Документ 971-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про державну таємницю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.361 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац третій частини другої статті 9 Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 49, ст. 428) викласти в такій редакції:
"в інших державних органах, Національній академії наук
України, на підприємствах, в установах і організаціях -
Президентом України за поданням Служби безпеки України на підставі
пропозицій керівників відповідних державних органів, Національної
академії наук України, підприємств, установ і організацій".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 971-IVвгору