Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна"
Україна, Європейськ. інвестиційний банк; Угода, Міжнародний документ, Проект [...] від 28.12.2015
Документ 971_021, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.09.2016, підстава - 1530-VIII

F I № 85.055

Serapis № 2015-0476

Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна"

Фінансова угода

між

УКРАЇНОЮ

та

ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

Місто Київ, 28 грудня 2015 року

{Фінансову угоду ратифіковано Законом № 1530-VIII від 20.09.2016}

СТАТТЯ 1

1.01 СУМА КРЕДИТУ

1.02 ПРОЦЕДУРА ВИПЛАТИ

1.03 ВАЛЮТА ВИПЛАТИ

1.04 УМОВИ ВИПЛАТИ

1.05 ВІДСТРОЧЕННЯ ВИПЛАТИ

1.06 СКАСУВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ

1.07 СКАСУВАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ КРЕДИТУ

1.08 КОМІСІЇ

1.09 СУМИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ ЗА СТАТТЕЮ 1

1.10 ПРОЦЕДУРА РОЗПОДІЛУ КОШТІВ

1.10A Подання Субпроектів

1.10B Розподіл коштів

1.10C Прийнятність

1.10D Кінцевий строк для виплати грошових коштів Кінцевим бенефіціарам

1.11 СУМА РОЗПОДІЛУ КОШТІВ

1.12 ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ

1.13 ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ

1.14 НЕВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ

1.15 ЗВІТ ДЛЯ ЄІБ ПРО РОЗПОДІЛ КОШТІВ

СТАТТЯ 2

2.01 СУМА ПОЗИКИ

2.02 ВАЛЮТА ПОГАШЕННЯ, ПРОЦЕНТИ ТА ІНШІ ЗБОРИ

2.03 ПІДТВЕРДЖЕННЯ З БОКУ БАНКУ

СТАТТЯ 3

3.01 ПРОЦЕНТНА СТАВКА

3.01A Транші з фіксованою ставкою

3.01B Транші з плаваючою ставкою

3.02 ПРОЦЕНТИ НА ПРОСТРОЧЕНІ СУМИ

3.03 ВИПАДОК ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ РИНКУ

СТАТТЯ 4

4.01 НОРМАЛЬНЕ ПОГАШЕННЯ

4.01A Погашення внесками

4.02 ДОБРОВІЛЬНЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ

4.02A Право на дострокове погашення

4.02B Відшкодування у випадку дострокового погашення

4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

4.02C Механізм дострокового погашення

4.03 ПРИМУСОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ

4.03A Випадки дострокового погашення

4.03A(1) PARI PASSU ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ, НАДАНОГО ІНШИМИ УСТАНОВАМИ, ОКРІМ ЄІБ

4.03A(2) ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА

4.03A(3) НЕЗАКОННІСТЬ

4.03B Механізми дострокового погашення

4.03C Відшкодування у випадку дострокового погашення

4.04 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 5

5.01 ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКУ КІЛЬКОСТІ ДНІВ

5.02 ЧАС ТА МІСЦЕ ПЛАТЕЖУ

5.03 ЗАБОРОНА ВЗАЄМОЗАЛІКУ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.04 ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

5.05 ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ СУМ

СТАТТЯ 6

6.01 ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКИ

6.02 УГОДИ ПРО СУБФІНАНСУВАННЯ

6.03 СУБКРЕДИТНІ УГОДИ

6.04 ЗБІЛЬШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

6.05 ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ

6.06 ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ

6.07 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ДОБРОСОВІСНОСТІ

6.08 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

6.09 ЗАГАЛЬНІ ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

СТАТТЯ 7

7.01 РІВЕНЬ ПРІОРИТЕТНОСТІ РARI PASSU

7.02 ДОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.03 СТАТТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВКЛЮЧЕНІ

СТАТТЯ 8

8.01 ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПРОЕКТУ ТА КІНЦЕВИХ БЕНЕФІЦІАРІВ

8.02 ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПОЗИЧАЛЬНИКА

8.03 ВІДВІДУВАННЯ, ПРАВА ДОСТУПУ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ

8.04 МОВА

СТАТТЯ 9

9.01 ПОДАТКИ, МИТА ТА КОМІСІЇ

9.02 ІНШІ ЗБОРИ

9.03 ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ, КОМПЕНСАЦІЯ ТА ВЗАЄМОЗАЛІК

СТАТТЯ 10

10.01 ПРАВО ВИМАГАТИ ПОГАШЕННЯ

10.01A Негайна вимога

10.01B Вимога після надання повідомлення щодо засобів судового захисту

10.02 ІНШІ ПРАВА ЗА ЗАКОНОМ

10.03 ВІДШКОДУВАННЯ

10.03A Транші з фіксованою ставкою

10.03B Транші з плаваючою ставкою

10.03C Загальні положення

10.04 ВІДСУТНІСТЬ ВІДМОВИ ВІД ПРАВ

СТАТТЯ 11

11.01 ЗАСТОСОВУВАНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

11.02 ЮРИСДИКЦІЯ

11.03 ПІДТВЕРДЖЕННЯ СУМ, ЩО ВІДЛЯГАЮТЬ СПЛАТІ

11.04 ВИЧЕРПНИЙ ХАРАКТЕР УГОДИ

11.05 НЕДІЙСНІСТЬ

11.06 ПРАВКИ

11.07 ПРИМІРНИКИ

СТАТТЯ 12

12.01 ПОВІДОМЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ІЗ СТОРІН

12.02 ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ

12.03 ЗМІНИ, ПОВЯЗАНІ ЗІ СТОРОНАМИ

12.04 НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ

12.05 ПРЕАМБУЛА, ДОПОВНЕННЯ І ДОДАТКИ

ДОДАТОК A

A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

A.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ, ЯКУ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ БАНК, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

ДОПОВНЕННЯ B

ДОПОВНЕННЯ C

ДОПОВНЕННЯ D

ДОДАТОК I

ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ:


УКРАЇНОЮ

(«Позичальник»)

з однієї сторони, та


ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ,
який знаходиться за адресою:
98-100, бульвар Конрада Аденауера,
м.Люксембург, L-2950, від імені якого діє
пан Хайнц Олберс (Heinz Olbers),
Директор, та пан Гарт Грісбрук (Garth
Grisbrook), Юрисконсульт

(«Банк»)

з другої сторони (та спільно іменовані «Сторони»).

ОСКІЛЬКИ:

(1) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному віснику Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський парламент і Рада Європейського Союзу вирішили надати гарантії Банку стосовно збитків за фінансовими операціями на підтримку інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу («Рішення») і (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом в особі Європейської комісії і Банком, який впроваджує таке рішення, у випадку несплати Європейський Союз гарантією покриває певні платежі, які не отримані Банком і підлягають сплаті на користь Банку стосовно операцій Банку з фінансування, укладених, серед іншого, з Позичальником («Гарантія ЄС»). На дату цієї Угоди Україна є Прийнятною країною (як визначено нижче). Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та звернення до виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної в Нью-Йорку 10 червня 1958 р. («Нью-Йоркська Конвенція»).

(2) 14 червня 2005 р. Позичальник і Банк підписали Рамкову угоду, ратифіковану Парламентом України згідно із Законом України від 7 лютого 2006 р. № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком», яка регулює діяльність Банку в Україні (надалі, у тому числі якщо згодом вона буде змінена (оновлена) чи переукладена – «Рамкова угода»), набула чинності 8 квітня 2006 р. і продовжує бути повністю чинною протягом строку дії цієї Угоди. Шляхом підписання цієї Угоди Позичальник підтверджує, що фінансування кредиту, який буде надано відповідно до цієї Угоди, підпадає під дію Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди.

(3) Позичальником є Україна в особі Міністерства фінансів України, що діє спільно з Координатором (як визначено нижче) та Міністерством аграрної політики та продовольства України. Позичальник надав запит Банку щодо надання на свою користь кредиту на загальну суму 400 000 000,00 євро (чотириста мільйонів євро). Метою кредиту є фінансування портфеля проектів (кожен «Субпроект» і усі Субпроекти разом «Проект»), які відповідають критеріям прийнятності, що викладені у технічному описі у Додатку A та Додаткових листах (як визначено нижче), кожен з яких реалізується виключно на території України малими та середніми підприємствами (кожне як «МСП») і компаніями з середнім рівнем капіталізації (кожна «Компанія з середнім рівнем капіталізації»), а також операторами державного сектору та Прийнятними підприємствами (разом з МСП та компаніями з середнім рівнем капіталізації - кожен «Кінцевий бенефіціар») з метою покращення ланцюгів створення доданої вартості для зернових та олійних культур, рибного господарства та аквакультури в Україні, які відповідають критеріям прийнятності, викладеним у Додаткових листах. Позичальник за сприяння Координатора та будь-якого Посередника, здійснює визначення, оцінку та моніторинг фінансування кожного Субпроекту.

(4) Субпроекти будуть реалізовуватися або (a) МСП та компаніями з середнім рівнем капіталізації стосовно принаймні 70% (сімдесят відсотків) Кредиту; або (b) Прийнятними підприємствами і операторами державного сектору стосовно до 30% (тридцятивідсотків) Кредиту. Субпроекти мають бути прийнятними для фінансування Банком з урахуванням Статуту Банку і положень Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу і положень цієї Угоди. Кошти Кредиту мають бути використані виключно для цілей Проекту.

(5) Позичальник фінансує кожен Субпроект шляхом (a) субфінансування (кожне «Субфінансування») відповідно до угод про субфінансування (кожна така угода – «Угода про субфінанансування») між Позичальником і Посередником або Кінцевим бенефіціаром і (b) угод про субкредитування (кожна «Субкредитна угода»), передаючи кошти Кредиту за допомогою прийнятних механізмів від Посередника до Кінцевого бенефіціара, що реалізує Субпроект.

(6) Критерії прийнятності і докладна інформація щодо процедур розподілу коштів для Субпроектів викладаються в одному або декількох Додаткових листах відповідно до вимог різних типів Субпроектів, які надаються Банком Позичальнику і погоджуються Сторонами таякі за згодою Позичальника можуть змінюватись Банком відповідно до його чинної політики (кожен такий лист – «Додатковий лист»). Позичальник надає Координатору копію Додаткового листа, що враховує відповідні зміни.

(7) Фінансова вигода – це сприятливі кредитні умови, запропоновані Кінцевому бенефіціару, які виникають завдяки участі Банку в кредитуванні у розмірі, принаймні, 100 базисних пунктів (що становить 1,00 процентів річних). Така фінансова вигода надається кожному Кінцевому бенефіціару Позичальником або відповідним Посередником в рамках кожної Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди у відповідності до цієї Фінансової угоди («Угода»). Суть Фінансової вигоди більш детально описано в статті 6.02(f).

(8) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, складає 800 000 000 євро (вісімсот мільйонів євро). Проект буде фінансуватися в розмірі до 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро) за рахунок кредиту від Банку і в розмірі до 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро) за рахунок коштів Посередників, Кінцевих бенефіціарів, або за рахунок коштів, отриманих з інших джерел, у кожному разі, без права регресу на Банк.

(9) З метою фінансування Проекту Позичальник надав запит до Банку на кредит в еквіваленті 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро), що має бути наданий з власних коштів Банку і відповідно до мандату на зовнішнє фінансування 2014-2020 рр. Рішення № 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту («Мандат»).

(10) Позичальник в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення в межах компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства України групи з управління проекту («ГУП»), завдання якої щодо управління Проектом більш повно визначаються у Додатковому листі. Фінансування ГУП може здійснюватись з використанням різних джерел, включаючи, але не обмежуючись грантами, бюджетним та/або позабюджетним фінансуванням, а також будь-яким іншим прийнятним для Банку джерелом.

(11) Банк з урахуванням того, що фінансування Проекту підпадає під сферу дії його функцій та відповідає цілям Мандату, і враховуючи заяви і факти, викладені в цій Преамбулі, вирішив задовольнити запит Позичальника на надання йому кредиту на суму 400 000 000 (чотириста мільйонів євро) в рамках цієї Угоди.

(12) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов’язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої наразі проводить Позичальник відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. («Боргова операція»). Позичальник вніс зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» («Закон про бюджет на 2015 р.») шляхом ухвалення закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», аби забезпечити законодавче підґрунтя для реалізації Боргової операції.

(13) 28 квітня 2015 року Банк отримав лист від Міністра фінансів України («Лист»), в якому викладено затверджений постановою № 318-р Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 р. перелік зовнішніх боргових зобов’язань України, що підлягають включенню в Боргову операцію, та підтверджено, що такі боргові зобов’язання не включають зобов’язання боргу перед Банком та що передбачені у Законі про бюджет на 2015 р. положення, які роблять можливою Боргову операцію, не будуть реалізовуватися у такий спосіб, щоб це завдало шкоди будь-яким борговим зобов’язанням Позичальника перед Банком. Твердження, викладені у Листі, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними.

(14) Статут Банку передбачає, що Банк забезпечує, щоб його кошти були використані в максимально можливий раціональний спосіб в інтересах Європейського Союзу, і, відповідно, умови кредитних операцій Банку мають відповідати чинним правилам Європейського Союзу.

(15) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє суттєво важливу роль у зменшенні екологічних і соціальних ризиків, включаючи порушення прав людини, пов’язані з проектами, які він фінансує. Тому Банк запровадив свою політику відкритості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед зацікавленими сторонами та громадянами Європейського Союзу в цілому.

(16) Обробка персональних даних здійснюється Банком у відповідності до чинного законодавства Європейського Союзу про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами та організаціями ЄС і про вільний рух таких даних.

(17) Шляхом укладання цієї Угоди кожна Сторона підтверджує, що Банк зобов’язаний дотримуватися кожного чинного Переліку санкцій (як визначено нижче), і що Банк відповідно не може надавати кошти прямо або опосередковано Особі або в інтересах Особи, до якої застосовуються санкції (як визначено нижче).

ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, сторони домовилися про наступне:

ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

(a) Тлумачення

В цій Угоді:

(i) посилання на Статті, Преамбулу, Доповнення та Додатки є, за виключенням того, коли безпосередньо передбачено інше, посиланнями на статті, преамбулу, доповнення та додатки до цієї Угоди;

(ii) посилання на будь-яке законодавство є посиланнями на будь-яке законодавство Позичальника, з врахуванням внесених до нього змін або викладення актів в новій редакції;

(iii) посилання на будь-яку іншу угоду або документ є посиланнями на таку іншу угоду або документ з відповідними внесеними поправками, новаціями, доповненнями, продовженням дії або повторним встановленням у законодавчому порядку;

(iv) посилання на «особу» включає в себе будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або орган держави або будь-яку асоціацію, траст, спільне підприємство, консорціум або товариство (незалежно від того, чи має воно окрему правосуб’єктність); і

(v) якщо тільки контекст не вимагає іншого, слова, що означають однину, включають в себе множину і навпаки, і посилання на один рід включає в себе інші роди.

(b) Визначення

У цій Угоді:

«Кінцевий строк отримання» для повідомлення означає:

(a) 16:00 за Люксембурзьким часом в день вручення, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за Люксембурзьким часом в Робочий день; або

(b) 11:00 за Люксембурзьким часом на наступний день, який є Робочим днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за Люксембурзьким часом в будь-який такий день або доставлено в день, який не є Робочим днем.

«Схвалений транш» означає Транш стосовно Пропозиції на виплату, який був схвалений належним чином з боку Позичальника у відповідності до умов на або до Кінцевої дати згоди на виплату.

«Розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 В.

«Лист про розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 B.

«Період розподілу коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A.

«Заявка на розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A.

«Дозвіл» означає санкціонування, дозвіл, згоду, схвалення, резолюцію, ліцензію, виключення, подання на реєстрацію, нотаріальне засвідчення або реєстрацію.

«Робочий день» означає день (інший, ніж субота або неділя), в який Банк та комерційні банки відкриті для ведення загальної діяльності в Люксембурзі та Києві.

«Випадок зміни права» має значення, присвоєне йому в Статті 4.03A(2).

«Угода» має значення, присвоєне їй у Преамбулі (7).

«Координатор» означає Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») чи будь-який інший український банк або фінансова установа, запропонована та схвалена Позичальником (відповідальний орган – Міністерство фінансів України) та письмово погоджена Банком. Координатор виконує функції агента відповідно до рішення Позичальника про його призначення, що включає в себе (з-поміж іншого) підтвердження того, що Посередники відповідають вимогам Проекту, підготовку будь-яких необхідних для Банку звітів, здійснення маркетингових заходів та проведення консультацій із зацікавленими сторонами в рамках Проекту.

«Кредит» має значення, присвоєне йому в Статті 1.01.

«Рішення» має значення, присвоєне йому у Преамбулі (1).

«Відшкодування за відстрочення» означає відшкодування, розраховане на суму виплати, що відстрочена або призупинена за процентною ставкою (за умови, якщо вона вище нуля), на яку:

(a) процентна ставка, яка б застосовувалася до такої суми, якщо б вона була виплачена Позичальнику на Дату виплати за графіком; перевищує

(b) відповідну міжбанківську ставку (одномісячну ставку) менше 0,125% (12,5 базисних пунктів), якщо тільки така величина менше нуля, у випадку чого вона буде встановлена на рівні нуля.

Таке відшкодування нараховується від Дати виплати за графіком до Дати виплати або, залежно від обставин, до дати анулювання Схваленого траншу у відповідності до цієї Угоди.

«Згода на виплату означає копію Пропозиції на виплату, належним чином скріплену підписом Позичальника.

«Кінцева дата згоди на виплату означає дату та час завершення строку дії Пропозиції  на виплату, як визначено в ній.

«Дата виплати» означає дату, на яку фактична виплата Траншу була здійснена Банком.

«Пропозиція на виплату» означає лист, суттєво у формі, викладеній у Доповненні В.

«Випадок дестабілізації» означає будь-який з випадків або обидва з них:

(a) суттєву дестабілізація таких платіжних або комунікаційних систем або фінансових ринків, які в кожному випадку мають функціонувати для того, щоб платежі були здійснені у зв’язку з цією Угодою; або

(b) виникнення будь-якого іншого випадку, який потягне за собою дестабілізацію (технічного або системного характеру) казначейських або платіжних операцій Банку або Позичальника, яка перешкоджатиме такій стороні:

(i) виконувати свої платіжні зобов’язання за цією Угодою; або

(ii) обмінюватися інформацією з іншими сторонами,

і така дестабілізація (в кожному такому випадку відповідно до пункту (a) або (b) вище) не спричинена і знаходиться поза контролем, сторони, операції якої було дестабілізовано.

«Звіт для ЄІБ про розподіл коштів» має значення, надане йому в Статті 1.15.

«Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті.

«Прийнятна країна» означає будь-яку країну, зазначену в Додатку III до Рішення, з поправками, внесеними у відповідний час Комісією  відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, стосовно якої Європейський парламент та Рада прийняли рішення відповідно до Статті 4(1) Рішення.

«Прийнятне підприємство» означає будь-яке підприємство:

(a) незалежно від кількості його працівників;

(b) що залучає Субфінансування із загальною вартістю Субпроекту не більше еквівалента 50 000 000 євро; та

(c) що залучає Субфінансування у ланцюгах створення доданої вартості зернових культур, олійних культур, аквакультури та рибного господарства України відповідно до критеріїв прийнятності, визначених у Додатковому листі.

«Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає заяву ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів від 3 лютого 2009 року, опубліковану на веб-сайті ЄІБ (http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/eib-statement-of-environmental-and-social-principles-and-standards.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці), де описуються стандарти, яких повинні дотримуватися проекти, що фінансуються Банком та зобов’язання різних сторін.

«Довкілля» означає наступні позиції, в тій мірі, в якій вони впливають на людський добробут:

(a) фауна та флора;

(b) ґрунт, вода, повітря, клімат та ландшафт; і

(c) культурна спадщина і антропогенне середовище, та включає без обмеження професійну безпеку і охорону здоров’я населення.

«Дослідження з Оцінки впливу на навколишнє середовище» означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для виявлення та оцінювання потенційних екологічних наслідків, пов'язаних із Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та /або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту.

«Екологічні та соціальні стандарти» означають:

(a) Екологічне законодавство та законодавство про соціальне забезпечення, які застосовуються до Субпроекту або Позичальника;

(b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів;

(c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та

(d) Дослідження з Оцінки впливу на навколишнє середовище; та

(е) Дослідження з Оцінки впливу на соціальну сферу

«Оцінка впливу на навколишнє середовище» та «ОВНС» має значення, присвоєне цьому терміну в Директиві 2011/92/EU Європейського Парламенту та Європейської Ради від 13 грудня 2011 року щодо оцінки впливу певних державних та приватних проектів на довкілля, до якої періодично вносяться відповідні поправки чи заміняють іншими нормативно-правовими актами.

«Екологічне законодавство» означає:

(a) законодавство ЄС, тою мірою, якою воно реалізовано у законодавстві України, або як визначено Банком до дати підписання цього Контракту;

(b) законодавство України та інші нормативні акти, і

(c) чинні міжнародні договори,

основною метою яких є збереження, захист та покращення стану Довкілля.

«Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до екологічного законодавства або соціального законодавства у зв’язку із будівництвом та функціонуванням Субпроекту.

«Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства.

«Гарантія ЄС» має значення, надане їй в Преамбулі (1).

«ЕURIBOR» має значення, присвоєне йому в Доповненні A.

«ЕUR» або «євро» означає закону валюту Держав-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як свою валюту у відповідності до відповідних положень Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, які їх заміняють.

«Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку з обставин, подій або випадки, які визначені в Статті 10.01.

«Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому в Статті 7.01

«Кінцева дата доступності» означає дату, що наступає через сорок вісім місяців з дати цієї Угоди або будь-яку інші більш пізню дату, узгоджену між сторонами у письмовій формі, за умови, що Гарантія ЄС продовжує діяти і застосовується до кожного Траншу, що буде виплачений.

«Кінцевий бенефіціар» має значення, присвоєне йому в Преамбулі (3).

«Фінансування тероризму» означає надання або збір коштів будь-якими шляхами прямо або опосередковано з наміром, що вони мають бути використані або наскільки відомо, що вони мають бути використані повністю або частково з метою здійснення будь-яких злочинів в рамках значення Статей 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом.

«Фіксована ставка» означає річну процентну ставку, визначену Банком у відповідності з чинними принципами, які у відповідний час встановлюються керівними органами Банку для кредитів, які надаються за фіксованою процентною ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та які мають аналогічні умови погашення основної суми та виплати процентів.

«Транш з фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка.

«Плаваюча ставка» означає плаваючу процентну ставку з фіксованим спредом, а саме річну процентну ставку, що дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред, що визначається Банком для кожного наступного Базисного періоду плаваючої ставки.

«Базисний період плаваючої ставки» означає кожен період, починаючи з однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу, і перший Базисний період плаваючої ставки починається на дату виплати Траншу.

«Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка.

«Рамкова угода» має значення, присвоєне їй в Преамбулі (2).

«Настанови щодо закупівель» означають Настанови щодо закупівель, опубліковані на веб-сайті ЄІБ, що інформують ініціаторів проектів, що фінансуються повністю або частково з боку ЄІБ, про заходи, які мають бути здійснені для закупівлі робіт, товарів і послуг, що необхідні для Субпроекту.

«МОП» означає Міжнародну організацію праці.

«Стандарти МОП» означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов’язкова для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).

«Випадок дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню» означає випадок дострокового погашення, окрім випадків, визначених в пунктах 4.03A(1) або 4.03A(3).

«Посередник» означає прийнятну українську фінансову установу, яка влаштовує Позичальника і Банк, як зазначено Банком Позичальнику у письмовій формі у відповідний час, і така фінансова установа буде діяти як фінансовий посередник для запозичення коштів Позики від Позичальника і передачі їх під свій власний кредитний ризик Кінцевому бенефіціару для реалізації Субпроекту. Кожний Посередник є юридичною установою, заснованою в рамках законодавства України. Статус фінансової установи як посередника залишається таким, що залежить від попередньої письмової згоди і постійної оцінки і схвалення Банку.

«Інвестиційний грант» означає грант, наданий третьою стороною (грантодавцем) з метою здійснення інвестиційної діяльності отримувачем такого гранту.

«Інвестиційна програма» означає багаторічний інвестиційний план, розроблений Кінцевим бенефіціаром стосовно інвестицій в Прийнятні Субпроекти. Інвестиційна програма стосується інвестицій, здійснюваних Кінцевим бенефіціаром протягом періоду, що визначається у відповідному Додатковому листі. Суми інвестицій включають інвестиції, які здійснені (мають бути здійснені) Кінцевим бенефіціаром у грошовій або іншій формі, визначеній у відповідних Додаткових листах згідно з цією Угодою.

«LIBOR» має значення, присвоєне йому в Доповненні А.

«Позика» означає сукупну суму Траншів, які виплачуються у відповідний час Банком в рамках цієї Угоди.

«Мандат» має значення, надане в Преамбулі (9).

«Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з наступних обставин:

(a) на обґрунтовану думку Банку, існують події або обставини, які негативно впливають на доступ Банку до джерел його фінансування;

(b) на думку Банку, кошти не доступні з його звичайних джерел фінансування з метою достатнього фінансування Траншу у відповідній валюті та/або протягом відповідного періоду погашення та/або стосовно варіанту компенсації такого Траншу; і

(c) стосовно Траншу, за яким проценти сплачуються або будуть сплачуватися за Плаваючою ставкою:

(i) вартість для Банку отримання коштів з його джерел фінансування, як визначено Банком, на період, що дорівнює Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (тобто, на грошовому ринку) буде перевищувати Відповідну міжбанківську ставку, що застосовується; або

(ii) Банк визначає, що не існує адекватних та прийнятних шляхів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки для відповідної валюти такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначенням, що міститься у Доповненні В.

«Суттєва негативна зміна» означає, принагідно до Позичальника, будь-який випадок або зміну умов, що стосується Позичальника, та який, на думку Банку, має негативний вплив:

(a) на здатність Позичальника виконувати свої фінансові або інші зобов’язання згідно з цією Угодою; або

(b) на фінансовий стан чи плани Позичальника.

«Дата погашення» означає останню дату погашення Траншу, визначену відповідно до Статті 4.01A(b) (iv).

«Компанія з середнім рівнем капіталізації» має значення, надане в Преамбулі (3). Критерії для визначення підприємства у якості Компанії з середнім рівнем капіталізації, наведені у Додатковому листі, у який періодично вносяться зміни та доповнення.

«Відмивання грошей» означає:

(a) обмін або передача майна, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності, для цілей приховування або маскування незаконного походження майна або допомоги будь-якій особі, яка втягнута до вчинення такої діяльності, для ухилення від правових наслідків такої дії;

(b) приховання або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, розміщення, пересування, прав стосовно майна або власності на майно, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності;

(c) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; або

(d) участь, зв’язок для здійснення, спроби здійснення і допомога, підбурювання, пособництво і консультування у здійсненні будь-якої з дій, зазначених у попередніх пунктах.

«Нью-Йоркська конвенція» має значення, надане їй в Преамбулі (1).

«Субкредитна угода» має значення, надане їй в Преамбулі (5).

«Дата платежу» означає 20 травня та 20 листопада до настання Дати погашення, за умови, що у випадку, якщо будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, вона означає:

(a) для Траншу з фіксованою ставкою наступний Відповідний робочий день без перерахунку процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01; та

(b) для Траншу з плаваючою ставкою наступний день, якщо такий є, такого календарного місяця, що є Відповідним робочим днем, або, якщо такого немає, найближчий попередній день, який є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з відповідним перерахунком процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01.

«ГУП» визначено у пункті (10) Преамбули.

«Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, який має бути достроково погашений Позичальником у відповідності до Статті 4.02A.

«Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення.

«Випадок дострокового погашення» означає будь-який з випадків, зазначених в Статті 4.03A.

«Відшкодування у випадку дострокового погашення» означає стосовно будь-якої основної суми заборгованості, що підлягає достроковому погашенню або анулюванню, суму, яка повідомлена Банком Позичальнику як поточна вартість (на дату Дострокового погашення) надлишку, якщо такий є:

(a) процентів, які були б нараховані після цього на Суму дострокового погашення за період від Дати дострокового погашення до Дати погашення, якщо вона не погашалася достроково; що перевищує

(b) проценти, які б були нараховані таким чином за такий період, якщо б вони були розраховані за Ставкою у випадку перерозподілу коштів, мінус 0,15% (п’ятнадцять базисних пунктів).

Зазначена поточна вартість розраховується за дисконтною ставкою, що дорівнює Ставці у випадку перерозподілу коштів, що застосовується на кожну відповідну Дату платежу.

«Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення від Позичальника у відповідності до Статті 4.02C.

«Заявка на дострокове погашення» означає письмову заявку від Позичальника Банку щодо дострокового погашення усієї або частини Позики у відповідності до Статті 4.02A.

«Заборонена діяльність» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонені дії.

«Заборонені дії» означають будь-які:

(a) Дії, пов’язані з примушенням, тобто завдання збитків або нанесення шкоди, або загрози завдати збитків або нанести шкоду прямо або опосередковано будь-якій стороні або власності сторони з метою вплинути неправомірним чином на дії сторони;

(b) «Дії, обумовлені змовою», тобто домовленість між двома або більше сторонами, спрямована на досягнення неправомірної мети, включаючи неправомірний вплив на дії іншої сторони;

(c) «Корупційні дії», тобто пропонування, надання, отримання або вимагання, безпосередньо або опосередковано, будь-чого, що має цінність однією стороною з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони;

(d) «Шахрайські дії», тобто будь-яка дія або бездіяльність, включаючи невірну заяву, що свідомо або з необережності вводить в оману, або є спробою введення в оману сторони з метою отримання фінансової або іншої вигоди або з метою уникнення зобов’язання; або

(e) «Перешкоджаючі дії», тобто в рамках розслідування примушення, змови, корупції чи шахрайства у зв’язку з цією Позикою або Проектом(a) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказів, що є суттєвими для розслідування; та/або погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони, щоб перешкодити їй розкрити ту інформацію, що стосується розслідування, або продовжувати розслідування, або (b) дії, що передбачають суттєве перешкоджання реалізації договірних прав перевірки або доступу до інформації.

«Проект» має значення, надане йому в Преамбулі (3).

«Оператор державного сектору» означає будь-яку юридичну особу державної та/або комунальної власності, яка не є особою приватного права, та включає, з-поміж іншого, дослідні станції, випробувальні лабораторії, заклади професійного навчання та досліджень, агентства з поширення сільськогосподарських знань та установи з моніторингу і контролю у сфері рибного господарства, які входять до ланцюгів створення доданої вартості зернових або олійних культур, аквакультури та рибного господарства України.

«Ставка у випадку перерозподілу коштів» означає Фіксовану ставку, чинну на дату розрахунку відшкодування для кредитів з фіксованою ставкою, деномінованих у тій же валюті, і які мають такі ж умови виплати процентів і такий же графік погашення до Дати погашення, як і Транш, стосовно якого пропонується або вимагається дострокове погашення. Для тих випадків, коли період коротший за 48 місяців, використовуватиметься еквівалент ставки грошового ринку, який найбільше підходить, що є Відповідною міжбанківською ставкою за мінусом 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів, що не перевищують 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів від 12 до 48 місяців, залежно від обставин, буде застосовуватися пропозиція по ставках свопу, яка опублікована Рейтерс для зв'язаної валюти і якої дотримується Банк під час обчислення.

«Відповідний робочий день» означає:

(a) для євро, день, в який Транс’європейська автоматизована система валових експрес-розрахунків в режимі реального часу, яка використовує єдину спільну платформу і яка започаткована 19 листопада 2007 р. (TARGET2) відкрита для розрахунку платежів в євро; і

(b) для доларів США, день, в який банки відкриті для ведення діяльності в м. Нью-Йорку.

«Відповідна міжбанківська ставка» означає:

(a) EURIBOR для Траншу, деномінованого в євро; та

(b) LIBOR для Траншу, деномінованого в доларах США.

«Особи, до яких застосовуються санкції» означають будь-яку фізичну або юридичну особу, що перелічена в одному або декількох Переліках санкцій.

«Переліки санкцій» означають:

(a) будь-які економічні, фінансові або торгові обмежувальні заходи та ембарго на поставки зброї, введені Європейським Союзом відповідно до глави 2 Розділу V Договору про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування Європейського Союзу, включаючи без обмеження ті, що були опубліковані на офіційних веб-сайтах ЄС http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf з поправками та змінами, що можуть вноситися у відповідний час або на будь-якій іншій сторінці, яка їх замінює; або,

(b) будь-які економічні, фінансові або торгові обмежувальні заходи та ембарго на поставки зброї, введені Радою безпеки ООН відповідно до Статті 41 Статуту ООН, включаючи без обмеження ті, що були опубліковані на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm з поправками та змінами, що можуть вноситися у відповідний час або на будь-якій іншій сторінці, яка її замінює.

«Дата виплати за графіком» означає дату, на яку Транш запланований для виплати у відповідності зі Статтею 1.02B.

«Дослідження з Оцінки впливу на соціальну сферу» означає дослідження, що є результатом оцінки впливу на соціальну сферу, у ході якої виявляються та оцінюються соціальні наслідки, пов'язані із Субпроектом, пропонуються заходи щодо запобігання, мінімізації та / або відшкодування будь-яких негативних наслідків. Це дослідження підлягає публічному обговоренню зі сторонами, інтереси яких безпосередньо або опосередковано пов'язані з проектом.

«Соціальне законодавство» означає таке:

(a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань;

(b) будь-які стандарти МОП; і

(c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України.

«Соціальні питання» означають усе або будь-яке із викладеного нижче:

(a) умови праці та зайнятості;

(b) техніка безпеки та гігієна праці;

(c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна);

(e) громадське здоров'я, безпека та захист;

(f) вимушене фізичне переселення та /або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і

(g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами.

«МСП» має значення, надане у Преамбулі (3). Критерії для визначення підприємства у якості МСП наведені у Додатковому листі, у який періодично вносяться зміни та доповнення.

«Спред» означає фіксований спред Відповідної міжбанківської ставки (який є додатнім або від’ємним), визначений Банком і повідомлений Позичальнику в відповідній Пропозиції на виплату.

«Угода про субфінансування» має значення, присвоєне їй у Преамбулі (5).

«Субпроект» має значення, надане  у Преамбулі (3).

«Транш» означає кожну виплату, яка здійснена або має бути здійснена в рамках цієї Угоди. У випадку, якщо жодної Згоди на виплату не було отримано, Транш матиме значення Траншу, присвоєне цьому терміну відповідно до Статті 1.02B.

«Дол. США» означає законну валюту Сполучених Штатів Америки.

СТАТТЯ 1
Кредити і виплати

1.01 Сума Кредиту

Відповідно до цієї Угоди Банк встановлює на користь Позичальника, а Позичальник акцепту є кредит на суму, еквівалентну 400 000 000 (чотириста мільйонів) євро для фінансування Проекту («Кредит»).

1.02 Процедура виплати

1.02A Транші

Банк виплачує Кредит Траншами, кількість яких не перевищуватиме двадцяти. Сума кожного Траншу, якщо не є невибраним залишком Кредиту, мінімально складає (або є еквівалентною) 10 000 000 (десять мільйонів) євро. Банк не направляє Позичальнику більше однієї Пропозиції на виплату за один календарний місяць, і не має бути більше шести Пропозицій на виплату протягом одного календарного року. Протягом календарного місяця відбувається не більше однієї виплати Траншу в рамках цієї Фінансової Угоди.

Максимальна сума першого Траншу не повинна перевищувати 20% (двадцяти відсотків) від загальної суми Кредиту. Максимальна сума кожного наступного Траншу не повинна перевищувати 30% (тридцяти відсотків) від загальної суми Кредиту.

1.02B Пропозиція на виплату

На вимогу Позичальника, за умови, що жодний випадок, зазначений у Статті 1.06B, не виник і не триває, Банк надсилає Позичальнику Пропозицію на виплату для виплати Траншу. Крайній строк для отримання Позичальником Пропозиції на виплату є 10 (десять) днів до Кінцевої дати доступності. У Пропозиції на виплату зазначатиметься:

(a) валюта, сума Траншу і еквівалент в євро;

(b) Дата виплати за графіком, яка є Відповідним Робочим днем і настає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати надання Пропозиції на виплату і на Кінцеву дату доступності або до настання такої Дати;

(c) базис процентної ставки Траншу, що є:

(i) Траншем з фіксованою ставкою; або

(ii) Траншем з плаваючою ставкою,

у кожному випадку згідно з відповідними положеннями Статті 3.01;

(d) періодичність сплати процентів за Транш відповідно до положень Статті 3.01;

(e) Дата першого платежу за Траншем;

(f) строки погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.01;

(g) дати першого і останнього погашення основної суми Траншу;

(h) для Траншу з Фіксованою ставкою Фіксовану ставку і для Траншу з Плаваючою ставкою Спред, який застосовується до Дати погашення; і

(i) Кінцева дата Згоди на виплату.

1.02C Згода на виплату

Позичальник може прийняти Пропозицію на виплату, надавши Банку Згоду на виплату не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату. Згода на виплату супроводжується наступним:

(a) Міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) (або відповідний формат, який відповідає місцевій банківській практиці) і СВІФТ (SWIFT BIC) банківського рахунку, на який має бути здійснена виплата Траншу відповідно до Статті 1.02D; і

(b) підтвердження повноважень особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду на виплату, і картка із зразками підписів такої особи або осіб, або заяви Позичальника, що ніяких змін не відбулося у зв'язку з повноваженнями особи або осіб, уповноважених підписувати Згоди на виплату у відповідності з цією Угодою.

Якщо Пропозиція на виплату належним чином прийнята Позичальником відповідно до її умов на Кінцеву дату Згоди на виплату або до настання такої дати, Банк надає Схвалений Транш Позичальнику згідно з відповідною Пропозицією на виплату і згідно з умовами цієї Угоди.

Позичальник вважається таким, що відмовився від будь-якої Пропозиції на виплату, яка не була належним чином схвалена відповідно до її умов на Кінцеву дату Згоди на виплату або до настання такої дати.

1.02D Рахунок для виплати

Виплата здійснюється на рахунок в євро або доларах США («Рахунок для одержання коштів у євро або доларах США») Позичальника, який відкритий і ведеться в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») або будь-якому іншому банку, який Банк періодично підтверджує у письмовій формі як прийнятний, і який Позичальник повідомив Банку письмово не пізніше ніж за 10 (десять) днів до Дати виплати за графіком (із зазначенням коду IBAN або у відповідному форматі згідно з місцевою банківською практикою).

З метою реалізації Проекту Позичальник може відкрити рахунки в будь-якій валюті (разом з Рахунком для одержання коштів в євро або доларах США, "Рахунки для одержання коштів»), про які Позичальник повідомляє Банк у письмовій формі. Такі рахунки є рахунками Позичальника, відкритими для цілей цього Проекту і відокремленими від будь-яких інших активів Позичальника. Кошти, наявні в рамках Рахунку для одержання коштів в євро або доларах США, можуть бути переказані на будь-який Рахунок для одержання коштів.

Позичальник визнає, що виплати на такий Рахунок для одержання коштів в євро або доларах США, становлять виплати за цією Угодою, так якби вони були зроблені на власний банківський рахунок Позичальника.

Для кожного Траншу може бути вказаний лише один рахунок.

1.03 Валюта виплати

Банк виплачує кожний Транш в євро або доларах США.

Для розрахунку сум, доступних для виплати в доларах США, і для визначення їх еквіваленту в євро Банк застосовує ставку, опубліковану Європейським центральним банком у Франкфурті, яка доступна на дату подання Пропозиції на виплату або безпосередньо до такої дати, як вирішує Банк.

1.04 Умови виплати

1.04A Перший Транш

Умовою виплати першого Траншу згідно Статті 1.02 є отримання Банком в формі і за змістом, задовільним для нього, на дату або до дати, яка настає за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком, наступних документів або підтверджень:

(a) юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою про належне оформлення цієї Угоди Позичальником, законність, забезпеченість правовою санкцією та обов’язковий характер цього документу. Такий висновок має бути у формі і за змістом, прийнятним для Банку, та має супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника укласти цю Угоду, підтвердження того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України є необхідною для того, щоб Угода мала юридичну силу відповідно до законодавства України, а також підтвердження належної ратифікації цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України та підтвердження правового характеру, законності, дійсності та забезпеченості правовою санкцією Рамкової угоди відповідно до законодавства України (відповідальна установа – Міністерство Юстиції України);

(b) підтвердження того, що реалізація Боргової операції не матиме негативного впливу на права Сторін цієї Угоди і, що всі положення викладені Позичальником у Листі залишаються незмінними (відповідальна установа – Міністерство Фінансів);

(c) підтвердження того, що не потрібно ніякої згоди відповідно до будь-яких нормативних положень валютного контролю, щоб дозволити Позичальнику отримувати виплати, як це передбачено у цій Угоді, для погашення виплачених Траншів відповідно до умов цієї Угоди та виплатити проценти і всі інші суми, що належать до сплати за цією Угодою, в тому числі відкриття і обслуговування рахунків, на які Позичальник доручає Банку виплачувати Кредит, були отримані (відповідальна установа – Міністерство Фінансів);

(d) підтвердження, що всі реєстрації в будь-якому відповідному урядовому органі, регулюючому органі в будь-якій юрисдикції, що застосовується, і будь-які погодження валютного контролю, необхідні у зв'язку з цією Угодою, були отримані і в даний час чинні і мають повну силу і дію;

(e) підтвердження сплати будь-яких комісій, що підлягають сплаті Позичальником відповідно до цієї Угоди;

(f) підтвердження, що модельні Угоди про субфінансування для Посередників і Кінцевих бенефіціарів, і обов’язкові положення для включення в Субкредитні угоди для Кінцевих бенефіціарів, як вимагається умовами цієї Угоди, було узгоджено відповідно до вимог Банку, і їх копії надаються Банку;

(g) належним чином оформлений Додатковий лист(и) (за це відповідає Міністерство Фінансів спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України);

(h) підтвердження того, що ГУП:

(i) повноцінно функціонує в межах компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства України у спосіб, прийнятний для Банку, має прийнятні для Банку технічні завдання та операційні процедури, достатній обсяг людських ресурсів, джерелом яких за відповідним рішенням Міністерства аграрної політики та продовольства України можуть бути як його працівники, так і будь-які інші особи, що володіють належними навичками для виконання своїх функцій та ефективної взаємодії з відповідними державними установами України; та

(ii) є відповідальною за запити на виділення коштів, моніторинг, реалізацію та звітність про хід виконання робіт, пов’язаних з фінансуванням за цією Угодою.

