Документ 972-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2015, підстава - 77-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо збільшення розміру одноразової допомоги
при народженні дитини
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.362 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102) слова "у розмірі встановленого законом прожиткового
мінімуму для дітей віком до 6 років" замінити словами
"у подвійному розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму
на одну особу в розрахунку на місяць".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 972-IVвгору