ѕроект Ђ¬ища осв≥та ”крањниї ‘≥нансова угода м≥ж ”крањною та ™вропейським ≥нвестиц≥йним банком
”крањна, ™вропейськ. ≥нвестиц≥йний банк; ”года, ѕроект, ћ≥жнародний документ [...] в≥д 19.12.2016
ƒокумент 971_001-16, чинний, поточна редакц≥€ — –атиф≥кац≥€ в≥д 08.11.2017, п≥дстава - 2186-VIII
( ќстанн€ под≥€ — Ќабранн€ чинност≥ дл€ ”крањни м≥жнародного договору, в≥дбулась 15.12.2017. ѕодивитис€ в ≥стор≥њ? )

FI є 84.172

Serapis є 2012 0493

ѕ–ќ≈ “ Ђ¬»ўј ќ—¬≤“ј ” –јѓЌ»ї

‘≤ЌјЌ—ќ¬ј ”√ќƒј

м≥ж

” –јѓЌќё

та

™¬–ќѕ≈…—№ »ћ ≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќ»ћ ЅјЌ ќћ

Ѕрюссель, 19 грудн€ 2016 року

{”году ратиф≥ковано «аконом є 2186-VIII в≥д 08.11.2017}

÷ё ”√ќƒ” ” Ћјƒ≈Ќќ ћ≤∆:


” –јѓЌќё,

(УѕозичальникФ)

з одного боку, та


™¬–ќѕ≈…—№ »ћ ≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќ»ћ ЅјЌ ќћ, €кий знаходитьс€ за адресою: 100 blvdKonradAdenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg ≥ €кий представленийШ,

(ЂЅанкї)

з ≥ншого боку (та сп≥льно ≥менован≥ Ђ—торониї).

ќ— ≤Ћ№ »:

(a) ¬≥дпов≥дно до (i) –≥шенн€ є 466/2014/EU, опубл≥кованого в ќф≥ц≥йному журнал≥ ™вропейського —оюзу є L 135 в≥д 8 травн€ 2014 р., ™вропейський ѕарламент ≥ –ада ™вропейського —оюзу прийн€ли р≥шенн€ надати Ѕанку гарант≥ю стосовно покритт€ втрат за операц≥€ми з ф≥нансуванн€, €к≥ зд≥йснюютьс€ дл€ п≥дтримки ≥нвестиц≥йних проект≥в, що реал≥зуютьс€ за межами ™вропейського —оюзу, (Ђ–≥шенн€ї) та (ii) угоди, укладеноњ м≥ж ™вропейським —оюзом, представленим ™вропейською  ом≥с≥Їю, та Ѕанком, €кою запроваджуЇтьс€ таке р≥шенн€, у випадку виникненн€ несплати, ™вропейський —оюз, за гарант≥Їю, покриваЇ де€к≥ платеж≥ не отриман≥ Ѕанком та €к≥ належать до сплати на його користь стосовно операц≥й Ѕанку з ф≥нансуванн€, €к≥ були укладен≥ ≥з, серед ≥ншого, ѕозичальником (Ђ√арант≥€ ™—ї). Ќа дату п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи ”крањна Ї  рањною, €ка задовольн€Ї критер≥€м (€к визначено нижче).

(b) ”крањна Ї державою-учасником  онвенц≥њ про визнанн€ та виконанн€ ≥ноземних арб≥тражних р≥шень, п≥дписаноњ у Ќью-…орку 10 червн€ 1958 р.

(c) 14 червн€ 2005 року ”крањна та Ѕанк п≥дписали рамкову угоду, €ка була ратиф≥кована ¬ерховною –адою ”крањни 7 лютого 2006 року «аконом ”крањни є 3392 Ђѕро ратиф≥кац≥ю –амковоњ угоди м≥ж ”крањною та ™вропейським ≤нвестиц≥йним Ѕанкомї та €ка регулюЇ д≥€льн≥сть Ѕанку на територ≥њ ”крањни (Ђ–амкова угодаї, що може бути зм≥нена, зам≥щена або зам≥нена). –амкова угода €ка набула чинност≥ 8 кв≥тн€ 2006 року ≥ залишаЇтьс€ чинною упродовж усього терм≥ну д≥њ ”годи (€к визначено нижче). ѕ≥дписанн€м ц≥Їњ ”годи ѕозичальник визнаЇ, що кошти позики, €к≥ будуть надан≥ зг≥дно ц≥Їњ ”годи, п≥дпадають п≥д сферу застосуванн€ –амковоњ угоди. ѕозичальник п≥дтверджуЇ статус переважного кредитора дл€ Ѕанку €к м≥жнародноњ ф≥нансовоњ орган≥зац≥њ, що передбачено статтею 7 –амковоњ угоди.

(d) ѕозичальник за€вив, що реал≥зуЇ проект з метою проведенн€ ремонтних роб≥т на осв≥тн≥х, досл≥дних та допом≥жних обТЇктах низки державних вищих навчальних заклад≥в ”крањни дл€ п≥двищенн€ њхньоњ енергоефективност≥ та зд≥йсненн€ ≥нших ≥нвестиц≥й, не повТ€заних з енергофективн≥стю (кожен окремо з €ких ≥менуЇтьс€ У—убпроектомФ, а ус≥ разом - УѕроектФ або У—убпроектиФ), б≥льш детальна ≥нформац≥€ про що м≥ститьс€ у ƒодатку ј (У“ехн≥чний описФ). ѕроект складаЇтьс€ з двох етап≥в, перший з €ких охоплюЇ —убпроекти в семи ун≥верситетах ”крањни, визначених в ход≥ оц≥нки та перел≥чених у “ехн≥чному опис≥ (У≈тап IФ), а другий охоплюватиме —убпроекти, що њх маЇ визначити ѕозичальник за п≥дсумками належно проведеного збору за€вок, та €к≥ повинн≥ бути затверджен≥ Ѕанком (У≈тап IIФ). —убпроекти, запропонован≥ до включенн€ в ≈тап II, можуть включати —убпроекти в будь-€кому з ун≥верситет≥в-учасник≥в ≈тапу I та, в раз≥ затвердженн€ Ѕанком, будь-€ких ≥нших державних вищих навчальних закладах, що задовольн€ють критер≥€м Ѕанку (кожен окремо з €ких ≥менуЇтьс€ У ≥нцевий бенеф≥ц≥арФ, а ус≥ разом У ≥нцев≥ бенеф≥ц≥ариФ).  ожен —убпроект маЇ бути розташований на тих територ≥€х ”крањни, що перебуваЇ п≥д контролем ур€ду ѕозичальника.

(e) «агальна варт≥сть ѕроекту в≥дпов≥дно до розрахунк≥в Ѕанку складаЇ 160 000 000 (сто ш≥стдес€т м≥льйон≥в Ївро), в т. ч.:


¬итрати проекту (без ѕƒ¬ та в≥дсотк≥в п≥д час буд≥вництва)

—ума (млн. Ївро)


≈тап I

81,00


≈тап II

79,00


¬—№ќ√ќ

160,00


ѕозичальник зазначив, що плануЇ ф≥нансувати ѕроект наступним чином:


ƒжерело

—ума (млн. Ївро)


 редит Ѕанку

120,00


≤нвестиц≥йний грант E5P

10,00


¬ласн≥ кошти ѕозичальника, у тому випадку, €кщо не будуть доступн≥ ≥нш≥ джерела ф≥нансуванн€.

30,00


¬—№ќ√ќ

160,00

(f) ƒл€ того, щоб виконати план ф≥нансуванн€, викладений у пункт≥ (e) ƒекларативноњ частини, ѕозичальник звернувс€ до Ѕанку з проханн€м надати кредит у розм≥р≥ 120 000 000 Ївро (сто двадц€ть м≥льйон≥в Ївро) ≥з власних ресурс≥в Ѕанку зг≥дно з мандатом Ѕанку на зовн≥шнЇ кредитуванн€ в пер≥од з 2014 по 2020 р≥к в≥дпов≥дно до –≥шенн€ (Ђћандатї).

(g) ѕозичальник, д≥ючи через ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни (Ђћ≥н≥стерство ф≥нанс≥вї), у сп≥впрац≥ ≥з ћ≥н≥стерством осв≥ти та науки ”крањни (Ђћ≥н≥стерство осв≥ти та наукиї), надаЇ кошти  редиту кожному з  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в в≥дпов≥дно до угоди про передачу кошт≥в позики, що маЇ бути укладена, зокрема, м≥ж ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в, ћ≥н≥стерством осв≥ти та науки ≥ в≥дпов≥дним  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром на прийн€тних дл€ Ѕанку умовах (Ђ”года про передачу кошт≥в позикиї).

(h) ѕроект буде впроваджуватис€ ѕозичальником, що д≥€тиме через ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки. ѕозичальник, д≥ючи через ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки, зд≥йснюватиме загальний нагл€д та в≥дпов≥датиме за реал≥зац≥ю ѕроекту, в тому числ≥ за створенн€ групи управл≥нн€ та п≥дтримки проекту (Ђ√”ѕѕї), та за створенн€ груп реал≥зац≥њ проекту у склад≥ кожного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара (Ђ√–ѕї).

(i) Ѕанк, враховуючи, що ф≥нансуванн€ ѕроекту входить до сфери його функц≥й та в≥дпов≥даЇ ц≥л€м, визначеним у ћандат≥, а також враховуючи за€ви та факти, викладен≥ в ц≥й ѕреамбул≥, ухвалив р≥шенн€ задовольнити проханн€ ѕозичальника щодо наданн€ йому кредиту у сум≥ 120 000 000 Ївро (сто двадц€ть м≥льйон≥в Ївро) в≥дпов≥дно до ц≥Їњ ф≥нансовоњ угоди (Ђ”годаї); за умови, що розм≥р кредиту Ѕанку за даною ”годою у жодному випадку не повинен перевищувати (≥) 75% (с≥мдес€ти пТ€ти в≥дсотк≥в) загальних витрат на  омпонент п≥двищенн€ енергоефективност≥ (в≥дпов≥дно до приведеного нижче визначенн€) та 50% (пТ€тдес€ти в≥дсотк≥в) загальних витрат на  омпонент, не повТ€заний з п≥двищенн€м енергоефективн≥ст≥.

(j) ѕозичальник п≥дтвердив, що його плат≥жн≥ зобовТ€занн€ перед Ѕанком не п≥дпадають п≥д д≥ю борговоњ операц≥њ, реструктуризац≥ю €коњ нараз≥ проводить ѕозичальник в≥дпов≥дно до умов ћехан≥зму розширеного кредитуванн€, затвердженого дл€ ѕозичальника ¬иконавчою радою ћ≥жнародного валютного фонду 11 березн€ 2015 р. (ЂЅоргова операц≥€ї).

(k) 4 травн€ 2016 року Ѕанк отримав лист в≥д ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни (ЂЋист ћ‘ї), щодо зовн≥шн≥х боргових зобовТ€зань ”крањни, що п≥дл€гають включенню в Ѕоргову операц≥ю зг≥дно з розпор€дженн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 4 кв≥тн€ 2015 р. є 318-р, в €кому було п≥дтверджено, що так≥ боргов≥ зобовТ€занн€ не включають зобовТ€занн€ боргу перед Ѕанком. ѕозичальник п≥дтверджуЇ, що наведен≥ в Ћист≥ ћ‘ твердженн€ в ус≥х аспектах залишаютьс€ правдивими та застосовними з посиланн€м на нормативно-правов≥ акти ”крањни, що пер≥одично регулюють боргов≥ зобовТ€занн€, ≥ що н≥€к≥ нормативно-правов≥ акти ”крањни, що регулюють Ѕоргову операц≥ю не впливають чи не будуть впливати на будь-€к≥ боргов≥ зобовТ€занн€ ѕозичальника перед Ѕанком.

(l) —татутом Ѕанку передбачено, що Ѕанк забезпечуЇ використанн€ своњх кошт≥в €комога рац≥ональн≥ше в ≥нтересах ™вропейського —оюзу; ≥, в≥дпов≥дно, умови кредитних операц≥й Ѕанку повинн≥ бути сум≥сними ≥з в≥дпов≥дними принципами ™вропейського —оюзу.

(m) Ѕанк вважаЇ, що доступ до ≥нформац≥њ в≥д≥граЇ важливу роль у зменшенн≥ еколог≥чних та соц≥альних ризик≥в, у тому числ≥ порушень прав людини, пов'€заних ≥з проектами, €к≥ в≥н ф≥нансуЇ. ” зв'€зку ≥з цим Ѕанк запровадив свою пол≥тику прозорост≥, метою €коњ Ї посиленн€ в≥дпов≥дальност≥ √рупи компан≥й Ѕанку перед њњ учасниками та мешканц€ми ™вропейського —оюзу загалом.

(n) ќбробка персональних даних проводитьс€ Ѕанком у в≥дпов≥дност≥ ≥з д≥ючим законодавством ™вропейського —оюзу стосовно захисту ос≥б у звТ€зку з обробкою персональних даних установами та органами ™вропейського —оюзу та в≥льного руху таких даних.

(o) ”кладаючи цю ”году, кожна —торона визнаЇ, що Ѕанк зобовТ€заний дотримуватись —писк≥в санкц≥й (€к це визначено нижче), а також те, що Ѕанк, в≥дпов≥дно, не може пр€мо чи опосередковано надавати кошти дл€ або в ≥нтересах —убТЇкту санкц≥й (€к це визначено нижче).

“ј »ћ „»Ќќћ сторони домовились про таке:

“Ћ”ћј„≈ЌЌя “ј ¬»«Ќј„≈ЌЌя

“лумаченн€

” ц≥й ”год≥:

(a) посиланн€ на статт≥, ѕреамбулу, додатки та доповненн€ Ї в≥дпов≥дними посиланн€ми на статт≥, ѕреамбулу, додатки та доповненн€ до ц≥Їњ ”годи, €кщо у пр€м≥й форм≥ не встановлено ≥нше;

(b) посиланн€ на будь-€кий закон означаЇ, €кщо пр€мо не зазначено ≥нше, посиланн€ на законодавство ѕозичальника та закон, €кий може час в≥д часу зм≥нюватис€ або знов набувати чинност≥;

(c) посиланн€ на будь-€ку ≥ншу угоду чи ≥нструмент означаЇ посиланн€ на таку угоду чи ≥нструмент, €кий може зм≥нюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або переформульовуватись;

(d) посиланн€ на будь-€кий ЂсубТЇктї включаЇ будь-€ку ф≥зичну особу, ф≥рму, компан≥ю, державну корпорац≥ю чи в≥домство або будь-€ке обТЇднанн€, траст, сп≥льне п≥дприЇмство, консорц≥ум або партнерство (незалежно в≥д на€вност≥ або в≥дсутност≥ самост≥йноњ юридичноњ особи); та

(e) €кщо ≥нше не вимагаЇтьс€ контекстом, слова, що вказують однину, включають множину ≥ навпаки, а посиланн€ на одну стать включаЇ посиланн€ на ≥нш≥ стат≥.

¬изначенн€

” ц≥й ”год≥:

Ђ ≥нцевий терм≥н јкцептуї дл€ пов≥домленн€ означаЇ:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, €кщо пов≥домленн€ доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у –обочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом наступного дн€, €кий Ї –обочим днем, €кщо пов≥домленн€ над≥йшло п≥сл€ 14:00 за люксембурзьким часом у будь-€кий такий день чи в день, €кий не Ї –обочим днем.

Ђѕрийн€тий “раншї означаЇ “ранш, зд≥йснений на основ≥ ѕропозиц≥њ щодо виб≥рки кошт≥в, належним чином ухваленоњ ѕозичальником в≥дпов≥дно до њњ умов в  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки чи до його завершенн€.

Ђ”повноваженн€ї означаЇ уповноваженн€, дозв≥л, погодженн€, затвердженн€, постанову, л≥ценз≥ю, зв≥льненн€ (п≥льга), подачу, нотар≥альне засв≥дченн€ або реЇстрац≥ю.

Ђ–обочий деньї означаЇ день (≥нший, н≥ж субота чи нед≥л€), в €кий Ѕанк та комерц≥йн≥ банки Ї в≥дкритими дл€ зд≥йсненн€ загальних операц≥й у Ћюксембурз≥.

Ђѕод≥€ зм≥ни в законодавств≥ї маЇ значенн€, надане йому у —татт≥ 4.3.ј(3).

Ђ–ахунки дл€ одержанн€ кошт≥вї мають значенн€, надан≥ њм у —татт≥ 1.2.D.

Ђ”годаї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (l) ѕреамбули.

Ђ редитї маЇ значенн€, надане йому у —татт≥ 1.1.

Ђ–≥шенн€ї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (a) ѕреамбули.

ЂЅоргова операц≥€ї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (j) ѕреамбули.

Ђ омпенсац≥€ за в≥дстрочкуї означаЇ компенсац≥ю, що розраховуЇтьс€ дл€ в≥дстроченоњ або призупиненоњ суми виб≥рки кошт≥в €к процент (€кщо б≥льше нул€), на €кий:

(a) процентна ставка, що застосовувалас€ б до такоњ суми, €кби ц€ сума була надана ѕозичальнику у «аплановану дату виб≥рки, перевищуЇ

(b) в≥дпов≥дну м≥жбанк≥вську ставку (1-м≥с€чну ставку) м≥нус 0,125% (12,5 базисних пункт≥в). якщо значенн€ цього проценту ви€вл€Їтьс€ в≥дТЇмним, в≥н вважаЇтьс€ нульовим.

“ака компенсац≥€ нараховуЇтьс€ в≥д «апланованоњ дати виб≥рки до ‘актичноњ дати виб≥рки або, залежно в≥д обставин, до дати скасуванн€ ѕрийн€того траншу в≥дпов≥дно до ц≥Їњ ”годи.

Ђ–ахунок виб≥ркиї маЇ значенн€, надане йому в —татт≥ 1.2.D.

Ђјкцепт виб≥ркиї означаЇ прим≥рник ѕропозиц≥њ виб≥рки, належним чином п≥дписаний ѕозичальником.

Ђ ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥ркиї означаЇ дату й час зак≥нченн€ терм≥ну ѕропозиц≥њ виб≥рки, зазначеного в н≥й.

Ђƒата виб≥ркиї означаЇ дату проведенн€ фактичноњ виб≥рки “раншу Ѕанком.

Ђѕропозиц≥€ виб≥ркиї означаЇ лист, форма €кого значною м≥рою в≥дпов≥даЇ зразку, викладеному в ƒодатку —.1.

Ђѕод≥€ дестаб≥л≥зац≥њї означаЇ одну з таких обставин або обидв≥ з них:

(a) суттЇв≥ перебоњ в робот≥ тих плат≥жних або комун≥кац≥йних систем або тих ф≥нансових ринк≥в, €к≥, в кожному конкретному випадку, повинн≥ функц≥онувати дл€ зд≥йсненн€ платеж≥в у зв'€зку з ц≥Їю ”годою; або

(b) виникненн€ будь-€коњ ≥ншоњ под≥њ, €ка спричин€Ї порушенн€ (що маЇ техн≥чний характер або повТ€зане ≥з системами) зд≥йсненн€ казначейських або плат≥жних операц≥й або Ѕанку, або ѕозичальника, в результат≥ чого ц€ сторона не маЇ можливост≥:

(i) виконувати своњ плат≥жн≥ зобовТ€занн€ зг≥дно з ц≥Їю ”годою; або

(ii) п≥дтримувати зв'€зок ≥з ≥ншими сторонами,

≥ така дестаб≥л≥зац≥€ (в будь-€кому такому випадку, €к зазначено у пункт≥ (a) або (b) вище) не спричинена стороною, д≥€льн≥сть €коњ порушуЇтьс€, ≥ знаходитьс€ поза њњ контролем.

Ђ≤нвестиц≥йний грант ≈5–ї означаЇ ≥нвестиц≥йний грант з ресурс≥в фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), що надаютьс€ або п≥дл€гають наданн€ дл€ ц≥лей реал≥зац≥њ ѕроекту

Ђƒата набутт€ чинност≥ї маЇ значенн€, надане њй у —татт≥ 12.4.

Ђѕос≥бник ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних питаньї означаЇ пос≥бник, €кий пер≥одично публ≥куЇтьс€ Ѕанком на своЇму веб-сайт≥.

Ђ«а€ва ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних принцип≥в ≥ стандарт≥вї означаЇ опубл≥ковану на веб-сайт≥ Ѕанку за€ву, в €к≥й визначен≥ стандарти, €к≥ Ѕанк застосовуЇ до ф≥нансованих ним проект≥в, ≥ обов'€зки р≥зних стор≥н

Ђ рањна, €ка задовольн€Ї критер≥€мї означаЇ будь-€ку крањну, зазначену в ƒоповненн≥ III до –≥шенн€, €ке може час в≥д часу зм≥нюватись  ом≥с≥Їю в≥дпов≥дно до —татей 4(2) ≥ 18 –≥шенн€, або будь-€ку ≥ншу крањну, щодо €коњ ™вропейський парламент ≥ –ада прийн€ли р≥шенн€ в≥дпов≥дно до пункту 4(1) —татт≥ 4 –≥шенн€.

Ђ омпонент з енергоефективност≥ї означаЇ, в контекст≥ будь-€кого з —убпроект≥в, задовольн€юч≥ критер≥€м витрати проекту на роботи з енергоефективност≥, що мають на мет≥ п≥двищенн€ енергоефективност≥ буд≥вель в управл≥нн≥ або п≥д контролем в≥дпов≥дного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара, визначених у результат≥ енергетичних аудит≥в, €к≥ згадуютьс€ у —татт≥ 6.5 (g)(i).

Ђ—ередовищеї означаЇ (наст≥льки, наск≥льки це впливаЇ на добробут людей) таке:

(a) фауна та флора;

(b) ірунти, вода, пов≥тр€, кл≥мат ≥ ландшафт;

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище; та

(d) техногенне середовище,

а також охоплюЇ без обмежень профес≥йну та колективну г≥г≥Їну прац≥ ≥ техн≥ку безпеки.

Ђƒосл≥дженн€ за результатами ќц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферуї означаЇ досл≥дженн€ €к результат проведенн€ оц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферу дл€ ви€вленн€ та оц≥нюванн€ потенц≥йних еколог≥чних та соц≥альних насл≥дк≥в, пов'€заних ≥з —убпроектом, ≥ формулюванн€ рекомендац≥й щодо заход≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€, м≥н≥м≥зац≥ю та /або усуненн€ будь-€ких насл≥дк≥в. ƒосл≥дженн€ маЇ пройти громадськ≥ консультац≥њ ≥з пр€мими ≥ непр€мими учасниками проекту.

Ђ≈колог≥чн≥ та соц≥альн≥ стандартиї означають:

(a) будь-€к≥ ≈колог≥чн≥ закони ≥ —оц≥альн≥ закони, €к≥ застосовуютьс€ до будь-€кого —убпроекту, ѕозичальника або  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара;

(b) «а€ва ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних принцип≥в ≥ стандарт≥в;

(c) ≈колог≥чн≥ та соц≥альн≥ стандарти, визначен≥ у ѕос≥бнику ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних питань; та

(d) ƒосл≥дженн€ за результатами ќц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферу.

Ђƒозв≥л природоохоронних або соц≥альних орган≥вї означаЇ будь-€кий дозв≥л, л≥ценз≥ю, повноваженн€, погодженн€ чи ≥нше схваленн€, €к≥ вимагаютьс€ в≥дпов≥дно до еколог≥чного законодавства або соц≥ального законодавства у звТ€зку з ѕроектом або —убпроектом.

Ђ—карга про порушенн€ еколог≥чного або соц≥ального законодавстваї означаЇ будь-€ку скаргу, процесуальн≥ д≥њ, формальне пов≥домленн€ чи розсл≥дуванн€, €к≥ зд≥йснюютьс€ будь-€кою особою в рамках еколог≥чного або соц≥ального законодавства.

Ђ≈колог≥чне законодавствої означаЇ:

(a) закони ™—, т≥Їю м≥рою, наск≥льки вони впроваджен≥ в законах ”крањни, або так, €к визначено Ѕанком, до дати п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи;

(b) закони та нормативно-правов≥ акти ”крањни; та

(c) в≥дпов≥дн≥ м≥жнародн≥ угоди,

основною метою €ких Ї збереженн€, захист та вдосконаленн€ навколишнього середовища.

Ђ√арант≥€ ™—ї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (a) ѕреамбули.

ЂEURIBORї маЇ значенн€, надане йому в ƒодатку B.

Ђ™ї або ЂЇврої означаЇ законну валюту крањн-член≥в ™вропейського —оюзу, €к≥ приймають або прийн€ли њњ в €кост≥ своЇњ валюти зг≥дно з в≥дпов≥дними положенн€ми ƒоговору про заснуванн€ ™вропейського —п≥втовариства та ƒоговору про функц≥онуванн€ ™вропейського —оюзу або договор≥в, що приймаютьс€ њм на зам≥ну.

Ђ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€заньї означаЇ будь-€ку обставину, под≥ю або ≥нцидент, зазначен≥ у —татт≥ 10.1.

Ђ≤нструмент зовн≥шнього боргуї маЇ значенн€, надане йому у —татт≥ 7.1.

Ђќстанн€ дата наданн€ кредитуї означаЇ дату через 60 (ш≥стдес€т) м≥с€ц≥в п≥сл€ ƒати набранн€ чинност≥ ц≥Їю ”годою або будь-€ку п≥зн≥шу дату, €ка п≥дл€гаЇ письмовому погодженню —торонами, за умови, що продовжуЇтьс€ застосуванн€ √арант≥њ ™— до кожного “раншу, що виплачуЇтьс€ або маЇ бути виплачений.

Ђ ≥нцевий бенеф≥ц≥араї та Ђ ≥нцев≥ бенеф≥ц≥ариї маЇ значенн€, надане у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ‘≥нансуванн€ тероризмуї означаЇ забезпеченн€ чи зб≥р кошт≥в будь-€кими способами, пр€мо чи опосередковано, з метою њх використанн€, або знаючи, що вони повинн≥ бути використан≥ повн≥стю або частково дл€ зд≥йсненн€ будь-€кого з порушень, зазначених у —татт€х 1 - 4 –амкового р≥шенн€ –ади ™— 2002/475/JHA в≥д 13 червн€ 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

Ђ‘≥ксована ставкаї означаЇ р≥чну в≥дсоткову ставку, визначену Ѕанком в≥дпов≥дно до застосовних принцип≥в, ≥з в≥дпов≥дними зм≥нами та доповненн€ми, що визначаютьс€ кер≥вними органами Ѕанку дл€ позик ≥з ф≥ксованою в≥дсотковою ставкою, €к≥ деном≥нован≥ у валют≥ “раншу та до €ких застосовуютьс€ екв≥валентн≥ умови дл€ погашенн€ основноњ суми та сплати в≥дсотк≥в.

Ђ“ранш ≥з ф≥ксованою ставкоюї означаЇ “ранш, до €кого застосовуЇтьс€ ‘≥ксована ставка

Ђѕлаваюча ставкаї означаЇ плаваючу в≥дсоткову ставку ≥з ф≥ксованим —предом, тобто р≥чну процентну ставку, €ку Ѕанк визначаЇ дл€ кожного наступного ѕер≥оду визначенн€ плаваючоњ ставки ≥ €ка дор≥внюЇ ¬≥дпов≥дн≥й м≥жбанк≥вськ≥й ставц≥ плюс —пред.