1.04B Всі Транші

Виплати кожного Траншу згідно Статті 1.02, включаючи перший, відбуваються за умови що:

(a) Банк отримав в формі і за змістом, задовільним для нього на дату або до дати, яка настає за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком для запропонованого Траншу, наступні документи або підтвердження:

(i) підтвердження, які свідчать про те, що запозичення загальної суми всіх Траншів, виданих протягом поточного фінансового року, в тому числі Траншу, виплата якого запитується, були схвалені у бюджеті на поточний фінансовий рік Позичальника;

(ii) копія будь-якої Субкредитної угоди, яку Посередник використовував з Кінцевим бенефіціаром, якщо Банк попередньо не отримав таку форму Субкредитної угоди;

(iii) сертифікат від Позичальника в формі Доповнення С.1, підписаний уповноваженим представником Позичальника та датований не раніше дати, яка настає за 15 (п’ятнадцяти) днів до Дати виплати за графіком;

(iv) копія будь-якого іншого дозволу або іншого документу, висновку або запевнення, стосовно яких Банк повідомив Позичальника, що вони є необхідними або бажаними в зв’язку з укладанням і виконанням цієї Угоди і трансакцій, передбачених цією Угодою, або в зв’язку з чинністю або законністю і забезпеченістю правовою санкцією цієї Угоди;

(v) завірене в установленому порядку свідоцтво англійською мовою про повноваження особи чи осіб, уповноважених підписувати Згоду на виплату від імені Позичальника та завірена картка із зразками підписів такої особи чи осіб; і

(b) на Дату виплати за графіком для запропонованого Траншу Банк переконується, що:

(i) заяви і гарантії, які повторюються згідно Статті 6.09 (Загальні заяви і гарантії), є вірними в усіх суттєвих аспектах;

(ii) жодний випадок або обставина, яка становить або з плином часу або після надання повідомлення в рамках цієї Угоди становила б:

(A) Випадок невиконання зобов’язань;

(B) Випадок дострокового погашення,

не виник і не триває, але при цьому заходи, щодо усунення їх наслідків не вживались або не було отримано відмови від претензій, або не є таким, який міг би виникнути з виплати запропонованого Траншу.

(iii) всі факти та інформація, що містяться в Преамбулі, продовжують бути достовірними, правильними і такими, що застосовуються;

(iv) Україна продовжує бути Прийнятною країною;

(v) Гарантія ЄС є дійсною, обов'язковою до виконання і забезпеченою правовими засобами, і що відсутні які-небудь події або обставини, які згідно з обгрунтованою позицією Банку могли б негативно впливати на правовий характер, дійсність, обов'язковість для виконання і забезпеченість правовими засобами Гарантії ЄС або право Банку пред’являти вимоги за нею;

(vi) Рамкова угода є дійсною, зв’язаною зобов’язаннями і забезпеченою правовими санкціями, і ніякі події або обставини, не відбулися, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, негативно впливати на правовий характер, чинність, обов'язковість для виконання і забезпеченість правовими санкціями Рамкової угоди;

(vii) Банк переконується, що стосовно всіх виплат, наступних за першою виплатою, принаймні:

(A) вісімдесят процентів безпосередньо попередньої виплати; і

(B) сто процентів всіх виплат, що передують виплаті, зазначеній в п. (A) вище,

були акцептовані до виплати та/або виплачені відповідно до вимог Банку; і

(viii) підтверджено сплату будь-яких комісій, що підлягають сплаті Позичальником відповідно до цієї Угоди.

1.05 Відстрочення виплати

1.05A Підстави для відстрочення виплати

Після письмового запиту Позичальника Банк відстрочує виплату будь-якого Схваленого Траншу в цілому або частково до дати, зазначеної Позичальником, яка є датою, що настає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців після Дати виплати за графіком і не пізніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до першої дати погашення Траншу, зазначеної в Пропозиції на виплату. В такому випадку Позичальник сплачує Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму відстроченої виплати.

Будь-який запит на відстрочення має чинність щодо Траншу тільки, якщо він зроблений за 7 (сім) Робочих днів до Дати виплати за графіком.

Якщо для Схваленого Траншу будь-яка з умов, на які є посилання в Статті 1.04, не виконана на зазначену дату і на Дату виплати за графіком (або очікувана дата для виплати у випадку попереднього відстрочення), виплата буде відстрочена до дати, узгодженої між Банком і Позичальником, яка настає не раніше ніж через 7 (сім) Робочих днів після виконання всіх умов виплати (без шкоди для права Банка призупинити та/або скасувати невиплачену частину Кредиту в цілому або частково відповідно до Статті 1.06B). У такому випадку Позичальник сплачує Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму відстроченої виплати.

1.05B Анулювання виплати, відстроченої на 6 (шість) місяців

Банк може шляхом надсилання письмового повідомлення Позичальнику анулювати виплату, яка була відстрочена згідно Статті 1.05A у сукупності більше ніж на 6 (шість) місяців. Анульована сума залишається доступною для виплати згідно Статті 1.02.

1.06 Скасування та призупинення дії

1.06A Право Позичальника на скасування

Позичальник може у будь-який час шляхом надання письмового повідомлення Банку скасувати, повністю або частково та негайно, невиплачену частину Кредиту. Однак, повідомлення не буде мати сили щодо Схваленого траншу, який має Дату виплати за графіком, що настає протягом 5 (п’яти) Робочих днів з дати повідомлення.

1.06B Право Банку на призупинення дії та скасування

(a) Банк може, шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику, призупинити дію та/або скасувати невиплачену частину Кредиту повністю або частково в будь-який час та негайно:

(i) після настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов’язань, або випадку або обставин, які з плином часу або після надання повідомлення у рамках цієї Угоди становлять Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань;

(ii) Україна більше не є Прийнятною країною.

(b) Банк може негайно призупинити дію частини Кредиту, стосовно якої він не отримав Згоду на виплату, якщо виникає Випадок дестабілізації ринку.

(c) Будь-яке призупинення дії триває до тих пір, поки Банк не завершить призупинення дії або не скасує призупинену суму.

1.06C Відшкодування щодо призупинення дії та скасування Траншу

1.06C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЇ

Якщо Банк призупиняє дію Схваленого траншу, чи після Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, чи після Випадку невиконання зобов’язань, Позичальник сплачує Банку Відшкодування за відстрочення, нараховане на суму призупиненої виплати.

1.06C(2) СКАСУВАННЯ

Якщо відповідно до Статті 1.06A Позичальник скасовує:

(a) Транш з фіксованою ставкою, що є Схваленим траншем, він надає відшкодування Банку відповідно до Статті 4.02B; і

(b) Транш з плаваючою ставкою, що є Схваленим траншем, або будь-яку частину Кредиту, іншу ніж Схвалений транш, ніяке відшкодування не виплачується.

Якщо Банк скасовує:

(i) Транш з фіксованою ставкою, що є Схваленим траншем, після Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, або відповідно до Статті 1.05B, Позичальник здійснює на користь Банка Відшкодування у випадку дострокового погашення; або

(ii) Схвалений транш після Випадку невиконання зобов’язань, Позичальник надає відшкодування Банку відповідно до Статті 10.03.

За винятком таких випадків, після скасування Траншу Банк не сплачує ніякого відшкодування.

Відшкодування розраховується на основі того, що скасована сума вважається виплаченою та погашеною на Дату виплати за графіком, або тою мірою, якою виплата Траншу у такий час відстрочена або призупинена, на дату надання повідомлення про скасування.

1.07 Скасування після закінчення дії Кредиту

У день, наступний після Кінцевої дати доступності, якщо інше прямо не погоджено Банком у письмовій формі, частина Кредиту щодо якої не було надано ніякої Згоди на виплату відповідно до Статті 1.02C, автоматично скасовується без надання Банком будь-якого повідомлення Позичальнику та без зобов’язань, що виникають з боку будь-якої зі сторін.

1.08 Комісії

Комісія за оцінку, проведену Банком відносно цієї Угоди підлягає сплаті. Сума комісії за оцінку складає 50 000 євро (п’ятдесят тисяч євро). Позичальник може сплатити цю комісію Банку напряму, або Банк може утримати з першого Траншу суму, еквівалентну несплаченій комісії за проведення оцінки, і Позичальник цим уповноважує Банк на це. Сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за проведення оцінки трактується як така, що була видана Банком.

1.09 Суми, які підлягають сплаті за Статтею 1

Суми, які підлягають сплаті за Статтею 1.05 або 1.06, сплачуються у валюті відповідного Траншу. Вони підлягають сплаті протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого більш тривалого періоду, зазначеного у запиті Банку.

1.10 Процедура розподілу коштів

1.10A Подання Субпроектів

Починаючи з дати цієї Угоди та протягом 48 (сорока восьми) місяців після такої дати (надалі іменується «Період розподілу коштів»), Позичальник надає на розгляд Банку один або більше запитів на розподіл коштів, підготовлених ним (що надалі іменується «Заявка на розподіл коштів»). Субпроекти є прийнятними для фінансування позики Банком відповідно до критеріїв Банку, які встановлюються час від часу згідно з процедурами Банку, існуючими на той момент, і які зазначаються в певний час у Додатковому листі. Такі критерії переглядаються на основі параметрів, що застосовуються Банком до відповідного типу Субпроекту, за умови, що такий перегляд може мати місце тільки стосовно коштів, які ще мають бути розподілені. Усі Заявки на розподіл коштів супроводжуються переліком Субпроектів, який містить інформацію за змістом і формою, яку Банк час від часу повідомляє Позичальнику.

1.10B Розподіл коштів

(a) Кошти Банку виділятимуться на Субпроекти відповідно до наступних критеріїв:

(i) Прийнятні проекти на суму нижче 1 млн. євро підлягають попередньому погодженню Банком, що передбачає отримання Банком інформації у визначеній табличній формі;

(ii) Прийнятні проекти на суму понад 1 млн. євро підлягають попередньому погодженню Банком, що передбачає отримання Банком інформації, оформленої за зразком, який затверджено Банком;

(iii) Прийнятні проекти на суму понад 3 млн. євро передбачають подання до Банку бізнес-плану, який за формою та змістом відповідає вимогам Банку;

(iv) попереднє погодження Банку повинен отримати будь-який розподіл коштів спрямований на фінансування інвестицій, які можуть передбачати проходження експертизи в уповноваженому органі на виконання положень нормативно-правових актів стосовно ОВНС, або можуть негативно вплинути на природоохоронні зони і види.

Банк може у будь-який час скорегувати порогові значення, первісно визначені у Статті 1.10B(a) (Розподіл коштів), надіславши письмове повідомлення Позичальнику.

(b) Усі інвестиції у державному секторі, інвестиції, які передбачають використання державного майна (у тому числі інфраструктурні об’єкти системи водопостачання) та інвестиції у морське риболовство та розведення анадромних видів риби повинні отримати повноцінне попереднє погодження Банку.

(c) Якщо Заявка на розподіл коштів для Субпроекту, подана до Банку відповідно до Статті 1.10A, схвалена Банком, Банк повідомляє Позичальника шляхом надання листа про розподіл коштів (надалі іменується «Лист про розподіл коштів»), в якому зазначено:

(i) які Субпроекти схвалені; і

(ii) частка Кредиту, яку Банк розподіляє на Субпроекти (кожна така частка надалі іменується «Розподіл коштів», і цей термін включає в себе повторне використання коштів відповідно до Статті 1.13).

1.10C Прийнятність

Щоб бути прийнятним для кредитного фінансування з боку Банку, Позичальник передбачає в кожній Угоді про субфінансування і забезпечує, щоб це було передбачено в кожній Субкредитній угоді, що жодний Кінцевий бенефіціар не може бути особою, до якої застосовуються санкції, і що Банк може вжити будь-які заходи, щоб відсторонити Кінцевого бенефіціара від використання Позики, якщо Банк визначає, що такий Кінцевий бенефіціар є або стає особою, до якої застосовуються санкції.

1.10D Кінцевий строк для виплати грошових коштів Кінцевим бенефіціарам

Позичальник, отримавши виплату(и) за цією Угодою, забезпечує, щоб сукупна сума цих коштів була повністю виплачена Кінцевим бенефіціарам, для яких Банк схвалив розподіл коштів шляхом надання Листа про розподіл коштів, протягом дванадцяти (12) місяців після закінчення Періоду розподілу коштів, за винятком тих випадків, коли Позичальник повторно використовує кошти відповідно до Статті 1.13 або добровільно достроково погашає відповідну суму згідно Статті 4.02.

1.11 Сума розподілу коштів

Сума кожного Розподілу коштів для будь-якого Субпроекту не може перевищувати (крім випадків надання Банку обґрунтованого повідомлення Позичальника про те, що власного або залученого від третіх осіб фінансування недостаньо, та/або випадків, коли сторони домовились у письмовій формі про інше):

(a) для Субпроекту, ініційованого МСП або компанією з середнім рівнем капіталізації з вартістю Субпроекту, що не перевищує суму, еквівалентну 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) євро, 50% (п’ятдесят відсотків) (або більш високий відсоток, письмово погоджений Сторонами) відповідної Інвестиційної програми Кінцевого Бенефіціара, однак не більше максимальної загальної суми, еквівалентної 12 500 000 (дванадцяти мільйонам п’ятистам тисячам) євро; і

(b) для Субпроекту, ініційованого будь-яким Кінцевим бенефіціаром (незалежно від розміру його капіталізації) і вартість якого перевищує суму, еквівалентну 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів), але у будь-якому разі не більше суми, еквівалентної 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) євро, 50% (п'ятдесят відсотків) (або більш високий відсоток, письмово погоджений Сторонами) відповідної Інвестиційної програми Кінцевого Бенефіціара. Однак розподіл коштів на суму, яка перевищує еквівалент 12 500 000 (дванадцять мільйонів п’ятсот тисяч) євро, підлягає попередньому погодженню з Банком на основі отриманої ним необхідної інформації.

в кожному випадку, відповідно до детальних положень, які містяться у відповідних Додаткових листах. Ці порогові значення можуть змінюватися час від часу на розсуд Банку.

1.12 Перерозподіл коштів

Позичальник може на свій розсуд у будь-який час до завершення Періоду розподілу коштів перерозподілити кошти відповідно до Статті 1.10 будь-якої частини такого Траншу, який вже був розподілений, проте щодо якого ще не було проведено жодної виплати коштів на користь Кінцевого бенефіціара.

Якщо протягом Періоду розподілу коштів,

(a) Кінцевий бенефіціар не відповідає положенням відповідної Угоди про Субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин), реалізує на виконання Статті 6.03, або відповідний Субпроект не відповідає положенням Додаткового листа, включаючи критерії прийнятності, про що Банк у відповідний час повідомляє Позичальнику; або

(b) Позичальник повідомив Банк, і Банк погодився з цим, що він має намір перерозподілити частину Кредиту протягом обґрунтованого періоду часу, погодженого з Банком,

відповідна частина Позики невідкладно перерозподіляється Позичальником з метою фінансування іншого Субпроекту(ів), які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі і на умовах процедур розподілу коштів, встановлених у Статті 1.10, за винятком тих випадків, коли Позичальник добровільно достроково погашає відповідну частину відповідної Позики згідно Статті 4.02.

1.13 Повторне використання

(a) Повторне використання

Якщо в будь-який момент після завершення Періоду розподілу коштів:

(i) позика відповідно до Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин) добровільно достроково погашена Кінцевим бенефіціаром;

(ii) позика відповідно до Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин) достроково погашена Кінцевим бенефіціаром після надання вимоги про достроково погашення від Позичальника або відповідного Посередника;

(iii) Кінцевий бенефіціар не дотримується положень відповідної Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин), реалізує на виконання Статті 6.03, або відповідний Субпроект не відповідає положенням Додаткового листа, включаючи критерії прийнятності, про що Банк у відповідний час повідомляє Позичальнику;

(iv) позика відповідно до Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди (в залежності від обставин) погашається Кінцевим бенефіціаром (на заплановану дату погашення або іншим чином) до настання строку погашення відповідного Траншу, в рамках якого було розподілено Субфінансування; або

(v) Позичальник повідомив Банк, і Банк погодився з тим, що він має намір повторно використати частину Кредиту протягом обґрунтованого періоду часу, погодженого з Банком,

відповідна частина Позики використовується Позичальником для цілей фінансування інших Субпроектів, які відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі, на який є посилання у Преамбулі, і на умовах процедур розподілу коштів, викладених в Статті 1.10, за винятком тих випадків, коли Позичальник добровільно достроково погашає відповідну суму згідно Статті 4.02 або використовується Позичальником для погашення частини Траншу (за яким Субфінансування було розподілено) відповідно до графіку погашення, встановленого Банком Позичальнику згідно зі статтею 2.03. Будь-яке таке погашення сплачується Позичальником на наступну дату платежу. Якщо сума коштів, сплачена Кінцевим бенефіціаром згідно з підпунктами 1.13(a)(i) до (v) перевищує суму заборгованості, що має бути сплачена Позичальником відповідно до графіка погашення на наступну Дату дострокового погашення, Позичальник повторно використовує або достроково погашає таке перевищення згідно з вимогами цієї статті.

Кожний субпроект, який фінансується шляхом такого повторного використання коштів, вважається Субпроектом.

(b) Порядок повторного використання

Позичальник:

(i) вживає заходів, щоб кожен Посередник повторно використовував суми достроково погашені Кінцевим бенефіціаром протягом 180 (сто вісімдесяти) днів на фінансування інших Субпроектів, що відповідають критеріям, викладеним у Додатковому листі, посилання на який міститься у Преамбулі, та на умовах процедур розподілу коштів, викладених у Статті 1.10;

(ii) вживає заходів, щоб кожен Посередник сплачував будь-яку суму коштів, отриману таким Посередником відповідно до Статті 1.13 (а), Позичальнику, діючи через Міністерство фінансів Позичальника, якщо сумарна загальна сума (за винятком сум, які повторно використовуються відповідним Посередником), що знаходиться у Посередника, перевищує 500 000 (п’ятсот тисяч євро) на період більше ніж 180 (сто вісімдесят) днів;

(iii) діючи через Міністерство фінансів Позичальника, зараховує такі суми, одержані ним відповідно до Статті 1.13(b)(i) на рахунок накопичення («Рахунок накопичення»), який Міністерство фінансів Позичальника має в банку, що є прийнятним для Банку в рамках Статті 1.02D;

(iv)

(A) здійснює погашення позики на наступну послідуючу Дату платежу згідно з графіком погашення відповідно до статті 1.13(a) вище; або

(B) надає в якості субкредиту будь-яку суму, зараховану в кредит Рахунку накопичення, іншим Посередникам для повторного використання на умовах процедур розподілу, викладених у Статті 1.10, за винятком того, що кінцеві строки, викладені в Статті 1.10, не застосовуються, проте, Позичальник вживає заходів, щоб Посередник, який отримує такі суми, виплачував їх Кінцевим бенефіціарам протягом 180 днів з дати будь-якого такого повторного використання; або

(C) достроково погашає таку частину Позики Банку відповідно до Статті 4.03(A)(6);

(v) забезпечує, якщо сума, зарахована на Рахунок накопичення, перевищує 1 000 000 (один мільйон євро) на період більше ніж 180 (сто вісімдесят) днів, щоб така сума була погашена Банку протягом наступного бюджетного періоду Позичальника; і

(vi) щорічно подає Банку звіт про баланс і суми, виплачені на Рахунок накопичення і з Рахунку накопичення.

1.14 Невикористання розподілу коштів

У випадку, якщо Позичальник після отримання виплати коштів у рамках цієї Угоди (i) не надає отриману суму відповідному Посереднику на основі відповідної Угоди про субфінансування; або (ii) Посередник не надає отриману суму відповідному Кінцевому бенефіціару на основі відповідної Субкредитної угоди протягом шести (6) місяців з моменту отримання відповідного Листа про розподіл коштів щодо такого Субфінансування, він негайно повідомляє про це Банк.

Банк, після проведення консультацій з Позичальником, може погодитись на подовження зазначеного вище строку, або може шляхом надання повідомлення Позичальнику вимагати погашення суми, не наданої Кінцевим бенефіціарам відповідно до Статті 4.03A6, враховуючи право Позичальника на перерозподіл коштів відповідно до Статті 1.10.

