Справа «Павлов та інші проти України» (Заява № 8237/06 та 13 інших заяв - див. таблицю в додатку)
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Справа, Заява [...] від 05.11.2015
Документ 974_a91, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2015

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Справа «Павлов та інші проти України»
(Заява № 8237/06 та 13 інших заяв - див. таблицю в додатку)

СТРАСБУРГ
05 листопада 2015 року

Офіційний переклад

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Павлов та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ангеліка Нуссбергер (<…>), Голова,
Ганна Юдківська (<…>),
Вінсент А. Де Гаетано (<…>), судді,
та Карен Рейд (<…>), Секретар секції,

після обговорення за зачиненими дверима 15 жовтня 2015 року
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) у різні дати, зазначені в таблиці, що додається.

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

ФАКТИ

3. Перелік заявників та відповідні відомості щодо заяв викладено в таблиці, що додається.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність в національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту. У деяких заявах заявники також скаржилися за іншими положеннями Конвенції.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх одночасно в єдиному рішенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися на тривалість цивільного провадження, яка була несумісна з вимогами щодо «розумного строку», та у зв’язку з цим на відсутність ефективних засобів юридичного захисту. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, які передбачають таке:

Стаття 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...».

Стаття 13

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».

7. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватися у світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних органів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У групах справ «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukrane), № 41984/98, від 09 листопада 2004 року, та «Єфименко проти України» (Efimenko v. Ukraine), № 55870/00, від 18 липня 2006 року, Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, про які йдеться в цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику з вказаного питання, Суд вважає, що в даному випадку тривалість провадження була надмірною і не відповідала вимогам «розумного строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б подати скарги щодо тривалості провадження.

11. Таким чином, ці скарги є явно обґрунтованими та розкривають порушення пункту 1 статті 6 і статті 13 Конвенції.

III. ІНШІ СКАРГИ

12. Деякі заявники подали інші скарги за різними статтями Конвенції.

13. Суд розглянув заяви, наведені в таблиці у додатку, у світлі всіх наявних матеріалів та в межах своєї компетенції, і доходить висновку, що вони не розкривають жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією чи протоколами до неї.

Таким чином, ця частина заяв є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

14. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

15. Беручи до уваги наявні матеріали та свою практику (див. зокрема, «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, пп. 109 і 112, від 09 листопада 2004 року), Суд вважає за належне присудити суми, зазначені в таблиці.

16. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

1. Вирішує об’єднати заяви.

2. Оголошує прийнятними скарги заявників щодо надмірної тривалості цивільного провадження та відсутності в національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах - неприйнятними.

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.

4. Постановляє, що:

(a) держава-відповідач протягом трьох місяців має сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 05 листопада 2015 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Ангеліка НУССБЕРГЕРДодаток

ПЕРЕЛІК
заяв зі скаргами на порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільного провадження та відсутність ефективних засобів юридичного захисту в національному законодавстві)

№ заяви і дата подання

П. І. Б. заявника
Дата народження

Ім’я та місцезнаходження представника

Початок провадження

Закінчення провадження

Загальна тривалість провадження інстанції

Суми, присуджені в якості моральної і матеріальної шкоди, та витрати заявника/ членів сім’ї (в євро)-1

1

8237/06
18.02.2006

Василь Васильович
ПАВЛОВ
27.10.1942


01.04.2004

26.01.2010

5 років та 10 місяців
3 інстанції

500

2

18036/08
03.04.2008

Анатолій Олександрович
ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ
04.08.1957


11.09.1997

04.09.2006

9 років
3 інстанції

1 300

3

57511/09
20.10.2009

Віктор Григорович
ДУПАК
24.05.1955


01.07.1999

30.06.2009

10 років
3 інстанції

2 400

4

22809/12
09.04.2012

Григорій Вікторович
КРАМАР
28.01.1969


01.05.1999

28.10.2011

12 років та 6 місяців
3 інстанції

3 600

5

54439/12
07.08.2012

Лідія Зосимівна
СИМЕНИЧЕНКО
28.04.1945


01.06.1999

15.02.2012

12 років та 8 місяців
3 інстанції

5 500

6

62350/12
21.09.2012

Раїса Тимофіївна
РУССАКОВА
17.12.1939


24.05.1999
12.11.2008

20.12.2003
07.02.2012

4 роки та 7 місяців
3 інстанції
3 роки та 3 місяці
3 інстанції

1 200

7

75716/12
21.11.2012

Володимир Григорович
ПОУХ
10.09.1946


06.03.2006

01.06.2012

6 років та 3 місяці
3 інстанції

600

8

78970/12
28.11.2012

Григорій Миколайович
ШЕВЧЕНКО
15.01.1949


28.04.2005

05.07.2012

7 років та 2 місяці
3 інстанції

1 200

9

80842/12
01.12.2012

Сергій Анатолійович
ДАНІЛОВ
03.03.1956


03.04.2006

25.02.2013

6 років та 11 місяців
2 інстанції

1 300

10

8362/13
24.01.2013

Лариса Павлівна
ЧОРНА
18.11.1956
Олександр Анатолійович
ШИЯН
02.03.1977

ЯКИМЕНКО
Сергій Георгійович
Кривий Ріг

01.01.2007

04.02.2013

6 років та 1 місяць
3 інстанції

500

11

23815/13
12.11.2012

Володимир Володимирович
ПАВЛІВ
13.08.1952


25.10.2005

22.05.2012

6 років та 7 місяців
3 інстанції

600

12

31335/13
19.04.2013

Борис Олексійович
НІКОЛЕНКО
05.04.1938


13.04.2004

29.10.2012

8 років та 7 місяців
3 інстанції

1 800

13

36794/13
20.05.2013

Тетяна Валентинівна
НАЛИВАЙКО
07.05.1961


07.02.2005

28.11.2012

7 років та 10 місяців
3 інстанції

800

14

69357/13
24.10.2013

Наталія Леонтіївна
ТАРАН
18.06.1962


06.01.2004

27.03.2013

9 років та 3 місяці
3 інстанції

1300

__________
-1 Плюс будь-які податки, які можуть бути стягнені з заявника.вгору