Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Висновок, Форма типового документа, Форма від 12.07.2006974
Документ 974-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.06.2015, підстава - 379-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2006 р. N 974
Київ
 
Про затвердження Порядку реєстрації
об'єктів державної експертизи землевпорядної
документації та типової форми її висновку
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити такі, що додаються, Порядок реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типову форму її висновку.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 22

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
 
ПОРЯДОК
реєстрації об'єктів державної експертизи
землевпорядної документації
 
{ У тексті Порядку слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінено словом "Держземагентство" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }
 
{ У тексті Порядку слово "Держземагентство" у всіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

 
     1. Реєстрація об'єктів державної експертизи землевпорядної документації здійснюється Держгеокадастром, Рескомземом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими головними управліннями земельних ресурсів.
 
     2. Реєстрації підлягають підготовлені та узгоджені в установленому законодавством порядку оригінали документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру (далі - об'єкти експертизи).
 
     3. Об'єкти експертизи реєструються протягом одного дня на підставі заяви (клопотання) її замовника у спеціальному журналі.
 
     Зразки заяви (клопотання) та журналу затверджуються Держгеокадастром.
 
     4. У реєстрації об'єкта експертизи може бути відмовлено у разі:
 
     невідповідності його вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів, цього Порядку;
 
     виявлення недостовірних даних.
 
     Про відмову в реєстрації об'єкта експертизи Держгеокадастр, Рескомзем Автономної Республіки Крим, обласне, Київське та Севастопольське міське головне управління земельних ресурсів повідомляє замовника протягом трьох днів у письмовій формі із зазначенням її причини.
 
     5. У разі коли проводиться повторна або додаткова експертиза, реєстрація об'єктів здійснюється відповідно до цього Порядку.
 
     У журналі обліку об'єктів експертизи зазначаються дата та номер висновку первинної експертизи, найменування органу, який її провів.

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
 
Типова форма
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________ 
(керівник спеціально
уповноваженого органу
виконавчої влади у сфері ____________________________
державної експертизи ____________________________
землевпорядної документації) _____________ ____________
(дата) (підпис)
М.П.
 
ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації
 
        від ___ _________ 200 __ р. N______ 

1. Замовник державної експертизи ____________________________
(прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, __________________________________________________________________
паспортні дані - серія, номер, ким і коли виданий; найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити,
місцезнаходження; номер телефону)
     2. Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
3. Розробник землевпорядної документації ____________________
(прізвище, ім'я та
по батькові фізичної __________________________________________________________________
особи, паспортні дані - серія, номер, ким і коли
виданий; найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
відомості про державну реєстрацію, місцезнаходження; дані про
ліцензію на виконання відповідних робіт; номер телефону)
4. Дата виготовлення землевпорядної документації ____________
5. Дата і номер реєстрації __________________________________
6. Державна експертиза проведена в __________________________
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу органу виконавчої влади з
питань земельних ресурсів, прізвище та ініціали, __________________________________________________________________
посада експерта)
7. Форма проведення державної експертизи ____________________
(обов'язкова,
вибіркова,
добровільна)
8. Вид державної експертизи _________________________________
(первинна, повторна, додаткова)
9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження,
перевірка, аналіз та оцінка землевпорядної документації) _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     10. Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
     11. Підсумкова оцінка результатів державної експертизи
 
__________________________________________________________________ 
(відповідність вимогам законодавчих та інших нормативно-правових
актів) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Строк проведення державної експертизи ___________________
13. Строк дії висновку ______________________________________
__________________________________________________________________
     14. Експерти:
          ______________________________________________ 
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис) ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис) ______________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
____________________
(підпис)вгору