1.15 Звіт для ЄІБ про розподіл коштів

(a) Позичальник спільно з Координатором запроваджує та підтримує внутрішню систему звітності з метою моніторингу Розподілених коштів («Звіт для ЄІБ про розподіл коштів»).

(b) Звіт для ЄІБ про розподіл коштів включає в себе назву кожного Кінцевого бенефіціара та відповідного Посередника, дати та суми виплат на користь відповідного Кінцевого бенефіціара, а також їх процентну ставку (або еквівалент), строк дії і будь-яку іншу інформацію, зазначену в Додатковому листі.

(c) Позичальник надає Банку Звіт для ЄІБ про розподіл коштів щодо кожного виплаченого Траншу, включаючи підтвердження середньої фінансової вигоди, переданої Кінцевим бенефіціарам, а також інформацію про усі Субпроекти, щодо яких були розподілені кошти у рамках цієї Угоди, на запит Банку, та у будь-якому випадку не пізніше 56 (п'ятдесяти шести) місяців з Дати набуття чинності.

СТАТТЯ 2
Позика

2.01 Сума позики

Позика складається із загальної суми Траншів, виплачених Банком у рамках цієї Угоди, що підтверджується Банком відповідно до Статті 2.03.

2.02 Валюта погашення, проценти та інші збори

Проценти, платежі погашення та інші збори, які підлягають сплаті щодо кожного Траншу, сплачуються Позичальником у валюті, в якій виплачується Транш.

Будь-який інший платіж виконується у валюті, зазначеній Банком, відповідно до валюти витрат, які мають бути відшкодовані шляхом здійснення такого платежу.

2.03 Підтвердження з боку Банку

Не пізніше, ніж на Дату виплати за графіком кожного Траншу, Банк, якщо це необхідно, надає Позичальнику графік погашення, як це вказано у Статті 4.01, із зазначенням Дати виплати, валюти, виплаченої суми, умов погашення та процентної ставки щодо такого Траншу.

СТАТТЯ 3
Проценти

3.01 Процентна ставка

3.01A Транші з фіксованою ставкою

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою ставкою за Фіксованою ставкою кожні півроку по закінченню періоду у відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції на виплату, починаючи з першої такої Дати платежу, яка настає після Дати виплати Траншу. Якщо період з Дати виплати до Дати першого платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, тоді виплата процентів, нарахованих протягом такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Проценти розраховуються на основі Статті 5.01(a).

3.01B Транші з плаваючою ставкою

Позичальник сплачує проценти на непогашений залишок кожного Траншу з плаваючою ставкою за Плаваючою ставкою кожні півроку по закінченню періоду у відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції на виплату, починаючи з першої такої Дати платежу, яка настає після Дати виплати Траншу. Якщо період з Дати виплати до Дати першого платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, тоді виплата процентів, нарахованих протягом такого періоду, переноситься на наступну Дату платежу.

Банк повідомляє Плаваючу ставку Позичальнику протягом 5 (п’яти) днів після початку кожного Базисного періоду плаваючої ставки.

Якщо, відповідно до Статей 1.05 та 1.06, виплата будь-якого Траншу з плаваючою ставкою виконується після Дати виплати за графіком, Відповідна міжбанківська ставка, яка застосовується до першого Базисного періоду плаваючої ставки, застосовується таким чином, якби виплата була виконана на Дату виплати за графіком.

Проценти розраховуються для кожного Базисного періоду плаваючої ставки на основі Статті 5.01(b). Якщо Плаваюча ставка для будь-якого Базисного періоду плаваючої ставки нижче нуля, вона буде встановлена на рівні нуля.

3.02 Проценти на прострочені суми

Не завдаючи шкоди Статті 10, та за виключенням Статті 3.01, якщо Позичальник не сплачує будь-яку суму, яка належить до сплати Позичальником в рамках цієї Угоди на відповідну дату платежу, проценти нараховуються на прострочену суму, яка підлягає сплаті на умовах цієї Угоди з дати, на яку мав бути виконаний платіж, до дати фактичного платежу за річною ставкою, що дорівнює:

(a) для прострочених сум, пов'язаних з Траншами з плаваючою ставкою, Плаваюча ставка, що застосовується, плюс 2% (200 базисних пунктів);

(b) для прострочених сум, пов'язаних з Траншами з фіксованою ставкою, більша з наступних ставок: (i) Фіксована ставка, що застосовується, плюс 2% (200 базисних пунктів) і (ii) Відповідна міжбанківська ставка плюс 2% (200 базисних пунктів);та

(c) для прострочених сум, інших ніж зазначені в пп. (i) або (ii) вище, Відповідна міжбанківська ставка плюс 2% (200 базисних пунктів),

та підлягають сплаті на вимогу Банку. Для цілей визначення Відповідної міжбанківської ставки у зв’язку з цією Статтею 3.02, відповідними періодами у значенні, наведеному у Доповненні A, є послідовні періоди тривалістю один місяць, які починаються на дату платежу.

Якщо прострочена сума виражена у валюті, яка відрізняється від валюти Позики, застосовується наступна річна ставка, а саме, відповідна міжбанківська ставка, яка в цілому зберігається Банком для трансакцій у такій валюті, плюс 2% (200 базисних пунктів), та розраховується відповідно до ринкової практики щодо такої ставки.

3.03 Випадок дестабілізації ринку

Якщо в будь-який час (i) з моменту отримання Банком Згоди на виплату щодо Траншу, та (ii) до дати, яка настає за тридцять (30) календарних днів до Запланованої дати виплати, відбувається Випадок дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника, що цей пункт застосовується. У такому випадку процентна ставка, яка застосовується до такого Схваленого траншу до Дати погашення є ставкою (вираженою, як процентна ставка річних), яка визначається Банком, як повна вартість для Банку фінансування за відповідним Траншем на основі діючої на такий момент внутрішньо встановленої базисної ставки Банку, або на основі альтернативного методу визначення ставки, обґрунтовано визначеного Банком. Позичальник має право у письмовій формі відмовитися від такої виплати протягом строку, вказаного в повідомленні, і він покриває витрати, понесені в результаті цього, якщо такі є, і в цьому випадку Банк не виконує виплату, а відповідний Кредит залишається доступним для виплати відповідно до Статті 1.02B. Якщо Позичальник вчасно не відмовляється від виплати, сторони погоджуються, що виплата та її умови є повністю обов'язковими для обох сторін.

У кожному випадку Спред або Фіксована ставка, раніше повідомлені Банком у Пропозиції на виплату, більше не застосовуються.

СТАТТЯ 4
Погашення

4.01 Нормальне погашення

4.01A Погашення внесками

(a) Позичальник погашає кожний Транш внесками погашення на Дати погашення, вказані у відповідній Пропозиції на виплату відповідно до умов графіку погашення, що надається згідно Статті 2.03.

(b) Кожний графік погашення складається на основі того, що:

(i) у випадку Траншу з фіксованою ставкою, погашення здійснюється на піврічній основі рівними внесками погашення основної суми, або постійними внесками погашення основної суми та процентів;

(ii) у випадку Траншу з плаваючою ставкою, погашення здійснюється рівними піврічними внесками погашення основної суми;

(iii) перша дата погашення кожного Траншу є Датою платежу, що настає не раніше, чим 60 днів після Запланованої дати виплати, та не пізніше, чим на першу Дату платежу, безпосередньо наступну за четвертою річницею Дати виплати за графіком Траншу; та

(iv) остання дата погашення кожного Траншу є Датою погашення, що наступає не раніше, ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше, ніж через 12 (дванадцять) років від Дати виплати за графіком.

4.02 Добровільне дострокове погашення

4.02A Право на дострокове погашення

Відповідно до Статей 4.02B, 4.02C та 4.04, Позичальник може здійснити дострокове погашення всього або частини будь-якого Траншу разом з нарахованими процентами та відшкодуваннями, якщо такі є, після надання Запиту про дострокове погашення із наданням щонайменше за 1 (один) місяць попереднього повідомлення із зазначенням:

(a) Суми дострокового погашення;

(b) Дати дострокового погашення;

(c) якщо доречно, методу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.05C (i) та

(d) номер Угоди («Fl nr»), зазначений на першій сторінці цієї Угоди.

Відповідно до Статті 4.02C Запит про дострокове погашення є обов’язковим та безвідкличним.

4.02B Відшкодування у випадку дострокового погашення

4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ

Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник виплачує Банку на Дату дострокового погашення Відшкодування у випадку дострокового погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається.

4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ

Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без відшкодування у будь-яку відповідну Дату платежу.

4.02C Механізм дострокового погашення

Після вручення Позичальником Банку Запиту про дострокове погашення, Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані на неї проценти, які підлягають сплаті, Відшкодування у випадку дострокового погашення, яке підлягає оплаті відповідно до Статті 4.02B, або, залежно від обставин, що ніяке відшкодування не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий строк отримання.

Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого строку отримання, він має здійснити дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку, Позичальник може не здійснювати дострокове погашення.

Позичальник одночасно із достроковим погашенням сплачує нараховані проценти та відшкодування, якщо такі існують, які підлягають сплаті на Суму дострокового погашення, як зазначено у Повідомленні про дострокове погашення.

4.03 Примусове дострокове погашення

4.03A Випадки дострокового погашення

4.03A(1) PARI PASSU ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ, НАДАНОГО ІНШИМИ УСТАНОВАМИ, ОКРІМ ЄІБ

Якщо Позичальник добровільно здійснює дострокове погашення (для уникнення сумнівів, дострокове погашення включає в себе повторну купівлю або скасування, залежно від обставин) частини або всієї суми будь-якого Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ, і таке дострокове погашення не виконується за рахунок надходжень за позикою або за іншою заборгованістю, зі строком дії, який щонайменш дорівнює строку дії достроково погашеного Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ, строк якого ще не сплинув, Банк може, повідомивши Позичальника, скасувати невиплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики. Частка Позики, дострокового погашення якої може вимагати Банк, є такою самою, як і частка, яку становить достроково погашена сума Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ до сукупної непогашеної суми усього фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ.

Позичальник сплачує суму, сплата якої вимагається на дату, зазначену Банком, така дата є датою, яка настає не менше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї Статті тлумачення терміну «Фінансування, надане іншими установами, окрім ЄІБ» включає в себе будь-яку позику (за винятком Позики, і будь-яких інших прямих кредитів, наданих Банком Позичальнику), кредитні облігації, або іншу форму фінансової заборгованості, або будь-які зобов’язання щодо платежу, або дострокового погашення грошових коштів, які були раніше надані Позичальнику на строк понад п’ять років.

4.03A(2) ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА

Позичальник негайно інформує Банк, якщо відбувається Випадок зміни законодавства, або він може відбутися. У такому випадку, або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Випадок зміни законодавства відбувся або може відбутися, Банк може вимагати, щоб Позичальник провів з ним консультації. Така консультація відбувається протягом 30 (тридцяти) днів від дати вимоги Банку. Якщо після закінчення строку в 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги щодо консультації Банк дійде висновку, що вплив Випадку зміни законодавства не може бути пом’якшений задовільним для нього чином, Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, скасувати невиплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими процентами та всіма іншими сумами, що нараховуються або підлягають виплаті в рамках цієї Угоди. Позичальник здійснює виплату суми, що вимагається, на дату, визначену Банком, і така дата є датою, що настає не менше, ніж за 30 (тридцять) днів з дати вимоги.

Для цілей цієї Статті термін «Випадок зміни законодавства» означає прийняття, офіційне оприлюднення, підписання або ратифікацію будь-яких змін або доповнень до будь-якого закону, правила або нормативного документу (у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативного документу) (включно з Законом про Бюджет України на 2015 рік або будь-якого іншого наступного законодавчого акту, який регулюватиме Боргову Операцію і порушуватиме зобов’язання Позичальника перед Банком відповідно до цієї Угоди), які відбуваються після дати підписання цієї Угоди, що, на обґрунтовану думку Банку, завдає суттєвого негативного впливу на спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою, або будь-яке забезпечення, надане у зв’язку із цією Угодою.

4.03A(3) НЕЗАКОННІСТЬ

Якщо:

(a) для Банку cтає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції виконувати будь-яке з своїх зобов'язань, як це передбачено у цій Угоді, або фінансувати або обслуговувати Позику;

(b) Рамкова угода є або може бути:

(i) припиненою за ініціативою України, або не має обов'язкової сили для України у будь-якому аспекті;

(ii) недійсною відповідно до її умов, або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов;

(iii) порушеною таким чином, що Україна припиняє виконувати будь-яке зобов'язання, прийняте нею у Рамковій угоді; або

(iv) такою, що не може бути застосована до будь-якого Cубпроекту, або права Банку за Фінансовою угодою не можуть бути примусово виконані стосовно Субпроекту;

(c) по відношенню до Гарантії ЄС:

(i) вона більше не є дійсною, або не має повної сили та дії;

(ii) умови покриття такою Гарантією не виконуються;

(iii) не застосовується до будь-якого Траншу, що має бути виплаченим за цією Угодою; або

(iv) вона є недійсною відповідно до її умов або, вважається недійсною відповідно до її умов

Банк може шляхом надання повідомлення Позичальнику негайно (i) призупинити або скасувати невибрану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими процентами та всіма іншими сумами, нарахованими та несплаченими за цією Угодою на дату, зазначену Банком у своєму повідомленні на адресу Позичальника.

4.03A(4) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ

Якщо Банк визначає, що Кінцевий бенефіціар не виконав будь-яке зобов’язання, передбачене згідно Статті 6.03 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду 90 (дев’яносто) днів після надання такого повідомлення, Позичальник, на свій розсуд:

(a) перерозподіляє відповідну частину Позики на інший Субпроект; або

(b) достроково погашає суму, яка була надана відповідному Кінцевому бенефіціару.

4.03A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ З БОКУ ПОСЕРЕДНИКА

Якщо Банк визначає, що Посередник не виконав будь-яке зобов’язання, передбачене згідно Статті 6.02 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду 90 (дев’яносто) днів після надання такого повідомлення, Позичальник, на свій розсуд:

(a) перерозподіляє відповідну частину Позики на інший Субпроект; або

(b) достроково погашає Банку суму, що була надана відповідному Посереднику.

4.03A(6) ІНШЕ ПРИМУСОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ

(a) Якщо інше не узгоджено Сторонами письмово, Позичальник негайно здійснює дострокове погашення на користь Банку частини Позики, яка не була розподілена, перерозподілена, або повторно використана, або яка була розподілена, перерозподілена, або повторно використана, але не була виплачена Кінцевому бенефіціару до дати, яка настає через 48 (сорок вісім) місяців після Дати набуття чинності.

(b) Якщо Банк визначає, що Позичальник або Посередник не поінформував Кінцевих бенефіціарів про підтримку з боку ЄІБ відповідно до цієї Угоди, та/або не переказав фінансову вигоду Кінцевим бенефіціарам відповідно до Угоди, він може вимагати від Позичальника достроково погасити частину Позики, щодо якої не була переказана фінансова вигода, або була переказана недостатня фінансова вигода Кінцевим бенефіціарам. Позичальник здійснює виплату суми, яка вимагається на дату, зазначену Банком, така дата є датою, яка настає не раніше, чим через 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги.

4.03B Механізми дострокового погашення

Будь-яка сума, яка вимагається Банком згідно Статті 4.03A разом із будь-якими процентами або іншими сумами, нарахованими та такими, що підлягають виплаті за Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яке відшкодування, яке підлягає сплаті згідно Статті 4.03C та Статті 4.04, виплачується на дату, вказану Банком у його повідомленні про вимогу.

4.03C Відшкодування у випадку дострокового погашення

У разі настання Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, відшкодування, за наявності, визначається відповідно до Статті 4.02B.

4.04 Загальні положення

Погашена або достроково погашена сума не може бути повторно запозичена. Ця Стаття 4 не завдає шкоди Статті 10.

Якщо Позичальник достроково погашає Транш на дату, іншу, ніж відповідна Дата платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, щодо якої Банк надасть підтвердження, що вона є необхідною для компенсації Банку видатків на одержання коштів у будь-яку іншу дату, окрім відповідної Дати платежу.

СТАТТЯ 5
Платежі

5.01 Принципи розрахунку кількості днів

Будь-яка сума, що належить до виплати за процентами, відшкодуванням або комісією з боку Позичальника у рамках Угоди, і розраховується стосовно частини року, визначається за такими відповідними принципами:

(a) стосовно процентів та відшкодувань, які підлягають сплаті за Траншем з фіксованою ставкою – рік тривалістю 360 (триста шістдесят) днів та місяць тривалістю 30 (тридцять) днів;

(b) стосовно процентів та відшкодувань, які підлягають сплаті за Траншем з плаваючою ставкою – рік тривалістю 360 (триста шістдесят) днів та кількість днів, що спливли;

(c) стосовно комісій – рік тривалістю 360 (триста шістдесят) днів та кількість днів, що спливли.

5.02 Час та місце платежу

Якщо не визначено інше, у цій Угоді або у вимозі Банку, всі суми, крім суми процентів, відшкодування та основна сума, виплачуються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів після отримання Позичальником вимоги Банку.

Кожна сума, що підлягає виплаті Позичальником в рамках цієї Угоди, виплачується на відповідний рахунок, про який Банк повідомляє Позичальнику. Банк вказує рахунок не менше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати здійснення першого платежу Позичальником, та повідомляє про будь-які зміни рахунку не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати першого платежу, до якого застосовуються зміни. Цей період повідомлення не застосовується у випадку платежу згідно Статті 10.

Позичальник зазначає в кожному платежі, виконаному за цією Угодою, номер Угоди («Fl nr»), зазначений на першій сторінці цієї Угоди.

Сума, що належить до сплати Позичальником, вважається сплаченою, коли Банк отримує її.

Будь-які виплати з боку та платежі на користь Банку за цією Угодою виконуються із використанням рахунк(у/ів), прийнятних для Банку.

5.03 Заборона взаємозаліку для Позичальника

Всі платежі, які мають виконуватися Позичальником за цією Угодою, розраховуються та виконуються без (та без будь-яких відрахувань) взаємозаліку або зустрічних вимог.

5.04 Дестабілізація платіжних систем

Якщо Банк визначає (на свій розсуд), що настав Випадок дестабілізації, або якщо Позичальник повідомив Банку, що відбувся Випадок дестабілізації:

(a) Банк може та має, якщо цього вимагатиме Позичальник, проконсультуватися з Позичальником з метою узгодження з Позичальником таких змін до дії або адміністрування Угоди, які Банк може вважати за необхідні в існуючих обставинах;

(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником стосовно будь-яких змін, зазначених у пункті (a), якщо, на його думку, в цьому немає необхідності за існуючих обставин, і, в кожному разі, не зобов'язаний погоджуватися на такі зміни; та

(c) Банк не несе відповідальності за будь-які втрати, витрати або збитки, включаючи збитки, що виникли в результаті Випадку дестабілізації, або за виконання або невиконання будь-яких дій відповідно до Статті 5.04, або у зв’язку з нею.

5.05 Застосування отриманих сум

(a) Загальна інформація

Суми, отримані від Позичальника, призводять до виконання його платіжних зобов'язань, виключно, якщо вони отримані відповідно до умов цієї Угоди.

(b) Часткові платежі

Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім для виконання зобов’язань за усіма сумами, які підлягають сплаті на такий час з боку Позичальника відповідно до цієї Угоди, Банк застосовує такий платіж:

(i) по-перше, в рахунок пропорційної сплати будь-яких неоплачених комісій, витрат, відшкодувань та видатків, які підлягають сплаті за цією Угодою;

(ii) по-друге, в рахунок сплати будь-яких нарахованих процентів до сплати, але не сплачених за цією Угодою;

(iii) по-третє, в рахунок сплати будь-якої основної суми, яка підлягає сплаті, але не сплачена за цією Угодою; та

(iv) по-четверте, в рахунок оплати будь-якої іншої суми, яка підлягає сплаті, але не сплачена за цією Угодою.

(c) Розподіл сум, пов'язаних із Траншами

(i) У випадку:

(A) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, який має погашатися кількома платежами погашення, Сума дострокового погашення застосовується пропорційно до кожного непогашеного платежу погашення, або, на запит Позичальника, в зворотному порядку погашення; та

(B) часткового примусового дострокового погашення Траншу, який має погашатися кількома платежами погашення, Сума дострокового погашення застосовується для зменшення непогашених платежів погашення, в зворотному порядку погашення.

(ii) Суми, отримані Банком на вимогу відповідно до Статті 10.01 та застосовані до Транш, зменшують непогашені платежі погашення в зворотному порядку погашення. Банк може на свій розсуд застосувати отримані суми до різних Траншів.

(iii) У разі отримання сум, які не можуть бути ідентифіковані, як такі що мають застосовуватися до конкретного Траншу, і щодо яких відсутня угода між Банком та Позичальником щодо їх застосування, Банк може застосувати такі суми до різних Траншів на свій розсуд.