ЂЅазисний пер≥од плаваючоњ ставкиї означаЇ кожний пер≥од м≥ж одн≥Їю ƒатою платежу та наступною в≥дпов≥дною ƒатою платежу. ѕерший Ѕазисний пер≥од плаваючоњ ставки починаЇтьс€ з дати виб≥рки “раншу.

Ђ“ранш ≥з плаваючою ставкоюї означаЇ “ранш, до €кого застосовуЇтьс€ ѕлаваюча ставка.

Ђ–амкова угодаї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (c) ѕреамбули.

Ђѕос≥бник з питань закуп≥вельї означаЇ опубл≥кований на веб-сайт≥ Ѕанку пос≥бник ≥з закуп≥вл≥, €кий ≥нформуЇ ≥н≥ц≥атор≥в проект≥в, що повн≥стю чи частково ф≥нансуютьс€ Ѕанком, про орган≥зац≥ю д≥й дл€ зд≥йсненн€ закуп≥вл≥ товар≥в, роб≥т та послуг, необх≥дних дл€ —убпроекту.

Ђћќѕї означаЇ ћ≥жнародну орган≥зац≥ю прац≥.

Ђ—тандарти ћќѕї означаЇ:

(a) будь-€кий догов≥р, конвенц≥ю або угоду ћќѕ, €ка Ї п≥дписана ≥ ратиф≥кована, або з ≥нших причин застосовна ≥ обовТ€зкова дл€ ”крањни; та

(b) основн≥ стандарти в сфер≥ прац≥ (€к визначено в ƒекларац≥њ ћќѕ про основоположн≥ принципи ≥ права у сфер≥ прац≥).

Ђ¬ипадок дострокового погашенн€ з компенсац≥Їюї означаЇ випадок дострокового погашенн€, €ка Ї в≥дм≥нною в≥д т≥Їњ, що зазначена в —татт€х 4.3.A(2), 4.3A(4)(a) або 4.3.A(4)(c).

ЂLIBORї маЇ значенн€, надане йому в ƒодатку B.

Ђѕозикаї означаЇ загальну суму “ранш≥в, що час в≥д часу надаютьс€ Ѕанком за ц≥Їю ”годою.

Ђ”года про передачу кошт≥в позикиї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (g) ѕреамбули.

Ђћандатї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (f) ѕреамбули.

Ђ¬ипадок дестаб≥л≥зац≥њ ринкуї означаЇ будь-€ку з таких обставин:

(a) на обірунтовану думку Ѕанку, мають м≥сце под≥њ чи обставини, €к≥ негативно впливають на доступ Ѕанку до своњх джерел ф≥нансуванн€;

(b) на думку Ѕанку, кошти не доступн≥ з його загальних джерелах ф≥нансуванн€ дл€ належного ф≥нансуванн€ “раншу у в≥дпов≥дн≥й валют≥ та / або дл€ в≥дпов≥дного терм≥ну погашенн€ та / або за граф≥ком виб≥рки такого “раншу;

(c) дл€ “раншу, в≥дносно €кого проценти виплачуютьс€ або будуть виплачуватись за ѕлаваючою ставкою:

(i) варт≥сть отриманн€ кошт≥в Ѕанком з≥ своњх джерел ф≥нансуванн€, визначених Ѕанком на основ≥ обТЇктивних критер≥њв, на пер≥од, р≥вний Ѕазисному пер≥оду плаваючоњ ставки такого “раншу (а саме, на грошовому ринку), перевищуЇ д≥ючу ¬≥дпов≥дну м≥жбанк≥вську ставку; або

(ii) Ѕанк визначаЇ, що не ≥снуЇ ефективних та над≥йних заход≥в дл€ встановленн€ д≥ючоњ ¬≥дпов≥дноњ м≥жбанк≥вськоњ ставки у в≥дпов≥дн≥й валют≥ такого “раншу або неможливо визначити ¬≥дпов≥дну м≥жбанк≥вську ставку зг≥дно з визначенн€ми, €к≥ м≥ст€тьс€ в ƒодатку ¬.

Ђ≤стотна неспри€тлива зм≥наї означаЇ будь-€ку под≥ю чи зм≥ну умов, €ка, на думку Ѕанку, суттЇвим чином:

(a) пог≥ршуЇ спроможн≥сть ѕозичальника виконувати своњ ф≥нансов≥ чи ≥нш≥ зобов'€занн€ за ц≥Їю ”годою; або

(b) пог≥ршуЇ (ф≥нансовий та ≥нший) стан або перспективи ѕозичальника.

Ђƒата погашенн€ї означаЇ останню дату погашенн€ “раншу, зазначену в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.1ј(b)(iv).

Ђћ≥н≥стерство ф≥нанс≥вї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (g) ѕреамбули.

Ђћ≥н≥стерство осв≥ти та наукиї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (g) ѕреамбули.

ЂЋист ћ‘ї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (k) ѕреамбули.

Ђ¬≥дмиванн€ грошейї означаЇ:

(a) присвоЇнн€ чи передачу власност≥, знаючи, що така власн≥сть набута крим≥нальним шл€хом або шл€хом участ≥ в так≥й д≥€льност≥ з метою прикритт€ незаконного джерела власност≥ або допомогу будь-€к≥й особ≥, причетн≥й до такоњ д≥€льност≥ дл€ уникненн€ правових насл≥дк≥в в≥д таких д≥й;

(b) приховуванн€ чи прикритт€ справжнього характеру, джерела, знаходженн€, положенн€, руху, прав, повТ€заних з волод≥нн€м власност≥, знаючи, що така власн≥сть набута крим≥нальним шл€хом або шл€хом участ≥ в так≥й д≥€льност≥;

(c) набутт€, волод≥нн€ або використанн€ власност≥, знаючи при отриманн≥, що така власн≥сть набута крим≥нальним шл€хом або шл€хом участ≥ в так≥й д≥€льност≥; або

(d) участь, орган≥зац≥€ дл€ зд≥йсненн€, спроби зд≥йснити, а також допомога, пособництво, спри€нн€ та консультуванн€ у будь-€ких д≥€х, €к≥ вказан≥ в вищезазначених пунктах.

Ђ омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стюї в контекст≥ будь-€кого включеного до ≈тапу II —убпроекту означаЇ в≥дпов≥дн≥ критер≥€м витрати, що не в≥днос€тьс€ до  омпоненту з енергоефективност≥.

Ђƒата платежуї означаЇ: 20 червн€ та 20 грудн€ кожного року до ƒати погашенн€ включно, за виключенн€м того, що у випадку, коли будь-€ка така дата не Ї ¬≥дпов≥дним робочим днем, це означаЇ: це означаЇ:

(a) дл€ “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою - наступний ¬≥дпов≥дний робочий день, без коригуванн€ в≥дсотк≥в, що п≥дл€гають сплат≥ в≥дпов≥дно до —татт≥ 3.1; та

(b) дл€ “раншу ≥з плаваючою ставкою - наступний день, €кщо такий день ≥снуЇ, календарного м≥с€ц€, на €кий припадаЇ ¬≥дпов≥дний робочий день, або, €кщо це неможливо, найближчий попередн≥й день, що Ї ¬≥дпов≥дним робочим днем, в ус≥х випадках ≥з коригуванн€м процент≥в, що п≥дл€гають сплат≥ в≥дпов≥дно до —татт≥ 3.1.

Ђ≈тап Iї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ≈тап IIї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ≈≈-—убпроекти ≈тапу IIї означаЇ —убпроекти, що потрапл€ють в ≈нергоефективний компонент ≈тапу ≤≤ ≥ Ђ≈≈-—убпроект ≈тапу IIї означаЇ будь-€кий з них.

ЂЌе-≈≈ —убпроекти ј ≈тапу IIї означають —убпроекти, що м≥ст€ть  омпонент не повТ€заний з енергоефективн≥стю ≥, €к≥ будуть зд≥йснюватись у державних вищих навчальних закладах, що беруть участь в ≈тап≥ ≤ та перерахован≥ в ƒодатку ј (“ехн≥чний опис) ≥ ЂЌе-≈≈ —убпроект ј ≈тапу IIї означаЇ будь-€кий з них.

ЂЌе-≈≈ —убпроекти ¬ ≈тапу IIї означають —убпроекти, що м≥ст€ть  омпонент не повТ€заний з енергоефективн≥стю ≥ €к≥ не потрапл€ють п≥д визначенн€ ЂЌе-≈≈ —убпроекти ј ≈тапу IIї, та ЂЌе-≈≈ —убпроект ¬ ≈тапу IIї означаЇ будь-€кий з них.

Ђ√–ѕї маЇ значенн€, надане њй в пункт≥ (h) ѕреамбули.

Ђ√”ѕѕї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (h) ѕреамбули.

Ђ—ума дострокового погашенн€ї означаЇ суму “раншу, €ку ѕозичальник достроково погашаЇ зг≥дно ≥з —таттею 4.2ј.

Ђƒата дострокового погашенн€ї означаЇ дату, €ка Ї ƒатою платежу, станом на €ку ѕозичальник пропонуЇ зд≥йснити дострокове погашенн€ —уми дострокового погашенн€.

Ђƒострокове погашенн€ї означаЇ будь-€ку под≥ю, описану у —татт≥ 4.3A.

Ђ омпенсац≥€ за дострокове погашенн€ї означаЇ по в≥дношенню до будь-€коњ основноњ суми, що достроково погашаЇтьс€ або анулюЇтьс€, суму, €ку ™≤Ѕ пов≥домл€Ї ѕозичальнику €к поточну варт≥сть (станом на ƒату дострокового погашенн€) позитивноњ р≥зниц≥, у раз≥ њњ на€вност≥, м≥ж:

(a) процентами, €к≥ були б нарахован≥ на —уму дострокового погашенн€ у пер≥од з ƒати дострокового погашенн€ до ƒати погашенн€, €кби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, €к≥ були б нарахован≥ таким чином прот€гом такого пер≥оду, €кби вони обчислювалис€ за —тавкою перерозпод≥лу, за вирахуванн€м 0,15% (15 базисних пункт≥в).

«азначена поточна варт≥сть розраховуЇтьс€ за обл≥ковою ставкою, €ка дор≥внюЇ —тавц≥ перерозпод≥лу, що застосовуЇтьс€ станом на кожну в≥дпов≥дну ƒату платежу.

Ђѕов≥домленн€ про дострокове погашенн€ї означаЇ письмове пов≥домленн€ ѕозичальнику в≥д Ѕанку в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.2C.

Ђ«апит на дострокове погашенн€ї означаЇ письмовий запит ѕозичальника в Ѕанк стосовно дострокового погашенн€ вс≥Їњ ѕозики або њњ частини в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.2A.

Ђ«аборонена повед≥нкаї означають будь-€ке ‘≥нансуванн€ тероризму, ¬≥дмиванн€ грошей або «аборонену практику.

Ђ«аборонена практикаї означаЇ будь-€ке:

(a) ѕримушенн€, що означаЇ обмеженн€ можливостей чи завданн€ шкоди, а також погрози завданн€ шкоди, пр€мо або опосередковано, по в≥дношенню до будь-€коњ сторони або власност≥ з метою неналежного впливу на д≥њ сторони;

(b) «мову, що означаЇ домовлен≥сть м≥ж двома або б≥льше сторонами дл€ дос€гненн€ неналежноњ мети, в тому числ≥ неналежного впливу на д≥њ ≥ншоњ сторони;

(c)  орупц≥ю, що означаЇ пропозиц≥ю, наданн€, одержанн€ або вимаганн€ у пр€м≥й чи опосередкован≥й форм≥ будь-€коњ ц≥нност≥ з метою неналежного впливу на д≥њ ≥ншоњ сторони;

(d) Ўахрайство, що означаЇ будь-€ку д≥ю або безд≥€льн≥сть, у тому числ≥ неправдив≥ за€ви, €к≥ навмисне або через необачн≥сть ввод€ть в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержанн€ ф≥нансовоњ чи ≥ншоњ вигоди або з метою уникненн€ зобовТ€занн€, або

(e) ѕерешкоджанн€, що означаЇ в рамках розсл≥дуванн€ ѕримушенн€, «мови,  орупц≥њ чи Ўахрайства у звТ€зку з ц≥Їю ѕозикою або ѕроектом, (a) навмисне знищенн€, фальсиф≥кац≥ю, зм≥ну чи приховуванн€ п≥дтверджуючих матер≥ал≥в дл€ розсл≥дуванн€, та / або погрожуванн€, пересл≥дуванн€ або приниженн€ будь-€коњ сторони з метою перешкоджанн€ розголошенн€ факт≥в, повТ€заних з розсл≥дуванн€м або проведенн€ розсл≥дуванн€, або (b) д≥њ, направлен≥ на суттЇве перешкоджанн€ зд≥йсненн€ визначених в ”год≥ прав аудиту або доступу до ≥нформац≥њ.

Ђѕроектї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ—тавка перерозпод≥луї означаЇ ‘≥ксовану ставку, €ка Ї д≥йсною на день обчисленн€ компенсац≥њ дл€ позик ≥з ф≥ксованою ставкою, €к≥ деном≥нован≥ в т≥й сам≥й валют≥ й мають т≥ сам≥ умови сплати в≥дсотк≥в ≥ той самий граф≥к погашенн€ до ƒати погашенн€, що застосовуютьс€ до “раншу, в≥дносно €кого пропонуЇтьс€ чи вимагаЇтьс€ дострокове погашенн€. ” випадках, коли пер≥од Ї коротшим за 48 (сорок в≥с≥м) м≥с€ц≥в, буде використовуватись найб≥льш в≥дпов≥дна екв≥валенту ставка грошового ринку, а саме ¬≥дпов≥дна м≥жбанк≥вська ставка м≥нус 0,125% (12,5 базисних пункт≥в) дл€ пер≥од≥в до 12 (дванадц€ти) м≥с€ц≥в. ƒл€ пер≥од≥в, що припадають в межах в≥д 12 (дванадц€ти) до 48 (сорока восьми) м≥с€ц≥в в залежност≥ в≥д ситуац≥њ буде застосовуватись пункт запропонованоњ ц≥ни за курсом своп, опубл≥кованим Reuters дл€ в≥дпов≥дноњ валюти та визначеним Ѕанком на момент розрахунку.

Ђ¬≥дпов≥дний робочий деньї означаЇ:

(a) (дл€ Ївро) день, коли введена в д≥ю 19 листопада 2007 року “ранс-Ївропейська автоматизована експрес-система валових розрахунк≥в у реальному режим≥ часу, €ка використовуЇ Їдину платформу, (TARGET2) Ї в≥дкритою дл€ врегулюванн€ платеж≥в в Ївро;

(b) (дл€ долар≥в) день, коли банки м. Ќью-…орк працюють ≥ зд≥йснюють основн≥ операц≥њ.

Ђ¬≥дпов≥дна м≥жбанк≥вська ставкаї означаЇ:

(a) EURIBOR дл€ “раншу деном≥нованого у Ївро; та

(b) LIBOR дл€ “раншу деном≥нованого в доларах.

Ђ—убТЇкти санкц≥йї означають будь-€ку ф≥зичну особу чи орган≥зац≥ю, вказан≥ в одному чи дек≥лькох —писках санкц≥й.

Ђ—писки санкц≥йї означаЇ:

(a) будь-€к≥ економ≥чн≥, ф≥нансов≥ чи промислов≥ обмежувальн≥ заходи та ембарго на торг≥влю зброЇю, накладен≥ ™вропейським —оюзом в≥дпов≥дно до –озд≥лу 2 „астини V ”годи про ™вропейський —оюз а також —татт≥ 215 ƒоговору про функц≥онуванн€ ™—, включаючи т≥, €к≥ доступн≥ на оф≥ц≥йних веб-сайтах ™—, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, з≥ зм≥нами та доповненн€ми, €к≥ пер≥одично вносились, або на будь-€к≥й наступн≥й стор≥нц≥; або

(b) будь-€к≥ економ≥чн≥, ф≥нансов≥ чи торгов≥ обмежувальн≥ заходи та ембарго, накладен≥ –адою безпеки ќќЌ в≥дпов≥дно —татт≥ 41 —татуту ќќЌ €к≥ доступн≥ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ ќќЌ http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, з≥ зм≥нами та доповненн€ми, €к≥ пер≥одично вносились, або на будь-€к≥й наступн≥й стор≥нц≥.

Ђ«апланована дата виб≥ркиї означаЇ дату, станом на €ку заплановано виб≥рку “раншу зг≥дно з≥ —татт€ми 1.2.B та 1.2.C.

Ђ—оц≥альне законодавствої означаЇ таке:

(a) будь-€кий закон або ≥нший нормативно-правовий акт, що застосовуЇтьс€ в ”крањн≥ та стосуЇтьс€ соц≥альних питань;

(b) будь-€к≥ стандарти ћќѕ; ≥

(c) будь-€кий догов≥р, конвенц≥€ або угода ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й з прав людини, що Ї п≥дписаним ≥ ратиф≥кованим або ≥ншим чином застосовним ≥ обов'€зковим дл€ ”крањни.

Ђ—оц≥альн≥ питанн€ї означають усе або будь-€ке ≥з викладеного нижче:

(a) умови прац≥ та зайн€тост≥;

(b) техн≥ка безпеки та г≥г≥Їна прац≥;

(c) захист та розширенн€ прав та можливостей кор≥нних народ≥в, нац≥ональних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матер≥альна ≥ нематер≥альна);

(e) громадське здоров'€, безпека та захист;

(f) вимушене ф≥зичне переселенн€ та /або втрата стаб≥льного економ≥чного положенн€ ≥ втрата особами засоб≥в до ≥снуванн€, ≥

(g) участь громадськост≥ та взаЇмод≥€ ≥з зац≥кавленими сторонами.

Ђ—предї означаЇ ф≥ксований спред стосовно ¬≥дпов≥дноњ м≥жбанк≥вськоњ ставки (негативний чи позитивний), €кий визначаЇтьс€ Ѕанком та пов≥домл€Їтьс€ ѕозичальнику у в≥дпов≥дн≥й ѕропозиц≥њ виб≥рки.

Ђ—убпроектї та Ђ—убпроектиї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ“ехн≥чний описї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ“раншї означаЇ кожну виб≥рку, €ку зд≥йснено або маЇ бути зд≥йснено за ц≥Їю ”годою. ” випадку ненаданн€ јкцепту виб≥рки, “ранш означаЇ “ранш, €кий запропонований за —таттею 1.2.B.

Ђƒоларї означаЇ законну валюту —получених Ўтат≥в јмерики

Ђ≈ксперти з вериф≥кац≥њї означаЇ експерт≥в, призначених Ѕанком дл€ проведенн€ виб≥ркових перев≥рок на р≥зних етапах реал≥зац≥њ ѕроекту з метою п≥дтвердженн€ того, що ефект п≥двищенн€ енергоефективност≥ дос€гнуто в повн≥й м≥р≥ на виконанн€ вимог Ѕанку.

“ј »ћ „»Ќќћ сторони домовились про таке:

—“ј““я 1
 редит ≥ виб≥рка

1.1 —ума кредиту

÷≥Їю ”годою Ѕанк надаЇ ѕозичальнику, а ѕозичальник приймаЇ кредит у сум≥ 120 000 000 Ївро (сто двадц€ть м≥льйон≥в Ївро) дл€ ф≥нансуванн€ ѕроекту (Ђ редитї).

1.2 ѕроцедура виб≥рки

1.2.A “ранш≥

Ѕанк виплачуЇ  редит 30 (тридц€тьма) “раншами. —ума кожного “раншу, €кщо в≥н не дор≥внюЇ невикористаному залишку  редиту, становить €к м≥н≥мум (або екв≥валент суми) 3 000 000 (три м≥льйони Ївро).

¬≥д Ѕанку не повинно вимагатис€ в≥дправл€ти ѕозичальнику б≥льше одн≥Їњ ѕропозиц≥њ виб≥рки на календарний м≥с€ць або б≥льше шести ѕропозиц≥й виб≥рки на календарний р≥к. ѕрот€гом календарного м≥с€ц€ в≥дбуваЇтьс€ не б≥льше одн≥Їњ виплати “раншу в рамках ц≥Їњ ‘≥нансовоњ ”годи.

1.2.B ѕропозиц≥€ виб≥рки

Ќа запит ѕозичальника, за умови, що жодна ≥з обставин, згаданих у —татт≥ 1.6B не виникла та не продовжуЇтьс€, Ѕанк надсилаЇ ѕозичальнику ѕропозиц≥ю виб≥рки дл€ виб≥рки “раншу. Ќайб≥льш п≥зн≥й строк дл€ отриманн€ ѕозичальником ѕропозиц≥њ виб≥рки становить 10 (дес€ть) дн≥в до ќстанньоњ дати використанн€  редиту. ” ѕропозиц≥њ виб≥рки повинн≥ бути зазначен≥:

(a) валюта, сума та екв≥валент “раншу у Ївро;

(b) «апланована дата виб≥рки, €ка Ї ¬≥дпов≥дним робочим днем, що припадаЇ щонайменше на 10 (дес€тий) день п≥сл€ дати ѕропозиц≥њ виб≥рки та найп≥зн≥ше на ќстанню дату використанн€  редиту або до ц≥Їњ дати;

(c) базова в≥дсоткова ставка “раншу, €кий може бути:

(i) “раншем ≥з ф≥ксованою ставкою, або

(ii) “раншем ≥з плаваючою ставкою,

в обох випадках в≥дпов≥дно до положень —татт≥ 3.1;

(d) пер≥одичн≥сть сплати в≥дсотк≥в по “раншу в≥дпов≥дно до положень —татт≥ 3.1;

(e) перша ƒата платежу по “раншу;

(f) умови погашенн€ основноњ суми “раншу в≥дпов≥дно до положень —татт≥ 4.1;

(g) першу та останню дату погашенн€ основноњ суми “раншу;

(h) дл€ “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою - ф≥ксовану в≥дсоткову ставку та дл€ “раншу ≥з плаваючою ставкою - —пред, €кий застосовуЇтьс€ до настанн€ ƒати погашенн€ включно; а також

(i)  ≥нцевий терм≥н акцепту виб≥рки.

1.2.C јкцепт виб≥рки

ѕозичальник може прийн€ти ѕропозиц≥ю виб≥рки, надавши Ѕанков≥ јкцепт виб≥рки не п≥зн≥ше  ≥нцевого терм≥ну акцепту виб≥рки. ƒо јкцепту виб≥рки додаЇтьс€:

(a) код IBAN (або належний формат в≥дпов≥дно до м≥сцевоњ банк≥вськоњ практики) та SWIFT BIC банк≥вського рахунка, на €кий повинно бути зд≥йснено виб≥рку “раншу в≥дпов≥дно до —татт≥ 1.2.D, а також

(b) п≥дтвердженн€ повноважень особи або ос≥б, уповноваженоњ (уповноважених) на п≥дписанн€ јкцепту виб≥рки, ≥ зразок п≥дпису такоњ особи або таких ос≥б або декларац≥Їю ѕозичальника, стосовно того, що не в≥дбулос€ жодних зм≥н у звТ€зку з повноваженн€ми особи або ос≥б, уповноваженоњ (уповноважених) на п≥дписанн€ јкцепту виб≥рки за ц≥Їю ”годою.

якщо ѕропозиц≥€ виб≥рки Ї належним чином прийн€тою ѕозичальником зг≥дно з њњ умовами в  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки чи до  ≥нцевого терм≥ну акцепту виб≥рки, Ѕанк надаЇ ѕозичальнику ѕрийн€тий транш зг≥дно з в≥дпов≥дною ѕропозиц≥Їю виб≥рки, а також умовами ц≥Їњ ”годи.

ѕозичальник вважаЇтьс€ таким, що в≥дмовивс€ в≥д будь-€коњ ѕропозиц≥њ виб≥рки, €ка не Ї належним чином прийн€тою зг≥дно з њњ умовами в  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки чи до  ≥нцевого терм≥ну акцепту виб≥рки.

1.2.D –ахунок виб≥рки

¬иб≥рка кожного “раншу зд≥йснюЇтьс€ на рахунок ѕозичальника (Ђ–ахунок виб≥ркиї):

(a) в Ївро або доларах, за необх≥дност≥;

(b) в≥дкритий та п≥дтримуваний ѕозичальником у ѕубл≥чному акц≥онерному товариств≥ Ђƒержавний експортно-≥мпортний банк ”крањниї (ј“ Ђ”крекс≥мбанкї), ѕубл≥чному акц≥онерному товариств≥ Ђƒержавний ощадний банк ”крањниї (ј“ Ђќщадбанкї), або у будь-€кому ≥ншому банку, €кий Ї задов≥льним дл€ Ѕанку зг≥дно з його письмовим п≥дтвердженн€м; та

(c) про €кий ѕозичальник пов≥домив Ѕанк у письмов≥й форм≥ не п≥зн≥ше н≥ж за дес€ть (10) дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки (≥з кодом IBAN або в ≥ншому прийн€тному формат≥, в≥дпов≥дно до м≥сцевоњ банк≥вськоњ практики).

ƒл€ реал≥зац≥њ ѕроекту ѕозичальник може в≥дкривати рахунки у будь-€к≥й валют≥ (разом ≥з –ахунком виб≥рки - Ђ–ахунки дл€ одержанн€ кошт≥вї), про що ѕозичальник пов≥домл€Ї Ѕанк у письмов≥й форм≥.  ожен –ахунок дл€ одержанн€ кошт≥в повинен бути рахунком ѕозичальника, створеним дл€ ц≥лей цього ѕроекту та в≥докремленими в≥д будь-€ких ≥нших актив≥в ѕозичальника.  ошти, на€вн≥ на –ахунку можуть бути перерахован≥ на будь-€кий –ахунок дл€ одержанн€ кошт≥в.

ѕозичальник визнаЇ, що платеж≥ на –ахунок виб≥рки Ї виб≥ркою, передбаченою ц≥Їю ”годою.

ƒл€ кожного “раншу може бути вказаний лише один –ахунок виб≥рки.

ѕозичальник маЇ забезпечити, що законодавство ѕозичальника (включаючи будь-€к≥ нормативн≥ акти Ќац≥онального банку ”крањни) з валютного регулюванн€ чи конвертац≥њ платеж≥в не буде застосовуватись до платеж≥в за ц≥Їю ѕозикою, включаючи без обмежен≥ платеж≥ з будь-€кого –ахунку дл€ одержанн€ кошт≥в контрагентам, належним чином визначеним дл€ ц≥лей ≥мплементац≥њ ѕроект≥ або будь-€кого ≥з —убпроект≥в.

1.3 ¬алюта виб≥рки

¬иб≥рка кожного “раншу виконуЇтьс€ у Ївро або доларах.

ƒл€ розрахунку сум, що п≥дл€гають виб≥рц≥ в доларах, ≥ дл€ визначенн€ њхнього екв≥валенту в Ївро, Ѕанк використовуЇ курс, €кий публ≥куЇтьс€ ™вропейським ÷ентральним Ѕанком у ‘ранкфурт≥, безпосередньо на момент або незадовго до поданн€ ѕропозиц≥њ виб≥рки, в залежност≥ в≥д р≥шенн€ Ѕанку.

