Документ 973-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.07.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 липня 2004 р. N 973
Київ
Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) - у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
22 вересня 1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20,
ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511;
2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р., N 51, ст. 2290;
2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. N 973
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення
та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива ( 848-95-п )

1. Пункт 2 після слів "на оплату житлово-комунальних послуг"
доповнити словами "а також субсидії готівкою на".
2. Абзац п'ятий пункту 4 виключити.
3. Підпункт 1 пункту 5 викласти в такій редакції:
"1) у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не
навчалися за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації та професійно-технічних навчальних закладах протягом
трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням
субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення
ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що
потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку
лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення
ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей
віком до 16 років і зайняті доглядом за ними; громадян, що
доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до
16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку), та не
були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що
шукають роботу".
4. У пункті 12:
1) в абзаці десятому слова "на денному відділенні вищого або
професійно-технічного закладу освіти, час навчання в якому
зараховується до трудового стажу" замінити словами "за денною
формою у вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації або
професійно-технічному навчальному закладі";
2) в абзаці одинадцятому слова "на денних відділеннях вищих
та професійно-технічних закладів освіти, час навчання в яких
зараховується до трудового стажу" замінити словами "за денною
формою у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах".вгору