СТАТТЯ 6
Зобов’язання та заяви Позичальника

Зобов’язання, що містяться в цій Статті 6, залишаються в силі з дати підписання цієї Угоди на такий період, протягом якого будь-яка сума залишається непогашеною в рамках цієї Угоди або Кредиту, що має юридичну силу.

6.01 Використання позики

(a) Позичальник надає усі кошти Позики Посередникам або Кінцевому бенефіціару, прийнятному для Банку, на умовах, прийнятних для Банку, та надає Банку всю таку інформацію та документацію, яку Банк може обґрунтовано вимагати для того, щоб перевірити дотримання Позичальником положень цієї Статті 6.01.

(b) Позичальник має використовувати, та має вживати заходів, щоб кожен Посередник та кожен Кінцевий бенефіціар використовував кошти Позики, усі суми, запозичені Позичальником за цією Угодою, виключно з метою фінансування Субпроектів, на які були розподілені кошти відповідно до умов цієї Угоди та Додаткового листа.

(c) Позичальник забезпечує, щоб загальна сума позики, наданої Банком не перевищувала 50% (п'ятдесят відсотків) загальної суми дозволеного фінансування, зобов’язання щодо надання якого були прийняті на себе Посередниками або Кінцевими бенефіціарами у рамках Угод про субфінансування, крім випадків, передбачених статтею 1.11 (Сума розподілу коштів) або окремо погоджених з Банком у письмовій формі. Позичальник підтверджує Банку у формі, прийнятній для Банку, наприкінці Періоду розподілу коштів, що фінансування Кінцевих бенефіціарів, укладене протягом Періоду розподілу коштів, та профінансоване за рахунок ресурсів, які не належать ЄIB, Посередниками, принаймні, надано в тому самому обсязі, що і Позика Банку, розподілена для Кінцевих бенефіціарів. На вимогу Банку Позичальник надає додаткову детальну інформацію, задовільну для Банку, про відповідний кредитний портфель Посередників, із зазначенням суми, номеру, строків дії, галузевої та географічної структури відповідного кредитного портфеля.

(d) Позичальник вживає заходів щодо виконання Субпроектів малими та середніми підприємствами або компаніями з середнім рівнем капіталізації в обсязі щонайменше 70% (сімдесяти відсотків) Позики.

(e) Позичальник зобов'язується перед Банком (i) забезпечувати, щоб фінансова вигода у розмірі принаймні 100 базисних пунктів (що становить 1,00 % річних), яка надається за цією Угодою, надавалася Кінцевим бенефіціарам в рамках кожної Угоди про субфінансування відповідно до цієї Угоди, ефективно та прозоро; і (ii) надавати Банку усю таку інформацію та документацію, яку Банк може обґрунтовано попросити надати з метою перевірки дотримання Позичальником цієї Статті 6.01.

6.02 Угоди про субфінансування

Позичальник:

(a) забезпечує, щоб кожна Угода про субфінансування з кожним Посередником або Кінцевим бенефіціаром по суті була такою самою, як зразок Угоди про субфінансування, затверджений в рамках Статті 1.04A;

(b)

(i) забезпечує, щоб вартість жодного Субпроекту не перевищувала суму, що є еквівалентною 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонам) євро;

(ii) допускає, щоб сума фінансування, що надається Банком, досягала 50% (п’ятдесяти відсотків) вартості відповідних прийнятних Субпроектів одного Кінцевого бенефіціара:

(A) якщо вартість Субпроекту, запропонованого МСП або компанією з середнім рівнем капіталізації, є меншою за еквівалент 25 000 000 (двадцяти п’яти мільйонів) євро. Фінансування Банком таких Субпроектів у підсумку не може перевищувати еквівалент 12 500 000 (дванадцяти мільйонів п’ятсот тисяч) євро; та

(B) подані будь-яким Кінцевим бенефіціаром (незалежно від його розміру), за умови що:

(I) вартість Субпроекту перевищує суму, еквівалентну 25 000 000 (двадцяти п’яти мільйонам) євро, але не більше суми, еквівалентної 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонам) євро, а сума фінансування такого Субпроекту Банком не перевищуватиме еквівалент 12 500 000 (дванадцяти мільйонів п’ятисот тисяч) євро або, за умови попереднього письмового погодження з Банком, еквіваленту 25 000 000 (двадцяти п'яти мільйонів) євро; та

(II) такий проект є прийнятним Субпроектом відповідно до визначення, наведеного у Додатковому листі;

(c) відображає фінансові умови за результатами відповідного надання ресурсів Банком Позичальнику у відповідній Угоді про субфінансування. Зокрема, середній строк погашення суми Субфінансування, наданої Позичальником та виділеної для певного Траншу в рамках Кредиту, наскільки це можливо, відповідає умовам відповідного Траншу та, у будь-якому випадку, становить щонайменше два роки;

(d) забезпечує, задовільним для Банку чином, позначення відповідного продукту шляхом включення посилання на Банк і на те, що в Проекті була використана Гарантія ЄС, в назві або документації продукту;

(e) розміщує на своєму веб-сайті інформаційну сторінку про діяльність Банку щодо сприяння реалізації Проекту, включно з критеріями прийнятності, вигідними умовами Банку і тим, що в Проекті була використана Гарантія ЄС;

(f) забезпечує, щоб фінансові умови, які застосовуються до кожної Угоди про субфінансування, відображали вигоду фінансування, що надається Банком, і щоб така вигода, (яка періодично визначається Банком для кожного Посередника) чітко визначалася та вказувалася в прозорій формі відповідному Кінцевому бенефіціару шляхом включення до кожної Угоди про субфінансування наступної статті:

«Участь Європейського інвестиційного банку.

Європейський інвестиційний банк, фінансова  установа Європейського Союзу, створена Статтею 308 Договору про функціонування Європейського Союзу, бере участь разом з місцевими фінансовими установами у фінансуванні інвестиційних програм, які відповідають цілям Європейського Союзу. Дана Позика відповідає усім критеріям для фінансування Європейським інвестиційним банком. ( # ) надає ( #  ) фінансову вигоду, що відображується на процентній ставці. Така фінансова вигода становить мінімум  100 базисних пунктів (що становить 1,00% річних) у порівнянні з річною процентною ставкою, яку ( # ) застосовував би до цієї позики без участі ЄІБ.»

(g) забезпечує, щоб у кожній Угоді про субфінансування Посередник або Кінцевий бенефіціар зобов’язався:

(i) використовувати Субфінансування виключно в цілях реалізації відповідного Субпроекту;

(ii) виконувати умови, що чітко відображають вимоги Банку, які застосовуються до Субпроекту, кожна з яких повідомляється в письмовій формі Позичальнику на дату відповідного Листа про розподіл коштів, або, в залежності від обставин, до часу прийняття рішення про відповідне повторне використання коштів згідно зі Статтею 6.01;

(iii) дозволяти особам, призначеним Банком, які можуть супроводжуватися представниками Європейської Рахункової палати, Європейської комісії та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством, відвідувати офіси Посередника або Кінцевого бенефіціара та проводити такі перевірки у зв’язку із цією Угодою або будь-якою Угодою про субфінансування, які вони захочуть провести, та забезпечувати їх або гарантувати, що вони будуть забезпечені всією необхідною інформацією та підтримкою для цієї мети;

(iv) достроково погашати суму Субфінансування у випадку не дотримання вище зазначених умов та положень;

(v) забезпечувати, щоб його бухгалтерські книги та реєстри повністю відображали операції, що стосуються фінансування, оформлення та здійснення Субпроекту;

(vi) заявити, що наскільки йому відомо, усі кошти, інвестовані в Субпроект, не є коштами незаконного походження, включаючи в результаті легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та вони не пов'язані з фінансуванням тероризму, а також негайно інформувати Позичальника, якщо в будь-який час йому стає відомо про незаконні джерела будь-яких таких коштів;

(vii) не брати участь в (і не дозволяти або не допускати, щоб будь-яка філія або будь-яка інша особа, що діє від його імені, брала участь в) будь-якій Забороненій діяльності у зв'язку із Субпроектом, будь-якій процедурі торгів стосовно Субпроекту, або будь-якій трансакції, передбаченій Угодою про субфінансування;

(viii) вжити таких заходів, виконання яких Банк обґрунтовано вимагає, для розслідування або припинення будь-якого сумнівного або підозрюваного випадку будь-якої Забороненої діяльності;

(ix) не вступати в ділові стосунки з будь-якою Особою, до якої застосовуються санкції;

(x) не надавати будь-які кошти, прямо або опосередковано, будь-якій Особі, до якої застосовуються санкції, або в її інтересах;

(xi) (i) вжити, в обґрунтовані строки, відповідні заходи стосовно будь-якого члена своїх органів управління, який став Особою, до якої застосовуються санкції або був засуджений судом за Заборонену діяльність, скоєну у ході здійснення ним/нею професійних обов'язків, з метою забезпечення того, щоб такий Посередник (та/або будь-який такий член його органів управління) виключалися з будь-якої діяльності, пов’язаної із будь-якими коштами, наданими Позичальником у рамках відповідної Угоди про субфінансування, або у зв'язку з відповідним Субпроектом; та

(ii) негайно інформувати Позичальника про будь-який захід, виконаний відповідно до цієї Статті 6.02 (g)(xi)(i), наведеної вище;

(h) використовує свої права в рамках кожної Угоди про субфінансування також в інтересах Банку;

(i) забезпечує, щоб кожна Угода про субфінансування містила умови, відповідно до цієї Угоди; та

(j) надає запит на будь-які виплати від, і робить будь-які платежі на користь, Позичальника у рамках Угоди про субфінансування на банківський рахунок на ім'я такого Посередника, відкритий у належним чином уповноваженій фінансовій установі в Україні.

6.03 Субкредитні Угоди

Позичальник вживає заходів, щоб кожен Посередник:

(a) забезпечував, щоб кожна Субкредитна угода з Кінцевим бенефіціаром містила всі положення, наявність яких в такій угоді вимагається умовами цієї Угоди;

(b) забезпечував, щоб кожному Кінцевому бенефіціару було повідомлено в кожній Субкредитній угоді про походження коштів або інвестицій, що надійшли в розпорядження останнього відповідно до цієї Угоди;

(c) забезпечував, відповідно до вимог Банку, щоб кожна Субкредитна угода містила заяву, яка б чітко відображала те, що фінансування було надане з використанням, повністю або частково, коштів, наданих Банком відповідно до цієї Угоди та завдяки Гарантії ЄС;

(d) розмістив на своєму веб-сайті інформаційну сторінку про діяльність Банку на користь Проекту, включаючи критерії прийнятності та посилання на вигідні умови Банку, а також на підтримку Проекту завдяки механізму Гарантії ЄС;

(e) забезпечував, щоб фінансові умови, які застосовуються до кожної Субкредитної угоди, відображали переваги фінансування Банку, та те, що така перевага (має періодично визначатися Банком для кожного Посередника) чітко оцінюється та прозоро зазначається для відповідного Кінцевого бенефіціара шляхом включення в кожну субкредитну угоду наступну статтю:

«Участь Європейського інвестиційного банку.

Європейський інвестиційний банк, фінансова  установа Європейського Союзу, створена Статтею 308 Договору про функціонування Європейського Союзу, бере участь разом з місцевими фінансовими установами у фінансуванні інвестиційних програм, які відповідають цілям Європейського Союзу. Дана Позика відповідає усім критеріям для фінансування Європейським інвестиційним банком. ( # ) надає ( # ) фінансову вигоду, що відображується на процентній ставці. Така фінансова вигода становить мінімум  100 базисних пунктів (що становить 1,00% річних) у порівнянні з річною процентною ставкою, яку ( # ) застосовував би до цієї позики без участі ЄІБ.»

(f) вживав заходів, щоб у кожній Субкредитній угоді Кінцевий бенефіціар зобов’язався:

(i) використовувати Субфінансування виключно в цілях реалізації відповідного Субпроекту;

(ii) завершити Субпроект протягом періоду, визначеного в Заявці на розподіл коштів, наданій Позичальником;

(iii) виконувати умови, що чітко відображають вимоги Банку, які застосовуються до Субпроекту, кожну, як повідомляється в письмовій формі Позичальником, до дати відповідного Листа про розподіл коштів, або, в залежності від обставин, до дати прийняття рішення про відповідне повторне використання коштів згідно зі Статтею 1.13 (Повторне використання);

(iv) купувати обладнання, забезпечувати надання послуг та замовляти роботи для Субпроекту шляхом проведення відкритого міжнародного тендеру або інших прийнятних процедур закупівель, як визначено у відповідному Додатковому листі;

(v) утримувати, ремонтувати, реконструювати та відновлювати все майно, що є частиною Субпроекту, щодо якого діє вимога про його утримання в належному робочому стані;

(vi) окрім випадків, коли Банк надав свою попередню згоду в письмовій формі, зберігати право власності та володіння всіма або практично всіма активами, що входять до Субпроекту, або, в залежності від обставин, замінювати та поновлювати такі активи та підтримувати Субпроект в стані безперервного функціонування відповідно до його первісної цілі; за умови, що Банк може не надавати свою згоду виключно, коли запропонована дія може нанести шкоду інтересам Банку як кредитору Позичальника, або призвести до неприйнятності Субпроекту для фінансування Банком в рамках його Статуту або в рамках Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу;

(vii) дозволяти особам, призначеним Банком, які можуть супроводжуватися представниками Європейської Рахункової палати, Європейської комісії та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством, відвідувати офіси Кінцевого бенефіціара, та проводити такі перевірки у зв’язку із цією Угодою, Угодою про субфінансування або Субкредитною угодою, які вони захочуть провести, та забезпечувати їх або гарантувати, що вони будуть забезпечені всією необхідною інформацією та підтримкою для цієї мети;

(viii) страхувати всі споруди та майно, що становлять частину Проекту у страхових компаніях, відповідно до найбільш загальної практики відповідної галузі для аналогічних робіт, що становлять публічний інтерес;

(ix) підтримувати дійсність всіх дозволів, необхідних для оформлення та реалізації Субпроекту;

(x) виконувати та реалізовувати Субпроект відповідно до належних стандартів законодавства ЄС в тій мірі, в якій вони впроваджені законами України, або в тій мірі, в якій вони визначені Банком до дати цієї Угоди, а також згідно відповідних законів України;

(xi) підтверджувати, на вимогу, що вони отримали всі відповідні Дозволи (на будівництво та експлуатацію), щоб забезпечити дотримання будь-яких національних законів у сфері охорони навколишнього середовища та конкуренції;

(xii) достроково погашати суму Субфінансування у випадку не дотримання вище зазначених умов та положень;

(xiii) забезпечувати, щоб його бухгалтерські книги та реєстри повністю відображали операції, що стосуються фінансування, оформлення та здійснення Субпроекту;

(xiv) вжити таких заходів, виконання яких Банк обґрунтовано вимагає, для розслідування або припинення будь-яких сумнівних або підозрюваних випадків будь-якої Забороненої діяльності;

(xv) не вступати в ділові стосунки з будь-якою Особою, до якої застосовуються санкції;

(xvi) не надавати будь-які кошти, прямо або опосередковано, будь-якій Особі, до якої застосовуються санкції, або в її інтересах;

(xvii) (A) вживати, в обґрунтовані строки, відповідні заходи стосовно будь-якого члена своїх органів управління, який став Особою, до якої застосовуються санкції або був засуджений судом за Заборонену діяльність, скоєну у ході здійснення ним/нею професійних обов'язків, з метою забезпечення того, що такий Кінцевий бенефіціар (та/або будь-який такий член його органів управління) був виключений з будь-якої діяльності, пов’язаної із будь-якими коштами, наданими Позичальником у рамках відповідної Угоди про субфінансування, або у зв'язку з відповідним Субпроектом;

(B) негайно інформувати Позичальника про будь-який захід, виконаний таким Кінцевим бенефіціаром відповідно до цієї Статті 6.03(f)(xvii), наведеної вище; та

(xviii) заявити Посереднику, що наскільки йому відомо, усі кошти, інвестовані в Субпроект таким Кінцевим бенефіціаром, не є коштами незаконного походження, включаючи в результаті легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та вони не пов'язані з фінансуванням тероризму, а також негайно інформувати Посередника, якщо в будь-який час йому стає відомо про незаконні джерела будь-яких таких коштів;

(xix) не брати участь в (і не дозволяти або допускати, щоб будь-яка філія або будь-яка інша особа, що діє від його імені брала участь в) будь-якій Забороненій діяльності у зв'язку із Субпроектом, будь-якій процедурі торгів стосовно Субпроекту, або будь-якій трансакції, передбаченій Угодою про субкредитування; та

(xx) надає запит на будь-які виплати від, і робить будь-які платежі на користь, Посередника у рамках Субкредитної угоди на банківський рахунок на ім'я такого Кінцевого бенефіціара, відкритий у належним чином уповноваженій фінансовій установі в Україні;

(g) використовує свої права в рамках кожної Субкредитної угоди також в інтересах Банку та, в тій мірі, в якій це не викликає жодних суперечок, в інтересах Позичальника;

(h) забезпечує, щоб кожна Субкредитна угода містила умови, відповідно до цієї Угоди; та

(i) відображає фінансові умови за результатами відповідного надання ресурсів Банком Позичальнику у відповідній Субкредитній угоді. Зокрема, середній строк погашення суми позик, наданих Позичальником та виділеної для певного Траншу в рамках Кредиту, наскільки це можливо, відповідає умовам відповідного Траншу та, у будь-якому випадку, становить щонайменше два роки.

6.04 Збільшення вартості Проекту

Якщо загальна вартість Проекту перевищує орієнтовне значення, вказане в Преамбулі (8), Позичальник забезпечує, щоб Посередник та/або Кінцевий бенефіціар отримав кошти для фінансування надлишкової вартості без регресу на Банк таким чином, щоб забезпечити завершення Проекту. Плани з фінансування надлишкової вартості будуть негайно доведені до відома Банку.

Для уникнення сумнівів, жодне збільшення вартості Проекту не вплине на обмеження, викладені у Статті 6.02(b).

6.05 Процедура закупівлі

Позичальник:

(a) вживає заходів, щоб кожен Кінцевий бенефіціар, закупив обладнання, забезпечив надання послуг та замовив роботи за відповідним Субпроектом шляхом проведення відкритого міжнародного тендеру або інших прийнятних процедур закупівель, як визначено у відповідному Додатковому листі; та

(b) забезпечує, та забезпечуватиме, щоб кожен Посередник забезпечив, щоб у всіх контрактах у рамках Субпроекту, які він має отримати після дати цієї Угоди (відповідно до процедур закупівель, згідно з пунктом (a) вище), передбачалися:

(i) вимога щодо того, що відповідний підрядник має негайно повідомити Банк про достовірне підтвердження, скаргу або інформацію щодо здійснення Забороненої діяльності стосовно Проекту;

(ii) вимога щодо того, що відповідний підрядник має вести бухгалтерські книги та записи щодо всіх фінансових трансакцій та витрат у зв’язку із Проектом; та

(iii) право Банку, стосовно підозри щодо факту Забороненої діяльності, здійснити перевірку бухгалтерських книг та записів відповідного підрядника стосовно Проекту та зробити копії документів, в тій мірі, в якій це дозволено законодавством.

(c) забезпечує, та вживатиме заходів, щоб кожен Посередник забезпечив, щоб кожен Кінцевий бенефіціар погодився забезпечити, в тій мірі, в якій це можливо, щоб у всіх контрактах в рамках Субпроекту, які він має отримати після дати цієї Угоди (відповідно до процедур закупівель, згідно з пунктом (a) вище), передбачалися:

(i) вимога щодо того, що відповідний підрядник має негайно повідомити Банк про достовірне підтвердження, скаргу або інформацію щодо здійснення Забороненої діяльності стосовно Проекту;

(ii) вимога щодо того, що відповідний підрядник має вести бухгалтерські книги та записи щодо всіх фінансових трансакцій та витрат у зв’язку із Проектом; та

(iii) права Банка, стосовно підозри щодо факту Забороненої діяльності, здійснити перевірку бухгалтерських книг та записів відповідного підрядника стосовно Проекту та зробити копії документів, в тій мірі, в якій це дозволено законодавством.

6.06 Дотримання законів

Позичальник виконує, та забезпечує виконання кожним Посередником та кожним Кінцевим бенефіціаром, в усіх аспектах усіх законів та нормативних положень, дія яких поширюється на нього або на Субпроект, якщо незабезпечення цього призводить, або може обґрунтовано призвести, до Суттєвої негативної зміни.

6.07 Зобов’язання щодо добросовісності

(a) Заборонена діяльність:

(i) Позичальник не бере участі (та забезпечує, щоб жоден Посередник або Кінцевий бенефіціар не брав участі) у (або не уповноважує або не дозволяє будь-якій афілійованій або будь-якій іншій особі, що діє від його імені, брати участь у) будь-якій Забороненій діяльності у зв'язку з Проектом, будь-якими публічними торгами щодо Проекту, або будь-якою трансакцією, передбаченою Угодою.