1.4 ”мови виб≥рки

1.4.A ѕерший “ранш

¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 зд≥йснюЇтьс€ за умови отриманн€ Ѕанком, у форм≥ ≥ за зм≥стом задов≥льними дл€ Ѕанку, у день або до настанн€ такого дн€, €кий припадаЇ за 7 (с≥м) –обочих дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки, таких документ≥в або п≥дтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ѕозичальника англ≥йською мовою щодо належного укладенн€ ц≥Їњ ”годи ѕозичальником, њњ чинност≥, можливост≥ примусового виконанн€ та обовТ€зкового характеру, а також на п≥дтвердженн€ того, що на права —тор≥н за ц≥Їю ”годою не впливаЇ реал≥зац≥€ Ѕорговоњ операц≥њ, та на п≥дтвердженн€ того, що твердженн€, зроблен≥ ѕозичальником у Ћист≥, Ї надал≥ правильними. “акий висновок повинен бути прийн€тним дл€ Ѕанку за формою та зм≥стом ≥ повинен супроводжуватис€ в≥дпов≥дними документами, що п≥дтверджують повноваженн€ ѕозичальника дл€ укладенн€ ц≥Їњ ”годи, а також п≥дтвердженн€м того, що ратиф≥кац≥€ ц≥Їњ ”годи ѕарламентом ”крањни Ї необх≥дною дл€ того, щоб ц€ ”года набрала чинност≥, та належноњ ратиф≥кац≥њ ц≥Їњ ”годи в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни, що застосовуютьс€, а також п≥дтвердженн€м правового, чинного, обовТ€зкового та зд≥йсненного характеру –амковоњ угоди зг≥дно ≥з законодавством ”крањни (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство юстиц≥њ);

(b) п≥дтвердженн€ того, що реал≥зац≥€ Ѕорговоњ операц≥њ не матиме негативного впливу на права —тор≥н ц≥Їњ ”годи, ≥ що вс≥ положенн€, викладен≥ ѕозичальником у Ћист≥ ћ‘, в ус≥х аспектах залишаютьс€ правдивими та застосовними з посиланн€м на нормативно-правов≥ акти ”крањни, що регулюють Ѕоргову операц≥ю (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в);

(c) п≥дтвердженн€ того, що не потр≥бно отримувати жодн≥ дозволи у сфер≥ валютного законодавства та регулюванн€ в ”крањн≥ дл€ того, щоб ѕозичальник м≥г отримувати виб≥рки кошт≥в, €к зазначаЇтьс€ в ”год≥, зд≥йснювати погашенн€ виплачених “ранш≥в в≥дпов≥дно до умов ”годи, а також сплачувати проценти та ≥нш≥ суми, що п≥дл€гають сплат≥ за ц≥Їю ”годою, у тому числ≥, в≥дкривати та мати рахунки, €к≥ ѕозичальник пов≥домл€Ї Ѕанку дл€ наданн€ виб≥рок за  редитом (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в);

(d) п≥дтвердженн€, що вс≥ необх≥дн≥ у звТ€зку з ”годою ”повноваженн€ було отримано, та що вони Ї повними й д≥ючими; а також

(e) п≥дтвердженн€ того, що у склад≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки (за участю ≥нших в≥дпов≥дних м≥н≥стерств ”крањни) було утворено √”ѕѕ, €ка повноц≥нно функц≥онуЇ задов≥льним дл€ Ѕанку чином (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки);

1.4.B ѕерший “ранш ≈тапу II

(а) ¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 дл€ ≈≈-—убпроект≥в ≈тапу II (або будь-€кого з них) зд≥йснюЇтьс€ за умови попереднього затвердженн€ Ѕанком ус≥х ≈≈-—убпроект≥в ≈тапу 2, запропонованих до включенн€ в ≈тап II дл€ ф≥нансуванн€ за даною ”годою.

(b) ¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 дл€ Ќе-≈≈ —убпроект≥в ј ≈тапу II (або будь-€кого з них) зд≥йснюЇтьс€ за умови попереднього затвердженн€ Ѕанком ус≥х Ќе-≈≈ —убпроект≥в ј ≈тапу II, запропонованих до включенн€ в ≈тап II дл€ ф≥нансуванн€ за даною ”годою.

(с) ¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 дл€ Ќе-≈≈ —убпроект≥в ¬ ≈тапу II (або будь-€кого з них) зд≥йснюЇтьс€ за умови попереднього затвердженн€ Ѕанком ус≥х ≈≈ Ќе-≈≈ —убпроект≥в ¬ ≈тапу II, запропонованих до включенн€ в ≈тап II дл€ ф≥нансуванн€ за даною ”годою.

1.4.C ƒругий та подальш≥ “ранш≥

¬иб≥рка кожного “раншу в≥дпов≥дно до —татт≥ 1.2 п≥сл€ першого “раншу зд≥йснюЇтьс€ за умови отриманн€ Ѕанком п≥дтверджень, що за формою та зм≥стом Ї задов≥льними дл€ нього, на дату, €ка припадаЇ на 7 (сьомий) –обочий день до «апланованоњ дати виб≥рки, або ран≥ше ц≥Їњ дати, та св≥дчать, що:

(a) принаймн≥ 80% (в≥с≥мдес€т в≥дсотк≥в) кошт≥в останнього “раншу та 100% (сто в≥дсотк≥в) кошт≥в ус≥х попередн≥х “ранш≥в (€кщо так≥ мали м≥сце) були надан≥  ≥нцевим бенеф≥ц≥арам зг≥дно з в≥дпов≥дними ”годами про передачу кошт≥в позики та спр€мован≥ на допустим≥ витрати у в≥дпов≥дних —убпроектах;

(b) частка кошт≥в ус≥х попередн≥х “ранш≥в, вид≥лених на  омпонент з енергоефективност≥, не перевищуЇ 75% (с≥мдес€ти пТ€ти в≥дсотк≥в) в≥д загальних в≥дпов≥дних критер≥€м витрат на  омпонент з енергоефективност≥; та

(c) частка кошт≥в ус≥х попередн≥х “ранш≥в, спр€мованих на  омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стю, не повинна перевищувати 50% (пТ€тдес€ти в≥дсотк≥в) загальних в≥дпов≥дних критер≥€м витрат на  омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стю.

1.4.D ”с≥ транш≥

¬иб≥рка кожного “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2, включаючи перший, зд≥йснюЇтьс€ за таких умов:

(a) отриманн€ Ѕанком, за формою та зм≥стом, задов≥льними дл€ Ѕанку, у день або до настанн€ такого дн€, €кий припадаЇ за 7 (с≥м) –обочих дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки дл€ запропонованого “раншу, таких документ≥в та п≥дтверджень:

(i) п≥дтвердженн€ того, що запозиченн€ загальноњ суми ус≥х “ранш≥в, виплачених прот€гом поточного ф≥нансового року (включно ≥з запропонованим “раншем) Ї затвердженим у бюджет≥ поточного ф≥нансового року ѕозичальника,

(ii) п≥дтвердженн€ того, що у розпор€дженн≥ ѕозичальника та/або  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в Ї достатньо кошт≥в, що њх вони зобовТ€зан≥ витратити дл€ завершенн€ —убпроект≥в, ф≥нансованих за кошти цього “раншу за граф≥ком, викладеним у ƒодатку ј.1 та загалом у в≥дпов≥дност≥ до ц≥Їњ ”годи;

(iii) п≥дтвердженн€ того, що п≥сл€ виб≥рки запропонованого “раншу сума  редиту не перевищить загальну суму статт≥ прийн€тних витрат, €к≥ вже понесен≥ або зарезервован≥ ѕозичальником та, у в≥дпов≥дних випадках,  ≥нцевими бенеф≥ц≥арами на виконанн€ ”годи у зв'€зку з ѕроектом прот€гом 6 (шести) м≥с€ц≥в п≥сл€ в≥дпов≥дноњ ѕропозиц≥њ виб≥рки;

(iv) св≥доцтва в≥д ѕозичальника за формою, наведеною в ƒодатку —.2;

(v) п≥дтвердженн€ повноважень особи (ос≥б), уповноваженоњ (уповноважених) на п≥дписанн€ јкцепту виб≥рки, ≥ зразок п≥дпису такоњ особи або таких ос≥б;

(vi) п≥дтвердженн€ того, що дл€ кожного —убпроекту, €кий маЇ бути проф≥нансований надходженн€ми в≥д запропонованого “раншу, було належним чином укладено ”году про передачу кошт≥в позики, що маЇ юридичну силу ≥ чинн≥сть, та що вс≥ умови дл€ набутт€ нею чинност≥ або дл€ отриманн€ в≥дпов≥дним  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром права зд≥йснювати виб≥рки за такою ”годою про передачу кошт≥в позики виконано;

(vii) п≥дтвердженн€ того, що вс≥ ”повноваженн€, необх≥дн≥ у звТ€зку з реал≥зац≥Їю —убпроект≥в, €к≥ мають бути проф≥нансован≥ надходженн€ми в≥д запропонованого “раншу, були отриман≥ та Ї д≥йсними й чинними, а також що в≥дпов≥дн≥  ≥нцев≥ бенеф≥ц≥ари мають вс≥ необх≥дн≥ дозволи й повноваженн€ дл€ реал≥зац≥њ та веденн€ в≥дпов≥дних —убпроект≥в;

(viii) п≥дтвердженн€ того, що кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар в≥дпов≥дного “раншу створив √–ѕ, ≥ що така √–ѕ почала виконувати своњ функц≥њ у задов≥льний дл€ Ѕанку спос≥б;

(ix) св≥дченн€ доступност≥ задов≥льноњ дл€ Ѕанку необх≥дноњ техн≥чноњ п≥дтримки √”ѕѕ та  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в, або що така техн≥чна п≥дтримка буде отримана за рахунок кошт≥в грант≥в чи ≥нших на€вних джерел ф≥нансуванн€;

(x) п≥дтвердженн€ того, що будь-€к≥ нев≥дпов≥дност≥, ви€влен≥ ≈кспертами з вериф≥кац≥њ, були виправлен≥ у прийн€тний дл€ Ѕанку спос≥б;

(xi) п≥дтвердженн€ оплати ус≥х збор≥в, витрат та нарахувань, €к≥ п≥дл€гають до сплати ѕозичальником зг≥дно з умовами ”годи (включно з витратами на ≈ксперт≥в з вериф≥кац≥њ (але не виключно на них) зг≥дно з≥ —таттею 6.5(j)(iv)); а також

(xii) коп≥€ будь-€кого ≥ншого уповноваженн€ чи ≥ншого документу, висновку або запевненн€, €к≥ в≥дпов≥дно до пов≥домленн€, наданого Ѕанком ѕозичальнику, Ї необх≥дними або бажаними у звТ€зку з набранн€м чинност≥ та реал≥зац≥Їю ц≥Їњ ”годи та трансакц≥й, передбачених у ц≥й ”год≥, або чинност≥ та можливост≥ примусового виконанн€ ц≥Їњ ”годи.

(b) отриманн€ Ѕанком, за його вимогою та за формою та зм≥стом, задов≥льними дл€ Ѕанку, не п≥зн≥ше дати јкцепту виб≥рки пропонованого “раншу, зав≥рених коп≥й контракту або контракт≥в, укладених у звТ€зку з ѕроектом та прийн€тних дл€ ф≥нансуванн€ коштом цього  редиту на агреговану суму не менше суми “ранш≥в, що п≥дл€гають виб≥рц≥ (в тому числ≥ “раншу, стосовно виб≥рки €кого над≥йшов запит), при цьому умови контракт≥в мають бути прийн€тн≥ дл€ Ѕанку;

(с) на «аплановану дату виб≥рки кошт≥в пропонованого “раншу:

(i) ус≥ факти та ≥нформац≥€, що м≥ст€тьс€ у пунктах ѕреамбули, залишаютьс€ правдивими, точними та д≥ючими;

(ii) за€ви та запевненн€, що повторюютьс€ в≥дпов≥дно до —татт≥ 6.8, Ї в≥рними в ус≥х в≥дношенн€х;

(iii) √арант≥€ ™— Ї чинною, обов'€зковою та може бути примусово виконана ≥ що не мали м≥сц€ жодн≥ под≥њ або обставини, €к≥ могли б, на обірунтовану думку Ѕанку, мати негативний вплив на правовий, чинний, обов'€зковий характер √арант≥њ ™—, те, що вона може бути примусово виконана, њњ застосовн≥сть до будь-€кого “раншу за ц≥Їю ”годою або щодо права Ѕанку висунути вимогу в≥дпов≥дно до нењ;

(iv) ”крањна залишаЇтьс€  рањною, €ка задовольн€Ї критер≥€м;

(v) –амкова угода Ї чинною, обовТ€зковою до виконанн€ ≥ придатною дл€ виконанн€ у примусовому пор€дку, а також у тому, що не мали м≥сце жодн≥ под≥њ або обставини, €к≥, на думку Ѕанку, могли б негативно вплинути на законн≥сть, чинн≥сть, обовТ€зков≥сть до виконанн€ ≥ придатн≥сть дл€ примусового виконанн€ –амковоњ угоди на територ≥њ ѕозичальника, де зд≥йснюютьс€ так≥ —убпроекти; та

(vi) жодна под≥€ чи обставина, що становить або могла б, з плином часу або п≥сл€ наданн€ пов≥домленн€ за ц≥Їю ”годою, становити:

(1) ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€зань, або

(2) ¬ипадок дострокового погашенн€,

не мала м≥сц€ ≥ не триваЇ без виправленн€ чи без в≥дмовленн€, або не може виникнути в результат≥ виб≥рки запропонованого “раншу.

1.5 ¬≥дстроченн€ виб≥рки

1.5.A ѕ≥дстави дл€ в≥дстроченн€

Ќа письмовий запит ѕозичальника Ѕанк в≥дстрочуЇ виб≥рку будь-€кого ѕрийн€того траншу ц≥лком або частково до дати, €ка зазначена ѕозичальником та €ка Ї датою, що припадаЇ не п≥зн≥ше н≥ж через 6 (ш≥сть) м≥с€ц≥в в≥д «апланованоњ дати його виб≥рки ≥ не п≥зн≥ше н≥ж за 60 дн≥в до першоњ дати виплати “раншу, зазначеного у ѕропозиц≥њ виб≥рки. ” такому раз≥ ѕозичальник сплачуЇ  омпенсац≥ю за в≥дстроченн€, розраховану на суму в≥дстроченоњ виб≥рки.

Ѕудь-€кий запит про в≥дстроченн€ Ї д≥йсним стосовно “раншу, лише €кщо його зроблено щонайменше за 7 (с≥м) –обочих дн≥в до «апланованоњ дати його виб≥рки.

якщо дл€ ѕрийн€того траншу, будь-€к≥ з умов, зазначених у —татт≥ 1.4, не виконано станом на зазначену дату ≥ «аплановану дату виб≥рки (або дату, на €ку оч≥куЇтьс€ виб≥рка у раз≥ попереднього в≥дстроченн€), виб≥рку буде в≥дстрочено до дати, €ка погоджена м≥ж Ѕанком та ѕозичальником ≥ €ка припадаЇ не ран≥ше, н≥ж через 7 (с≥м) Ѕанк≥вських дн≥в п≥сл€ виконанн€ вс≥х умов виб≥рки (без упередженн€ до права Ѕанка призупинити та / або анулювати невибрану частину  редиту ц≥лком або частково зг≥дно з≥ —таттею 1.6.B). ” такому випадку, ѕозичальник сплачуЇ  омпенсац≥ю за в≥дстроченн€, розраховану на суму в≥дстроченоњ виб≥рки.

1.5.B јнулюванн€ виб≥рки, в≥дстроченоњ на 6 (ш≥сть) м≥с€ц≥в

Ѕанк може шл€хом над≥сланн€ письмового пов≥домленн€ ѕозичальнику анулювати виб≥рку, €ку в≥дкладено зг≥дно з≥ —таттею 1.5.A на загальний терм≥н понад 6 (ш≥сть) м≥с€ц≥в. јнульована сума залишаЇтьс€ доступною дл€ виб≥рки зг≥дно з≥ —таттею 1.2.

1.6 јнулюванн€ та призупиненн€

1.6.A ѕраво ѕозичальника на анулюванн€

ѕозичальник може в будь-€кий час шл€хом над≥сланн€ Ѕанков≥ письмового пов≥домленн€ анулювати ц≥лком або частково невибрану частину  редиту, ≥ таке анулюванн€ одразу набере чинн≥сть. ќднак таке пов≥домленн€ не Ї чинним стосовно ѕрийн€того траншу, €кий маЇ «аплановану дату виб≥рки, що припадаЇ в межах 5 (пТ€ти) –обочих дн≥в ≥з дати над≥сланн€ пов≥домленн€.

1.6.B ѕраво Ѕанку на призупиненн€ та анулюванн€

(a) Ѕанк маЇ право у будь-€кий час, над≥славши ѕозичальнику письмове пов≥домленн€, призупинити та/або анулювати повн≥стю або частково невибрану частину  редиту, ≥ таке призупиненн€ та/або анулюванн€ одразу набере чинн≥сть:

(i) у раз≥ настанн€ ¬ипадку дострокового погашенн€ або ¬ипадку невиконанн€ зобовТ€зань, або под≥њ чи обставини, €ка п≥сл€ проходженн€ певного часу або поданн€ пов≥домленн€ зг≥дно ≥з ц≥Їю ”годою становитиме ¬ипадок дострокового погашенн€ або ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€зань; або

(ii) €кщо ”крањна перестане бути  рањною, €ка задовольн€Ї критер≥€м.

(b) Ѕанк також маЇ право призупинити виб≥рку частини  редиту, в≥дносно €коњ в≥н не отримав јкцепт виб≥рки ≥з негайним набранн€м чинност≥ у раз≥ виникненн€ ѕод≥њ дестаб≥л≥зац≥њ ринку.

(c) Ѕудь-€ке призупиненн€ триваЇ допоки Ѕанк не припинить його або не анулюЇ призупинену суму.

1.6.C  омпенсац≥€ за призупиненн€ та анулюванн€ “раншу

1.6.C(1) ѕ–»«”ѕ»Ќ≈ЌЌя

якщо Ѕанк призупин€Ї ѕрийн€тий транш або п≥сл€ настанн€ ¬ипадку дострокового погашенн€ ≥з компенсац≥Їю або ¬ипадку невиконанн€ зобовТ€зань ѕозичальником, ѕозичальник сплачуЇ Ѕанку компенсац≥ю за в≥дстроченн€, розраховану на суму призупиненоњ виб≥рки.

1.6.C(2) јЌ”Ћё¬јЌЌя

якщо зг≥дно з≥ —таттею 1.6.A ѕозичальник анулюЇ:

(a) “ранш ≥з ф≥ксованою ставкою, €кий Ї ѕрийн€тим “раншем, в≥н сплачуЇ Ѕанку компенсац≥ю зг≥дно з≥ —таттею 4.2.B; або

(b) “ранш ≥з плаваючою ставкою, €кий Ї ѕрийн€тим “раншем чи будь-€ку частину  редиту, за вин€тком ѕрийн€того “раншу, жодна компенсац≥€ не сплачуЇтьс€.

якщо Ѕанк анулюЇ:

(i) “ранш ≥з ф≥ксованою ставкою, €кий Ї ѕрийн€тим “раншем п≥сл€ настанн€ ¬ипадку дострокового погашенн€ з компенсац≥Їю або зг≥дно з≥ —таттею 1.5.B, ѕозичальник сплачуЇ Ѕанков≥ компенсац≥ю дострокового погашенн€; або

(ii) ѕрийн€тий “ранш п≥сл€ настанн€ ¬ипадку невиконанн€ зобовТ€зань, ѕозичальник повинен сплатити Ѕанков≥ компенсац≥ю зг≥дно з≥ —таттею 10.3.

«а вин€тком випадк≥в, вказаних вище у пунктах (a) ≥ (b), п≥сл€ анулюванн€ “раншу Ѕанком не п≥дл€гаЇ сплат≥ жодна компенсац≥€.

 омпенсац≥€ розраховуЇтьс€ на основ≥ припущенн€, що анульовану суму виплачено та погашено станом на «аплановану дату виб≥рки або, за умови, що виб≥рка “раншу на поточний момент в≥дкладена або призупинена, станом на дату отриманн€ пов≥домленн€ про анулюванн€.

1.7 јнулюванн€ п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну д≥њ  редиту

Ќаступного дн€ п≥сл€ ќстанньоњ дати наданн€  редиту та, €кщо ≥нше при цьому не погоджено у письмов≥й форм≥ Ѕанком, Ѕанк може автоматично анулювати будь-€ку частину  редиту, стосовно €коњ не надано јкцепту виб≥рки зг≥дно з≥ —таттею 1.2.C без надсиланн€ пов≥домленн€ ѕозичальнику й без виникненн€ в≥дпов≥дальност≥ з боку будь-€коњ сторони.

1.8  ом≥с≥€ за проведенн€ оц≥нки

ѕозичальник сплачуЇ Ѕанку ком≥с≥ю за оц≥нку в сум≥ 50 000 Ївро (пТ€тдес€т тис€ч Ївро).  ом≥с≥€ за оц≥нку п≥дл€гаЇ сплат≥ в ту з наведених нижче дат, що настаЇ ран≥ше:

(a) дата першого “раншу (в цьому випадку Ѕанк може, ≥ ѕозичальник даною ”годою надаЇ йому так≥ повноваженн€, утримати з першого “раншу суму, екв≥валентну несплачен≥й ком≥с≥њ за проведенн€ оц≥нки, ≥ ц€ сума, утримана Ѕанком з першого “раншу дл€ сплати ком≥с≥њ за проведенн€ оц≥нки, трактуЇтьс€ €к така, що була видана Ѕанком);

(b) ќстанн€ дата наданн€  редиту (або дата, коли  редит призупинено або анульовано зг≥дно з≥ —таттею 1.6.B, €кщо вона настаЇ ран≥ше).

1.9 —уми, що належать до сплати зг≥дно з≥ —таттею 1

—уми, що належать до сплати зг≥дно ≥з пунктом 1.05 —татт≥ 1 та пунктом 1.06 —татт≥ 1, сплачуютьс€ у валют≥ в≥дпов≥дного “раншу. ¬они сплачуютьс€ в межах 15 (п'€тнадц€ти) дн≥в з дати отриманн€ ѕозичальником вимоги Ѕанку або в межах будь-€кого тривал≥шого пер≥оду, зазначеного у вимоз≥ Ѕанку.

—“ј““я 2
ѕозика

2.1 —ума позики

ѕозика охоплюЇ сукупну суму “ранш≥в, €к≥ надаютьс€ Ѕанком за ц≥Їю ”годою, що п≥дтверджуЇтьс€ Ѕанком зг≥дно з≥ —таттею 2.3.

2.2 ¬алюта погашень, в≥дсотк≥в та ≥нших витрат

¬≥дсотки, погашенн€ та ≥нш≥ витрати, що п≥дл€гають сплат≥ стосовно кожного “раншу, сплачуютьс€ ѕозичальником у валют≥, в €к≥й зд≥йснюЇтьс€ виб≥рка “раншу.

Ѕудь-€кий ≥нший плат≥ж зд≥йснюЇтьс€ у валют≥, €ка зазначена Ѕанком з урахуванн€м валюти витрат, €к≥ повинн≥ бути компенсован≥ шл€хом зд≥йсненн€ такого платежу.

2.3 ѕ≥дтвердженн€ Ѕанком

” межах 10 (дес€ти) дн≥в з моменту виб≥рки кожного “раншу Ѕанк надсилаЇ ѕозичальнику граф≥к погашенн€, зазначений у —татт≥ 4.1, €кщо це Ї необх≥дним, ≥з зазначенн€м дати виб≥рки, валюти, вибраноњ суми, умов погашенн€ та в≥дсотковоњ ставки стосовно такого “раншу.

—“ј““я 3
¬≥дсотки

3.1 ¬≥дсоткова ставка

3.1.A “ранш≥ ≥з ф≥ксованою ставкою

ѕозичальник сплачуЇ в≥дсотки на непогашений залишок кожного “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою за ‘≥ксованою ставкою один раз на п≥вроку в≥дносно заборгованост≥ станом на в≥дпов≥дн≥ ƒати платежу, €к≥ зазначен≥ у ѕропозиц≥њ виб≥рки, починаючи з першоњ такоњ ƒати платежу п≥сл€ ƒати виб≥рки “раншу. якщо пер≥од м≥ж ƒатою виб≥рки та першою ƒатою платежу становить 30 дн≥в або менше, тод≥ сплата в≥дсотк≥в, нарахованих п≥д час такого пер≥оду, переноситьс€ на наступну ƒату платежу.

¬≥дсотки обчислюютьс€ на п≥дстав≥ —татт≥ 5.1(а).

3.1.B “ранш≥ ≥з плаваючою ставкою

ѕозичальник сплачуЇ в≥дсотки на непогашений залишок кожного “раншу ≥з плаваючою ставкою за ѕлаваючою ставкою один раз на п≥вроку в≥дносно заборгованост≥ станом на в≥дпов≥дн≥ ƒати платежу, €к≥ зазначено в ѕропозиц≥њ виб≥рки, починаючи з першоњ такоњ ƒати платежу п≥сл€ дати виб≥рки “раншу. якщо пер≥од м≥ж датою виб≥рки та першою ƒатою платежу становить 30 (тридц€ть) дн≥в або менше, тод≥ сплата в≥дсотк≥в, нарахованих п≥д час такого пер≥оду, переноситьс€ на наступну ƒату платежу.

Ѕанк пов≥домл€Ї ѕозичальнику ѕлаваючу ставку в межах 10 (дес€ти) дн≥в п≥сл€ початку кожного Ѕазисного пер≥оду ѕлаваючоњ ставки.

якщо зг≥дно з≥ —таттею 1.5 та —таттею 1.6 виб≥рка будь-€кого “раншу ≥з плаваючою ставкою в≥дбуваЇтьс€ п≥сл€ «апланованоњ дати виб≥рки, ¬≥дпов≥дна м≥жбанк≥вська ставка, що встановлюЇтьс€ до першого Ѕазисного пер≥оду ѕлаваючоњ ставки, визначаЇтьс€ так, н≥бито виб≥рка в≥дбулас€ станом на «аплановану дату виб≥рки.

¬≥дсотки обчислюютьс€ стосовно кожного Ѕазисного пер≥оду ѕлаваючоњ ставки на п≥дстав≥ —татт≥ 5.1(b). якщо ѕлаваюча ставка дл€ Ѕазисного пер≥оду ѕлаваючоњ ставки Ї нижчою нул€, вона встановлюЇтьс€ нульовою.

