Заява N 42823/05, подана Іриною Сект проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Ухвала від 22.09.2009
Документ 974_450, поточна редакція — Прийняття від 22.09.2009

                  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
П'ята секція
У Х В А Л А

Заява N 42823/05,
подана Іриною Сект проти України

Переклад офіційний
Європейський суд з прав людини (п'ята секція) 22 вересня
2009 року, засідаючи палатою, до складу якої увійшли: п. Пеер Лоренцен (Peer Lorenzen), Голова, п. Карел Юнгвірт (Karel Jungwiert), п. Райт Маруст (Rait Maruste), п. Марк Віллігер (Mark Villiger), пані Миряна Лазарова-Трайковська (Mirjana Lazarova
Trajkovska), пані Здравка Калайджиєва (Zdravka Kalaydjieva), судді, п. Михайло Буроменський (Mykhaylo Buromenskiy), суддя ad hoc, а також пані Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар
секції, беручи до уваги зазначену заяву, подану 24 листопада
2005 року; беручи до уваги надані офіційні декларації щодо досягнення
дружнього врегулювання у зазначеній справі; після обговорення постановляє таке рішення:
ПРОЦЕДУРА
Заявниця, пані Ірина Сект, громадянка Сполучених Штатів
Америки, 1936 року народження, проживає у місті Арлінгтон, США.
Уряд України (далі - Уряд) був представлений Урядовим
уповноваженим - п. Ю.Зайцевим. 7 січня 2009 року Суд вирішив направити Уряду скаргу заявниці
за статтею 2 Протоколу N 7 до Конвенції ( 994_804 ) стосовно
відсутності ординарної процедури оскарження у справах про
порушення митних правил. Заявниця також посилалася на статтю
1 Першого протоколу до Конвенції ( 994_535 ). 5 та 7 серпня 2009 року Суд отримав підписані сторонами
декларації про досягнення дружнього врегулювання у справі, згідно
з якими заявниця погоджується відмовитись від будь-яких скарг
проти України, які стосуються фактів, викладених у цій заяві, в
обмін на зобов'язання Уряду виплатити 300 (триста) євро
компенсації моральної шкоди та судових витрат, які мають бути
конвертовані в національну валюту за курсом на день здійснення
платежу та звільнені від будь-яких податків. Зазначена сума має
бути виплачена протягом трьох місяців з моменту отримання
повідомлення про ухвалу Суду відповідно до пункту 1 статті 37
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
( 995_004 ). У випадку несплати належної заявниці суми упродовж
зазначеного тримісячного строку Уряд має сплатити пеню, яка
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального
банку плюс три відсоткові пункти, які нараховуються з часу
закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку.
Уряд також погодився, що в цій заяві піднімаються питання,
аналогічні тим, за якими Судом вже було встановлено порушення
статті 2 Протоколу N 7 до Конвенції ( 994_804 ) у справі "Гурепка
проти України" ( 980_437 ) (заява N 61406/00, пп. 61-62,
від 6 вересня 2005 р.), та взяв на себе зобов'язання на виконання
угоди про дружнє врегулювання опублікувати ухвалу, винесену Судом
у цій справі. Сплата вищезазначеної суми та офіційне опублікування
цієї ухвали становитиме остаточне вирішення справи.
ЩОДО ПРАВА
Суд бере до уваги факт досягнення сторонами угоди дружнього
врегулювання. Суд впевнений, що угода дружнього врегулювання
ґрунтується на повазі до прав людини, як це визначено у Конвенції
( 995_004 ) та протоколах до неї, і не знаходить підстав
загального характеру для подальшого розгляду заяви (пункт 1
статті 37 Конвенції in fine). Згідно із зазначеним вище справу має бути вилучено з реєстру
справ Суду.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
Вирішує вилучити заяву з реєстру справ.
Заступник Секретаря Клаудія ВЕСТЕРДІК
(Claudia Westerdiek)
Голова Пеер ЛОРЕНЦЕН
(Peer Lorenzen)вгору