(ii) Позичальник зобов'язується (та забезпечує, щоб кожен Посередник і Кінцевий бенефіціар зобов’язався) вжити такий захід, вжиття якого Банк обґрунтовано вимагає для розслідування або припинення дії будь-якого сумнівного або підозрюваного випадку будь-якої Забороненої діяльності.

(iii) Позичальник забезпечує (та вживає заходів, щоб кожен Посередник зобов’язався забезпечити), щоб контракти, укладені ним та, які фінансуються у рамках цієї Позики, включали в себе необхідні положення, що дозволяють Позичальнику, кожному Посереднику та кожному Кінцевому бенефіціару здійснити розслідування, або припинення дії будь-якого сумнівного або підозрюваного випадку будь-якої Забороненої діяльності у зв'язку із Проектом.

(b) Санкції:

Позичальник не (та забезпечує, щоб жоден Посередник або Кінцевий бенефіціар не):

(i) вступає в ділові відносини з будь-якою Особою, до якої застосовуються санкції; або

(ii) надає будь-які кошти на користь або в інтересах, прямо або опосередковано, будь-якої Особи, до якої застосовуються санкції.

(c) Управління:

Позичальник зобов'язується (та забезпечує, щоб кожен Посередник і Кінцевий бенефіціар зобов’язався) вжити в обґрунтований строк відповідні заходи щодо будь-якого з відповідних належним чином уповноважених агентів і представників Позичальника, Посередників та Кінцевих бенефіціарів (залежно від обставин), які мають повноваження щодо прийняття безпосередніх рішень та здійснення контролю щодо Позики або Проекту, які:

(i) стають Особою, до якої застосовуються санкції; або

(ii) щодо яких прийнято остаточне і безповоротне рішення суду у зв'язку із Забороненою діяльністю, здійсненою в ході виконання ними своїх професійних обов'язків,

з метою забезпечення того, щоб така особа була відсторонена, звільнена або в будь-якому випадку виключена з діяльності відповідного Позичальника, Посередника та/або Кінцевого бенефіціара (залежно від обставин) стосовно Позики та Субпроектів (залежно від обставин).

(d) ФАТФ:

Позичальник забезпечує, щоб кожен Посередник вводив, підтримував та дотримувався внутрішніх процедур та систем контролю відповідно до рекомендацій та стандартів Групи з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зі змінами та доповненнями, що вносяться час від часу.

6.08 Зобов’язання

Позичальник забезпечує, щоб він сам і кожен Посередник та Кінцевий бенефіціар:

(a) Геополітична ситуація в Україні: гарантував, щоб жоден Субпроект:

(i) не розташовувався на тій території України, яка знаходиться в активній фазі конфлікту;

(ii) не спонукав виникненню в Україні нових активних конфліктів;

(iii) не продовжував будь-який існуючий активний конфлікт в Україні; або

(iv) не проводився на території, яка не знаходиться під контролем Уряду України.

(b) Екологічні і соціальні стандарти:

(i) здійснювали реалізацію та експлуатацію кожного Субпроекту відповідно до екологічних і соціальних стандартів та включали до контрактів з підрядниками положення, які зобов’язували б їх дотримуватися стандартів МОП, а також стандартів охорони та безпеки праці;

(ii) забезпечували, щоб підрядники задіяні у Субпроектах дотримувалися положень Статті 6.08(b)(i) вище;

(iii) отримували, зберігали та відповідали критеріям усіх необхідних дозволів для Субпроекту в екологічній або соціальній сфері;

(iv) не використали фінансування Банку на Субпроекти, які потребують проведення досліджень з Оцінки впливу на навколишнє середовище та/або досліджень з Оцінки впливу на соціальну сферу відповідно до національного законодавства або законодавства ЄС без/до остаточного завершення такої оцінки та її схвалення компетентним органом; та

(v) не використовувати фінансування Банку на Субпроекти, які потенційно можуть негативно впливати на об’єкт природоохоронного значення, що перебуває під захистом національного або міжнародного законодавства та угод, допоки компетентний орган не підтвердить, що даний компонент не має істотного негативного впливу на такий об’єкт;

(c) Законодавство ЄС: виконували та експлуатували кожен Субпроект згідно з відповідними стандартами законодавства ЄС тією мірою, наскільки вони реалізовані в законах України або визначені Банком у цій Угоді;

(d) Розподіл коштів за секторами: забезпечили результат, за якого на момент надання Кредиту у повному обсязі (крім випадків надання Позичальником Банку письмового повідомлення, в якому обґрунтовано відсутність достатнього попиту з боку Кінцевих бенефіціарів стосовно отримання фінансування в окремих категоріях ланцюгів створення доданої вартості, та/або якщо інше не погоджено Сторонами у письмовій формі):

(i) принаймні 5% (п’ять відсотків), але не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків), Кредиту використовувалося на фінансування інфраструктури технічної підтримки, у тому числі:

(A) випробувальні лабораторії, обладнання для сертифікації, поширення сільськогосподарських знань, досліджень та моніторингу рибних господарств; та

(B) професійні консультації та послуги радників, що придбаваються Позичальником для управління Проектом на суму та на умовах, що погоджуються Банком та Позичальником;

(ii) принаймні 5% (п’ять відсотків), але не більше 20% (двадцяти відсотків) Кредиту використовувалося на фінансування технологічного обладнання та технічних засобів для первинного виробництва у ланцюгах створення доданої вартості зернових та олійних культур;

(iii) принаймні 30% (тридцять відсотків), але не більше 60% (шістдесяти відсотків) Кредиту використовувалося на фінансування інфраструктури та обладнання для логістики та зберігання у ланцюгах створення доданої вартості зернових та олійних культур;

(iv) принаймні 15% (п’ятнадцять відсотків), але не більше 30% (тридцяти відсотків) Кредиту використовувалося на фінансування інфраструктури та обладнання для переробки та дистрибуції у ланцюгах створення доданої вартості зернових та олійних культур;

(v) принаймні 10% (десять відсотків), але не більше 20% (двадцяти відсотків) Кредиту використовувалося на фінансування первинного виробництва, у тому числі обладнання та інфраструктуру у ланцюгах створення доданої вартості аквакультури, та

(vi) принаймні 5% (п’ять відсотків), але не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) Кредиту використовувалося на фінансування інфраструктури та обладнання для переробки і логістики у ланцюгах створення доданої вартості рибних господарств.

(e) Інші зобов’язання

Позичальник:

(i) забезпечує відсутність будь-якого подвійного фінансування одних і тих же компонентів Субпроектів за інші кошти, надані Банком згідно з Фінансовою угодою або іншим чином, або за кошти інших донорів. Не зважаючи на положення цього параграфу (i), Позичальник може:

(A) отримати спів фінансування Субпроектів іншими донорами або фінансування Позичальником інших компонентів будь-якого Субпроекту; та

(B) поєднати кошти від донорських грантів з коштами Банку, якщо Банк був про це повідомлений і якщо це відповідає інтересам Банку;

(ii) передбачає негайне повідомлення Банку про призупинення або скасування впровадження будь-якого Субпроекту;

(iii) підтверджує Банку, що кожен Кінцевий бенефіціар дотримується відповідної політики та рекомендацій Банку, в тому числі (без обмеження) Екологічних та соціальних стандартів та Посібника Банку з питань закупівель.

(iv) щоквартально надає Банку графік виплат підготовлений на основі кожної Заявки на розподіл коштів, схваленої та узгодженої з Банком, а також всіх інших пов’язаних потреб у фінансуванні;

(v) призупиняє уповноваження на будь-який Субпроект та виплату будь-якої частини Траншу Кінцевому бенефіціару, стосовно якого або управлінського персоналу якого ведеться розслідування відповідним органом у зв’язку з будь-якою Забороненою поведінкою;

(vi) забезпечує, щоб його платіжні зобов’язання за цією Угодою не підпадали під дію Боргової операції;

(vii) забезпечує, щоб:

(A) усе обладнання, роботи та послуги, придбані для або у зв’язку з наданням технічної допомоги для Проекту з фінансування Банку;

(B) усе обладнання, роботи та послуги, придбані за кошти Інвестиційних грантів, наданих третіми сторонами для Проекту; та

(C) усе обладнання, надане третіми сторонами Кінцевим бенефіціарам для Проекту,

Могло бути звільненим від будь-якого відповідного податку або іншого мита за його придбання (відповідно до параграфів (A) та (B) або його передачі відповідно до параграфу (C));

(viii) надає необхідну інформацію та підтримку консультантам, залучених Банком в рамках технічної допомоги для підтримки цього проекту, включно з наданням офісних приміщень в будівлях Міністерства аграрної політики та продовольства України, і залучає Посередників до співпраці з такими консультантами в рамках заходів, пов’язаних з реалізацією Проекту;

(ix) здійснить всі кроки для координації технічної допомоги, що надаватиметься Позичальнику з будь-якого джерела задля Проекту; та

(x) вживає заходів для заохочення, щоб українські структури, які відповідають критеріям Банку, ставали Кінцевими бенефіціарами.

6.09 Загальні заяви та гарантії

Позичальник заявляє та гарантує Банку, що:

(a) він має право оформлювати, вручати та виконувати свої зобов’язання за цією Угодою і, що були виконані всі дії, необхідні для того, щоб санкціонувати оформлення, вручення та виконання ним цієї Угоди;

(b) ця Угода створює його юридично дійсні, обов’язкові та такі, що мають позовну силу, зобов’язання;

(c) оформлення та вручення, виконання його зобов’язань згідно з та у відповідності до положень цієї Угоди в майбутньому і на даний момент не:

(i) порушують та не суперечать чинному законодавству, статуту, правилу або нормативному документу або будь-якому рішенню суду, постанові або дозволу, дія яких поширюється на нього, або будь-яким обмеженням в зв’язку з виникненням заборгованості з боку Позичальника;

(ii) порушують та суперечать будь-якій угоді або іншому документу, який є зобов’язуючим для нього, який може обґрунтовано мати потенційний суттєвий негативний вплив на його спроможність виконувати свої зобов’язання згідно з цією Угодою;

(iii) порушують та суперечать будь-якому положенню його установчих документів;

(d) з 27 жовтня 2015 року не відбулося жодної Суттєвої негативної зміни;

(e) не відбувся та не триває жоден невиправлений або нескасований випадок або обставина, яка є Випадком невиконання зобов’язань;

(f) не триває та, наскільки йому відомо, не загрожує, або не очікується жоден судовий, арбітражний, адміністративний процес або розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, який призвів або, за умови винесення негативного рішення, може обґрунтовано призвести до Суттєвої негативної зміни, а також не існує жодного невиконаного рішення суду або арбітражу стосовно нього;

(g) він отримав всі необхідні Повноваження у зв’язку з цією Угодою та з метою правомірного виконання своїх зобов’язань за цією Угодою та Проектом, та всі такі Повноваження мають повну силу та дію, та є прийнятними в якості доказу;

(h) його платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою мають право пріоритетності платежу не менше ніж pari passu стосовно усіх інших теперішніх та майбутніх незабезпечених або несубординованих зобов’язань згідно з будь-яким із його боргових інструментів, за винятком зобов’язань, які є обов’язковими за першочерговістю згідно з законодавством, що застосовується до компаній в цілому;

(i) він не порушує (та не буде порушувати після виплати Позики) жодні обмеження, які поширюються на нього, стосовно прийняття на себе фінансової заборгованості;

(j) Проект підпадає під дію Рамкової угоди;

(k) він виконує всі зобов’язання згідно з цим розділом 6;

(l) наскільки йому відомо, жодні кошти, вкладені в Субпроект Позичальником, Посередником або Кінцевим бенефіціаром не мають незаконного походження, включаючи надходження від Легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або надходження, пов'язані з Фінансуванням тероризму;

(m) ні Позичальник, а ні будь-яка інша особа, що діє від його імені або під його контролем, не здійснювала або не здійснюватиме:

(i) будь-яку Заборонену діяльність у зв’язку з Проектом або будь-якою трансакцією, передбаченою Угодою; або

(ii) будь-яку незаконну діяльність, пов’язану з Фінансуванням тероризму або Легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

(n) Проект (включаючи без обмежень, обговорення, вручення та виконання контрактів, що фінансуються або мають фінансуватися у рамках Позики) не включав в себе, або не призводив до будь-якої Забороненої діяльності;

(o) його платіжні зобов’язання за Угодою не підпадають під дію Боргової операції; та

(p) він дотримується всіх умов та вимог, викладених у будь-якому Додатковому листі.

Заяви та гарантії, викладені вище, залишаються чинними після підписання цієї Угоди та, за винятком заяв, викладених у параграфі (d) вище, вважаються такими, що повторюються, на кожну Дату згоди на виплату, Дату виплати та кожну Дату платежу.

СТАТТЯ 7
Забезпечення

Всі зобов’язання цієї Статті 7 залишаються чинними з дати цієї Угоди на такий строк, поки будь-яка сума залишається непогашеною згідно з цією Угодою або є чинним Кредит.

7.01 Рівень пріоритетності Рari passu

Позичальник забезпечує щоб, його платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою мали та матимуть у майбутньому право пріоритетності платежу не менше, ніж pari passu стосовно усіх інших теперішніх та майбутніх незабезпечених або несубординованих зобов’язань за будь-яким його Інструментом зовнішнього боргу.

А саме, якщо Банк надає вимогу за Статтею 10.01, або якщо випадок або потенційний випадок невиконання зобов’язань за будь-яким незабезпеченим та несубординованим Інструментом зовнішнього боргу Позичальника, або будь-якої з його агенцій, настав або триває, Позичальник не виконує (або не розпоряджається щодо виконання) будь-якого платежу щодо будь-якого іншого такого Інструменту зовнішнього боргу (як запланованого за графіком, так і іншого) без одночасної сплати, або виділення на спеціальному рахунку для платежу на наступну Дату платежу, суми, яка дорівнює, тій самій частці непогашеного боргу за цією Угодою, яка відповідає частці, яку складає платіж за таким Інструментом зовнішнього боргу по відношенню до загальної суми непогашеної заборгованості за таким Інструментом. Із цією метою, будь-який платіж за Інструментом зовнішнього боргу, виконаний за рахунок надходжень від випуску іншого інструменту, на який підписалися, в цілому, ті самі особи, що мають вимоги за Інструментом зовнішнього боргу, до уваги братися не буде.

У цій Угоді термін «Інструмент зовнішнього боргу» означає:

(a) інструмент, включаючи будь-який чек або виписку з рахунка, які підтверджують зобов’язання, або які є зобов’язанням виплатити позику, депозит, аванс або аналогічне надання кредиту (включаючи, без обмежень, будь-яке надання кредиту у рамках угоди про рефінансування або реструктуризацію);

(b) зобов’язання, засвідчене облігацією, корпоративною облігацією або аналогічним письмовим підтвердженням заборгованості; та

(c) гарантію, надану Позичальником щодо зобов’язання третьої сторони;

за умови, у кожному разі, що таке зобов’язання:

(i) регулюється правовою системою, іншою, ніж право Позичальника;

(ii) сплачується у валюті, іншій, ніж валюта країни Позичальника; або

(iii) сплачується особі, яка є зареєстрованою, доміцильованою, є резидентом, або має головний офіс або основне місце діяльності поза межами країни Позичальника.

7.02 Додаткове забезпечення

Якщо Позичальник надає третій стороні будь-яке забезпечення для будь-якого Інструменту зовнішнього боргу, або будь-яку перевагу або привілей стосовно такого Інструменту зовнішнього боргу, Позичальник має, якщо цього вимагає Банк, надати Банку еквівалентне забезпечення для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою або надати Банку еквівалентну перевагу або привілей.

7.03 Статті, які можуть бути включені

Якщо Позичальник підписує з будь-яким іншим кредитором, що надає середньострокове та довгострокове фінансування, угоду про фінансування, яка включає в себе статтю щодо втрати рейтингу, фінансові ковенанти або інші положення стосовно своїх фінансових коефіцієнтів, положення про перехресне невиконання зобов’язань та/або положення про принцип pari passu, не передбачені в цій Угоді, або є більш вигідними для відповідного кредитора, що надає фінансування, ніж аналогічне(i) положення цієї Угоди, Позичальник негайно повідомляє про це Банку та, на вимогу Банку, негайно оформлює угоду для внесення змін та доповнень до цієї Угоди для того, щоб забезпечити наявність аналогічного положення на користь Банку.

СТАТТЯ 8
Інформація та відвідування

8.01 Інформація стосовно Проекту та Кінцевих бенефіціарів

Позичальник разом з Координатором (а також ГУПом, якщо Позичальник визнає це доцільним):

(a) вручає Банку:

(i) інформацію за змістом та за формою, і в строки, які узгоджуються час від часу Сторонами цієї Угоди; та

(ii) будь-яку таку інформацію або додатковий документ, що стосується фінансування, закупівлі, реалізації, експлуатації та екологічних питань в рамках або в інтересах Субпроекту, які Банк може обґрунтовано вимагати протягом обґрунтованого строку,

за обов’язкової умови, що, якщо така інформація або документ не вручаються Банку в строк, а Позичальник не усуває проблему протягом обґрунтованого періоду часу, встановленого Банком в письмовій формі, Банк може виправити цей недолік, у міру можливості, шляхом залучення його власного персоналу або консультанта або будь-якої іншої третьої сторони, за рахунок Позичальника, а Позичальник зобов'язується надавати такій особі усю допомогу, необхідну для цієї цілі;

(b) без затримки подає на схвалення з боку Банку англійською мовою будь-яку суттєву зміну в Проекті, що також стосується і тієї інформації стосовно Проекту, яка розголошується Банку до підписання цієї Угоди;

(c) як правило, інформує Банк про будь-який факт або подію, відомі йому, які, на обґрунтовану думку Позичальника, можуть завдати суттєвої шкоди або вплинути на стан виконання або експлуатацію будь-якого Субпроекту, Угоду про субфінансування або Субкредитну угоду, або загальний стан будь-якого Посередника або Кінцевого бенефіціара, і, якщо це вимагається, негайно надає або вручає Банку всі документи та інформацію, необхідні для того, щоб Банк міг стежити за ходом реалізації Субпроектів та фінансовим станом кожного Посередника і Кінцевого бенефіціара;

(d) якщо вимагається таким чином, передає до Банку копію будь-якої Угоди про субфінансування, Субкредитної угоди, або будь-якої або аналогічної угоди чи інструменту, а також будь-якого доповнення або поправки до неї;

(e) негайно повідомляє Банк про:

(i) будь-який розпочатий процес або протест, або будь-яке заперечення, висунуте будь-якою третьою стороною або будь-яку серйозну скаргу, отриману Позичальником або будь-який суттєвий судовий процес, позов соціального або екологічного характеру, який був зареєстрований, знаходиться на розгляді або готується проти Позичальника, Посередника або Кінцевого бенефіціара відносно екологічних, соціальних або інших питань, що впливають на Субпроект;

(ii) будь-який факт або подію, відому Позичальнику, яка може завдати суттєвої шкоди або вплинути на стан виконання або функціонування Субпроекту;

(iii) будь-яку невідповідність будь-якому застосовному Екологічному законодавству або Соціальному законодавству з боку нього або будь-якого Кінцевого бенефіціара, як тільки їм стає про це відомо;

(iv) будь-яку призупинку, анулювання або зміну будь-якого Дозволу природоохоронних або соціальних органів; та

(v) будь-який захід, вжитий Кінцевим бенефіціаром відповідно до Статті 6.07 (Добросовісність) цієї Угоди;

та визначати заходи, яких необхідно вжити у зв'язку з такими питаннями.