3.2 ¬≥дсотки на прострочен≥ суми

Ѕез обмеженн€ д≥њ —татт≥ 10 та €к вин€ток з≥ —татт≥ 3.1, у випадку €кщо ѕозичальник не сплачуЇ у встановлений терм≥н будь-€ку суму, котра п≥дл€гаЇ сплат≥ на в≥дпов≥дну дату за ц≥Їю ”годою, в≥дсотки нараховуютьс€ на будь-€ку прострочену суму, що п≥дл€гаЇ сплат≥ за умовами ц≥Їњ ”годи, в≥д належноњ дати платежу до фактичноњ дати платежу за р≥чною ставкою, що дор≥внюЇ:

(a) дл€ прострочених сум у звТ€зку з “раншем ≥з плаваючою ставкою, ¬≥дпов≥дн≥й м≥жбанк≥вськ≥й ставц≥ плюс 2% (200 базисних пункт≥в);

(b) дл€ прострочених сум у звТ€зку з “раншем ≥з ф≥ксованою ставкою, ставц≥, €ка Ї б≥льшою ≥з двох: (a) в≥дпов≥дноњ ‘≥ксованоњ ставки плюс 2% (200 базисних пункт≥в) та (b) ¬≥дпов≥дноњ м≥жбанк≥вськоњ ставки плюс 2% (200 базисних пункт≥в); ≥

(c) дл€ прострочених сум ≥нших, н≥ж зазначен≥ у пунктах (a) або (b), ¬≥дпов≥дн≥й м≥жбанк≥вськ≥й ставц≥ плюс 2% (200 базисних пункт≥в)

та сплачуютьс€ зг≥дно з вимогою Ѕанку. ƒл€ визначенн€ ¬≥дпов≥дноњ м≥жбанк≥вськоњ ставки стосовно —татт≥ 3.2 в≥дпов≥дн≥ пер≥оди в контекст≥ ƒодатку B Ї посл≥довними пер≥одами тривал≥стю в один м≥с€ць, €к≥ починаютьс€ станом на належну дату платежу.

якщо прострочена сума Ї сумою у валют≥, в≥дм≥нн≥й в≥д валюти ѕозики, застосовуЇтьс€ така р≥чна ставка, тобто ¬≥дпов≥дна м≥жбанк≥вська ставка, €ка зазвичай ф≥ксуЇтьс€ Ѕанком дл€ трансакц≥й у т≥й валют≥ плюс 2% (200 базисних пункт≥в), обчислюЇтьс€ в≥дпов≥дно до ринковоњ практики дл€ такоњ ставки.

3.03 ¬ипадок дестаб≥л≥зац≥њ ринку

якщо у будь-€кий час (≥) в≥д дати отриманн€ Ѕанком јкцепту виб≥рки кошт≥в в≥дносно такого “раншу, та (≥≥) до дати, €ка припадаЇ на дату за тридц€ть (30) календарних дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки кошт≥в, трапл€Їтьс€ ѕод≥€ дестаб≥л≥зац≥њ ринку, Ѕанк може пов≥домити ѕозичальника про вступ в силу цього положенн€. ” цьому випадку процентна ставка, що встановлюЇтьс€ дл€ цього јкцептованого траншу до ƒати погашенн€, Ї ставкою (у форм≥ р≥чноњ процентноњ ставки), що визначаЇтьс€ Ѕанком €к така, що покриваЇ вс≥ витрати Ѕанка на ф≥нансуванн€ в≥дпов≥дного “раншу на основ≥ внутр≥шньоњ базисноњ ставки Ѕанку, що застосовуЇтьс€ на той час, або ≥ншого методу визначенн€ ставки, що обірунтовано визначаЇтьс€ Ѕанком. ѕозичальник маЇ право в≥дмовитис€ у письмов≥й форм≥ в≥д такоњ виб≥рки не п≥зн≥ше к≥нцевого строку, зазначеного у пов≥домленн≥, внасл≥док чого ѕозичальник несе в≥дпов≥дальн≥сть за вс≥ в≥дпов≥дн≥ витрати у раз≥ њх на€вност≥. ” цьому випадку Ѕанк не зд≥йснюЇ виплату кошт≥в, ≥ в≥дпов≥дний  редит залишаЇтьс€ доступним дл€ виб≥рки зг≥дно з≥ —таттею 1.2.¬. якщо ѕозичальник не в≥дмовл€Їтьс€ в≥д виб≥рки своЇчасно, —торони погоджуютьс€, що виб≥рка кошт≥в та њњ умови Ї повн≥стю обов'€зковими дл€ виконанн€ обома —торонами.

” такому випадку —пред або ‘≥ксована ставка, ран≥ше пов≥домлен≥ Ѕанком у ѕропозиц≥њ виб≥рки кошт≥в, б≥льше не застосовуютьс€.

—“ј““я 4
ѕогашенн€

4.1 «вичайне погашенн€

4.1.A ѕогашенн€ частковими платежами

(a) ѕозичальник зд≥йснюЇ погашенн€ кожного “раншу частковими платежами у ƒати платежу, зазначен≥ у в≥дпов≥дн≥й ѕропозиц≥њ виб≥рки, зг≥дно з положенн€ми граф≥ка погашенн€, що надаЇтьс€ в≥дпов≥дно до —татт≥ 2.3.

(b)  ожен граф≥к погашенн€ кредиту складаЇтьс€ на основ≥ того, що:

(i) у раз≥ “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою погашенн€ зд≥йснюЇтьс€ п≥вр≥чними р≥вними частками в≥д основноњ суми або ф≥ксованими частинами в≥д основноњ суми та в≥дсотк≥в;

(ii) у раз≥ “раншу ≥з плаваючою ставкою погашенн€ зд≥йснюЇтьс€ р≥вними п≥вр≥чними частинами в≥д основноњ суми;

(iii) першою датою погашенн€ кожного “раншу Ї ƒата платежу, €ка припадаЇ не ран≥ше, н≥ж на 60 (ш≥стдес€тий) день в≥д «апланованоњ дати виб≥рки, та не п≥зн≥ше, н≥ж на першу ƒату платежу безпосередньо по зак≥нченн≥ 5-го (пТ€того) року п≥сл€ «апланованоњ дати виб≥рки “раншу; та

(iv) останньою датою погашенн€ кожного “раншу Ї ƒата платежу, €ка припадаЇ на дату не ран≥ше, н≥ж через 4 (чотири) роки та не п≥зн≥ше, н≥ж через 20 (двадц€ти) рок≥в п≥сл€ «апланованоњ дати виб≥рки.

4.2 ƒобров≥льне дострокове погашенн€

4.2.A ћожлив≥сть дострокового погашенн€

«г≥дно з≥ —татт€ми 4.2.B, 4.2.C та 4.4 ѕозичальник може зд≥йснити дострокове погашенн€ будь-€кого “раншу ц≥лком або частково разом ≥з нарахованими в≥дсотками та компенсац≥Їю, €кщо така Ї, п≥сл€ надсиланн€ «апиту на дострокове погашенн€ разом ≥з пов≥домленн€м, €ке надсилаЇтьс€ щонайменше на 1 (один) м≥с€ць ран≥ше та в €кому зазначаютьс€

(a) —ума дострокового погашенн€,

(b) ƒата дострокового погашенн€,

(c) €кщо необх≥дно, виб≥р способу застосуванн€ —уми дострокового погашенн€ зг≥дно з≥ —таттею 5.5.C(i); та

(d) номер ”годи (ЂFI є 84.172ї), вказаний на титульн≥й стор≥нц≥ ц≥Їњ ”годи.

«г≥дно з≥ —таттею 4.2.C «апит на дострокове погашенн€ Ї обов'€зковим ≥ безв≥дкличним.

4.2.B  омпенсац≥€ за дострокове погашенн€

4.2.B(1) “–јЌЎ ≤« ‘≤ —ќ¬јЌќё —“ј¬ ќё

якщо ѕозичальник достроково погашаЇ “ранш ≥з ф≥ксованою ставкою, ѕозичальник сплачуЇ Ѕанку станом на ƒату дострокового погашенн€  омпенсац≥ю за дострокове погашенн€ стосовно “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою, €кий достроково погашаЇтьс€.

4.2.B(2) “–јЌЎ ≤« ѕЋј¬јё„ќё —“ј¬ ќё

ѕозичальник може достроково погасити “ранш ≥з плаваючою ставкою без компенсац≥њ станом на будь-€ку в≥дпов≥дну ƒату платежу.

4.2.C ћехан≥зм дострокового погашенн€

ѕ≥сл€ представленн€ Ѕанков≥ ѕозичальником «апиту на дострокове погашенн€ не п≥зн≥ше н≥ж за 15 (п'€тнадц€ть) дн≥в до ƒати дострокового погашенн€ Ѕанк надаЇ ѕозичальнику ѕов≥домленн€ про дострокове погашенн€. ” ѕов≥домленн≥ про дострокове погашенн€ зазначаЇтьс€ —ума дострокового погашенн€, нарахован≥ в≥дсотки на цю суму, що повинн≥ бути сплачен≥, та  омпенсац≥€ за дострокове погашенн€, €ка п≥дл€гаЇ сплат≥ зг≥дно з≥ —таттею 4.2.B, або, залежно в≥д випадку, зазначаЇтьс€, що жодна компенсац≥€ не п≥дл€гаЇ сплат≥, метод застосуванн€ —уми дострокового погашенн€ та  ≥нцевий терм≥н јкцепту

якщо ѕозичальник приймаЇ ѕов≥домленн€ про дострокове погашенн€ не п≥зн≥ше  ≥нцевого терм≥ну јкцепту, в≥н зд≥йснюЇ дострокове погашенн€. ” будь-€кому ≥ншому випадку ѕозичальник не може зд≥йснювати дострокове погашенн€.

ѕозичальник супроводжуЇ дострокове погашенн€ сплатою нарахованих в≥дсотк≥в ≥ компенсац≥њ, €кщо така Ї, в≥дпов≥дно до —уми дострокового погашенн€, €к це зазначено у «апит≥ на дострокове погашенн€.

4.3 ќбовТ€зкове дострокове погашенн€

4.3.A ¬ипадки дострокового погашенн€

4.3.A(1) «Ќ»∆≈ЌЌя ¬ј–“ќ—“≤ ѕ–ќ≈ “”

якщо загальна варт≥сть ѕроекту знизитьс€ ≥з суми, наведеноњ у пункт≥ (e) ѕреамбули до такого р≥вн€, що:

(a) сума  редиту, вид≥лена на  омпонент з енергоефективност≥, перевищуЇ 75% (с≥мдес€т пТ€ть в≥дсотк≥в) загальноњ прийн€тноњ вартост≥  омпоненту з енергоефективност≥; або

(b) сума  редиту, вид≥лена на  омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стю, перевищуЇ 50% (пТ€тдес€т в≥дсотк≥в) загальноњ прийн€тноњ вартост≥  омпонента, не повТ€заного з енергоефективн≥стю,

Ѕанк може шл€хом над≥сланн€ пов≥домленн€ ѕозичальнику в≥дразу анулювати невиплачену частину  редиту та / або вимагати дострокового погашенн€ ѕозики на суму не меншу за суму, на €ку  редит перевищуЇ меж≥, зазначен≥ вище у абзацах (a) та/або (b), у в≥дпов≥дних випадках. ѕозичальник повинен оплатити суму, €ка вимагаЇтьс€, на зазначену Ѕанком дату, при цьому така дата повинна припадати не ран≥ше н≥ж через 30 (тридц€ть) дн≥в з дати вимоги.

4.3.A(2) –≤¬Ќ≤ ”ћќ¬» « ‘≤ЌјЌ—”¬јЌЌяћ, ўќ Ќјƒј™“№—я Ќ≈ ™≤Ѕ

якщо ѕозичальник добров≥льно зд≥йснюЇ (дл€ уникненн€ сумн≥в≥в, дострокове погашенн€ повинно включати переоформленн€ або анулюванн€, залежно в≥д випадку) дострокове повне або часткове погашенн€ будь-€кого ‘≥нансуванн€, що надаЇтьс€ не ™≤Ѕ, ≥ таке дострокове погашенн€ не зд≥йснюЇтьс€ з кошт≥в позики або ≥нших боргових кошт≥в, терм≥н погашенн€ €кого принаймн≥ дор≥внюЇ залишковому терм≥ну погашенн€ такого ‘≥нансуванн€, що надаЇтьс€ не ™≤Ѕ ≥ достроково погашаЇтьс€, Ѕанк маЇ право шл€хом над≥сланн€ пов≥домленн€ ѕозичальнику анулювати невибрану частину  редиту ≥ вимагати дострокового погашенн€ ѕозики. Ѕанк може вимагати дострокового погашенн€ такоњ ж частки ¬ибраних “ранш≥в, що й частка ‘≥нансуванн€, що надаЇтьс€ не ™≤Ѕ ≥ достроково погашаЇтьс€, в загальному непогашеному обс€з≥ усього ‘≥нансуванн€, що надаЇтьс€ не ™≤Ѕ.

ѕозичальник зобов'€зуЇтьс€ виплатити необх≥дну суму, що вимагаЇтьс€, у дату, €ку зазначить Ѕанк ≥ €ка повинна припадати не ран≥ше, н≥ж через 30 (тридц€ть) дн≥в п≥сл€ дати поданн€ вимоги.

ƒл€ ц≥лей ц≥Їњ —татт≥ Ђ‘≥нансуванн€, що надаЇтьс€ не ™≤Ѕї охоплюЇ будь-€ку ≥ншу позику (за вин€тком ц≥Їњ ѕозики та будь-€ких ≥нших пр€мих позик, наданих Ѕанком ѕозичальнику), боргове зобовТ€занн€, ≥нш≥ форми ф≥нансовоњ заборгованост≥ чи будь-€ке зобовТ€занн€ стосовно сплати або дострокового погашенн€ грошових сум, перв≥сно наданих ѕозичальнику на терм≥н понад 5 (п'€ть) рок≥в.

4.3.A(3) «ћ≤Ќ» ” «ј ќЌќƒј¬—“¬≤

ѕозичальник негайно про≥нформуЇ Ѕанк, €кщо в≥дбулас€ або може в≥дбутис€ ѕод≥€ зм≥ни в законодавств≥. ” такому випадку або €кщо Ѕанк маЇ обірунтован≥ п≥дстави вважати, що ѕод≥€ зм≥ни в законодавств≥ в≥дбулас€ або повинна в≥дбутис€, Ѕанк може вимагати в≥д ѕозичальника проведенн€ консультац≥й з ним. “ак≥ консультац≥њ повинн≥ бути проведен≥ в межах 30 (тридц€ти) дн≥в з дати вимоги Ѕанку. якщо п≥сл€ спливу 30 (тридц€ти) дн≥в з дати такоњ вимоги про проведенн€ консультац≥й Ѕанк вважаЇ, що впливу ѕод≥њ зм≥ни в законодавств≥ не можна уникнути у спос≥б, €кий би задовольнив Ѕанк, Ѕанк може, пов≥домивши про це ѕозичальнику, скасувати невибрану частину  редиту ≥ вимагати дострокового погашенн€ ѕозики, а також нарахованих в≥дсотк≥в ≥ вс≥х ≥нших сум, що нарахован≥ та п≥дл€гають сплат≥ за ц≥Їю ”годою.

ѕозичальник повинен сплатити зазначену суму станом на дату, зазначену Ѕанком, при цьому така дата повинна припадати не ран≥ше н≥ж через 30 (тридц€ть) дн≥в ≥з дати вимоги.

ƒл€ ц≥лей ц≥Їњ статт≥ Ђѕод≥€ зм≥ни в законодавств≥ї означаЇ прийн€тт€, оприлюдненн€, виконанн€ або ратиф≥кац≥ю чи будь-€к≥ зм≥ни будь-€кого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванн≥ чи оф≥ц≥йному тлумаченн≥ будь-€кого закону, правила або нормативно-правового акту) або будь-€ке подальше законодавство, €ке регулюЇ Ѕоргову операц≥ю та впливаЇ на боргов≥ зобовТ€занн€ ѕозичальника перед Ѕанком зг≥дно ц≥Їњ ”годи), що в≥дбуваЇтьс€ п≥сл€ дати п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи та, на обірунтовану думку Ѕанку, може мати ≥стотний негативний вплив на спроможн≥сть ѕозичальника виконувати своњ зобовТ€занн€ за ц≥Їю ”годою або на будь-€ке забезпеченн€, надане у зв'€зку з ц≥Їю ”годою

4.3.A(4) Ќ≈«ј ќЌЌ≤—“№

якщо:

(a) у будь-€к≥й в≥дпов≥дн≥й юрисдикц≥њ дл€ Ѕанку стаЇ незаконним виконанн€ будь-€ких з його зобов'€зань, передбачених ц≥Їю ”годою, або ф≥нансуванн€ чи обслуговуванн€ ѕозики;

(b) –амкова угода Ї або може бути:

(i) роз≥рваною або такою, що втратила юридичну силу дл€ ”крањни в будь-€кому в≥дношенн≥;

(ii) такою, що втратила чинн≥сть в≥дпов≥дно до њњ умов, або втратила чинн≥сть в≥дпов≥дно до њњ умов зг≥дно з твердженн€ми ”крањни;

(iii) порушеною в результат≥ того, що ”крањна перестала виконувати будь-€к≥ зобов'€занн€, прийн€т≥ нею зг≥дно ≥з –амковою угодою; або

(iv) незастосовною до будь-€кого —убпроекту, або права Ѕанку за –амковою угодою та/або ц≥Їю ”годою не можуть бути застосован≥ по в≥дношенню до —убпроекту; або

(c) по в≥дношенню до √арант≥њ ™—:

(i) вона вже не Ї д≥йсною або не маЇ повноњ юридичноњ сили;

(ii) умови покритт€ за ц≥Їю гарант≥Їю не виконуютьс€;

(iii) не застосовуЇтьс€ до будь-€кого “раншу, з €кого зд≥йснюЇтьс€ виб≥рка або передбачаЇтьс€ зд≥йсненн€ виб≥рки за ц≥Їю ”годою; або

(iv) вона не Ї чинною в≥дпов≥дно до њњ умов або стверджуЇтьс€, що вона не Ї чинною в≥дпов≥дно до њњ умов;

Ѕанк може, шл€хом пов≥домленн€ ѕозичальника, негайно (i) призупинити наданн€ або скасувати невикористану частину  редиту та / або (ii) вимагати дострокового погашенн€ ѕозики, а також вс≥х нарахованих або непогашених сум за ц≥Їю ”годою на дату, вказану Ѕанком в його пов≥домленн≥ ѕозичальнику.

4.3.A(5) Ќ≈¬» ќЌјЌЌя «ќЅќ¬Тя«јЌ№  ≤Ќ÷≈¬»ћ Ѕ≈Ќ≈‘≤÷≤ј–ќћ

якщо Ѕанк визначить, що  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар не дотримавс€ будь-€кого зобовТ€занн€, покладеного на нього в обм≥н на будь-€ку частину ѕозики, надану йому, Ѕанк може пов≥домити про це ѕозичальника. ѕрот€гом 30 (тридц€ти) дн≥в п≥сл€ наданн€ такого пов≥домленн€, ѕозичальник:

(a) за попередньоњ згоди з Ѕанком перерозпод≥л€Ї кошти ѕозики на ≥нший прийн€тний —убпроект, або

(b) повертаЇ суму ѕозики.

¬ обох випадках сума маЇ дор≥внювати сум≥, надан≥й в≥дпов≥дному  ≥нцевому бенеф≥ц≥ару в рамках  редиту.

4.3.B ћехан≥зм дострокового погашенн€

Ѕудь-€ка сума, сплати €коњ вимагаЇ Ѕанк в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.3.A, разом ≥з будь-€кими процентами або ≥ншими сумами, що нарахован≥ або п≥дл€гають сплат≥ за ц≥Їю ”годою, включаючи, без обмежень, будь-€ку компенсац≥ю, що п≥дл€гаЇ сплат≥ в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.3.C та —татт≥ 4.4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Ѕанком в його пов≥домлен≥ про вимогу.

4.3.C  омпенсац≥€ за дострокове погашенн€

” раз≥ настанн€ ¬ипадку дострокового погашенн€ з компенсац≥Їю, компенсац≥€, €кщо вона Ї, визначаЇтьс€ в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.2.B.

4.4 «агальн≥ умови

ѕовернена або достроково погашена сума не п≥дл€гаЇ повторному запозиченню. ÷€ —татт€ 4 не обмежуЇ д≥ю —татт≥ 10.

якщо ѕозичальник зд≥йснюЇ дострокове погашенн€ “раншу у дату, €ка не Ї в≥дпов≥дною ƒатою платежу, ѕозичальник в≥дшкодовуЇ Ѕанку таку суму, €ка, за св≥дченн€м Ѕанку, Ї необх≥дною дл€ в≥дшкодуванн€ Ѕанку за отриманн€ кошт≥в не у в≥дпов≥дну ƒату платежу.

—“ј““я 5
ѕлатеж≥

5.1 ѕравило розрахунку дн≥в

Ѕудь-€ка сума, що п≥дл€гаЇ сплат≥ ѕозичальником за ц≥Їю ”годою у форм≥ процент≥в, в≥дшкодуванн€ або ком≥с≥њ та обчислюЇтьс€ стосовно певноњ частини року, визначаЇтьс€ на п≥дстав≥ таких в≥дпов≥дних правил:

(a) в≥дносно в≥дсотк≥в та в≥дшкодувань, належних до сплати, дл€ “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою р≥к складаЇтьс€ з 360 (трьохсот ш≥стдес€ти) дн≥в, а м≥с€ць - ≥з 30 (тридц€ти) дн≥в;

(b) в≥дносно в≥дсотк≥в та в≥дшкодувань, належних до сплати, дл€ “раншу ≥з плаваючою ставкою р≥к складаЇтьс€ з 360 (трьохсот ш≥стдес€ти) дн≥в, та к≥лькост≥ дн≥в, що минули;

(c) в≥дносно ком≥с≥й, р≥к складаЇтьс€ з 360 (трьохсот ш≥стдес€ти) дн≥в, та к≥лькост≥ дн≥в, що минули.

5.2 „ас та м≥сце платежу

якщо в ц≥й ”год≥ або у вимоз≥ Ѕанку не зазначено ≥ншого, ус≥ суми, за виключенн€м сум в≥дсотк≥в, в≥дшкодуванн€ та основноњ суми, сплачуютьс€ прот€гом 15 (пТ€тнадц€ти) дн≥в ≥з дати отриманн€ ѕозичальником вимоги Ѕанку.

 ожна сума, €ка сплачуЇтьс€ ѕозичальником за ц≥Їю ”годою, сплачуЇтьс€ на в≥дпов≥дний рахунок, про €кий Ѕанк пов≥домл€Ї ѕозичальнику. Ѕанк зазначаЇ рахунок не менше н≥ж за 15 (п'€тнадц€ть) дн≥в до встановленоњ дати першого платежу ѕозичальником ≥ пов≥домл€Ї про будь-€ку зм≥ну рахунку не менше н≥ж за 15 (п'€тнадц€ть) Ѕанк≥вських дн≥в до дати першого платежу, до €кого застосовуЇтьс€ зм≥на. ÷ей строк пов≥домленн€ не застосовуЇтьс€ в раз≥ платежу в≥дпов≥дно до —татт≥ 10.

ѕозичальник вказуЇ в кожному проведеному платеж≥ за ц≥Їю ”годою номер угоди (ЂFI є 84.172ї), зазначений на титульн≥й стор≥нц≥ ц≥Їњ ”годи.

—ума, що належить до сплати ѕозичальником, вважаЇтьс€ сплаченою тод≥, коли Ѕанк отримуЇ њњ.

Ѕудь-€к≥ виплати дл€, або в≥д Ѕанку в рамках ц≥Їњ ”годи, повинн≥ зд≥йснюватис€ з використанн€м рахунку(≥в), що Ї прийн€тними дл€ Ѕанку.

5.3 ¬≥дсутн≥сть зарахуванн€ зустр≥чних вимог ѕозичальником

”с≥ платеж≥ (зв≥льнен≥ в≥д будь-€ких в≥драхувань), €к≥ зд≥йснюЇ ѕозичальник за ц≥Їю ”годою, розраховуютьс€ та провод€тьс€ без зарахуванн€ зустр≥чних вимог або взаЇмозал≥ку.

5.4 ѕорушенн€ системи платеж≥в

якщо Ѕанк визначаЇ (на св≥й розсуд) або отримуЇ пов≥домленн€ в≥д ѕозичальника про те, що сталас€ ѕод≥€ порушенн€ системи платеж≥в:

(a) Ѕанк може та буде, €кщо ѕозичальник попросить про це, консультуватись ≥з ѕозичальником з метою погодженн€ ≥з ѕозичальником внесенн€ таких зм≥н до зд≥йсненн€ або керуванн€ ц≥Їю ”годою, наск≥льки Ѕанк вважатиме необх≥дним за таких обставин;

(b) Ѕанк не зобовТ€заний консультуватис€ з ѕозичальником в≥дносно будь-€ких зм≥н, зазначених в абзац≥ (а), €кщо, на його думку, за даних умов так≥ д≥њ Ї нерац≥ональними, та, за будь-€ких умов, Ѕанк не зобовТ€заний погоджувати так≥ зм≥ни, ≥

(c) Ѕанк не несе в≥дпов≥дальн≥сть за будь-€к≥ пошкодженн€, витрати чи збитки, €к≥ виникають в результат≥ ѕод≥њ порушенн€ системи платеж≥в або в результат≥ будь-€коњ д≥њ чи безд≥€льност≥ в≥дпов≥дно до чи у звТ€зку ≥з ц≥Їю —таттею 5.4.

5.5 «астосуванн€ отриманих сум

5.5.ј «агальн≥

ѕозичальник виконуЇ своњ плат≥жн≥ зобовТ€занн€ лише за умови, що оплачен≥ ним суми отриман≥ в≥дпов≥дно до умов ц≥Їњ ”годи.

5.5.¬ „астков≥ платеж≥

якщо Ѕанк отримуЇ плат≥ж, €кий Ї недостатн≥м дл€ погашенн€ вс≥х сум, належних до сплати ѕозичальником за ц≥Їю ”годою, Ѕанк застосовуЇ такий плат≥ж:

(A) по-перше, дл€ пропорц≥йного покритт€ будь-€ких несплачених збор≥в, витрат, в≥дшкодувань та витрат, належних до сплати за ц≥Їю ”годою;

(B) по-друге, дл€ покритт€ будь-€ких нарахованих в≥дсотк≥в, що належать до сплати, але не сплачен≥ за ц≥Їю ”годою;

(C) по-третЇ, в рахунок оплати будь-€коњ основноњ суми боргу, що належить до сплати, але не сплачена за ц≥Їю ”годою; та

(D) по-четверте, в рахунок оплати будь-€коњ ≥ншоњ належноњ суми, що належить до сплати, але не сплачена за ц≥Їю ”годою.

5.5.C –озпод≥л кошт≥в, повТ€заних ≥з “раншем

(a) ” випадку:

(i) часткового добров≥льного дострокового погашенн€ “раншу, €ке п≥дл€гаЇ зд≥йсненню дек≥лькома частинами, —ума дострокового погашенн€ застосовуЇтьс€ пропорц≥йно кожному незд≥йсненому частковому платежу або, на запит ѕозичальника, у зворотному пор€дку погашенн€, та

(ii) часткового обовТ€зкового дострокового погашенн€ “раншу, €ке п≥дл€гаЇ зд≥йсненню дек≥лькома частинами, —ума дострокового погашенн€ застосовуЇтьс€ з≥ зменшенн€м незд≥йснених часткових платеж≥в у зворотному пор€дку погашенн€.

