Документ 973-99-п, поточна редакція — Редакція від 01.02.2019, підстава - 45-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 1999 р. N 973
Київ
Про порядок розроблення регіональних програм захисту
населення від впливу іонізуючих випромінювань
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 45 ( 45-2019-п ) від 23.01.2019 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про захист людини від
впливу іонізуючих випромінювань" ( 15/98-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити порядок розроблення регіональних програм захисту
населення від впливу іонізуючих випромінювань, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1999 р. N 973
ПОРЯДОК
розроблення регіональних програм захисту населення
від впливу іонізуючих випромінювань
1. Цей Порядок встановлює єдину процедуру розроблення
регіональних програм захисту населення від впливу іонізуючих
випромінювань (далі - регіональні програми), які є одним з
елементів здійснення державної політики, спрямованої на захист
життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу іонізуючих
випромінювань, спричинених практичною діяльністю.
2. Регіональні програми розробляються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
3. Регіональні програми розробляються на підставі даних
щорічної оцінки стану захисту людини, занесених до екологічного
паспорту відповідної території. Основними заходами програм є:
пошук і виявлення джерел та шляхів впливу іонізуючих
випромінювань на людину;
реалізація заходів щодо знешкодження джерел і шляхів, що
спричиняють вплив іонізуючих випромінювань на людину, та (або)
захисту від цього впливу людини;
впровадження пунктів радіаційного контролю продуктів
харчування на ринках і в інших місцях їх масової реалізації;
організація постів індивідуальних дозиметричних вимірювань
згідно з нормативами, визначеними відповідними центральними
органами виконавчої влади;
надання населенню безоплатних консультацій з питань захисту
від впливу іонізуючих випромінювань, радіаційного контролю,
дезактивації предметів побуту та захоронення побутових
радіоактивних відходів;
прокат, ремонт, атестація та обслуговування побутових
приладів радіаційного контролю;
створення умов для проведення дозиметричних обстежень,
радіометричних та дезактиваційних робіт на замовлення населення та
умов для збирання і захоронення побутових радіоактивних відходів.
4. Регіональна програма складається з текстової частини і
додатка. Текстова частина повинна містити такі розділи:
вступ (з викладенням підстав для розроблення, зв'язку з
іншими програмами);
оцінка стану захисту людини від впливу іонізуючих
випромінювань у регіоні;
мета і пріоритети програми;
завдання програми та її основні заходи;
термін дії програми;
механізм реалізації програми (в тому числі правове, фінансове
та організаційне забезпечення);
очікувані результати реалізації програми.
Додаток повинен містити перелік конкретних заходів з
реалізації програми, а саме:
назву напряму діяльності та зміст заходу;
термін реалізації заходу;
перелік виконавців кожного заходу;
визначення вартості реалізації заходу (за різними джерелами
фінансування);
очікувані результати.
5. Під час розроблення регіональної програми необхідно
враховувати заходи щодо здійснення обліку та контролю доз
опромінення населення, забезпечення населення інформацією стосовно
рівнів опромінення людини та захисту від впливу іонізуючих
випромінювань, що здійснюються на відповідній території, та заходи
з протирадіаційного захисту, що впроваджуються окремими
підприємствами у відповідному регіоні.
6. Проект регіональної програми повинен супроводжуватися
техніко-економічним обгрунтуванням щодо кожного заходу.
У випадках, визначених Законом України "Про стратегічну
екологічну оцінку" ( 2354-19 ), здійснюється стратегічна
екологічна оцінка проекту регіональної програми. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2019-п ) від
23.01.2019 }
7. Регіональні програми погоджуються з центральними органами
виконавчої влади, до відання яких належать функції із захисту
людини від впливу іонізуючих випромінювань, та затверджуються
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими радами.
8. Фінансування витрат, пов'язаних з розробленням та
впровадженням регіональних програм, провадиться відповідно до
законодавства.вгору