(f) негайно повідомляє Банк в письмовій формі про факт належної ратифікації цієї Угоди відповідно до чинного законодавства України;

(g) як правило, інформує Банк про будь-який факт або подію, відомі йому, які, на обґрунтовану думку Позичальника, можуть завдати суттєвої шкоди або вплинути на стан виконання або функціонування будь-якого Субпроекту або загальний стан будь-якого Посередника або Кінцевого бенефіціара;

(h) вручає Банку всі документи та інформацію, які можуть обґрунтовано вимагатися Банком, стосовно фінансування, реалізації та функціонування кожного Субпроекту, а також діяльності та фінансового стану кожного Кінцевого бенефіціара;

(i) забезпечує, щоб у кожній;

(i) Угоді про субфінансування, Посередник або Кінцевий бенефіціар; і

(ii) Субкредитній угоді, Кінцевий бенефіціар,

зобов'язувався надавати інформацію про будь-яку справжню заяву, скаргу, факт або відомості, що підтверджують або обґрунтовано припускають, що:

(a) будь-яка Заборонена діяльність мала місце у зв'язку з коштами, наданими згідно з будь-якою Угодою про субфінансування, Субкредитною угодою або будь-яким Субпроектом (залежно від обставин); або

(b) будь-яка частина коштів, інвестованих в його статутний капітал, або Субпроект, мала незаконне походження, включаючи надходження від Легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом або надходження, пов'язані з Фінансуванням тероризму;

(j) як тільки йому стає відомо про це по відношенню до Субфінансування, або як тільки йому повідомляє про це Посередник або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Угоди про субфінансування, або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Субкредитної угоди, негайно повідомляє Банк про будь-яку справжню заяву, скаргу, факт або відомості щодо Забороненої діяльності, пов'язаної з будь-якими коштами, наданими в рамках Субфінансування або будь-якого Субпроекту;

(k) як тільки йому стає відомо про це, або як тільки йому повідомляє про це Посередник або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Угоди про субфінансування, або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Субкредитної угоди негайно повідомляє Банк, якщо в будь-який час він дізнається про незаконне походження коштів, включаючи надходження від Легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або надходження, пов'язані з Фінансуванням тероризму, стосовно Субфінансування або Субпроекту;

(l) як тільки йому стає відомо про це, або як тільки йому повідомляє про це Посередник або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Угоди про субфінансування, або Кінцевий бенефіціар відповідно до умов Субкредитної угоди негайно повідомляє Банк, про будь-які заходи, вжиті таким Посередником або Кінцевим бенефіціаром відповідно до Статті 6.02 або 6.03;

(m) вручає Банку, на його вимогу, належним чином завірену копію та переклад на англійську мову будь-якої Субкредитної угоди або Угоди про субфінансування, а також будь-якого доповнення або поправки до неї;

(n) якщо Банк вимагає цього, повідомляє Банк про повторне використання коштів відповідно до статті 1.13;

(o) повідомляє Банк про будь-яке повідомлення про припинення дії:

(i) будь-якої Угоди про субфінансування, вручене будь-якому Посереднику або Кінцевому бенефіціару; або

(ii) будь-якої Субкредитної угоди, вручене будь-якому Посереднику або будь-якому Кінцевому бенефіціару;

(p) повідомляє Банк про будь-який факт або подію, в результаті якої будь-який Посередник або Кінцевий бенефіціар, або будь-який член (a) органів управління, або (б) будь-якої з контролюючих організацій Посередника або Кінцевого бенефіціара став або стає Особою, до якої застосовуються санкції; та

(q) в тій мірі, в якій це дозволено законодавством, повідомляє Банк про будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж або адміністративний розгляд або розслідування, проведене судом, адміністрацією або аналогічним органом державної влади, які, наскільки йому відомо, є поточними, неминучими або порушеними проти Посередника або Кінцевого бенефіціара, або його контролюючих організацій або членів його органів управління у зв'язку з Забороненою діяльністю, пов'язаною з будь-якою Угодою про субфінансування, Субкредитною угодою або будь-яким Субпроектом.

8.02 Інформація стосовно Позичальника

Позичальник разом з Координатором, а також будь-якою іншою особою, залученою до реалізації Проекту, залежно від обставин:

(a) вручає Банку:

(i) на щорічній основі, протягом одного місяця після ухвалення Державного бюджету, стислу інформацію про основні характеристики Державного бюджету;

(ii) перевірену аудиторами річну фінансову звітність обраних Посередників, підготовлену відповідно до стандартів МСФЗ або загальних стандартів бухгалтерського обліку, що використовуються в Україні протягом 6 місяців після закінчення кожного звітного року;

(iii) у відповідний час таку додаткову інформацію стосовно загального фінансового стану Посередників або Кінцевих бенефіціарів, яку Банк може обґрунтовано вимагати; та

(iv) у відповідний час таку подальшу інформацію стосовно свого загального фінансового стану, яку Банк може обґрунтовано вимагати, або такі свідчення щодо дотримання зобов’язань за Статтею 6, які Банк може вважати необхідними;

(b) забезпечує, щоб його облікові записи повністю відображали операції, що мають відношення до фінансування, виконання та функціонування Проекту; та

(c) негайно повідомляє Банк про:

(i) будь-яку суттєву зміну в законодавстві, статутах, внутрішніх нормативних документах, меморандумах та установчому договорі будь-якого Посередника із зазначенням даних щодо Проекту після дати цієї Угоди;

(ii) будь-який факт, що зобов’язує його достроково погасити будь-яку фінансову заборгованість чи будь-яке фінансування з боку Європейського Союзу;

(iii) будь-яку подію або рішення, які становлять або можуть призвести до Випадку дострокового погашення;

(iv) будь-який намір зі своєї сторони надати забезпечення щодо будь-якого з його активів на користь третьої сторони;

(v) будь-який випадок або рішення, яке становить або може призвести до випадків, описаних у Статті 7.03 (Статті, які можуть бути включені);

(vi) будь-який намір зі своєї сторони відмовитися від володіння будь-якою суттєвою складовою Проекту;

(vii) будь-який факт або випадок, який ймовірно може суттєво перешкоджати виконанню будь-якого зобов’язання Позичальника в рамках цієї Угоди;

(viii) будь-який Випадок невиконання зобов’язань, що виник або його виникнення загрожує або очікується;

(ix) будь-який факт або випадок, який призводить до будь-яких розслідувань стосовно добросовісності членів керівництва або адміністративного органу будь-якого Кінцевого бенефіціара;

(x) в тій мірі, в якій це дозволено законодавством, повідомляти Банк про будь-який суттєвий судовий процес, арбітраж або адміністративний розгляд або розслідування, проведене судом, адміністрацією або аналогічним органом державної влади, який, за наявними у нього відомостями та міркуваннями (або за наявними відомостями та міркуваннями такого Кінцевого бенефіціара, який повідомляє про це Позичальника), є поточним, неминучим або порушеним проти Позичальника або будь-якого Кінцевого бенефіціара, або його контролюючих організацій, або членів його керівництва чи адміністративних органів у зв'язку з Забороненою діяльністю, пов'язаною з Позикою або Проектом;

(xi) будь-який факт або випадок, в результаті якого будь-який з його належним чином уповноважених агентів, або представників, що мають повноваження щодо прийняття безпосередніх рішень та здійснення контролю щодо Позики та Проекту, став або стає Особою, до якої застосовуються санкції; та;

(xii) будь-які заходи вжиті Позичальником на виконання Статті 6.07 даної Угоди (Зобов’язання щодо добросовісності); та

(xiii) будь-який судовий процес, арбітраж або адміністративний розгляд або розслідування, які тривають, загрожують або очікуються, та які можуть, у випадку винесення несприятливого рішення, призвести до Суттєвих негативних змін.

8.03 Відвідування, права доступу та розслідування

(a) Позичальник забезпечить, щоб у кожній Угоді про субфінансування, та кожен Посередник або Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Угоді про субфінансування, та кожен Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Субкредитній угоді зобов'язується дозволити особам, призначеним Банком, які можуть супроводжуватися представниками Європейської рахункової палати, Європейської комісії та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством:

(i) відвідувати об’єкти, споруди та виробничі майданчики, які входять до Субпроекту, і здійснювати такі перевірки, які вони, можливо, побажають здійснити для цілей, пов'язаних з цією Угодою та фінансуванням Субпроекту,

(ii) проводити інтерв’ю із представниками Позичальника, Посередника та Кінцевого бенефіціара, та не перешкоджати контактам з будь-якою іншою особою, яка пов’язана із Субпроектом, або підпадає під його вплив; та

(iii) переглянути його бухгалтерські книги та записи стосовно реалізації Субпроекту, і мати можливість, в тій мірі, в якій це дозволено законодавством, робити копії відповідних документів.

(b) Позичальник повинен забезпечити, щоб кожен Посередник або Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Угоді про субфінансування, та кожен Кінцевий бенефіціар, зазначений у кожній Субкредитній угоді, зобов'язується сприяти проведенню розслідувань з боку Банку та інших компетентних установ або органів Європейського Союзу, у зв'язку з будь-яким звинуваченням або підозрою у здійсненні Забороненої діяльності, і надавати Банку, або забезпечувати надання Банку всієї допомоги, необхідної для цілей, описаних в цій Статті.

(c) Позичальник визнає, що Банк може бути зобов'язаний передавати інформацію стосовно Позичальника та Проекту до будь-якої компетентної установи або органу Європейського Союзу згідно з відповідними обов'язковими положеннями законодавства Європейського Союзу.

8.04 Мова

Документи, підтвердження, повідомлення та інформація, надана або оформлена Позичальником згідно цієї Угоди, надається англійською мовою, за винятком якщо мовою оригіналу документа не є англійська мова, в такому випадку документ має надаватися до Банку на його оригінальній мові із завіреним перекладом його на англійську мову.

СТАТТЯ 9
Збори та витрати

9.01 Податки, мита та комісії

Позичальник сплачує будь-який податок, збір, нарахування, мито, та інші платежі або стягнення подібного характеру (включаючи будь-які проценти, що підлягають сплаті у зв’язку з неможливістю сплати або затримкою у сплаті зазначеного вище), включаючи гербовий збір та реєстраційний збір, які виникають в результаті підписання або виконання цієї Угоди або будь-якого відповідного документу та у зв’язку зі створенням, оформленням, реєстрацією або зверненням стягнення на будь-яке забезпечення для Позики в відповідних межах.

Позичальник сплачує всю основну суму, проценти, компенсації та інші суми, що належать до сплати в рамках цієї Угоди брутто без відрахування будь-якого національного або місцевого податку будь-якого характеру; за умови, якщо Позичальник зобов’язаний здійснити будь-яке таке відрахування, він збільшить платіж з урахуванням податків на користь Банку таким чином, щоб після відрахування чиста сума, отримана Банком, була еквівалентна сумі, яка належить до сплати.

9.02 Інші збори

Позичальник сплачує всі збори та витрати, включаючи професійні гонорари, банківську комісію або комісійні збори, понесені у зв’язку з підготовкою, підписанням, виконанням, забезпеченням виконання та припиненням дії цієї Угоди або будь-якого відповідного документу, будь-якої поправки, доповнення або відмови стосовно цієї Угоди або будь-якого відповідного документу, та в ході зміни, створення, управління, звернення стягнення на та реалізації будь-якого забезпечення для цієї Позики.

9.03 Додаткові витрати, компенсація та взаємозалік

(a) Позичальник сплачує Банку будь-які суми або витрати, понесені Банком в результаті запровадження або будь-якої зміни у (або через тлумачення або застосування) будь-якого законодавства або нормативно-правового акту, або дотримання будь-якого законодавства або нормативно-правового акту, прийнятого після Дати набуття чинності, відповідно до або в результаті якого:

(i) Банк зобов'язаний понести додаткові витрати з метою фінансування або виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, або

(ii) будь-яка сума заборгованості перед Банком за цією Угодою або фінансового доходу, одержаного в результаті надання Кредиту чи Позики з боку Банку на користь Позичальника зменшується або анулюється.

Банк надає документальне підтвердження будь-якого такого збільшення витрат у випадках, коли це є обґрунтованим з практичної точки зору.

(b) Без завдання шкоди будь-яким іншим правам Банку за цією Угодою або відповідно до будь-якого чинного законодавства, Позичальник має надати відшкодування та гарантувати Банку не завдання будь-яких збитків, понесених в результаті будь-яких платежів або часткового звільнення від зобов’язань, яке здійснюється шляхом, іншим, ніж це чітко передбачено в цій Угоді.

(c) В тій мірі, в якій це дозволено відповідно до кожного законодавства, що застосовується, Банк може здійснити взаємозалік будь-якого зобов’язання, строк погашення якого вже настав, що підлягає до сплати Позичальником за цією Угодою (в тій мірі, в якій воно фактично належить Банку) стосовно будь-якого зобов'язання (незалежно від того настав строк його погашення чи ні) Банку перед Позичальником, незалежно від місця платежу, розрахункового відділення або валюти цих зобов'язань. Якщо зобов'язання деноміновані в різних валютах, Банк може для цілей взаємозаліку конвертувати будь-яке із зобов'язань за ринковим курсом обміну в ході здійснення його звичайної комерційної діяльності. Якщо будь-яке із зобов’язань є непогашеним або невстановленим, Банк може здійснити взаємозалік на суму, добросовісно визначену ним, в якості суми такого зобов'язання. Банк повідомляє Позичальника про намір здійснення прав згідно з цією Статтею та про будь-який взаємозалік, впливає здійснений ним згідно з цією Статтею, у будь-якому випадку, коли це є обґрунтованим з практичної точки зору.

СТАТТЯ 10
Випадки невиконання зобов’язань

10.01 Право вимагати погашення

Позичальник негайно погашає повністю всю Позику або її частину (на вимогу Банку) разом з нарахованими процентами та всіма іншими сумами, нарахованими або непогашеними згідно цієї Угоди, на письмову вимогу, висунуту Банком відповідно до наступних положень.

10.01A Негайна вимога

Банк може висунути таку вимогу негайно:

(a) якщо Позичальник не погашає на дату строку платежу суму, що підлягає до сплати відповідно до цієї Угоди, за місцем та у валюті, в якій вона чітко підлягає до сплати, якщо тільки:

(i) невиплата з його боку не спричинена адміністративною, або технічною помилкою, або Випадком дестабілізації; та

(ii) платіж не здійснено протягом 3 Робочих днів від дати строку його оплати;

(b) якщо будь-яка інформація або документ, надані Банку Позичальником або від його імені, або будь-які заяви, гарантії чи твердження, зроблені або такі, що вважаються зробленими, Позичальником у цій Угоді чи відповідно до неї, або в зв’язку з обговоренням або виконанням умов цієї Угоди є або виявляються невірними, неповними або такими, що вводять в оману в будь-якому суттєвому відношенні, в той час, коли це зроблене чи вважається зробленим;

(c) якщо після будь-якого випадку невиконання Позичальником зобов’язань у відношенні будь-якої позики або будь-якого зобов’язання, що виникає з будь-якої фінансової трансакції, іншої, ніж Позика:

(i) від Позичальника вимагається або може вимагатись, або буде чи може вимагатись, після закінчення строку будь-якого договірного пільгового періоду, що застосовується, достроково погасити, сплатити, завершити або припинити до настання дати погашення таку іншу позику або зобов’язання, якщо вартість такої позики або зобов’язання перевищує суму, еквівалентну 100 000 євро (сто тисяч євро); або

(ii) будь-яке фінансове зобов’язання щодо такої іншої позики або зобов’язання скасовується або призупиняється;

(d) якщо Позичальник не може виплатити свій борг, коли настає строк його виплати, або тимчасово призупиняє виплату своїх боргів, або укладає чи намагається укласти компромісну угоду зі своїми кредиторами;

(e) якщо Позичальник не виконує будь-які зобов’язання у відношенні будь-якої іншої позики, наданої йому за рахунок ресурсів Банку або Європейського Союзу або фінансового інструменту, укладеного з Банком;

(f) якщо будь-який опис майна, здійснення судочинства, накладання арешту, або інша судова справа ініціюється або примусово виконується у відношенні майна Позичальника або будь-якого майна, що є частиною Проекту, та не скасовується, чи не припиняється протягом 14 (чотирнадцяти) днів;

(g) якщо трапляється Суттєва негативна зміна, порівняно зі станом Позичальника на дату цієї Угоди;

(h) якщо є або стає незаконним для Позичальника виконувати будь-які свої зобов’язання в рамках цієї Угоди, або ця Угода є недійсною відповідно до її умов, або визнається Позичальником недійсною відповідно до її умов; або;

(i) якщо настає будь-який випадок, який вірогідно поставить під загрозу обслуговування всього або частини будь-якого Траншу, або негативно вплинути на будь-яке забезпечення за ним

(j) якщо будь-яке зобов’язання, взяте Позичальником в рамках цієї Угоди, зазнає негативного впливу в результаті реалізації Позичальником Боргової операції.

10.01B Вимога після надання повідомлення щодо засобів судового захисту

Банк може також висунути таку вимогу:

(a) якщо Позичальник не виконує будь-яке зобов’язання в рамках цієї Угоди, що не є зобов’язанням, вказаним в Статті 10.01A, або Додатковий лист; або

(b) якщо будь-який факт, зазначений у Преамбулі, в значній мірі змінюється та суттєво не відновлюється, або якщо зміни завдають шкоди інтересам Банку у якості кредитора Позичальника, або негативно впливають на реалізацію або функціонування Проекту,

якщо тільки невиконання зобов’язань або обставини, що спричиняють невиконання, не можна усунути чи не усунено протягом обґрунтованого періоду часу, вказаного в повідомленні, наданому Банком Позичальнику.

10.02 Інші права за законом

Стаття 10.01 не обмежує будь-які інші права Банку за законом щодо вимоги дострокового погашення Позики.

10.03 Відшкодування

10.03A Транші з фіксованою ставкою

У випадку вимоги в рамках Статті 10.01 у відношенні будь-якого Траншу з фіксованою ставкою Позичальник сплачує Банку суму, що вимагається, разом з Відшкодуванням у випадку дострокового погашення на будь-яку суму основного боргу, що підлягає достроковому погашенню. Таке Відшкодування у випадку дострокового погашення нараховується від дати строку платежу, вказаної у повідомленні Банку щодо вимоги, та має розраховуватися, виходячи з того, що дострокове погашення здійснюється на дату, вказану таким чином.

10.03B Транші з плаваючою ставкою

У випадку вимоги в рамках Статті 10.01 у відношенні будь-якого Траншу з плаваючою ставкою Позичальник сплачує Банку суму, що вимагається, разом з сумою, рівною поточній вартості 0,15% (п’ятнадцять базисних пунктів) річних, яка розрахована і нараховується на основну суму боргу, що підлягає достроковому погашенню в той же спосіб, що і проценти розраховувалися і нараховувалися б, якщо б така сума залишилася непогашеною відповідно до початкового графіку погашення Траншу до Дати погашення.

Вартість розраховується за обліковою ставкою, рівною Ставці у випадку перерозподілу коштів, яка застосовується на кожну відповідну Дату платежу.

10.03C Загальні положення

Суми, що підлягають до сплати Позичальником відповідно до цієї Статті 10.03, сплачуються на дату дострокового погашення, вказану у вимозі Банку.

10.04 Відсутність відмови від прав

Жодне невиконання або затримка у виконанні, або одиничне чи часткове застосування Банком будь-яких своїх прав або засобів захисту прав в рамках цієї Угоди не трактується, як відмова від такого права або засобу захисту прав. Права та засоби захисту прав, передбачені цією Угодою, є кумулятивними та не виключають будь-які права чи засоби захисту прав, передбачені законом.

СТАТТЯ 11
Законодавство та юрисдикція, різне

11.01 Застосовуване законодавство

Ця Угода та відносини щодо її укладання, тлумачення та дійсності регулюються міжнародним публічним правом. Законодавство Позичальника щодо дійсності та тлумачення договорів не застосовується до цієї Угоди.

11.02 Юрисдикція

Будь-який спір, незгода, протиріччя або претензія (що разом іменуються як «Спір»), що виникають у зв’язку з існуванням, дійсністю, тлумаченням, виконанням або припиненням дії цієї Угоди буде, наскільки це можливо, вирішуватись мирним шляхом за згодою між Банком та Позичальником шляхом консультацій та переговорів. Якщо Спір між Банком та Позичальником не може бути вирішеним мирним шляхом протягом 60 (шістдесяти) днів після передачі повідомлення про Спір будь-якою із Сторін, Спір буде вирішуватись арбітражем, рішення якого носить остаточний і обов’язковий характер, згідно з Арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL), що діє на дату цієї Угоди, правила якого вважаються включеними шляхом посилання в цю Статтю.

Кількість арбітрів дорівнює трьом. Мовою проведення арбітражних процедур є англійська. Арбітражне судочинство відбувається в Гаазі, Нідерланди.

Якщо немає інших домовленостей, всі документи щодо спору передаються та всі слухання завершуються протягом шести місяців після формування складу арбітражного суду. Арбітражний суд виносить своє рішення протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання останніх документів щодо спору.

Будь-яке остаточне рішення арбітражного суду є обов’язковим, починаючи з дня, коли воно винесене, і цим Сторони відмовляються від права подавати апеляції за законом та/або по суті до будь-якого суду. Незважаючи на Арбітражний регламент UNCITRAL, арбітражний суд не вживає або не вдається до будь-яких проміжних заходів або до застосування заходів юридичного захисту до винесення остаточного рішення стосовно Банку, і Позичальник не буде домагатися у будь-якому судовому органі застосування будь-яких таких заходів до Банку.

Позичальник зобов’язується дотримуватися будь-якого такого рішення суду та невідкладно виконати його на своїй території.

У разі невиконання Позичальником своїх зобов’язань згідно з попереднім абзацом протягом трьох місяців з дати винесення рішення суду, в тій мірі, в якій Позичальник може, в будь-якій юрисдикції, вимагати імунітету для себе або своїх активів від судового позову, правозастосування, накладення арешту чи іншого судового процесу, цим Позичальник безвідклично погоджується не вимагати такого імунітету, і безвідклично відмовляється від нього в повній мірі, наскільки це дозволено законами такої юрисдикції.

11.03 Підтвердження сум, що відлягають сплаті

Під час будь-якого судового процесу, що виникає з цієї Угоди, свідоцтво Банку щодо будь-якої суми чи процентів, що підлягають до сплати на користь Банку в рамках цієї Угоди, за відсутності явних помилок, є достовірним доказом (primafacie) у відношенні такої суми або процентів.