(b) —уми, що отримуютьс€ Ѕанком на вимогу в≥дпов≥дно до —татт≥ 10.1 та використовуютьс€ дл€ погашенн€ “раншу, повинн≥ використовуватис€ дл€ зменшенн€ невиплачених часткових платеж≥в у зворотному пор€дку настанн€ терм≥н≥в њх сплати. Ѕанк маЇ право використовувати суми, отриман≥ м≥ж “раншами, на св≥й розсуд.

(iii) ” раз≥ отриманн€ сум, що не можуть бути визначен≥ €к так≥, що мають в≥дношенн€ до погашенн€ певного “раншу ≥ щодо використанн€ €ких м≥ж Ѕанком ≥ ѕозичальником не ≥снуЇ жодних домовленостей, Ѕанк може розпод≥л€ти њх м≥ж “раншами на св≥й розсуд.

—“ј““я 6
«обов'€занн€ та за€ви ѕозичальника

«обов'€занн€ у ц≥й —татт≥ 6 залишаютьс€ чинними з дати ц≥Їњ ”годи допоки залишаЇтьс€ невиплаченою будь-€ка сума за ц≥Їю ”годою або залишаЇтьс€ чинним  редит.

A. «ќЅќ¬'я«јЌЌя «ј ѕ–ќ≈ “ќћ

6.1 ¬икористанн€ ѕозики та на€вн≥сть ≥нших кошт≥в

ѕозичальник використовуЇ ус≥ запозичен≥ ним за ц≥Їю ”годою кошти виключно дл€ ф≥нансуванн€ ѕроекту ≥ за в≥дпов≥дною письмовою згодою Ѕанку дл€ техн≥чноњ п≥дтримки, що потр≥бна дл€ √”ѕѕ та/або √”ѕ≥в ≥ Ї необх≥дною дл€ зд≥йсненн€ ѕроекту.

ѕозичальник надаЇ кошти вибраних “ранш≥в  ≥нцевим бенеф≥ц≥арам в≥дпов≥дно до ”год про передачу кошт≥в позики на прийн€тних дл€ Ѕанку умовах та реал≥зуЇ своњ права за такою ”годою про передачу кошт≥в позики таким чином, щоб захистити ≥нтереси ѕозичальника та Ѕанку, виконати положенн€ ц≥Їњ ”годи та дос€гти ц≥лей, дл€ €ких надано  редит. якщо Ѕанк не погодитьс€ на ≥нше, ѕозичальник не маЇ права переуступати, зм≥нювати, скасовувати або в≥дмовл€тис€ в≥д будь-€кого права або положенн€ будь-€коњ ”годи про передачу кошт≥в позики.

ѕозичальник повинен забезпечити на€вн≥сть у нього ≥нших кошт≥в, зазначених у пункт≥ 4 ѕреамбули, а також витрачанн€ цих кошт≥в в обс€гах необх≥дних дл€ ф≥нансуванн€ ѕроекту.

6.2 ¬иконанн€ ѕроекту

ѕозичальник реал≥зуЇ ѕроект в≥дпов≥дно до “ехн≥чного опису, в €кий за погодженн€м Ѕанку пер≥одично можуть вноситись зм≥ни, та завершуЇ ѕроект до к≥нцевоњ дати, зазначеноњ в цих документах.

ѕозичальник цим бере на себе зобов'€занн€ доти, доки будь-€кий “ранш або будь-€ка частина “раншу за ц≥Їю ”годою залишаютьс€ непогашеними: (i) забезпечувати повний контроль, або, у в≥дпов≥дних випадках, сл≥дкувати, аби в≥дпов≥дний  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар забезпечував повний контроль над ус≥ма активами, що складають частину кожного —убпроекту, та (ii) не вчин€ти ≥ не дозвол€ти вчиненн€ жодних д≥й, €к≥ могли б завадити такому впровадженню або експлуатац≥њ —убпроекту або, у в≥дпов≥дних випадках, сл≥дкувати, аби в≥дпов≥дний  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар не вчин€в та не дозвол€в вчиненн€ таких д≥й.

6.3 «б≥льшена варт≥сть ѕроекту

якщо загальна варт≥сть ѕроекту перевищить оц≥нку вартост≥ ѕроекту, зазначену у пункт≥ (e) ѕреамбули, ѕозичальник повинен буде знайти кошти дл€ ф≥нансуванн€ надлишковоњ вартост≥, не звертаючись до Ѕанку, аби забезпечити виконанн€ ѕроекту в≥дпов≥дно до “ехн≥чного опису. Ѕанк повинен бути про≥нформований ѕозичальником стосовно план≥в щодо ф≥нансуванн€ такоњ надлишковоњ вартост≥ без звол≥кань.

6.4 ѕроцедура закуп≥вель

ѕозичальник:

(a) зобовТ€зуЇтьс€ сам ≥ повинен зобов'€зати кожного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара забезпечити придбанн€ устаткуванн€, замовленн€ послуг та ≥нших роб≥т дл€ в≥дпов≥дного —убпроекту шл€хом прийн€тноњ процедури закуп≥вель, що Ї задов≥льною дл€ Ѕанку та в≥дпов≥даЇ пол≥тиц≥ ≥ стандартам, зазначеним в ѕос≥бнику з питань закуп≥вель (включно, зокрема, з публ≥кац≥Їю в ќф≥ц≥йному журнал≥ ™вропейського —оюзу оголошень по компонентах, що передбачають м≥жнародн≥ конкурсн≥ торги);

(b) забезпечуЇ, щоб кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар:

(i) дозвол€в особам, визначеним Ѕанком у €кост≥ незалежних спостер≥гач≥в в≥дв≥дувати його прим≥щенн€ п≥д час ус≥х етап≥в проведенн€ тендер≥в стосовно в≥дпов≥дного —убпроекту; та

(ii) надавав Ѕанку в контекст≥ проведенн€ тендер≥в за в≥дпов≥дним —убпроектом право на:

(1) розгл€д зв≥т≥в з оц≥нки до њх схваленн€ в≥дпов≥дними ком≥тетами з оц≥нки; та

(1) призначенн€ м≥сц€ проведенн€ оц≥нки тендерних пропозиц≥й та способу отриманн€ й збер≥ганн€ тендерних пропозиц≥й; та

(c) зобовТ€зуЇтьс€ сам ≥ повинен зобов'€зати кожного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара забезпечити аби ус≥ договори за в≥дпов≥дним —убпроектом, п≥дписан≥ п≥сл€ дати ц≥Їњ ”годи (в≥дпов≥дно до пол≥тики ≥ стандарт≥в закуп≥вель, згаданих вище у пункт≥ (а)), м≥стили:

(i) вимогу до в≥дпов≥дного п≥др€дника оперативно ≥нформувати Ѕанк ≥ ѕозичальника про будь-€ке обірунтоване обвинуваченн€, скаргу або ≥нформац≥ю щодо «абороненоњ повед≥нки у звТ€зку ≥з таким —убпроектом;

(ii) вимогу до в≥дпов≥дного п≥др€дника вести бухгалтерськ≥ книги ф≥ксувати ус≥ ф≥нансов≥ операц≥њ та видатки у звТ€зку ≥з таким —убпроектом; та

(iii) право Ѕанку, щодо будь-€ких можливих випадк≥в «абороненоњ повед≥нки, перегл€дати бухгалтерськ≥ книги ≥ записи в≥дпов≥дного п≥др€дника щодо ус≥х ф≥нансових операц≥й та видатк≥в у звТ€зку ≥з таким —убпроектом та робити коп≥њ документ≥в т≥Їю м≥рою, наск≥льки це дозволено законодавством.

6.5 ѕродовженн€ зобовТ€зань за ѕроектом

ѕозичальник зобовТ€зуЇтьс€ сам ≥ повинен, наск≥льки це можливо в контекст≥ в≥дпов≥дного —убпроекту, зобов'€зати кожного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара забезпечити:

(a) ќбслуговуванн€: обслуговуванн€, зд≥йсненн€ поточного та кап≥тального ремонту та оновленн€ усього майна, що Ї частиною ѕроекту, так, €к це необх≥дно дл€ його п≥дтриманн€ в належному робочому стан≥;

(b) јктиви ѕроекту: (у раз≥ в≥дсутност≥ попереднього письмового погодженн€ Ѕанку у письмов≥й форм≥) набутт€ та збереженн€ за собою права волод≥нн€ ус≥ма або переважною б≥льш≥стю актив≥в, з €ких складаЇтьс€ ѕроект, або, у в≥дпов≥дних випадках, зам≥ни та поновленн€ таких актив≥в, а також п≥дтримки ѕроекту переважно в безперервному робочому режим≥ зг≥дно з його початковою метою; при цьому Ѕанк може не надавати своЇ погодженн€ лише у випадках, коли запропонована д≥€ могла б мати негативний вплив на ≥нтереси Ѕанку €к кредитора ѕозичальника або унеможливила б ф≥нансуванн€ ѕроекту чи в≥дпов≥дного —убпроекту Ѕанком в≥дпов≥дно до його —татуту або статт≥ 309 ƒоговору про функц≥онуванн€ ™вропейського —оюзу;

(c) —трахуванн€: страхуванн€ роб≥т та майна, що вход€ть до складу ѕроекту, зг≥дно ≥з в≥дпов≥дною практикою галуз≥, що застосовуЇтьс€ до под≥бних роб≥т в ≥нтересах сусп≥льства;

(d) ѕрава та дозволи: збереженн€ чинност≥ ус≥х прав проњзду чи користуванн€, а також ус≥х дозвол≥в, л≥ценз≥й або погоджень, необх≥дних дл€ виконанн€ та функц≥онуванн€ ѕроекту; та

(e) ≈колог≥чн≥ ≥ соц≥альн≥ стандарти:

(i) реал≥зац≥€ та експлуатац≥€ ѕроекту в≥дпов≥дно до еколог≥чних ≥ соц≥альних стандарт≥в;

(ii) обовТ€зкове включенн€ до ус≥х контракт≥в з п≥др€дниками ѕроекту положень, €к≥ зобовТ€зували б таких п≥др€дник≥в дотримуватис€ —тандарт≥в ћќѕ, а також стандарт≥в охорони та безпеки прац≥;

(iii) забезпеченн€ зад≥€ними на ѕроект≥ п≥др€дниками дотриманн€ вимог, згаданих вище в пунктах (i) та (ii);

(iv) отриманн€, збереженн€ та дотриманн€ ус≥х необх≥дних дозвол≥в дл€ ѕроекту в еколог≥чн≥й або соц≥альн≥й сфер≥;

(v) забезпеченн€ невикористанн€ ѕозики на будь-€к≥ компоненти ѕроекту, €к≥ потребують ќц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферу в≥дпов≥дно до нац≥онального законодавства або законодавства ™—, поки така ќц≥нка впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферу до остаточного завершенн€ такоњ оц≥нки та њњ схваленн€ компетентним органом; та

(vi) забезпеченн€ невикористанн€ ѕозики на будь-€к≥ компоненти ѕроекту, €к≥ потенц≥йно можуть негативно впливати на обТЇкт природоохоронного значенн€, що перебуваЇ п≥д захистом нац≥онального законодавства або м≥жнародних угод, допоки компетентний орган не п≥дтвердить, що даний компонент не маЇ ≥стотного негативного впливу на такий обТЇкт;

(f) «аконодавство ™—: виконанн€ та експлуатац≥ю ѕроекту зг≥дно з в≥дпов≥дними стандартами законодавства ™— т≥Їю м≥рою, наск≥льки вони реал≥зован≥ в законах ”крањни або визначен≥ Ѕанком у ц≥й ”год≥;

(g) –оботи та проектуванн€ у сфер≥ енергоефективност≥:

(i) забезпеченн€ використанн€ результат≥в енергетичного аудиту, погоджених Ѕанком в≥дпов≥дно до стандарту УEN 16247- Energyaudits - Part 1: General requirementsФ або будь-€кого ≥ншого стандарту, погодженого з Ѕанком, €к основу дл€ визначенн€ обТЇму  омпонента з енергоефективност≥ кожного —убпроекта;

(ii) забезпеченн€ виконанн€ вс≥х техн≥чних проект≥в дл€  омпонента з енергоефективност≥ кожного —убпроекта у повн≥й в≥дпов≥дност≥ з рекомендац≥€ми енергетичного аудиту, згаданого вище у пункт≥ (i) ≥ повТ€заного з таким —убпроектом. ¬≥дпов≥дний проектувальник засв≥дчуЇ таку в≥дпов≥дн≥сть у письмов≥й форм≥; та

(iii) дл€ кожноњ буд≥вл≥, в≥дремонтованоњ в рамках ѕроекту, прот€гом 3 (трьох) м≥с€ц≥в п≥сл€ завершенн€ в≥дпов≥дних роб≥т надати Ѕанку коп≥ю сертиф≥кату про проведенн€ оц≥нки фактичноњ енергетичноњ ефективност≥ у в≥дпов≥дност≥ з директивою ЂDirective 2010/31/EUї ™вропейського ѕарламенту та ™вропейськоњ –ади в≥д 19.05.2010 стосовно енергетичноњ ефективност≥ буд≥вель (облаштуванн€ та перебудова).

(h) √”ѕѕ:

(i) забезпеченн€ повноњ функц≥ональност≥ √”ѕѕ, њњ належноњ кадровоњ комплектац≥њ та техн≥чноњ п≥дтримки у задов≥льний дл€ Ѕанку спос≥б;

(ii) здатн≥сть своЇчасного та ефективного виконанн€ √”ѕѕ роботи шл€хом створенн€ та п≥дтримки в≥дпов≥дноњ системи управл≥нн€ √”ѕѕ у задов≥льний дл€ Ѕанку спос≥б; та

(iii) одержанн€ та збереженн€ √”ѕѕ ус≥х необх≥дних повноважень щодо прийн€тт€ р≥шень та реал≥зац≥њ заход≥в у звТ€зку з реал≥зац≥Їю та мон≥торингом ѕроекту зг≥дно з даною ”годою;

в ус≥х випадках пост≥йно до завершенн€ ѕроекту.

(i) √–ѕ:

(i) забезпеченн€ повноњ функц≥ональност≥ кожноњ √–ѕ, њњ належноњ кадровоњ комплектац≥њ та техн≥чноњ п≥дтримки у задов≥льний дл€ Ѕанку спос≥б;

(ii) здатн≥сть кожноњ √–ѕ своЇчасно та ефективно виконувати свою роботу шл€хом створенн€ та п≥дтримки належноњ системи управл≥нн€ дл€ √–ѕ у задов≥льний дл€ Ѕанку спос≥б; та

(iii) одержанн€ та збереженн€ кожною √–ѕ ус≥х необх≥дних повноважень щодо прийн€тт€ р≥шень та реал≥зац≥њ заход≥в у звТ€зку з реал≥зац≥Їю та мон≥торингом в≥дпов≥дного —убпроекту зг≥дно з даною ”годою;

в ус≥х випадках пост≥йно до завершенн€ ѕроекту.

(j) ≈ксперти з вериф≥кац≥њ:

(i) спри€нн€ призначеним Ѕанком експертам з вериф≥кац≥њ у проведенн≥ виб≥ркових перев≥рок на р≥зних етапах реал≥зац≥њ ѕроекту та п≥дтвердженн€ того, що ц≥л≥ з енергоефективност≥ перев≥рених —убпроект≥в було або буде дос€гнуто повною м≥рою:

(ii) забезпеченн€ виправленн€ в≥дпов≥дним  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром ус≥х ви€влених ≈кспертом з вериф≥кац≥њ нев≥дпов≥дностей у спос≥б та терм≥н, задов≥льний дл€ Ѕанку;

(iii) забезпеченн€, за вимоги Ѕанку, належного доступу кожного ≈ксперта з вериф≥кац≥њ до будь-€кого майданчику буд≥вництва та будь-€коњ документац≥њ, що вимагаЇтьс€ дл€ реал≥зац≥њ ѕроекту; та

(iv) в≥дшкодуванн€ прот€гом 30 (тридц€ти) дн≥в п≥сл€ вимоги Ѕанку в повному обс€з≥ ус≥х документально п≥дтверджених видатк≥в та витрат ≈ксперт≥в з вериф≥кац≥њ шл€хом сплати в≥дпов≥дноњ суми Ѕанку або безпосередньо в≥дпов≥дним ≈кспертам, при цьому ѕозичальник може сплатити таку суму з кошт≥в ѕозики (€кщо так≥ кошти доступн≥).

(k) ≤нш≥ зобовТ€занн€

(i) забезпечити в≥дсутн≥сть будь-€кого подв≥йного ф≥нансуванн€ одних ≥ тих же компонент≥в будь-€ких —убпроект≥в з використанн€м ≥нших кошт≥в, наданих Ѕанком зг≥дно з ц≥Їю ”годою або €кимось ≥ншим чином, або з використанн€м кошт≥в ≥нших донор≥в, при цьому жодн≥ положенн€ даноњ —татт≥:

(1) не заборон€ють будь-€ке сп≥вф≥нансуванн€ —убпроект≥в ≥ншими донорами або ф≥нансуванн€ ѕозичальником ≥нших компонент≥в будь-€кого —убпроекту з власних ресурс≥в; та

(2) не застосовуютьс€ у випадках коли кошти донорських грант≥в зм≥шуютьс€ з коштами Ѕанку, про що Ѕанк був в≥дпов≥дним чином по≥нформований ≥ надав своЇ погодженн€;

(ii) забезпечити негайне пов≥домленн€ Ѕанку про призупиненн€ або скасуванн€ впровадженн€ будь-€кого —убпроекту;

(iii) забезпечити, щоб жоден —убпроект:

(1) не реал≥зовувавс€ у м≥сцевост≥ ”крањни, де маЇ м≥сце активний конфл≥кт;

(2) не спричинив новий активний конфл≥кт в ”крањн≥;

(3) не продовжував будь-€кий ≥снуючий активний конфл≥кт в ”крањн≥; або

(4) не реал≥зовувавс€ на територ≥њ неп≥дконтрольн≥й ”р€ду ”крањни;

(iv) призупин€ти уповноваженн€ на будь-€кий —убпроект та виплату будь-€коњ частини “раншу  ≥нцевому бенеф≥ц≥ару, стосовно €кого або управл≥нського персоналу €кого ведетьс€ розсл≥дуванн€ в≥дпов≥дним органом у звТ€зку з будь-€кою «абороненою повед≥нкою;

(v) забезпечити, щоб його плат≥жн≥ зобовТ€занн€ за ц≥Їю ”годою не п≥дпадали п≥д д≥ю Ѕорговоњ операц≥њ;

(vi) забезпечити, щоб:

(1) усе обладнанн€, роботи та послуги, придбан≥ дл€ або у звТ€зку з наданн€м техн≥чноњ п≥дтримки дл€ ѕроекту з ф≥нансуванн€ Ѕанку;

(2) усе обладнанн€, роботи та послуги, придбан≥ за кошти грант≥в, наданих трет≥ми сторонами дл€ ѕроекту; та

(3) усе обладнанн€, пожертвуване трет≥ми сторонами  ≥нцевим бенеф≥ц≥арам дл€ ѕроекту, було зв≥льнене в≥д будь-€кого застосовного податку або ≥ншого мита, було зв≥льнене в≥д будь-€кого в≥дпов≥дного податку або ≥ншого мита за його придбанн€ або передачу; та

(vii) подати на розгл€д та схваленн€ Ѕанку кожну ”году про передачу кошт≥в ѕозики, €ка пропонуЇтьс€ до укладенн€ ѕозичальником, перед њњ оформленн€м з боку ѕозичальника (що маЇ включати зокрема опис техн≥чноњ п≥дтримки, що може бути проф≥нансована в≥дпов≥дно до такоњ ”годи про передачу кошт≥в ѕозики).

B. «ј√јЋ№Ќ≤ «ќЅќ¬Тя«јЌЌя

6.6 ƒотриманн€ законодавства

ѕозичальник бере зобовТ€занн€, а також забезпечуЇ, щоб  ≥нцев≥ бенеф≥ц≥ари в ус≥х в≥дношенн€х дотримувались закон≥в та нормативно-правових акт≥в, д≥€ €ких поширюЇтьс€ на них або на ѕроект (або, з урахуванн€м обставин, в≥дпов≥дний —убпроект) у тих випадках, коли њх недотриманн€ спричин€Ї або з великою долею ймов≥рност≥ спричинить ≤стотну неспри€тливу зм≥ну.

6.7 „есн≥сть

(a) «аборонена повед≥нка:

(i) ѕозичальник не бере участ≥ (≥ гарантуЇ, що жоден  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар не бере участ≥) (≥ н≥ ѕозичальник, н≥ жоден  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар не уповноважуЇ та не дозвол€Ї будь-€кому субТЇкту, що д≥Ї в≥д його ≥мен≥, брати участь у) будь-€к≥й «аборонен≥й повед≥нц≥ у зв'€зку з ѕроектом, або тендерною процедурою за ѕроектом, або будь-€кою транзакц≥Їю, передбаченою ”годою.

(ii) ѕозичальник зобовТ€зуЇтьс€ (≥ гарантуЇ, що кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар зобовТ€зуЇтьс€) вживати таких заход≥в, €ких Ѕанк може вимагати з метою розсл≥дуванн€ або припиненн€ будь-€ких за€влених або п≥дозрюваних випадк≥в «абороненоњ повед≥нки.

(iii) ѕозичальник зобовТ€зуЇтьс€ (≥ гарантуЇ, що кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар зобовТ€зуЇтьс€) гарантувати, що контракти, ф≥нансован≥ коштом ѕозики, включають необх≥дн≥ положенн€, що дозвол€ють ѕозичальнику розсл≥дувати або припин€ти будь-€к≥ за€влен≥ або п≥дозрюван≥ випадки «абороненоњ повед≥нки у зв'€зку з ѕроектом.

(b) —анкц≥њ:

ѕозичальник бере зобовТ€занн€ (≥ гарантуЇ, що кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар зобовТ€зуЇтьс€):

(i) не вступати в д≥лов≥ стосунки з будь-€ким —убТЇктом санкц≥й, або

(ii) не надавати н≥€к≥ кошти будь-€кому —убТЇкту санкц≥й, або на користь —убТЇкта санкц≥й, пр€мо або опосередковано;

(c)  ер≥вництво:

ѕозичальник бере зобовТ€занн€ (≥ гарантуЇ, що кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар зобовТ€зуЇтьс€) приймати в розумн≥ терм≥ни в≥дпов≥дн≥ заходи щодо будь-€ких належним чином уповноважених агент≥в чи представник≥в ѕозичальника або в≥дпов≥дного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара (у в≥дпов≥дних випадках) ≥з пр€мими повноваженн€ми щодо прийн€тт€ р≥шень ≥ управл≥нн€ стосовно ѕозики, ѕроекту або, зг≥дно з обставинами, в≥дпов≥дного —убпроекту, €к≥:

(i) стають —убТЇктом санкц≥й або

(ii) Ї субТЇктом р≥шенн€ суду, винесеного у зв'€зку ≥з «абороненою повед≥нкою, €ка мала м≥сце вход≥ виконанн€ ними своњх профес≥йних обов'€зк≥в,

аби забезпечити, що участь такоњ особи призупин€Їтьс€, њњ зв≥льн€ють або в будь-€кому випадку виключають ≥з будь-€коњ д≥€льност≥ ѕозичальника або  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара (в залежност≥ в≥д обставин) стосовно ѕозики, ѕроекту або, зг≥дно з обставинами, в≥дпов≥дного —убпроекту.

6.8 «агальн≥ за€ви та гарант≥њ

ѕозичальник за€вл€Ї та гарантуЇ Ѕанков≥, що:

(d) в≥н маЇ повноваженн€ брати на себе та виконувати своњ зобов'€занн€ за ц≥Їю ”годою, ≥ що були вчинен≥ вс≥ необх≥дн≥ д≥њ дл€ того, щоб уповноважити ѕозичальника брати та виконувати ц≥ зобовТ€занн€;

(e) зобовТ€занн€ за ц≥Їю ”годою Ї дл€ нього д≥йсними, обов'€зковими до виконанн€ та такими, що можуть бути примусово виконан≥;

(f) вз€тт€ на себе та виконанн€ ним його зобовТ€зань за ц≥Їю ”годою та дотриманн€ њњ положень не суперечить ≥ не створюЇ конфл≥кт а також не буде суперечити або створювати конфл≥кт:

(i) ≥з жодним застосовним законом, статутом, правилом, нормативно-правовим актом чи будь-€ким р≥шенн€м суду, постановою або дозволом, д≥€ €ких поширюЇтьс€ на нього, або будь-€ких обмежень щодо набутт€ заборгованост≥, д≥€ €ких поширюЇтьс€ на нього;

(ii) ≥з жодною угодою або ≥ншим документом, €кий Ї дл€ нього обовТ€зковим до виконанн€, що може з обірунтованою ймов≥рн≥стю спричинити ≥стотний неспри€тливий вплив на його спроможн≥сть виконувати своњ зобовТ€занн€ за ц≥Їю ”годою;

(iii) ≥з жодним положенн€м його конституц≥йних закон≥в;

(g) п≥сл€ 21 жовтн€ 2014 року не в≥дбулос€ жодноњ ≤стотноњ неспри€тливоњ зм≥ни;

(h) не в≥дбулас€ та на поточний момент не Ї такою, що залишилась без уваги або належного р≥шенн€, жодна под≥€ чи обставина, €ка становить ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€зань;

(i) не в≥дбуваЇтьс€ ≥ наст≥льки, наск≥льки йому в≥домо, не повинен в≥дбуватис€ ≥ не плануЇтьс€ жодним судом, арб≥тражним органом чи установою розгл€д жодного судового процесу, арб≥тражноњ справи, адм≥н≥стративних проваджень чи розсл≥дуванн€, що вже спричинив або в раз≥ негативного результату може спричинити ≤стотну неспри€тливу зм≥ну, ≥ стосовно нього не ≥снуЇ жодного невиконаного судового р≥шенн€ чи ухвали;

(j) в≥н отримав ус≥ необх≥дн≥ ”повноваженн€ у зв'€зку ≥з ц≥Їю ”годою та дл€ законного виконанн€ своњх зобовТ€зань за ц≥Їю ”годою, ≥ ѕроект ≥ вс≥ ц≥ ”повноваженн€ Ї ц≥лком чинними й можуть бути прийн€т≥ за докази;

(k) його зобовТ€занн€ щодо зд≥йсненн€ платеж≥в за ц≥Їю ”годою за правом оплати знаход€тьс€ на р≥вн≥ не нижче, н≥ж вс≥ ≥нш≥ поточн≥ та майбутн≥ незабезпечен≥ та несубординован≥ зобовТ€занн€ за будь-€кими з його боргових ≥нструмент≥в, за вин€тком зобовТ€зань, що в обовТ€зковому пор€дку мають переважну силу в≥дпов≥дно до законодавства, що застосовуЇтьс€ до компан≥й взагал≥;

(l) в≥н виконуЇ вимоги —татт≥ 6.5(e) та, наск≥льки йому в≥домо (п≥сл€ проведенн€ належного ретельного досл≥дженн€), не подавалас€ ≥ не ≥снуЇ загрози поданн€ проти нього або будь-€кого  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара —карги про порушенн€ еколог≥чного або соц≥ального законодавства;

(m) в≥н не порушуЇ (≥ не буде порушувати п≥сл€ виб≥рки ѕозики) жодн≥ обмеженн€ та заборони щодо набутт€ ф≥нансовоњ заборгованост≥, €к≥ застосовуютьс€ до нього;

(n) ѕроект п≥дпадаЇ п≥д д≥ю –амковоњ угоди;

(o) в≥н виконуЇ ус≥ зобов'€занн€, визначен≥ у ц≥й —татт≥ 6;

(p) наск≥льки йому в≥домо, жодн≥ кошти, вкладен≥ у ѕроект ѕозичальником або у будь-€кий з —убпроект≥в в≥дпов≥дним  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром, не отриман≥ незаконним шл€хом, в тому числ≥ шл€хом ¬≥дмиванн€ кошт≥в, та не мають в≥дношенн€ до ‘≥нансуванн€ тероризму;

(q) ан≥ ѕозичальник, ан≥ будь-€ка ≥нша особа, що д≥Ї в≥д його ≥мен≥ або п≥д його контролем, не вчинила ≥ не вчинить (i) будь-€ку «аборонену повед≥нку у зв'€зку з ѕроектом або будь-€кими операц≥€ми, передбаченими в ц≥й ”год≥; або (ii) будь-€ку незаконну д≥€льн≥сть, пов'€зану з ‘≥нансуванн€м тероризму або ¬≥дмиванн€м грошей;

(r) ѕроект (включаючи, без обмеженн€, переговори, присудженн€ ≥ виконанн€ контракт≥в, €к≥ ф≥нансуютьс€ або будуть ф≥нансуватис€ з кошт≥в ѕозики) не пов'€заний з будь-€кою «абороненою повед≥нкою та не став њњ причиною; та

(s) його плат≥жн≥ зобовТ€занн€ за ц≥Їю ”годою не п≥дпадають п≥д д≥ю Ѕорговоњ операц≥њ.

