявні в нього матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість досудового тримання під вартою була надмірною.

10. Таким чином, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ

11. У заявах №№ 38999/09, 17756/11, 4925/12, 31425/12 та 72474/12 заявники також подали інші скарги щодо порушення положень Конвенції відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, а також вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними. Розглянувши всі наявні матеріали, та з огляду на висновки Суду в рішеннях у справах «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, рішення від 30 березня 2004 року, та «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, вказане вище, Суд вирішує, що вони також вказують на порушення Конвенції.

IV. ІНШІ СКАРГИ

12. Заявники у заявах №№ 34900/08, 47003/08 та 6407/12 також подали інші скарги за різними статтями Конвенції.

13. Суд розглянув заяви, зазначені у таблиці в додатку, та вважає, що з огляду на всі наявні у нього матеріали та настільки, наскільки вони охоплюються його компетенцією, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, або не розкривають жодних ознак порушення прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.

Таким чином, ця частина скаргу заявах має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

15. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику, Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені в таблиці у додатку. Проте Суд не присуджує суму заявнику за заявою № 63545/11, який не надав відповіді на прохання Суду подати свої вимоги щодо справедливої сатисфакції відповідно до правила 60 Регламенту Суду.

16. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою та інші скарги відповідно до усталеної практики Суду, які зазначені в таблиці у додатку, а решту заяв №№ 34900/08, 47003/08 та 6407/12 - неприйнятними.

3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 3 статті 5 Конвенції щодо надмірної тривалості досудового тримання під вартою.

4. Постановляє, що було порушення Конвенції щодо інших скарг відповідно до усталеної практики Суду (див. таблицю у додатку).

5. Постановляє, що:

(а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти,

6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 січня 2018 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

В. о. заступника Секретаря

Лів ТІГЕРШТЕДТ

Голова

Андре ПОТОЦЬКИЙ


Додаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами за пунктом 3 статті 5 Конвенції
(надмірна тривалість досудового тримання під вартою)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

П.І.Б. представника та місце проживання

Період тримання під вартою

Тривалість строку тримання під вартою

Інші скарги відповідно до усталеної практики

Сума, присуджена кожному заявнику а якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат
(в євро)-1

1

34900/08
04/07/2008

Олександр Віталійович
НАКОНЕЧНИЙ
23/03/1986

З 20/07/2004 по 08/08/2008

4 роки та 20 днів

2 500

2

47003/08
06/09/2008

Костянтин Васильович
ЄМЕЦЬ
31/10/1974

З 17/01/2006 по 12/10/2006
З 06/07/2007 по 27/03/2008
З 22/08/2008 по 21/08/2009

8 місяців та 26 днів
8 місяців та 22 дні
1 рік

1 600

3

38999/09
08/07/2009

Юрій Андрійович
МІРОШНІЧЕНКО
20/08/1969

Володимир Васильович Сунцов
м. Харків

З 09/04/2009 по 19/11/2012

3 роки, 7 місяців та 11 днів

Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження - провадження тривало в період між 2009 та 2012 роками в одній інстанції

3 000

4

62281/09
10/11/2009

Василь Іванович
ДУРАКОВ
21/08/1964

З 03/02/2006 по 18/05/2007
З 24/07/2007 по 04/04/2008
З 16/06/2009 по 12/11/2010

1 рік, 3 місяці та 16 днів
8 місяців та 12 днів
1 рік, 4 місяці та 28 днів

2 700

5

17756/11
12/03/2011

Євген Олександрович
РУБЕЛЬ
25/06/1989

З 22/01/2009 по 30/12/2009
З 07/05/2010 по 29/07/2011
З 11/05/2012 по 19/06/2012

11 місяців та 9 днів
1 рік, 2 місяці та 23 дні
1 місяць та 9 днів

Підпункт "с" пункту 1 статті 5 - незаконне досудове тримання під вартою: національні суди не встановили строків продовжуваного тримання заявника під вартою (див. рішення у справі «Єлоєв проти України», заява № 17283/02, п. 54, від 06 листопада 2008 року)
Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження: щонайменше 3 роки та 6 місяців в двох інстанціях

5 900

6

63545/11
29/09/2011

Микола Трохимович
ЯКИМЧУК
01/09/1957

З 19/04/2006 по 02/07/2012

6 років, 2 місяці та 14 днів

0

7

4925/12
14/01/2012

Андрій Юрійович
РЕЗНІЧЕНКО
20/08/1977

З 12/04/2010 по 05/12/2012

2 роки, 7 місяців та 24 дні

Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою

2 200

8

6407/12 14/12/2011

В’ячеслав Олександрович
ШТЕМЕНКО
07/12/1984

З 11/03/2010 по 02/12/2011
З 25/12/2012 по 04/06/2013

1 рік, 8 місяців та 22 дні
5 місяців та 11 днів

1 400

9

31425/12
13/12/2012

Євген Малекович
АНТОНОВ
02/09/1984

З 11/11/2011 по 21/05/2013

1 рік, 6 місяців та 11 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення волі, зокрема, тримання під вартою без складання протоколу та тримання під вартою без судового рішення чи будь-якої іншої законної підстави
Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду тримання під вартою: відсутність належного перегляду на стадії судового розгляду

5 900

10

53655/12
05/08/2012

Дмитро Анатолійович
ШЕЙКО
02/05/1979

З 18/06/2010 по 25/09/2012

2 роки, 3 місяці та 8 днів

1 400

11

72474/12
26/10/2012

Юрій Борисович
ВЕРЕМЧУК
17/04/1984

Зоряна Олександрівна
Кириленко
Львів

З 02/01/2012 по 20/07/2015

3 роки, 6 місяців та 19 днів

Пункт 1 статті 5 - незаконне позбавлення волі, зокрема, тримання під вартою без складання протоколу та тримання під вартою без судового рішення чи будь-якої іншої законної підстави
Пункт 4 статті 5 - надмірна тривалість судового перегляду щодо тримання під вартою
Пункт 1 статті 6 - надмірна тривалість кримінального провадження: з 02.01.2012 року в одній інстанції

5 900

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий із заявників.вгору