11.04 Вичерпний характер Угоди

Ця Угода являє собою угоду вичерпного характеру між Банком та Позичальником щодо надання Кредиту згідно з цією Угодою, та замінює будь-які попередні угоди, явні чи неявні, що стосуються тих самих питань.

11.05 Недійсність

Якщо в будь-який час будь-яке положення цієї Угоди є або стає незаконним, недійсним або незабезпеченим позовною силою у будь-якому відношенні, або ця Угода є або стає недійсною у будь-якому відношенні, згідно із законами будь-якої юрисдикції, то такі незаконність, недійсність, незабезпеченість позовною силою або нечинність не впливають на:

(a) законність, дійсність чи забезпеченість позовною силою в такій юрисдикції будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність у будь-якому іншому відношенні щодо цієї Угоди в такій юрисдикції; або

(b) законність, дійсність чи забезпеченість позовною силою в інших юрисдикціях такого чи будь-якого іншого положення цієї Угоди або чинність цієї Угоди згідно з законами таких інших юрисдикцій.

11.06 Правки

Поправки до цієї Угоди можуть бути внесені за письмовою згодою між Сторонами. Такі поправки набирають чинності згідно з положеннями, викладеними у відповідному інструменті про внесення поправки, без необхідності виконання Позичальником внутрішніх процедур (таких як ратифікація та затвердження), якщо вищезазначені поправки:

(a) не вимагають будь-якого збільшення фінансових зобов’язань Позичальника, чи накладання на Позичальника додаткових зобов’язань згідно з цією Угодою;

(b) не вимагають зміни законів України чи прийняття нових законів України; та

(c) не включають в себе будь-яких інших правил, ніж ті, які є умовами актів Президента або Кабінету Міністрів Позичальника.

У разі якщо положення Додаткового листа суперечать положенням цієї Угоди, остання має перевагу.

11.07 Примірники

Ця Угода може бути складеною в будь-якій кількості примірників, які всі разом представляють собою один і той самий документ. Кожний примірник є оригіналом, але всі примірники разом представляють собою один і той самий документ.

СТАТТЯ 12
Прикінцеві положення

12.01 Повідомлення будь-якої із сторін

Повідомлення та інші листи, що надсилаються в рамках цієї Угоди, і які адресовані будь-якій стороні цієї Угоди, надсилаються на адресу або на номер факсу, що зазначені нижче, або на інші такі адреси або номери факсу, про які сторона попередньо повідомила іншу сторону в письмовій формі:


Для Банку

Кому: Ops
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
факс: + 352 4379 67495


Для Позичальника

Кому: Міністерство фінансів
вул. Грушевського 12/2
Київ 01008
Україна
факс: +380.44.277.54.87

12.02 Форма повідомлення

Будь-яке повідомлення або інша інформація, що надсилається в рамках цієї Угоди, має бути складена у письмовій формі.

Повідомлення або інша інформація, для яких встановлені фіксовані терміни в цій Угоді, або які самі встановлюють свої фіксовані терміни, які є обов’язковими для адресата, мають бути вручені кур’єром, надіслані рекомендованим листом або факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатись отриманими іншою стороною на дату доставки для повідомлень, доставлених кур’єром або для рекомендованих листів, або на момент отримання факсимільного повідомлення.

Інші повідомлення або інформація може бути вручена кур’єром, надіслана рекомендованим листом або факсом або в межах, погоджених сторонами на підставі письмової угоди, електронною поштою або іншими засобами електронної комунікації.

Не завдаючи шкоди чинності будь-якого повідомлення, надісланого факсом відповідно до вищезазначених параграфів, примірник кожного повідомлення, надісланого по факсу, також має бути надісланий листом на адресу відповідної сторони щонайпізніше наступного Робочого дня.

Повідомлення, що направляються Позичальником, відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, у випадках, коли це вимагається Банком, надсилаються Банку разом із достатніми підтвердженнями повноважень особи чи осіб, що уповноваженні підписувати такі повідомлення від імені Позичальника та автентичним зразком підпису такої особи чи осіб.

12.03 Зміни, повязані зі сторонами

Позичальник не може переуступати або передавати будь-які із своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.

Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12 Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.

12.04 Набуття чинності цією Угодою

Ця угода набуває чинності на дату («Дата набуття чинності»), коли набуває чинності закон України, що ратифікує цю Угоду.

12.05 Преамбула, Доповнення і Додатки

Преамбула та наступні Доповнення є частиною цієї Угоди:


Доповнення A

Технічний опис


Доповнення B

Визначення EURІBOR та LIBOR


Доповнення C

Форми для Позичальника


Доповнення D

Форми, що мають бути надані Позичальником

Наступний Додаток додається:


Додаток I

Повноваження Підписанта

В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО сторони забезпечили укладання цієї Угоди в чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб пан Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook), Юрисконсульт та Владислава Рутицька, Заступник Міністра, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їх імені.

В м. Києві, цього 28 грудня 2015 року


Підписав за дорученням та від імені
УКРАЇНИ

Підписав від імені
EUROPEAN INVESTMENT BANK
(Європейського інвестиційного банку)


АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК
Прем’єр Міністр

ВЕРНЕР ХОЙЕР (Werner Hoyer)
Президент

Хайнц Олберc (Heinz Olbers)
Директор Управління Операцій

Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook)
Юрисконсульт


Додаток A

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Мета, місце

Проект буде структурований у формі основного кредиту (APEX loan), який Банк надає Позичальнику, при цьому Міністерство аграрної політики та продовольства України (МАПП) діятиме у якості відомства, яке сприятиме реалізації проекту. Кошти позики виділяються у вигляді кредитів через Посередників, які мають відповідну спеціалізацію у тому чи іншому секторі, з метою забезпечення довгострокового фінансування для інвестицій Кінцевих бенефіціарів в таких визначених ланцюгах створення доданої вартості, як (i) зернові культури, (ii) олійні культури (iii) аквакультура та рибне господарство України. До основних сфер не охоплених інвестиціями, над якими планує працювати проект, належать сільськогосподарська техніка та обладнання; потужності для сушки, зберігання, переробки та логістики; інвестиції у аквакультуру та інфраструктуру холодового ланцюга в секторі рибного господарства.

Окрім того, позика Банку може використовуватися Позичальником для інвестицій в інфраструктуру операторів державного сектору таких, як дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, поширення сільськогосподарських знань та послуг, які забезпечують рух продукції від виробника до споживача.

Описання

Ланцюги створення доданої вартості, які були обрані для подальшого інвестування, складаються з таких основних сегментів:

- Інфраструктура технічної підтримки, у тому числі система досліджень та освіти, спеціалізовані лабораторії та контроль якості, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікація, а також системи контролю та моніторингу рибного господарства;

- Первинне виробництво зернових/олійних культур, у тому числі інвестиції в сільськогосподарську техніку та обладнання, а також у модернізацію виробничої інфраструктури;

- Розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки/очистки, сортування/тестування і зберігання зернових та олійних культур, включно з підтримкою товарно-логістичної інфраструктури;

- Розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для переробки та дистрибуції зернових та олійних культур, включно з підтримкою дистрибуції продукції та інфраструктури роздрібної торгівлі;

- Реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства, включно з модернізацією ставкової інфраструктури та обладнання, розвитком нересто-вирощувальних господарств, інфраструктурою вилову та заходами з поновлення запасу риби;

- Обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування, включно з логістикою холодового ланцюга, розвитком інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі.

Інвестиції в морський риболовецький (океанський) флот не фінансуються в рамках даного проекту.

Календар

Очікуються, що фінансування за проектом триватиме чотири року, починаючи з дати набуття чинності Фінансової угоди, яка попередньо запланована на 2016 рік

A.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ, ЯКУ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ БАНК, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи

Контактна інформація та відповідальні особи Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України вказані нижче. Про будь-які зміни в цій інформації Позичальник негайно інформує Банк

Контактна особа з фінансових питань

Контактна особа з технічних питань

Компанія

Міністерство фінансів

Міністерство аграрної політики та продовольства

Контактна особа

Артем Шевальов

Владислава Рутицька

Посада

Заступник міністра з питань європейської інтеграції

Заступник міністра з питань європейської інтеграції

Адреса

вул. Грушевського,12/2
Київ, 01008, Україна

вул. Хрещатик,24
Київ, 01001, Україна

Телефон

+380 44 206 58 08
+380 44 277 53 09

+380 44 279 64 98
+380 44 278 85 82

Факс

+380 44 253 41 24

-

Електронна пошта

ashevalev@minfin.gov.ua

vladyslava.rutytska@minagro.gov.ua

2. Інформація з окремих питань

Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ / інформація

Кінцевий термін

Технічне завдання, операційні процедури та кадровий склад ГУП

Три календарних місяці від Дати набуття чинності

Повідомлення про те, чи буде обладнання, що імпортується у зв'язку з Проектом, звільнятись від імпортного мита чи податків

Три календарних місяці від Дати набуття чинності

3. Інформація про реалізацію Проекту

Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ / інформація

Кінцевий термін

Частота звітності

Звіт про хід реалізації Проекту

- Стисла оновлена інформація стосовно технічного опису, який пояснює причини суттєвих змін у порівнянні з початковим об’ємом роботи;

- Оновлена інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки;

- Оновлена інформація щодо вартості проекту з поясненням будь-якого можливого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю;

- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля;

- Оновлена інформація щодо процедури закупівель;

- Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості проекту з відповідними коментарями, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками;

- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання проекту;

- Форма звітності з даними щодо проекту наведена нижче.

- Будь-які судові справи стосовно проекту, що знаходяться у провадженні.

Кожного 30 червня та 31 грудня, починаючи від Дати набуття чинності

Подається кожних півроку протягом шістдесяти днів після закінчення звітного періоду.

4. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування

Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ / інформація

Кінцевий термін подання до Банку

Звіт про завершення Проекту, що містить:

- Остаточний Технічний опис завершеного проекту, із поясненням причин будь-яких суттєвих змін у порівнянні з Технічним описом, що міститься у A.1;

- Дату завершення кожного окремого основного компонента проекту з поясненням причини будь-якої можливої затримки;

- Остаточна вартість проекту з поясненням будь-якого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю;

- Вплив проекту на працевлаштування: кількість людино-днів, необхідних під час реалізації, а також кількість нових робочих місць, створених на постійній основі;

- Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля;

- Оновлену інформація стосовно процедури закупівель;

- Оновлену інформація щодо потреб та завантаженості проекту, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками, з відповідними коментарями;

- Форма звітності з даними щодо проекту, приведена нижче;

- Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання проекту;

- Будь-які судові справи стосовно проекту, що знаходяться у провадженні.

- Оновлена інформація щодо Індикаторів моніторингу, приведених нижче.

50 календарних місяців від Дня набуття чинності

5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення реалізації проекту

Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення впровадження Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче.

Документ / інформація

Кінцевий термін подання до Банку

Оновлення фактичних значень показників проекту для їх включення до Журналу Банку з оцінки результатів (ОР).

Тридцять вісім календарних місяців від Кінцевої дати доступності

Мова звітів

англійська

6. Зразок подачі даних до Журналу Банку з оцінки результатів (REM)

Кінцевий бенефіціар

К-сть кредитів

Сума кредитів

Середній розмір кредиту

Середній строк погашення

Загальна вибірка (кредити ЄІБ)

Середня вартість суб-проектів

Кількість збережених робочих місць (без- посередньо)

Кількість створених робочих місць (без-посередньо)

Перший раз взяли кредит (к-сть і сума кредиту)

Інші цільові групи (к-сть і сума кредиту)

Мікропідприємства (<10 працівників)Малі підприємства (10-49)Середні підприємства (50-249)Підприємства з середнім рівнем капіталізації (250-3,000)Компорації (>3,000)Оператори державного секторуЗагалом/в середньому7. Додаткові показники

Результати першого рівня

Одиниці

Індикатори, які стосуються проекту

Одиниці

Відповідність сільського господарства/аквакультури найкращим наявним технологіям (BAT)

к-сть субпроектів

Збільшення участі фінансових установ у середьо- та довгостроковому кредитуванні сектору виробництва сільгосппродукції

к-сть нової продукції % збільшення позик за власні кошти фінансових установ

Відповідність виробництва продовольчих та сільськогосподарських товарів найкращим наявним технологіям (BAT)

к-сть субпроектів

Модернізація інфраструктури технічної підтримки в державному секторі

к-сть субпроектів

Результати другого рівня


Покращення та розширення служби поширення сільськогосподарських знань

к-сть фермерів, які отримали послуги к-сть модернізованих служб

Сільське господарство/аквакультура, обсяг виробництва

тон/рік

Модернізація виробничого обладнання та устаткування у сільському господарстві та аквакультурі

к-сть підприємств

Сільське господарство/аквакультура, обсяг експорту

тон/рік

Модернізовані потужності для логістики, зберігання та переробки

к-сть об’єктів, потужностей

Виробництво продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції, обсяг виробництва

тон/рік

Індикатори ключових результатів


Виробництво продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції, обсяг експорту виробленої продукції

тон/рік

Збільшення обсягів кредитування в приватному секторі сільського господарства та аквакультури

євро

Кількість МСП, які отримали економічний ефект від даної схеми

к-сть

Збільшення середнього строку кредитів

місяців

Врожайність в сільському господарстві/об’єми виробництва в аквакультурі

тон/ гектар
Доповнення B

ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR ТА LIBOR

A. EURIBOR

«EURIBOR» означає:

(a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку (як це визначено нижче) на строк в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та

(c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду, який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується «Репрезентативним періодом»).

Для цілей параграфів (b) та (c) вище, під «доступними» маються на увазі ставки, для визначених строків погашення, які розраховуються та публікуються компанією «Global Rate Set Systems Ltd» (GRSS), або іншими такими постачальниками послуг, обраними Європейським інститутом грошових ринків (European Money Markets Institute (EMMI)), під егідою EMMI та EURIBOR ACI, або будь-якого наступника цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком.

«Екранна ставка» означає процентну ставку для депозитів в Євро за відповідний період, яка публікується об 11:00 годині за брюссельським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку в день («Дата перегляду ставки»), який наступає за 2 (два) Відповідних робочих дні до першого дня відповідного періоду на сторінці Рейтер EURIBOR 01 або сторінці, що її замінює, або якщо вона відсутня, в будь-яких інших публікаціях, обраних для цієї цілі Банком.

Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином, Банк надає запит до головних офісів, що розташовані в євро-зоні, чотирьох основних банків в євро-зоні, обраних Банком, щодо котирування ставки, за якою депозити в євро в співставній сумі пропонуються кожним з них, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом на Дату перегляду ставки першокласним банкам на міжбанківському ринку євро-зони на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) котирування, то ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення котирувань.

Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення ставок, визначених основними банками в євро-зоні, обраних Банком, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом в день, який наступає через 2 (два) Відповідних робочих дня після Дати перегляду для позик в євро в співставній сумі для провідних Європейських банків для періоду, що дорівнює Репрезентативному періоду.

Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.

Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою EURIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком.

B. LIBOR для доларів США

«LIBOR» означає відносно доларів США:

(a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку на строк в один місяць;

(b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та

(c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду, (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується «Репрезентативним періодом»).

Для цілей параграфів (b) та (c) вище, «доступна» означає «розрахована та опублікована» під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-якого наступника цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) для визначених строків погашення.

«Екранна ставка» означає процентну ставку для депозитів в Доларах США за відповідний період, визначену ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) та оприлюднюється провайдерами фінансових новин об 11:00 годині за лондонським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку, в день («Дата перегляду»), який наступає за 2 (два) Робочі дні в Лондоні до першого дня відповідного періоду.

Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином будь-яким провайдером фінансових новин, прийнятним для Банку, Банк надає запит в головні офіси в Лондоні 4 (чотирьох) основних банків, що працюють на Лондонському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 за лондонським часом на Дату перегляду провідним банкам на Лондонському міжбанківському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надаються щонайменш 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань.

Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, Банк звертається з запитом до головних офісів в Нью-Йорку 4 (чотирьох) основних банків, які працюють на Нью-Йоркському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 годині за Нью-Йоркським часом в день, який наступає через 2 (два) Робочих дні в Нью-Йорку після Дати перегляду провідним банкам на Європейському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань.

Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, LIBOR вважатиметься рівним нулю.

Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою LIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком.

C. Загальні положення

Для цілей дефініцій, викладених вище:

(a) «Робочий день в Лондоні» означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Лондоні, а «Робочий день в Нью-Йорку» означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Нью-Йорку.

(b) Всі проценти, що виникають в результаті будь-яких розрахунків, на які є посилання в цьому Доповненні, будуть округлятись, якщо це необхідно, до найближчої стотисячної процентного пункту з округленням в більшу сторону.

(c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.

(d) Якщо будь-яке з вищезазначених положень стає невідповідним положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яким наступником цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком) щодо EURIBOR, або ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited, як визначено Банком) щодо LIBOR, то Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, внести зміни до положення для того, щоб привести його до відповідності іншим таким положенням.


Доповнення C

ФОРМИ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Форма пропозиції/згоди на виплату (Статті 1.02B та 1.02C)


Кому:

Міністерству фінансів, Україна


Від:

Європейського інвестиційного банку


Дата:Тема:

Форма пропозиції/згоди на виплату за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком від 7 грудня 2015 року («Фінансова угода»)FI номер 85.055

Номер Serapis 2015-0476

Шановні панове,

Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, які визначені у Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі.

Відповідно до вашого запиту щодо Пропозиції на виплату від Банку відповідно до Статті 1.02B Фінансової угоди ми цим пропонуємо надати вам наступний Транш:

(a) Валюта та сума, яка виплачується, та її еквівалент в Євро:

(b) Дата виплати за графіком:

(c) Базис процентної ставки:

(d) Періодичність процентних платежів:

(e) Дати платежів:

(f) Умови погашення основної суми:

(g) Перша та остання дати погашення основної суми:

(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до Дати погашення.

Для того, щоб надати Транш відповідно до умов Фінансової угоди, Банк має отримати Згоду на виплату у формі копії цієї Пропозиції на виплату, яка належним чином підписана від Вашого імені, на наступний номер факсу [ ] не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату [час] за Люксембурзьким часом [дата].

Разом зі Згодою на виплату має надаватись (якщо це не було надано раніше):

(i) інформація щодо банківського рахунку (з кодом IBAN у разі виплат в Євро або відповідний формат для відповідної валюти), куди перераховується виплата Траншу; та

(ii) документ, який підтверджує повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду від імені Позичальника, та картка зразків підписів такої особи або осіб.

Якщо вищезазначене не отримано в строк, вказаний вище, пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, від якої відмовляються, та автоматично зупиняє свою дію.

Якщо ви даєте згоду на Транш, як це вказано в цій Пропозиції на виплату, то застосовуються всі відповідні умови Фінансової угоди, зокрема умови Статті 1.04.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Ми цим даємо згоду на вищевказану Пропозицію на виплату і підтверджуємо, що жодне зобов’язання Позичальника за цією Угодою не підпадає під дію Боргової операції:

_________________________________________

Від імені України

Дата:


Доповнення D

СВІДЧЕННЯ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ПОЗИЧАЛЬНИКУ

Форма сертифікату від Позичальника (Стаття 1.04B)


Кому:

Європейському інвестиційному банку


Від:

України


Дата:Тема:

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 7 грудня 2015 року  («Фінансова угода»)FI номер 85.055

Номер Serapis 2015-0476

Шановні панове,

Терміни, які визначені в Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі.

Для цілей Статті 1.04 Фінансової угоди ми цим засвідчуємо вам наступне:

(a) жодного Випадку дострокового погашення не відбулося і не триває випадку, за яким не вживаються заходи;

(b) жодне забезпечення, заборонене відповідно до Статті 7.01, не було створене та не існує;

(c) не відбувалася жодна суттєва зміна будь-якого аспекту Проекту або відповідно до якого ми зобов’язані звітувати відповідно до Статі 8.01, крім випадків, про які ми раніше повідомили;

(d) не відбулося жодної події або обставини, яка являє собою, або становитиме з плином часу, або за умови надання повідомлення згідно з Фінансовою угодою, Випадок невиконання зобов’язань, який відбувся та триває, щодо якого не вживаються заходи або відповідальність за яким не було відхилено;

(g) жодне судове, арбітражне, адміністративне провадження або розслідування не триває або, наскільки нам відомо, не загрожує або не передбачається у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, яке призвело або за умови винесення негативного рішення може обґрунтовано призвести до Суттєвої негативної зміни, а також не існує жодного незадоволеного рішення суду або арбітражу щодо нас або будь-якої з наших дочірніх компаній;

(h) заяви та гарантії, які мають бути надані або повторені нами відповідно до Статті 6.09 (Загальні заяви та гарантії), є вірними у всіх аспектах;

(i) зобов’язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та

(j) жодна Суттєва негативна зміна не відбулася у порівнянні з ситуацією на дату Фінансової угоди.

З повагою,

За дорученням та від імені України


Додаток I

Повноваження Підписантавгору