«а€ви та гарант≥њ, викладен≥ вище, залишаютьс€ чинними п≥сл€ п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи та, за вин€тком викладеного вище у пункт≥ (g), уважаютьс€ такими, що повторюютьс€ станом на кожну дату јкцепту виб≥рки, кожну ƒату виб≥рки та кожну ƒату платежу.

—“ј““я 7
«абезпеченн€

7.1 ѕринцип р≥вних умов

ѕозичальник забезпечуЇ, щоб його зобовТ€занн€ щодо зд≥йсненн€ платеж≥в за ц≥Їю ”годою за правом оплати знаходилис€ на р≥вн≥ не нижче, н≥ж вс≥ ≥нш≥ поточн≥ та майбутн≥ незабезпечен≥ зобовТ€занн€ за будь-€кими його «овн≥шн≥ми борговими ≥нструментами.

«окрема, €кщо Ѕанк предТ€вл€Ї вимогу зг≥дно з≥ —таттею 10.1 або €кщо в≥дбулас€ ≥ триваЇ або може в≥дбутис€ ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€зань за будь-€ким незабезпеченим та несубординованим «овн≥шн≥м борговим ≥нструментом ѕозичальника або будь-€коњ з його агенц≥й, ѕозичальник не зд≥йснюЇ (або не дозвол€Ї) жодн≥ платеж≥ у звТ€зку ≥з жодним таким «овн≥шн≥м борговим ≥нструментом (регул€рн≥ або н≥) без одночасноњ сплати або резервуванн€ на визначеному рахунку дл€ сплати у наступну ƒату платежу суми, що дор≥внюЇ сум≥ в т≥й сам≥й пропорц≥њ до суми несплаченого боргу за ц≥Їю ”годою, що ≥ пропорц≥€ м≥ж цим платежем за цим «овн≥шн≥м борговим ≥нструментом та загальною сумою боргу за цим ≤нструментом. ƒл€ ц≥Їњ ц≥л≥ не враховуЇтьс€ жодна сплата «овн≥шнього боргового ≥нструменту, що зд≥йснюЇтьс€ з кошт≥в, отриманих в≥д випуску ≥ншого ≥нструменту, на €кий в основному п≥дписалис€ т≥ ж сам≥ особи, що волод≥ють правами вимоги за цим «овн≥шн≥м борговим ≥нструментом

” ц≥й ”год≥ терм≥н Ђ«овн≥шн≥й борговий ≥нструментї означаЇ: (a) ≥нструмент, у тому числ≥ будь-€ку квитанц≥ю або виписку з рахунку, що п≥дтверджуЇ або становить зобовТ€занн€ щодо сплати кредиту, депозиту, авансу або ≥ншого под≥бного наданн€ кредиту (включаючи без обмежень будь-€ке наданн€ кредиту за угодою реф≥нансуванн€ або зм≥ни граф≥ка погашенн€), (b) зобовТ€занн€, що п≥дтверджуЇтьс€ обл≥гац≥Їю, борговою розпискою або ≥ншим под≥бним письмовим п≥дтвердженн€м заборгованост≥; або (c) гарант≥€, надана ѕозичальником стосовно зобовТ€занн€ третьоњ сторони; у кожному з цих випадк≥в за умови, що таке зобовТ€занн€: (i) регулюЇтьс€ системою законодавства, в≥дм≥нною в≥д системи законодавства ѕозичальника, або (ii) п≥дл€гаЇ сплат≥ у валют≥, що не Ї валютою крањни ѕозичальника, або (iii) п≥дл€гаЇ сплат≥ особ≥, €ка зареЇстрована, маЇ пост≥йне м≥сце проживанн€, Ї резидентом, маЇ головний оф≥с або м≥сце роботи за межами крањни ѕозичальника.

7.2 ƒодаткове забезпеченн€

якщо ѕозичальник надасть трет≥й сторон≥ будь-€ке забезпеченн€ стосовно виконанн€ будь-€кого «овн≥шнього боргового ≥нструменту ѕозичальника, чи будь-€ке переважне або пр≥оритетне право у зв'€зку з ним, то в≥н, €кщо цього вимагатиме Ѕанк, також повинен буде надати екв≥валентне забезпеченн€ Ѕанков≥ стосовно виконанн€ його зобов'€зань за ц≥Їю ”годою або надати Ѕанков≥ екв≥валентне переважне чи пр≥оритетне право.

7.3 ¬ключенн€ положень

якщо ѕозичальник укладаЇ ≥з будь-€ким ≥ншим середньостроковим або довгостроковим кредитором угоду про ф≥нансуванн€, €ка включаЇ положенн€ щодо зниженн€ рейтингу, щодо зобовТ€зань п≥дтримувати ф≥нансов≥ показники на певному р≥вн≥ або щодо перехресного дефолту, та/або положенн€ стосовно р≥вного статусу, €ке надаЇ б≥льш≥ переваги в≥дпов≥дному ф≥нансовому кредитору, н≥ж будь-€ке аналог≥чне положенн€ ц≥Їњ ”годи, ѕозичальник негайно ≥нформуЇ про це Ѕанк ≥ на вимогу Ѕанку, негайно п≥дписуЇ угоду про внесенн€ зм≥н до ц≥Їњ ”годи, аби забезпечити екв≥валентне положенн€ на користь Ѕанку.

—“ј““я 8
≤нформац≥€ та в≥зити

8.1 ≤нформац≥€ стосовно ѕроекту та  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в

ѕозичальник:

(a) надаЇ Ѕанку англ≥йською мовою:

(i) ≥нформац≥ю, зм≥ст, форма та час наданн€ €коњ визначен≥ у ƒодатку ј.2 або пер≥одично можуть погоджуватись м≥ж —торонами ц≥Їњ ”годи; та

(ii) будь-€ку таку ≥нформац≥ю або додатков≥ документи стосовно ф≥нансуванн€, закуп≥вель, виконанн€, функц≥онуванн€ та еколог≥чних аспект≥в ѕроекту або дл€ ѕроекту, наданн€ €ких Ѕанк може обірунтовано вимагати у розумний строк;

за умови, що за будь-€ких обставин €кщо така ≥нформац≥€ або документ не надаЇтьс€ Ѕанку своЇчасно, ≥ ѕозичальник не виправив цей недол≥к у розумний строк, визначений Ѕанком у письмов≥й форм≥, Ѕанк може виправити такий недол≥к наск≥льки це буде можливо, ≥з залученн€м власних прац≥вник≥в, консультанта чи будь-€коњ ≥ншоњ третьоњ сторони коштом ѕозичальника, ≥ ѕозичальник надаЇ таким особам всю допомогу, необх≥дну дл€ дос€гненн€ ц≥Їњ мети;

(b) представл€Ї Ѕанку без затримки англ≥йською мовою дл€ затвердженн€ вс≥ ≥стотн≥ зм≥ни у ѕроект≥, також з урахуванн€м ≥нформац≥њ, що була надана Ѕанку у зв'€зку з ѕроектом до п≥дписанн€ ”годи, стосовно, окр≥м ≥ншого, ц≥ни, проектноњ документац≥њ, план≥в, граф≥ку витрат за комплексом заход≥в або плану ф≥нансуванн€ ѕроекту.

(c) негайно ≥нформуЇ Ѕанк про:

(i) будь-€ку д≥ю або протест, ≥н≥ц≥йован≥ будь-€кою третьою стороною, чи будь-€ке запереченн€, висунуте будь-€кою третьою стороною, чи будь-€ку обірунтовану скаргу, отриману ѕозичальником або будь-€ким  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром, чи будь-€ку —каргу про порушенн€ еколог≥чного або соц≥ального законодавства, що, наск≥льки йому в≥домо, розпочалас€, триваЇ, подана або може бути подана проти нього або будь-€кого  ≥нцевого бенеф≥ц≥ару стосовно еколог≥чних, соц≥альних або ≥нших питань, що мають вплив на ѕроект;

(ii) будь-€кий в≥домий ѕозичальнику факт або под≥ю, що може ≥стотно зашкодити або вплинути на умови виконанн€ чи функц≥онуванн€ ѕроекту;

(iii)

(iv) будь-€ка нев≥дпов≥дн≥сть будь-€кому застосовному ≈колог≥чному законодавству або —оц≥альному законодавству з боку нього або будь-€кого  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара;

(v) будь-€ку призупинку, анулюванн€ або зм≥ну будь-€кого ƒозволу природоохоронних або соц≥альних орган≥в;

(vi) будь-€кий факт або под≥ю, що призводить до в≥дкритт€ розсл≥дуванн€ стосовно чесност≥ будь-€кого члена кер≥вних або адм≥н≥стративних орган≥в будь-€кого з  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в;

(vii) обірунтоване звинуваченн€ або скарга стосовно «абороненоњ повед≥нки в контекст≥ ѕроекту;

(viii) будь-€кий зах≥д, вжитий  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром в≥дпов≥дно до —татт≥ 6.7; та

(ix) будь-€кий в≥домий ѕозичальнику факт або випадок, в результат≥ €ких належно уповноважений агент або представник будь-€кого  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара, що маЇ пр€м≥ повноваженн€ щодо прийн€тт€ р≥шень та контролю стосовно в≥дпов≥дного —убпроекту, Ї або стаЇ —убТЇктом санкц≥й.

та визначати заходи, €ких необх≥дно вжити у зв'€зку з такими питанн€ми.

(d) надаЇ Ѕанку, у форм≥ ≥ за зм≥стом задов≥льними дл€ Ѕанку:

(i) квартальн≥ зв≥ти про х≥д реал≥зац≥њ ѕроекту зг≥дно з ƒодатком ј.2; та

(ii) зв≥т про виконанн€ ѕроекту зг≥дно з ƒодатком ј.2;

(e) надаЇ на запит Ѕанку:

(i) страхове св≥доцтво, €ке п≥дтверджуЇ виконанн€ вимог —татт≥ 6.5(c);

(ii) щор≥чно - перел≥к д≥йсних пол≥с≥в, €к≥ поширюютьс€ на застраховане майно, що утворюЇ частину ѕроекту, а також п≥дтвердженн€ сплати поточних страхових внеск≥в; та

(iii) зав≥рен≥ коп≥њ контракт≥в, ф≥нансованих за кошти ѕозики та документи, що п≥дтверджують витрати за виб≥рками, зд≥йсненими за ц≥Їю ”годою.

(f) збер≥гаЇ ≥ п≥дтримуЇ актуальною (та, дл€ кожного —убпроекта, забезпечуЇ збер≥ганн€ ≥ п≥дтримку актуальност≥ з боку в≥дпов≥дного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара) документац≥ю, що стосуЇтьс€ ѕроекту або, за в≥дпов≥дних обставин, —убпроекту (у тому числ≥ еколог≥чн≥ досл≥дженн€, повТ€зан≥ з ќ¬Ќ—), та оперативно надаЇ њњ (чи забезпечуЇ таке наданн€ з боку в≥дпов≥дного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара) на запит Ѕанку;

(g) пов≥домл€Ї Ѕанк про призупиненн€ виплат будь-€ким  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром або про будь-€к≥ судов≥ чи адм≥н≥стративн≥ провадженн€, розпочат≥ проти будь-€кого  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара, в кожному випадку прот€гом пТ€ти дн≥в п≥сл€ настанн€ такоњ под≥њ; та

(h) негайно пов≥домл€Ї Ѕанк про будь-€к≥ зв≥ти стосовно ѕроекту або будь-€кого з —убпроект≥в за результатами аудит≥в, проведених ”р€дом ”крањни або незалежними уповноваженими органами.

8.2 ≤нформац≥€ стосовно ѕозичальника

ѕозичальник:

(a) надаЇ Ѕанку:

(i) перев≥рен≥ рахунки ѕроекту та аудиторськ≥ зв≥ти по ѕроекту прот€гом шести м≥с€ц≥в п≥сл€ зак≥нченн€ кожного ф≥нансового року; та

(ii) ≥нформац≥ю про його загальний ф≥нансовий стан, €ку Ѕанк може обірунтовано вимагати; та

(b) забезпечуЇ, щоб його процедури та обл≥ков≥ документи повн≥стю в≥дображали операц≥њ, повТ€зан≥ ≥з ф≥нансуванн€м, виконанн€м та функц≥онуванн€м ѕроекту; та

(c) негайно ≥нформуЇ Ѕанк про:

(i) вс≥ ѕод≥њ зм≥ни в законодавств≥ зг≥дно з≥ —таттею 4.3.ј(3);

(ii) будь-€кий факт, внасл≥док €кого в нього виникаЇ зобовТ€занн€ щодо дострокового погашенн€ будь-€коњ ф≥нансовоњ заборгованост≥ або будь-€кого ф≥нансуванн€ ™вропейського —оюзу;

(iii) будь-€ку под≥ю чи р≥шенн€, що становить або може спричинити ¬ипадок дострокового погашенн€;

(iv) будь-€кий нам≥р з його боку стосовно наданн€ забезпеченн€ будь-€ких з його актив≥в на користь третьоњ сторони;

(v) будь-€ка под≥€ або р≥шенн€, що становить або може спричинити под≥њ, описан≥ у —татт≥ 7.3;

(vi) будь-€кий нам≥р з його боку або з боку будь-€кого з  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в стосовно в≥дмови в≥д права власност≥ або управл≥нн€ щодо будь-€кого ≥стотного компонента ѕроекту або —убпроекту;

(vii) будь-€кий факт чи под≥ю, €к≥ можуть ≥з обірунтованою ймов≥рн≥стю завадити суттЇвому виконанню будь-€кого зобовТ€занн€ ѕозичальника за ц≥Їю ”годою;

(viii) будь-€кий ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€зань, що в≥дбувс€, може в≥дбутис€ або оч≥куЇтьс€;

(ix) у межах дозволених законом, будь-€кий суттЇвий судовий процес, арб≥траж, адм≥н≥стративне провадженн€ чи розсл≥дуванн€, проведене за р≥шенн€м суду, адм≥н≥страц≥њ або аналог≥чного органу державноњ влади, €кий, в м≥ру знань ≥ переконань (або в м≥ру знань ≥ переконань в≥дпов≥дного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара, що в≥дпов≥дним чином ≥нформуЇ ѕозичальника), в≥дбуваЇтьс€ в даний час, Ї неминучим або порушеним проти ѕозичальника, або будь-€кого  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара, або њхн≥х в≥дпов≥дних контролюючих орган≥зац≥й, або член≥в в≥дпов≥дних орган≥в управл≥нн€ чи адм≥н≥стративних орган≥в у зв'€зку ≥з «абороненою повед≥нкою щодо ѕозики або ѕроекту;

(x) будь-€кий зах≥д, вжитий ѕозичальником в≥дпов≥дно до —татт≥ 6.7 ц≥Їњ ”годи;

(xi) будь-€кий факт або под≥€, в результат≥ €коњ будь-€кий ≥з њх належним чином уповноважених агент≥в або представник≥в, що маЇ права пр€мого кер≥вництва або контролю стосовно ѕозики та ѕроекту, Ї або стаЇ —убТЇктом санкц≥й; та

(xii) будь-€кий судовий процес, арб≥траж або адм≥н≥стративне провадженн€ чи розсл≥дуванн€, що вже триваЇ, оч≥куЇтьс€ або може розпочатис€, ≥ у раз≥ неспри€тливого вир≥шенн€ може спричинити ≤стотну неспри€тливу зм≥ну; та

(xiii) належну ратиф≥кац≥ю даноњ ”годи ѕарламентом ”крањни у в≥дпов≥дност≥ до законодавства ”крањни.

8.3 ¬≥зити Ѕанку, право доступу та розсл≥дуванн€

(a) ѕозичальник забезпечуЇ та передбачаЇ у кожн≥й ”год≥ про передачу кошт≥в позики те, що кожен  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар дозвол€Ї призначеним Ѕанком особам, €ких можуть супроводжувати представники ™вропейського суду аудитор≥в, ™вропейськоњ  ом≥с≥њ та/або ™вропейського оф≥су з питань боротьби з шахрайством:

(i) в≥дв≥дувати буд≥вельн≥ майданчики, установки та об'Їкти, що Ї частиною ѕроекту,

(ii) сп≥лкуватис€ з представниками ѕозичальника - та не перешкоджаЇ контактам з будь-€кими ≥ншими особами, €к≥ беруть участь у реал≥зац≥њ ѕроекту або на €ких маЇ вплив реал≥зац≥€ ѕроекту; та

(iii) перев≥р€ти бухгалтерськ≥ книги ≥ записи ѕозичальника та/або кожного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара у звТ€зку з реал≥зац≥Їю ѕроекту ≥ мати можлив≥сть зн≥мати коп≥њ в≥дпов≥дних документ≥в в межах, що допускаютьс€ законом.

(b) Ѕез обмеженн€ застосовност≥ наведених вище у пункт≥ (а) положень, обТЇми в≥зиту та перев≥рки ≈ксперт≥в з вериф≥кац≥њ, призначених Ѕанком, можуть включати, зокрема, так≥ аспекти:

(i) в≥дпов≥дн≥сть обТЇм≥в  омпонента з енергоефективност≥ з рекомендац≥€ми енергетичного аудиту,

(ii) €к≥сть техн≥чних проект≥в,

(iii) €к≥сть роб≥т,

(iv) €к≥сть використаних матер≥ал≥в,

(v) €к≥сть сертиф≥кац≥њ фактичноњ енергетичноњ ефективност≥,

(vi) перев≥рка реальноњ економ≥њ енерг≥њ постфактум, та

(vii) закуп≥вл≥.

(с) ѕозичальник спри€Ї, та маЇ забезпечити спри€нн€ з боку кожного з  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в, розсл≥дуванню, €ке Ѕанк або будь-€ка ≥нша компетентна установа або орган ™вропейського —оюзу може проводити стосовно за€влених або п≥дозрюваних випадк≥в «абороненоњ повед≥нки;

(d) ѕозичальник надаЇ Ѕанку, або забезпечуЇ наданн€ Ѕанку вс≥Їњ необх≥дноњ допомоги дл€ дос€гненн€ ц≥лей, визначених у ц≥й —татт≥.

(e) ѕозичальник визнаЇ, що Ѕанк може бути зобов'€заний надати ≥нформац≥ю стосовно ѕозичальника та ѕроекту будь-€к≥й компетентн≥й установ≥ або органу ™вропейського —п≥втовариства зг≥дно ≥з в≥дпов≥дними обов'€зковими положенн€ми законодавства ™вропейського —п≥втовариства.

8.4 ћова

ƒокументи, св≥доцтва, пов≥домленн€ та ≥нформац≥€ в≥д ѕозичальника за ц≥Їю ”годою мають надаватис€ англ≥йською мовою за вин€тком випадк≥в, коли ориг≥нал документу складений ≥ншою мовою; в такому випадку документ маЇ бути наданий Ѕанку в ориг≥нал≥ разом ≥з його зав≥реним англомовним перекладом.

—“ј““я 9
ѕлатеж≥ та витрати

9.1. ѕодатки, мита ≥ збори

ѕозичальник сплачуЇ будь-€кий податок, мито, обовТ€зковий плат≥ж, зб≥р або ≥нш≥ платеж≥ або утриманн€ аналог≥чного характеру (у тому числ≥ будь-€к≥ штрафи або в≥дсотки до сплати у зв'€зку з будь-€кою њх несплатою або несвоЇчасною сплатою), включаючи гербов≥ та реЇстрац≥йн≥ збори, що виникають у зв'€зку з укладанн€м або виконанн€м ц≥Їњ ”годи або будь-€кого пов'€заного документа та у процес≥ створенн€, оформленн€, реЇстрац≥њ або зверненн€ ст€гненн€ на будь-€ке забезпеченн€ ѕозики наст≥льки, наск≥льки це Ї застосовним.

ѕозичальник сплачуЇ основну суму, в≥дсотки, в≥дшкодуванн€ та ≥нш≥ суми, що п≥дл€гають сплат≥ за ц≥Їю ”годою, в повному обс€з≥ без вирахуванн€ будь-€ких нац≥ональних або м≥сцевих збор≥в за умови, що, €кщо ѕозичальник зобов'€заний зробити будь-€ке таке в≥драхуванн€, його буде додано до належного Ѕанков≥ платежу таким чином, щоб чиста сума, отримана Ѕанком п≥сл€ його вирахуванн€, дор≥внювала сум≥, що п≥дл€гаЇ сплат≥.

9.2. ≤нш≥ платеж≥

ѕозичальник сплачуЇ ус≥ платеж≥ ≥ витрати, у тому числ≥ оплату профес≥йних послуг, витрати на банк≥вське обслуговуванн€ чи обм≥н, €к≥ понесен≥ у зв'€зку з п≥дготовкою, п≥дписанн€м, виконанн€м, примусовим виконанн€м та припиненн€м ц≥Їњ ”годи чи будь-€кого пов'€заного з нею документа, будь-€коњ поправки, доповненн€ чи в≥дмови в≥д прав стосовно ц≥Їњ ”годи чи будь-€кого пов'€заного з нею документа, а також п≥д час внесенн€ зм≥н, створенн€ ≥ реал≥зац≥њ будь-€кого забезпеченн€ дл€ ѕозики й управл≥нн€ таким забезпеченн€м.

9.3 «б≥льшен≥ витрати, в≥дшкодуванн€ та взаЇмозал≥к

(a) ѕозичальник сплачуЇ Ѕанку будь-€к≥ суми або витрати, понесен≥ або завдан≥ Ѕанку внасл≥док впровадженн€, запровадженн€ або будь-€коњ зм≥ни (або тлумаченн€ чи застосуванн€) будь-€кого закону або нормативно-правового акту, або дотриманн€ будь-€кого закону або нормативно-правового акту, що в≥дбулос€ п≥сл€ дати даноњ ”годи, зг≥дно з чим або внасл≥док чого:

(i) Ѕанк зобов'€заний понести додатков≥ витрати дл€ ф≥нансуванн€ або виконанн€ своњх зобов'€зань за ц≥Їю ”годою, або

(ii) будь-€к≥ суми, належн≥ Ѕанку за ц≥Їю ”годою, або ф≥нансовий дох≥д в≥д наданн€  редиту чи ѕозики ѕозичальнику Ѕанком зменшен≥ або скасован≥.

Ѕанк надаЇ документальне п≥дтвердженн€ будь-€ких таких витрат, що зб≥льшилис€, тод≥, коли, з обірунтованоњ точки зору, це можливо зробити.

(b) Ѕез обмеженн€ будь-€ких ≥нших прав Ѕанку в рамках ц≥Їњ ”годи або в рамках законодавства, що застосовуЇтьс€, ѕозичальник в≥дшкодовуЇ збитки ≥ зв≥льн€Ї Ѕанк в≥д в≥дпов≥дальност≥ забудь-€к≥ збитки, понесен≥ в результат≥ будь-€кого платежу або часткового погашенн€, €к≥ зд≥йснюютьс€ не у в≥дпов≥дност≥ з тим, €к це пр€мо передбачено в ц≥й ”год≥.

(c) “≥Їю м≥рою, наск≥льки це дозволено зг≥дно з застосовним законодавством, Ѕанк може зарахувати будь-€ке зобовТ€занн€ з≥ строк виконанн€, що настав, €ке п≥дл€гаЇ сплат≥ ѕозичальником за ц≥Їю ”годою (в т≥й м≥р≥, що належать Ѕанку на п≥дстав≥ вигодонабутт€) в рахунок погашенн€ будь-€кого зобовТ€занн€ (незалежно в≥д того, чи настав терм≥н його виконанн€), €ке маЇ Ѕанк до ѕозичальника незалежно в≥д м≥сц€ оплати, реЇструючого в≥дд≥ленн€ або валюти кожного зобов'€занн€. якщо зобов'€занн€ деном≥нован≥ в р≥зних валютах, Ѕанк може конвертувати будь-€ке зобов'€занн€ за ринковим обм≥нним курсом у рамках своЇњ звичайноњ д≥€льност≥ з метою зд≥йсненн€ зарахуванн€. «а на€вност≥ хоч одного непогашеного або невстановленого зобов'€занн€ Ѕанк маЇ право зд≥йснити зустр≥чний зал≥к в розм≥р≥, €кий в≥н добросов≥сно визначить в €кост≥ розм≥ру в≥дпов≥дного зобовТ€занн€.

Ѕанк пов≥домл€Ї ѕозичальника про св≥й нам≥р реал≥зувати своњ права зг≥дно з ц≥Їю —таттею та про будь-€кий взаЇмозал≥к, проведений зг≥дно з ц≥Їю —таттею, - у кожному ≥з цих випадк≥в тод≥, коли, з обірунтованоњ точки зору, це можливо зробити.

—“ј““я 10
¬ипадки невиконанн€ зобов'€зань

10.1 ѕраво вимагати погашенн€

ѕозичальник повинен в≥дразу погасити всю ѕозику або њњ частину (€к буде зазначено Ѕанком) разом з нарахованими в≥дсотками та вс≥ма ≥ншими нарахованими або несплаченими сумами за ц≥Їю ”годою п≥сл€ отриманн€ письмовоњ вимоги Ѕанку, висунутоњ в≥дпов≥дно до викладених нижче положень.

10.1.A Ќегайна вимога

Ѕанк маЇ право предТ€вити таку вимогу негайно:

(a) €кщо ѕозичальник не сплачуЇ у належну дату будь-€ку суму, €ка п≥дл€гаЇ сплат≥ в≥дпов≥дно до ц≥Їњ ”годи, в належному м≥сц≥ та валют≥, в €к≥й ц€ сума повинна бути сплаченою, за вин€тком випадк≥в, коли:

(i) несплата ним такоњ суми ѕозичальником спричинена адм≥н≥стративною або техн≥чною помилкою, або ѕод≥Їю дестаб≥л≥зац≥њ, та

(ii) оплата зд≥йснена прот€гом 3 (трьох) –обочих дн≥в в≥д дати сплати;

(b) €кщо будь-€ка ≥нформац≥€ або документ, наданий Ѕанку ѕозичальником, або будь-€ка за€ва або п≥дтвердженн€, зроблен≥ або €к≥ вважаютьс€ зробленими ѕозичальником в ц≥й ”год≥ чи в≥дпов≥дно до нењ, або у зв'€зку з обговоренн€м чи виконанн€м ц≥Їњ ”годи, Ї або ви€вл€Їтьс€ такою, що була недостов≥рною, неповною або такою, що вводить в оману в будь-€кому суттЇвому в≥дношенн≥ станом на той момент, коли це було зроблено, або вважаЇтьс€ таким, що було зроблено;

(c) €кщо п≥сл€ будь-€кого невиконанн€ зобовТ€зань ѕозичальником у зв'€зку з будь-€кою позикою або будь-€кого зобовТ€занн€, що випливаЇ з будь-€коњ ф≥нансовоњ трансакц≥њ, за вин€тком ц≥Їњ ѕозики,

(i) ѕозичальник зобовТ€заний, може бути зобовТ€заний або п≥сл€ завершенн€ будь-€кого догов≥рного п≥льгового пер≥оду, що застосовуЇтьс€, буде зобовТ€заний чи може бути зобовТ€заний достроково погасити, виплатити, закрити або припинити до настанн€ строку погашенн€ таку ≥ншу позику чи зобовТ€занн€; або

(ii) анулюЇтьс€ або призупин€Їтьс€ будь-€ке ф≥нансове зобовТ€занн€ щодо такоњ ≥ншоњ позики або зобовТ€занн€;

(d) €кщо ѕозичальник не може погасити своњ борги у зазначений терм≥н або затримуЇ погашенн€ борг≥в, або укладаЇ чи намагаЇтьс€ укласти компром≥сну угоду з кредиторами;

(e) €кщо ѕозичальник не виконуЇ будь-€ке зобовТ€занн€ у звТ€зку з будь-€кою ≥ншою позикою, наданою йому з ресурс≥в Ѕанку, або ™вропейського —оюзу, або ≥ншого ф≥нансового ≥нструменту, наданого йому Ѕанком;

(f) у випадку арешту, виконанн€, секвестру або ≥ншого процесу ст€гуЇтьс€ майно ѕозичальника чи будь-€ке майно, що утворюЇ частину ѕроекту, ≥ такий процес не припин€Їтьс€ або триваЇ прот€гом 14 (чотирнадц€ти) дн≥в;

(g) €кщо в≥дбуваЇтьс€ ≤стотна неспри€тлива зм≥на в пор≥вн€нн≥ з умовами ѕозичальника на дату п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи;

(h) €кщо дл€ ѕозичальника Ї або стаЇ незаконним виконанн€ будь-€кого з≥ своњх зобов'€зань за ц≥Їю ”годою, або ц€ ”года не Ї д≥йсною в≥дпов≥дно до њњ умов або вважаЇтьс€ ѕозичальником нед≥йсною в≥дпов≥дно до њњ умов;

(i) €кщо в≥дбуваЇтьс€ будь-€ка под≥€, €ка може поставити п≥д загрозу обслуговуванн€ будь-€кого “раншу в повному обс€з≥ або частково чи негативно вплинути на будь-€ке забезпеченн€ за ним; або

(j) €кщо на будь-€ке зобовТ€занн€, вз€те ѕозичальником за ц≥Їю ”годою, негативно впливаЇ реал≥зац≥€ ѕозичальником Ѕорговоњ операц≥њ.

10.1.B ¬имога п≥сл€ пов≥домленн€ про в≥дшкодуванн€

Ѕанк також може висунути таку вимогу:

(a) €кщо ѕозичальник не виконаЇ будь-€кого зобов'€занн€ за ц≥Їю ”годою, €ке не Ї зобов'€занн€м, зазначеним у —татт≥ 10.1.ј; або

(b) €кщо будь-€кий факт, викладений у ѕреамбул≥, ≥стотно зм≥нюЇтьс€ ≥ не в≥дновлюЇтьс€ в ≥стотному обс€з≥ та, €кщо така зм≥на завдаЇ шкоди ≥нтересам Ѕанку €к кредитора ѕозичальника або негативно впливаЇ на виконанн€ чи функц≥онуванн€ ѕроекту,

за вин€тком випадк≥в, коли невиконанн€ чи обставина, що призводить до невиконанн€, можуть бути виправлен≥ та виправл€ютьс€ в межах прийн€тного терм≥ну, зазначеного в пов≥домленн≥, над≥сланому Ѕанком ѕозичальнику.

10.2 ≤нш≥ права за законом

—татт€ 10.1 не обмежуЇ будь-€кого ≥ншого права Ѕанку за законом вимагати дострокового погашенн€ ѕозики.

10.3  омпенсац≥€

10.3.A “ранш≥ ≥з ф≥ксованою ставкою

” раз≥ вимоги зг≥дно з≥ —таттею 10.1 стосовно будь-€кого “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою ѕозичальник сплачуЇ Ѕанков≥ суму, що вимагаЇтьс€, разом з  омпенсац≥Їю за дострокове погашенн€ щодо будь-€коњ суми в≥д основноњ суми боргу, строк сплати €коњ настав. —ума  омпенсац≥њ за дострокове погашенн€ нараховуЇтьс€ з належноњ дати платежу, зазначеноњ в пов≥домленн≥ про вимогу Ѕанку ≥ розраховуЇтьс€ на п≥дстав≥ того, що дострокове погашенн€ зд≥йснюЇтьс€ станом на дату, зазначену таким чином.

10.3.B “ранш≥ ≥з плаваючою ставкою

” раз≥ вимоги зг≥дно з≥ —таттею 10.1 стосовно будь-€кого “раншу ≥з плаваючою ставкою ѕозичальник сплачуЇ Ѕанков≥ суму, що вимагаЇтьс€, разом ≥з сумою, €ка дор≥внюЇ поточн≥й вартост≥ в розм≥р≥ 0,15% (п'€тнадц€ть базисних пункт≥в) р≥чних, що розраховуЇтьс€ й нараховуЇтьс€ на —уму дострокового погашенн€ суми основного боргу таким самим чином, €к обчислювалис€ б та нараховувалис€ б в≥дсотки, €кщо та сума залишилас€ б непогашеною в≥дпов≥дно до початкового граф≥ка погашенн€ “раншу до ƒати погашенн€.

¬арт≥сть обчислюЇтьс€ за в≥дсотковою ставкою, що дор≥внюЇ —тавц≥ перерозпод≥лу, €ка застосовуЇтьс€ станом на кожну в≥дпов≥дну ƒату платежу.

10.3.C

10.3.D «агальн≥ положенн€

—уми, що п≥дл€гають сплат≥ ѕозичальником зг≥дно з≥ —таттею 10.3, сплачуютьс€ станом на ƒату дострокового погашенн€, зазначену у вимоз≥ Ѕанку.

10.4 «береженн€ права

∆одне невикористанн€, або затримка у використанн≥, або окреме чи часткове зд≥йсненн€ Ѕанком п≥д час зд≥йсненн€ будь-€ких з≥ своњх прав чи засоб≥в правового захисту за ц≥Їю ”годою не тлумачитьс€ €к в≥дмова в≥д такого права чи засобу правового захисту. ѕрава та засоби правового захисту, €к≥ передбачено в ц≥й ”год≥, Ї накопичувальними й не виключають будь-€ких прав чи засоб≥в правового захисту, €к≥ передбачено законодавством у звТ€зку ≥з ц≥Їю ”годою.

—“ј““я 11
«аконодавство та юрисдикц≥€

11.1 «аконодавство, що застосовуЇтьс€

÷€ ”года та њњ складенн€, тлумаченн€ та чинн≥сть регулюютьс€ зг≥дно з м≥жнародним публ≥чним правом. «акони ѕозичальника щодо на€вност≥ або тлумаченн€ договор≥в не застосовуютьс€ до ц≥Їњ ”годи.

11.2 ёрисдикц≥€

Ѕудь-€кий сп≥р, розб≥жн≥сть, протир≥чч€ або претенз≥€ (надал≥ разом - Ђ—п≥рї), €к≥ виникають у зв'€зку з ≥снуванн€м, чинн≥стю, тлумаченн€м, упровадженн€м або припиненн€м д≥њ ц≥Їњ ”годи по можливост≥ вир≥шуютьс€ мирно шл€хом домовленост≥ м≥ж Ѕанком та ѕозичальником шл€хом консультац≥й ≥ переговор≥в якщо —п≥р не може бути вир≥шено мирно Ѕанком та ѕозичальником прот€гом 60 (ш≥стдес€ти) дн≥в з моменту пов≥домленн€ про —п≥р будь-€кою —тороною, —п≥р повинен бути розв'€заний шл€хом прийн€тт€ остаточного та обов'€зкового дл€ виконанн€ р≥шенн€ арб≥тражним судом зг≥дно з јрб≥тражним регламентом  ом≥с≥њ ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й з права м≥жнародноњ торг≥вл≥ (ёЌ—≤“–јЋ), що д≥Ї станом на дату ц≥Їњ ”годи, та цей регламент вважаЇтьс€ включеним у цю —таттю через посиланн€.

 ≥льк≥сть арб≥тр≥в дор≥внюватиме трьом. ћовою арб≥тражу буде англ≥йська. јрб≥тражн≥ слуханн€ проходитимуть у √ааз≥, у Ќ≥дерландах.

«а в≥дсутност≥ ≥ншоњ домовленост≥ ус≥ документи будуть подаватис€ та вс≥ слуханн€ будуть проводитис€ прот€гом шести м≥с€ц≥в п≥сл€ формуванн€ складу арб≥тражу. јрб≥траж виносить р≥шенн€ прот€гом 60 (ш≥стдес€ти) дн≥в п≥сл€ наданн€ останн≥х документ≥в.

Ѕудь-€ке остаточне р≥шенн€ арб≥тражу буде обов'€зковим дл€ виконанн€ з дн€ його винесенн€, та —торони цим в≥дмовл€ютьс€ в≥д будь-€кого права подавати апел€ц≥ю стосовно законност≥ та (або) сут≥ справи до будь-€кого суду. Ќезважаючи на јрб≥тражний регламент ёЌ—≤“–јЋ, арб≥траж не приймаЇ або надаЇ, та ѕозичальник не просить у будь-€кого судового органу вжитт€ проти Ѕанку будь-€ких тимчасових заход≥в або засоб≥в юридичного захисту до винесенн€ остаточного р≥шенн€.

ѕозичальник без затримки виконуЇ та дотримуЇтьс€ такого р≥шенн€ на своњй територ≥њ.

” випадку €кщо ѕозичальник не дотримуЇтьс€ свого зобов'€занн€, про €ке йдетьс€ у попередньому абзац, прот€гом 3 м≥с€ц≥в з дати винесенн€ р≥шенн€, то наст≥льки, наск≥льки ѕозичальник може за будь-€кою юрисдикц≥Їю вимагати дл€ себе або своњх актив≥в недоторканност≥ стосовно прит€гненн€ до суду, виконавчих д≥й, накладенн€ арешту або ≥ншого юридичного процесу, ѕозичальник цим остаточно погоджуЇтьс€ не вимагати та остаточно в≥дмовл€Їтьс€ в≥д такоњ недоторканост≥ наст≥льки, наск≥льки це дозвол€ють закони такоњ юрисдикц≥њ.

11.3 ѕ≥дтвердженн€ сум, що п≥дл€гають сплат≥

ƒл€ будь-€коњ юридичноњ д≥њ, що виникаЇ у зв'€зку ≥з ц≥Їю ”годою, дов≥дка Ѕанку щодо будь-€коњ суми або ставки, €ка маЇ бути сплачена Ѕанков≥ за ц≥Їю ”годою, вважатиметьс€ справжн≥м доказом такоњ суми або ставки за умови в≥дсутност≥ €вноњ помилки.

11.4 ÷≥л≥сн≥сть угоди

÷€ ”года становить повну домовлен≥сть м≥ж Ѕанком ≥ ѕозичальником стосовно наданн€  редиту зг≥дно з даною ”годою та зам≥нюЇ ус≥ попередн≥ угоди - пр€м≥ та не€вн≥ - щодо цього питанн€.

11.5 Ќед≥йсн≥сть

якщо в будь-€кий час будь-€ке положенн€ ц≥Їњ ”годи Ї або стало незаконним, нед≥йсним або незастосовним в будь-€кому в≥дношенн≥, або ц€ ”года Ї або стала нечинною в будь-€кому в≥дношенн≥, в рамках законодавства будь-€коњ юрисдикц≥њ, та така незаконн≥сть, нед≥йсн≥сть або незастосовн≥сть не порушують:

(a) законн≥сть, д≥йсн≥сть чи застосовн≥сть в ц≥й юрисдикц≥њ будь-€кого ≥ншого положенн€ ц≥Їњ ”годи, або чинн≥сть ц≥Їњ ”годи в будь-€кому ≥ншому в≥дношенн≥ в ц≥й юрисдикц≥њ, та

(b) законн≥сть, д≥йсн≥сть чи застосовн≥сть в ≥нших юрисдикц≥€х цього чи будь-€кого ≥ншого положенн€ ц≥Їњ ”годи, або чинн≥сть ц≥Їњ ”годи зг≥дно з≥ законами таких ≥нших юрисдикц≥й.

11.6 «м≥ни

ƒо ц≥Їњ ”годи можуть уноситис€ зм≥ни шл€хом укладанн€ письмовоњ угоди м≥ж сторонами. “ак≥ зм≥ни набувають чинност≥ на умовах, викладених у в≥дпов≥дному ≥нструмент≥ внесенн€ зм≥н, без необх≥дност≥ проведенн€ будь-€ких внутр≥шн≥х процедур (а саме ратиф≥кац≥њ та затвердженн€), €кщо зазначен≥ вищ≥ зм≥ни:

(a) не вимагають будь-€кого зб≥льшенн€ ф≥нансових зобовТ€зань ѕозичальника або накладенн€ додаткових зобовТ€зань на ѕозичальника зг≥дно з ”годою;

(b) не робл€ть необх≥дним внесенн€ зм≥н до «акон≥в ”крањни або затвердженн€ нових «акон≥в ”крањни; та

(c) не внос€ть будь-€к≥ ≥нш≥ правила окр≥м тих, що передбачен≥ в указах ѕрезидента або постановах  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ѕозичальника.

11.7 ѕрим≥рники

÷€ ”года може бути укладена в будь-€к≥й к≥лькост≥ прим≥рник≥в, вс≥ вони разом складають один ≥ той же ≥нструмент.  ожен прим≥рник Ї ориг≥налом, але вс≥ прим≥рники разом складають один ≥ той же ≥нструмент.

—“ј““я 12
ѕрик≥нцев≥ положенн€

12.1 ѕов≥домленн€ ≥нш≥й —торон≥

ѕов≥домленн€ та ≥нша ≥нформац≥€, €к≥ надаютьс€ за ц≥Їю ”годою та €к≥ адресуютьс€ будь-€к≥й сторон≥ ц≥Їњ ”годи, повинн≥ бути в письмов≥й форм≥ та надсилатис€ на њњ адресу чи пов≥домл€тис€ за факсим≥льним номером, €к≥ зазначено нижче, або на таку ≥ншу адресу або за таким ≥ншим факсим≥льним номером, про €к≥ сторона заздалег≥дь пов≥домл€Ї ≥нш≥й сторон≥ в письмов≥й форм≥:


ƒл€ Ѕанку

ƒо уваги: OPS
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
‘акс: + 352 4379 67495


ƒл€ ѕозичальника

ƒо уваги: ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни
вул. √рушевського, буд. 12/2
м.  ињв 01008
”крањна
‘акс: +380 44 2775487

12.2 ‘орма пов≥домленн€

Ѕудь-€к≥ пов≥домленн€ або ≥нша ≥нформац≥€, що надаЇтьс€ за ц≥Їю ”годою, повинн≥ бути у письмов≥й форм≥.

ѕов≥домленн€ та ≥нша ≥нформац≥€, дл€ €ких в ц≥й ”год≥ встановлюютьс€ ф≥ксован≥ строки або €к≥ сам≥ встановлюють ф≥ксован≥ строки, що Ї обов'€зковими дл€ адресата, можуть надсилатис€ кур'Їром, рекомендованим листом чи факсом. “ак≥ пов≥домленн€ та ≥нша ≥нформац≥€ будуть вважатис€ отриманими ≥ншою стороною на дату доставки у випадку надсиланн€ курТЇром або рекомендованим листом, або при отриманн≥ над≥сланого пов≥домленн€ у випадку надсиланн€ факсом.

≤нш≥ пов≥домленн€ та ≥нформац≥€ можуть надсилатис€ кур'Їром, рекомендованим листом чи факсом або, у раз≥ письмовоњ домовленост≥ м≥ж сторонами, електронною поштою або ≥ншими електронними засобами звТ€зку.

Ѕез обмеженн€ д≥йсност≥ жодного пов≥домленн€, що надсилаЇтьс€ по факсу в≥дпов≥дно до положень вище, коп≥€ кожного пов≥домленн€, над≥сланого по факсу, повинна також надсилатис€ в≥дпов≥дн≥й сторон≥ листом не п≥зн≥ше н≥ж на наступний –обочий день.

ѕов≥домленн€, €к≥ робл€тьс€ ѕозичальником в≥дпов≥дно до будь-€кого положенн€ ц≥Їњ ”годи, доставл€тимутьс€ Ѕанков≥ разом ≥з достатн≥м доказом повноважень особи чи ос≥б, уповноваженоњ (уповноважених) п≥дписувати таке пов≥домленн€ в≥д ≥мен≥ ѕозичальника, та засв≥дченим зразком п≥дпису такоњ (таких) особи чи ос≥б, €кщо це вимагатиметьс€ Ѕанком.

12.3 «м≥ни, повТ€зан≥ з≥ сторонами

ѕозичальник не може переуступати або передавати будь-€к≥ з≥ своњх прав або зобов'€зань за ц≥Їю ”годою без попереднього письмового погодженн€ Ѕанку.

Ѕанк може переуступати ус≥ або частину своњх прав ≥ п≥льг або передати (шл€хом новац≥њ, субучаст≥ або ≥ншим чином) ус≥ або частину своњх прав, п≥льг ≥ зобов'€зань за ц≥Їю ”годою без попереднього письмового погодженн€ ѕозичальника, за вин€тком переуступлень та передач у межах значенн€ цього абзацу —татт≥ 12.3 ™вропейському центральному банку, будь-€кому нац≥ональному центральному банку, €кий Ї членом ™вропейськоњ системи центральних банк≥в, або  ом≥с≥њ ™—, дл€ €ких погодженн€ ѕозичальника не потр≥бно.

12.4 Ќабутт€ чинност≥ ц≥Їю ”годою

÷€ ”года набираЇ чинност≥ з дати (Уƒата набутт€ чинност≥Ф), коли набуваЇ чинност≥ «акон ”крањни, €ким ратиф≥ковано цю ”году.

якщо ƒата набутт€ чинност≥ не наступить впродовж 24 (двадц€ти чотирьох) м≥с€ц≥в з дати ц≥Їњ ”годи, ц€ ”года в силу не вступаЇ, а в≥дтак не потребуватимутьс€ жодн≥ подальш≥ д≥њ.

12.5 ѕреамбула, додатки та доповненн€

ѕреамбула ≥ наступн≥ ƒодатки становл€ть частину ц≥Їњ ”годи:


ƒодаток A

“ехн≥чний опис ≥ зв≥тн≥сть


ƒодаток B

¬изначенн€ EURIBOR


ƒодаток C

‘орми дл€ ѕозичальника

ƒо ц≥Їњ ”годи додаютьс€ так≥ ƒоповненн€:


ƒоповненн€ I

ѕовноваженн€ п≥дписанта в≥д ѕозичальника

Ќј ѕќ—¬≤ƒ„≈ЌЌя „ќ√ќ сторони ц≥Їњ ”годи забезпечили п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи у 4 (чотирьох) ориг≥нальних прим≥рниках англ≥йською мовою та забезпечили, щоб ёр≥й Ѕуца, заступник ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ та ћарта ѕ≥нк, юридичний радник, парафували кожну стор≥нку ц≥Їњ ”годи в≥д њхнього ≥мен≥.

” Ѕрюссел≥ 19 числа √рудн€ 2016 року.

ѕ≥дписано за та в≥д ≥мен≥
” –јѓЌ»

ѕ≥дписано за та в≥д ≥мен≥
™¬–ќѕ≈…—№ ќ√ќ ≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќќ√ќ ЅјЌ ”

[ёр≥й Ѕуца]

[¬аз≥ль ’удак]

[заступник ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни
з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ]

[¬≥це-президент]

“ехн≥чний опис та зв≥тн≥сть

A.1.“ехн≥чний опис

ћета, м≥сце

ѕроект охоплюЇ ремонтн≥ роботи на ≥снуючих осв≥тн≥х, досл≥дних та допом≥жних обТЇктах низки державних вищих навчальних заклад≥в ”крањни задл€ п≥двищенн€ њхньоњ енергоефективност≥ та зд≥йсненн€ ≥нших ≥нвестиц≥й у осв≥тнЇ обладнанн€, не повТ€зане з  омпонентом енергоефективност≥. «авданн€ проекту пол€гаЇ у зменшенн≥ експлуатац≥йних витрат, а також у покращенн≥ €кост≥ обТЇкт≥в призначених дл€ викладацькоњ, навчальноњ та науково-досл≥дноњ д≥€льност≥ в ун≥верситетах.

ќпис

 омпонент з енергоефективност≥ включатиме в себе ≥нвестиц≥њ, що мають на мет≥ покращити енергоспоживанн€ буд≥вель. «окрема,  омпонент з енергоефективност≥ може включати, але не виключно енергоефективн≥ ≥нвестиц≥њ у термозахисн≥ конструкц≥њ, системи кондиц≥онуванн€ та тепловентил€ц≥њ, електромонтажн≥ роботи та модерн≥зац≥ю систем теплопостачанн€.

≤нш≥ види ≥нвестиц≥й, що в≥днос€тьс€ до  омпоненту, не повТ€заного з енергоефективн≥стю, ставл€ть соб≥ за мету в ц≥лому покращити умови викладанн€.

ѕозику буде спр€мовано на ф≥нансуванн€ прийн€тних витрат, що в≥днос€тьс€ до  омпонента енергоефективност≥ та  омпонента, не повТ€заного з енергоефективн≥стю.

ѕроект складаЇтьс€ з двох етап≥в - ≈тап I та ≈тап II.

≈тап I складатиметьс€ з ≥нвестиц≥й у енергоефективн≥сть, що в≥днос€тьс€ до  омпонента з енергоефективност≥, в наступних семи ун≥верситетах з загальною сумою ≥нвестиц≥й 81 млн. Ївро.

(a) Ќац≥ональний техн≥чний ун≥верситет Ђ’арк≥вський пол≥техн≥чний ≥нститутї, м. ’арк≥в

(b) Ќац≥ональний педагог≥чний ≥нститут ≥м. ƒрагоманова, м.  ињв

(c) Ќац≥ональний ”н≥верситет ЂЋьв≥вська пол≥техн≥каї, м. Ћьв≥в

(d) ѕолтавський нац≥ональний техн≥чний ≥нститут ≥м. ёр≥€  ондратюка, м. ѕолтава

(e) „ерн≥г≥вський нац≥ональний технолог≥чний ун≥верситет, м. „ерн≥г≥в

(f) —умський державний ун≥верситет, м. —уми

(g) ¬≥нницький нац≥ональний технолог≥чний ун≥верситет, м. ¬≥нниц€

≈тап II включатиме ≥нвестиц≥њ на суму близько 79 млн. Ївро. —уб-проекти, запропонован≥ дл€ ф≥нансуванн€ на ≈тап II п≥дл€гають попередньому узгодженню з Ѕанком. ≈тап II включаЇ ≥нвестиц≥њ в п≥двищенн€ енергоефективност≥, що вход€ть до  омпонента з енергоефективност≥, а також може включати ≥нш≥ не повТ€зан≥ з енергоефективн≥стю осв≥тн≥ ≥нвестиц≥њ за умови, що:

(i) загальна прийн€тна варт≥сть  омпонента, не повТ€заного з енергоефективн≥стю, не може перевищувати 11 850 000 Ївро (що складаЇ 15% в≥д загальноњ прийн€тноњ вартост≥ ≥нвестиц≥й в —убпроекти, включен≥ до ≈тапу II, €к визначено у пункт≥ (е) ѕреамбули; та

(ii) сума  редиту, вид≥лена або запропонована до вид≥ленн€ на —убпроекти, що в≥днос€тьс€ до  омпонента, не повТ€заного з енергоефективн≥стю, не повинн≥ перевищувати 50% в≥д загальноњ вартост≥ ≥нвестиц≥й.

«апропонований обТЇм ≈тапу II маЇ в≥дпов≥дати критер≥€м прийн€тност≥, погодженим з Ѕанком.

ѕозичальник (що д≥Ї через ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки) маЇ зд≥йснювати детальний мон≥торинг економ≥чного розвитку ѕроекту, його соц≥ального впливу та впливу на навколишнЇ середовище та права людини, а також ≥нших аспект≥в впровадженн€ ѕроекту, що час в≥д часу може вимагатись Ѕанком. Ѕанк може публ≥кувати зв≥ти з виконанн€ проекту, що стосуютьс€ —убпроект≥в, що ф≥нансуютьс€ банком.

 алендар

ѕочаток ѕроекту оч≥куЇтьс€ в 2017 роц≥. ќч≥куЇтьс€, що ѕроект буде завершено прот€гом 5 (пТ€ти) рок≥в з ƒати набутт€ чинност≥

«агальн≥ вин€тки

Ќаступн≥ витрати не будуть мати право на ф≥нансуванн€ в≥дпов≥дно до ц≥Їњ ”годи: ѕƒ¬ та ≥нш≥ податки ≥ збори, придбанн€ земл≥, придбанн€ буд≥вель, техн≥чне обслуговуванн€ та ≥нш≥ експлуатац≥йн≥ витрати, придбанн€ вторинних актив≥в, в≥дсотки п≥д час буд≥вництва, придбанн€ л≥ценз≥й на використанн€ публ≥чних ресурс≥в (наприклад, телекомун≥кац≥йних л≥ценз≥й), патенти, торгов≥ марки ≥ товарн≥ знаки. „ист≥ ф≥нансов≥ операц≥њ не Ї прийн€тними.

¬иключен≥ сектори:

Х виготовленн€ та розповсюдженн€ зброњ та боЇприпас≥в, озброЇнн€ та в≥йськовоњ техн≥ки

Х виготовленн€ та розповсюдженн€ тютюну або алкогольноњ продукц≥њ

Х азартн≥ ≥гри ≥ пар≥

Х м≥сц€ утриманн€ п≥д вартою, наприклад, в'€зниц≥, пол≥цейськ≥ д≥л€нки, школи з функц≥€ми м≥сць утриманн€ п≥д вартою

Х сектори ≥ види д≥€льност≥ з сильним етичним аспектом, що можуть нести значний репутац≥йний ризик.

ќкрем≥ категор≥њ ≥нвестиц≥й виключаютьс€ з позики:

Х ≥нвестиц≥њ в секторах, кр≥м тих, €к≥ згадан≥ в техн≥чному опис≥

Х ≥нвестиц≥њ за межами географ≥чного охопленн€ ѕроекту, викладеного в техн≥чному опис≥.

A.2. ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤я «ј ѕ–ќ≈ “ќћ, ўќ ћј™ Ќјƒј¬ј“»—я ЅјЌ ”, “ј —ѕќ—≤Ѕ ѓѓ ѕ≈–≈ƒј„≤

1. Ќаданн€ ≥нформац≥њ: призначенн€ в≥дпов≥дальноњ особи

«азначена нижче ≥нформац≥€ маЇ надаватис€ Ѕанку. ¬≥дпов≥дальн≥сть за це несе:

 онтактна особа з техн≥чних питань

¬≥дпов≥дальне м≥н≥стерство

ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки

 онтактна особа

–оман √реба

ѕосада

«аступник м≥н≥стра осв≥ти та науки, кер≥вник апарату

‘ункц≥€ / ƒепартамент

”правл≥нн€ з питань державного майна та п≥дприЇмств

јдреса

проспект ѕеремоги 10, м.  ињв, 01135, ”крањна

“елефон

+380 44 4814774

‘акс

+380 44 4814774

≈лектронна пошта

greba@mon.gov.ua

 онтактна особа з ф≥нансових питань

¬≥дпов≥дальне м≥н≥стерство

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в

 онтактна особа

ёр≥й Ѕуца

ѕосада

«аступник м≥н≥стра з питань Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ

‘ункц≥€ / ƒепартамент

ƒепартамент сп≥вроб≥тництва з м≥жнародними ф≥нансовими орган≥зац≥€ми

јдреса

¬ул. ћ. √рушевського, 12 м.  ињв, 01008, ”крањна

“елефон

+380 44 206 58 48
+38 044 277 53 33

‘акс

+380 44 425 90 26
+380 44 277 54 87

≈лектронна пошта

yb@minfin.gov.ua
kolosova@minfin.gov.ua

«азначена(≥) контактна(≥) особа(и) Ї в≥дпов≥дальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.

” раз≥ будь-€ких зм≥н ѕозичальник повинен негайно пов≥домити про них Ѕанк.

2. ≤нформац≥€ щодо конкретних питань

ѕозичальник надаЇ Ѕанку таку ≥нформац≥ю не п≥зн≥ше к≥нцевого терм≥ну, зазначеного нижче.

ƒокумент / ≥нформац≥€

 ≥нцевий терм≥н

—тосовно —убпроект≥в, що передбачають проведенн€ ќц≥нки впливу на довк≥лл€ в≥дпов≥дно до законодавства ™— та в≥тчизн€ного законодавства, ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки повинно надати банку прим≥рник (бажано в електронному формат≥) ƒосл≥дженн€ впливу на довк≥лл€ (Ђƒ¬ƒї), включно з коротким зм≥стом зв≥ту ( ««), або посиланн€ на стор≥нку в ≤нтернет≥, де розм≥щуватиметьс€ ƒ¬ƒ принаймн≥ прот€гом 3 рок≥в п≥сл€ публ≥кац≥њ, а також п≥дтвердить, що вс≥ заходи м≥н≥м≥зац≥њ негативного впливу були включен≥ у проект за результатами оц≥нки впливу на довк≥лл€ задл€ дотриманн€ вимог пол≥тики прозорост≥ Ѕанку.

ƒо вид≥ленн€ кошт≥в ѕозики на в≥дпов≥дний —убпроект.

якщо певний —убпроект програми потенц≥йно може вплинути на природну територ≥ю, що знаходитьс€ п≥д особливою охороною ≥ вважаЇтьс€ запов≥дною зг≥дно в≥тчизн€ного або м≥жнародного законодавства чи в≥дпов≥дних угод, ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки повинно отримати п≥дтвердженн€ в≥д компетентного природоохоронного органу, або за результатами р≥внозначноњ оц≥нки погодженоњ Ѕанком, стосовно того, що дана схема не маЇ значного негативного впливу на територ≥ю, що знаходитьс€ п≥д особливою охороною ≥ вважаЇтьс€ запов≥дною зг≥дно в≥тчизн€ного або м≥жнародного законодавства чи в≥дпов≥дних угод.

ƒо вид≥ленн€ кошт≥в ѕозики на в≥дпов≥дний —убпроект.

3. ≤нформац≥€ про реал≥зац≥ю ѕроекту

ѕозичальник надаЇ Ѕанку таку ≥нформац≥ю про х≥д реал≥зац≥њ ѕроекту не п≥зн≥ше крайнього терм≥ну, зазначеного нижче.

ƒокумент / ≥нформац≥€

 ≥нцевий терм≥н

„астота зв≥тност≥

«в≥т про х≥д реал≥зац≥њ ѕроекту, що включаЇ наступне:

31 березн€
30 червн€
30 вересн€
31 грудн€

ўќ ¬ј–“јЋ№Ќќ

-

—тисла оновлена ≥нформац≥€ стосовно техн≥чного опису, €кий по€снюЇ причини суттЇвих зм≥н у пор≥вн€нн≥ з початковим обТЇмом роботи;

-

ќновлена ≥нформац≥€ стосовно дати завершенн€ кожного з —убпроект≥в проекту з по€сненн€м причин будь-€коњ можливоњ затримки;

-

ќновлена ≥нформац≥€ щодо вартост≥ ѕроекту з по€сненн€м будь-€кого можливого њњ п≥двищенн€ у пор≥вн€нн≥ з початковою бюджетною варт≥стю;

-

ќпис будь-€кого серйозного проблемного питанн€ стосовно впливу на довк≥лл€ або соц≥альн≥ питанн€;

-

ќновлена ≥нформац≥€ щодо потреб та завантаженост≥ ѕроекту з в≥дпов≥дними коментар€ми;

-

Ѕудь-€ке суттЇве проблемне питанн€ та ризик, що можуть вплинути на виконанн€ ѕроекту;

-

Ѕудь-€к≥ судов≥ справи стосовно ѕроекту, що знаход€тьс€ у провадженн≥.

4. ≤нформац≥€ про завершенн€ ѕроекту та перший р≥к функц≥онуванн€

ѕозичальник надаЇ Ѕанков≥ таку ≥нформац≥ю про завершенн€ ѕроекту та його функц≥онуванн€ на початковому етап≥ не п≥зн≥ше к≥нцевого терм≥ну, зазначеного нижче.

ƒокумент / ≥нформац≥€

 ≥нцевий терм≥н поданн€ до Ѕанку

«в≥т про завершенн€ ѕроекту, що м≥стить:

ѕрот€гом 6 м≥с€ц≥в п≥сл€ завершенн€ роб≥т

-

 ороткий опис техн≥чних характеристик ѕроекту на момент завершенн€ з по€сненн€м будь-€ких суттЇвих зм≥н;

-

ƒату завершенн€ кожного окремого основного —убпроекта ѕроекту з по€сненн€м причини будь-€коњ можливоњ затримки;

-

ќстаточна варт≥сть проекту з по€сненн€м будь-€кого њњ п≥двищенн€ у пор≥вн€нн≥ початковою бюджетною варт≥стю;

-

 ≥льк≥сть нових робочих м≥сць, створених ѕроектом €к на пер≥од реал≥зац≥њ, так ≥ на пост≥йн≥й основ≥;

-

ќпис будь-€кого серйозного проблемного питанн€ стосовно впливу на довк≥лл€;

-

ќперативна ≥нформац≥€ стосовно «акуп≥вель;

-

ќновлена ≥нформац≥€ щодо потреб та завантаженост≥ ѕроекту з в≥дпов≥дними коментар€ми;

-

Ѕудь-€ке суттЇве проблемне питанн€ та ризик, що можуть вплинути на виконанн€ ѕроекту;

-

Ѕудь-€к≥ судов≥ справи стосовно ѕроекту, що знаход€тьс€ у провадженн≥.

-

ќновлена ≥нформац≥€ щодо фактичних показник≥в ѕроекту дл€ внесенн€ у банк≥вську таблицю ¬им≥рюванн€ результат≥в (REM).

ћова зв≥т≥в

јнгл≥йська

ƒодаток B

¬»«Ќј„≈ЌЌя EURIBOR“јLIBOR

A. EURIBOR

ЂEURIBORї означаЇ:

(a) стосовно в≥дпов≥дного пер≥оду тривал≥стю менше одного м≥с€ц€ - ≈кранну ставку (€к визначено нижче) терм≥ном в один м≥с€ць;

(b) стосовно в≥дпов≥дного пер≥оду тривал≥стю один чи б≥льше м≥с€ц≥в, дл€ €ких доступна ≈кранна ставка, - в≥дпов≥дну ≈кранну ставку терм≥ном на в≥дпов≥дну к≥льк≥сть м≥с€ц≥в, та

(c) стосовно в≥дпов≥дного пер≥оду тривал≥стю б≥льше одного м≥с€ц€, дл€ €кого ≈кранна ставка не доступна, - ставку, отриману шл€хом л≥н≥йноњ ≥нтерпол€ц≥њ стосовно двох ≈кранних ставок, одна з €ких застосовуЇтьс€ дл€ найближчого пер≥оду, €кий Ї коротшим за тривал≥сть в≥дпов≥дного пер≥оду, а ≥нший - дл€ найближчого пер≥оду, €кий Ї довшим за тривал≥сть в≥дпов≥дного пер≥оду,

(пер≥од, дл€ €кого беретьс€ ставка або з €кого ставки ≥нтерполюютьс€, - Ђ–епрезентативний пер≥одї).

ƒл€ ц≥лей вищевказаних пункт≥в (b) та (с) Ђдоступнаї означаЇ ставки, дл€ даних терм≥н≥в погашенн€, що розраховуютьс€ та публ≥куютьс€ √лобальними системами визначенн€ ставок, лтд (√—¬—) або таким ≥ншим надавачем послуг, вибраним ™вропейським ≥нститутом грошових ринк≥в (™≤√–), п≥д ег≥дою ™≤√– та EURIBOR ACI, або будь-€ким правонаступником, визначеним Ѕанком €к такий, що виконуЇ функц≥њ ™≤√– та EURIBOR ACI.

Ђ≈кранна ставкаї означаЇ в≥дсоткову ставку дл€ депозит≥в у Ївро на в≥дпов≥дний пер≥од, опубл≥ковану об 11:00 за брюссельським часом або п≥зн≥ше за згодою Ѕанку, у день (Ђƒата зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставкиї), €кий настаЇ за 2 (два) ¬≥дпов≥дн≥ банк≥вськ≥ дн≥ до першого дн€ в≥дпов≥дного пер≥оду, на стор≥нц≥ Reuters EURIBOR 01 або на стор≥нц≥, €ка оф≥ц≥йно використовуЇтьс€ зам≥сть нењ, або у раз≥ њњ в≥дсутност≥ у будь-€кому виданн≥, вибраному Ѕанком дл€ ц≥Їњ мети.

якщо ≈кранна ставка не буде опубл≥кована таким чином, Ѕанк звертаЇтьс€ до головних оф≥с≥в чотирьох найб≥льших банк≥в Їврозони, вибраних Ѕанком, ≥з проханн€м оголосити ставку, €ку кожен з них пропонуЇ дл€ депозит≥в у Ївро на сп≥вставну суму приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на ƒату зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставки основними банкам на м≥жбанк≥вському ринку в Їврозон≥ на пер≥од, що дор≥внюЇ –епрезентативному пер≥одов≥. якщо надаютьс€ принаймн≥ 2 (два) котируванн€, ставка дл€ такоњ ƒати зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставки дор≥внюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

якщо у в≥дпов≥дь на запит надаЇтьс€ менше 2 (двох) котирувань, ставка на ƒату зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставки буде дор≥внювати середньому арифметичному ставок, найб≥льших банк≥в в Їврозон≥, вибраних Ѕанком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, €кий настаЇ через 2 (два) ¬≥дпов≥дн≥ банк≥вськ≥ дн≥ п≥сл€ ƒати зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставки, дл€ позик у Ївро на сп≥вставну суму у пров≥дних Ївропейських банках на пер≥од, що дор≥внюЇ –епрезентативному пер≥одов≥.

якщо отримана таким чином ставка нижче нул€, EURIBOR вважатиметьс€ р≥вним нулю.

” випадку, €кщо в на€вност≥ немаЇ жодноњ ≥з зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою €к р≥чна в≥дсоткова ставка), €ка визначена Ѕанком €к така, що включаЇ вс≥ витрати Ѕанку дл€ ф≥нансуванн€ в≥дпов≥дного “раншу на основ≥ базовоњ ставки, що застосовуЇтьс€ ≥ створена Ѕанком або альтернативним методом визначенн€ ставок, €кий Ѕанк вважаЇ за доц≥льне використати.

B. LIBOR

ЂLIBORї означаЇ по в≥дношенню до долар≥в —Ўј:

(a) стосовно в≥дпов≥дного пер≥оду тривал≥стю менше одного м≥с€ц€ - ≈кранну ставку (€к визначено нижче) терм≥ном в один м≥с€ць;

(b) стосовно в≥дпов≥дного пер≥оду тривал≥стю один чи б≥льше м≥с€ц≥в, дл€ €ких доступна ≈кранна ставка, - в≥дпов≥дну ≈кранну ставку терм≥ном на в≥дпов≥дну к≥льк≥сть м≥с€ц≥в, та

(c) стосовно в≥дпов≥дного пер≥оду тривал≥стю б≥льше одного м≥с€ц€, дл€ €кого ≈кранна ставка не доступна, - ставку, отриману шл€хом л≥н≥йноњ ≥нтерпол€ц≥њ стосовно двох ≈кранних ставок, одна з €ких застосовуЇтьс€ дл€ найближчого пер≥оду, €кий Ї коротшим за тривал≥сть в≥дпов≥дного пер≥оду, а ≥нший - дл€ найближчого пер≥оду, €кий Ї довшим за тривал≥сть в≥дпов≥дного пер≥оду,

(пер≥од, дл€ €кого беретьс€ ставка або з €кого ставки ≥нтерполюютьс€, - Ђ–епрезентативний пер≥одї).

ƒл€ ц≥лей вищевказаних пункт≥в (b) та (с) Ђдоступнаї означаЇ Ђрозрахована та оприлюдненаї п≥д ег≥дою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-€ким правонаступником даноњ функц≥њ за визначенн€м Ѕанку) на даний строк виплати позики.

Ђ≈кранна ставкаї означаЇ в≥дсоткову ставку дл€ депозит≥в у доларах —Ўј на в≥дпов≥дний пер≥од, €ка визначаЇтьс€ ICE Benchmark Administration Limited (або будь-€ким правонаступником, визначеним Ѕанком €к такий, що виконуЇ функц≥њ ICE Benchmark Administration Limited) та оприлюднену провайдерами ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ об 11:00 за лондонським часом або п≥зн≥ше за згодою Ѕанку, у день (Ђƒата зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставкиї), €кий настаЇ за 2 (два) робочих дн≥ у Ћондон≥ до першого дн€ в≥дпов≥дного пер≥оду.

якщо ≈кранна ставка не буде опубл≥кована жодним з провайдер≥в ф≥нансових новин, прийн€тним дл€ Ѕанку, Ѕанк звертаЇтьс€ до головних лондонських оф≥с≥в 4 (чотирьох) найб≥льших банк≥в лондонського м≥жбанк≥вського ринку, вибраних Ѕанком, ≥з проханн€м оголосити ставку, €ку кожен з них пропонуЇ дл€ депозит≥в у доларах —Ўј на сп≥вставну суму приблизно об 11:00 за лондонським часом станом на ƒату зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставки основними банками на лондонському м≥жбанк≥вському ринку на пер≥од, що дор≥внюЇ –епрезентативному пер≥одов≥. якщо надаютьс€ принаймн≥ 2 (два) котируванн€, ставка дор≥внюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

якщо у в≥дпов≥дь на запит надаЇтьс€ менше 2 (двох) котирувань, Ѕанк звертаЇтьс€ до головних нью-йоркських оф≥с≥в 4 (чотирьох) найб≥льших банк≥в м≥жбанк≥вського ринку м. Ќью-…орк, вибраних Ѕанком, ≥з проханн€м оголосити ставку, €ку кожен з них пропонуЇ дл€ депозит≥в у доларах —Ўј на сп≥вставну суму (приблизно об 11:00 за нью-йоркським часом станом на другий робочий день в Ќью-…орку п≥сл€ ƒати зм≥ни ор≥Їнтовноњ базовоњ ставки) основним банкам Ївропейського ринку на пер≥од, що дор≥внюЇ –епрезентативному пер≥одов≥. якщо надаютьс€ принаймн≥ 2 (два) котируванн€, ставка дор≥внюватиме середньому арифметичному таких котирувань.

якщо отримана таким чином ставка нижче нул€, LIBOR вважатиметьс€ р≥вним нулю.

” випадку, €кщо в на€вност≥ немаЇ жодноњ ≥з зазначених вище ставок, LIBOR повинна бути ставкою (вираженою €к р≥чна в≥дсоткова ставка), €ка визначена Ѕанком €к така, що включаЇ вс≥ витрати Ѕанку дл€ ф≥нансуванн€ в≥дпов≥дного “раншу на основ≥ базовоњ ставки, що застосовуЇтьс€ ≥ створена Ѕанком або альтернативним методом визначенн€ ставок, €кий Ѕанк вважаЇ за доц≥льне використати.

C. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

ƒл€ ц≥лей викладених вище визначень:

(a) Ђ–обочий день у Ћондон≥ї означаЇ день, коли у м. Ћондон банки працюють в звичайному режим≥, а Ђ–обочий день в Ќью-…оркуї означаЇ день, коли у м. Ќью-…орк банки працюють в звичайному режим≥.

(b) ”с≥ в≥дсотки, отриман≥ в результат≥ будь-€ких п≥драхунк≥в, зазначених у цьому ƒодатку, у раз≥ необх≥дност≥ округлюватимутьс€ до найближчоњ одн≥Їњ стотис€чноњ процентного пункту, причому половинне значенн€ округлюватиметьс€ в б≥к зб≥льшенн€.

(c) Ѕанк негайно ≥нформуЇ ѕозичальника про котируванн€, отриман≥ Ѕанком.

(d) якщо будь-€ке ≥з зазначених вище положень припин€Ї в≥дпов≥дати положенн€м, прийн€тим п≥д ег≥дою:

(i) ™≤√– та EURIBOR ACI (або будь-€ким правонаступником, визначеним Ѕанком, €к такий, що виконуЇ функц≥њ ™≤√– та EURIBOR ACI) у випадку з EURIBOR, або

(ii) ICE Benchmark Administration Limited (або будь-€ким правонаступником, визначеним Ѕанком, €к такий, що виконуЇ функц≥њ ICE Benchmark Administration Limited) у випадку з LIBOR,

Ѕанк шл€хом надсиланн€ пов≥домленн€ ѕозичальнику може внести до такого положенн€ зм≥ни дл€ приведенн€ його у в≥дпов≥дн≥сть з ≥ншими положенн€ми.


ƒодаток —

‘орми дл€ ѕозичальника

C.1 ‘орма ѕропозиц≥њ виб≥рки / јкцепту виб≥рки (—татт≥ 1.2.B та 1.2.C)


 ому:

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни


¬≥д:

™вропейський ≥нвестиц≥йний банк


ƒата:“ема:

ѕропозиц≥€ виб≥рки / јкцепт виб≥рки дл€ ‘≥нансовоњ угоди м≥ж ”крањною та ™вропейським ≥нвестиц≥йним банком, €ку датовано [Ш] (Ђ‘≥нансова угодаї)


Ќомер ”годи FINr 84.172

Ќомер Serapis 2012 0493

__________________________________________________________________________

Ўановн≥ панове!

ћи посилаЇмос€ на ‘≥нансову угоду. “ерм≥ни, визначен≥ у ‘≥нансов≥й угод≥, мають те саме значенн€, коли використовуютьс€ в цьому лист≥.

” в≥дпов≥дь на ваш запит на отриманн€ ѕропозиц≥њ виб≥рки в≥д Ѕанку та в≥дпов≥дно до —татт≥ 1.2.B ‘≥нансовоњ угоди цим ми пропонуЇмо надати вам такий “ранш:

(a) ¬алюта ≥ сума, що п≥дл€гаЇ виб≥рц≥, у Ївро екв≥валент≥:

(b) «апланована дата виб≥рки:

(c) Ѕазова в≥дсоткова ставка:

(d) ѕер≥одичн≥сть сплати в≥дсотк≥в:

(e) ƒати платеж≥в:

(f) ”мови погашенн€ основноњ суми:

(g) ѕерша та останн€ дати погашенн€ основноњ суми:

(h) ‘≥ксована ставка або —пред, що застосовуютьс€ до настанн€ ƒати погашенн€:

ƒл€ наданн€ “раншу в≥дпов≥дно до умов ‘≥нансовоњ угоди Ѕанк повинен отримати јкцепт виб≥рки у форм≥ прим≥рника ц≥Їњ ѕропозиц≥њ виб≥рки, належним чином п≥дписаноњ в≥д вашого ≥мен≥, над≥сланоњ за таким факсим≥льним номером [] не п≥зн≥ше н≥ж у  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки [час] за Ћюксембурзьким часом [дата].

ƒо јкцепту виб≥рки повинн≥ додаватис€ (€кщо не надано заздалег≥дь):

(i) зазначенн€ банк≥вського рахунку (≥з кодом IBAN дл€ виб≥рки у Ївро, або в≥дпов≥дний формат дл€ ≥ншоњ валюти), на €кий повинна зд≥йснюватис€ виб≥рка “раншу, а також

(ii) п≥дтвердженн€ повноваженн€ особи (ос≥б), уповноваженоњ (уповноважених) дл€ його п≥дписанн€ з≥ сторони ѕозичальника ≥ зразок п≥дпису такоњ особи (таких ос≥б).

” раз≥ неприйн€тт€ до зазначеного вище часу пропозиц≥€, €ка м≥ститьс€ в цьому документ≥, вважаЇтьс€ в≥дхиленою, ≥ автоматично втрачаЇ чинн≥сть.

якщо ви приймаЇте “ранш, описаний в ц≥й ѕропозиц≥њ виб≥рки, застосовуютьс€ вс≥ умови ц≥Їњ ‘≥нансовоњ угоди, зокрема положенн€ —татт≥ 1.4.

« повагою,

™¬–ќѕ≈…—№ »… ≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќ»… ЅјЌ 

ћи цим приймаЇмо зазначену вище ѕропозиц≥ю виб≥рки ≥ п≥дтверджуЇмо, що жодне зобовТ€занн€ ѕозичальника за ц≥Їю ”годою не п≥дпадаЇ п≥д д≥ю Ѕорговоњ операц≥њ:

_________________________________________

ѕ≥дписано за та в≥д ≥мен≥ ” –јѓЌ»

ƒата:

—ертиф≥кати, що мають бути надан≥ ѕозичальником

C.2 ‘орма св≥доцтва в≥д ѕозичальника (—татт€ 1.4.B)


 ому:

™вропейський ≥нвестиц≥йний банк


¬≥д:

”крањна


ƒата::“ема:

‘≥нансова угода м≥ж ”крањною та ™вропейським ≥нвестиц≥йним банком в≥д [Ш] (Ђ‘≥нансова угодаї)Ќомер ”годи FINr 84.172

Ќомер Serapis† 2012 0493

__________________________________________________________________________

Ўановн≥ панове!

“ерм≥ни, визначен≥ у ‘≥нансов≥й угод≥, мають те саме значенн€, коли використовуютьс€ в цьому лист≥.

ƒл€ ц≥лей —татт≥ 1.4 ‘≥нансовоњ угоди цим ми п≥дтверджуЇмо вам таке:

(a) перел≥к витрат за ѕроектом, що повинн≥ ф≥нансуватис€ з “раншу, включно з перел≥ком витрат, вид≥лених на  омпонент з енергоефективност≥;

(b) не в≥дбувс€ ≥ не триваЇ без виправленн€ жоден ¬ипадок дострокового погашенн€;

(c) не в≥дбулос€ жодних ≥стотних зм≥н у будь-€кому аспект≥ ѕроекту або зм≥н, про €к≥ зобовТ€зан≥ зв≥тувати ми або вимушений зв≥тувати  ≥нцевий бенеф≥ц≥ар зг≥дно з≥ —таттею 8.1, за вин€тком тих, про €к≥ ми ран≥ше пов≥домл€ли;

(d) ми маЇмо достатньо кошт≥в дл€ забезпеченн€ своЇчасного завершенн€ та виконанн€ схвалених —убпроект≥в зг≥дно з ƒодатком ј.1;

(e) жодна под≥€ чи обставина, що становить або могла б, ≥з плином часу або п≥сл€ наданн€ пов≥домленн€ за ‘≥нансовою угодою, становити ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€зань не мала м≥сц€ ≥ не триваЇ без виправленн€ чи без в≥дмовленн€;

(f) не в≥дбуваЇтьс€ та, наск≥льки нам в≥домо, не повинен в≥дбуватис€ й не плануЇтьс€ жодним судом, арб≥тражним органом чи установою розгл€ду жодного судового процесу, арб≥тражноњ справи, адм≥н≥стративних процедур чи розсл≥дуванн€, що вже спричинило або в раз≥ негативного результату може спричинити ≤стотну неспри€тливу зм≥ну, ≥ стосовно нас чи наших доч≥рн≥х компан≥й не ≥снуЇ жодного невиконаного судового р≥шенн€ чи ухвали;

(g) за€ви та гарант≥њ, €к≥ повинн≥ бути зроблен≥ або повторен≥ нами зг≥дно з≥ —таттею 6.8, Ї правильними в ус≥х аспектах;

(h) зобовТ€занн€ ѕозичальника за ц≥Їю ‘≥нансовою угодою не п≥дпадають п≥д д≥ю та не зазнають впливу в≥д реал≥зац≥њ ѕозичальником Ѕорговоњ операц≥њ; та

(i) не в≥дбулос€ жодноњ ≤стотноњ неспри€тливоњ зм≥ни в пор≥вн€нн≥ з тим, €кою була ситуац≥€ на дату п≥дписанн€ ‘≥нансовоњ угоди.

« повагою,

ѕ≥дписано за та в≥д ≥мен≥ ” –јѓЌ»

ƒата:


ƒќѕќ¬Ќ≈ЌЌя I

”повноваженн€ та повноваженн€ п≥дписантавгору