Документ 97/97, поточна редакція — Прийняття від 04.02.1997

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного звання
"Заслужений діяч науки і техніки України"

За значний особистий внесок у розвиток науки, створення
національних наукових шкіл присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БЕРШЕДІ - завідувачу відділу Ради по вивченню
Євгену Романовичу продуктивних сил України НАН України,
докторові економічних наук,
професорові, м. Київ
БОРЩЕВСЬКОМУ - заступникові голови Ради по вивченню
Петру Прокоповичу продуктивних сил України НАН України,
докторові економічних наук,
академікові УААН, м. Київ
БУРКИНСЬКОМУ - директорові Інституту проблем ринку і
Борису Володимировичу економіко-екологічних досліджень НАН
України, докторові економічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Одеса
ГОЖИКУ - заступникові директора Інституту Петру Федосійовичу геологічних наук НАН України,
докторові геолого-мінералогічних
наук, члену-кореспонденту НАН
України, м. Київ
ГОЛУБЄВУ - головному науковому співробітникові
Віталію Миколайовичу Державного Нікітського ботанічного
саду УААН, докторові біологічних
наук, професорові, Автономна
Республіка Крим
ГОШКУ - головному науковому співробітникові
Юрію Григоровичу Інституту народознавства НАН України,
докторові історичних наук,
професорові, м. Львів
ІНОЗЕМЦЕВУ - завідувачу відділу Українського НДІ
Георгію Борисовичу механічної обробки деревини,
докторові технічних наук,
професорові, м. Київ
КОСЕВИЧУ - завідувачу відділу Фізико-технічного
Арнольду Марковичу інституту низьких температур імені
Б.І. Вєркіна НАН України, докторові
фізико-математичних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Харків
КУРКЧІ - заступникові голови Кримського Усеїну Мустафайовичу відділення НАН України, докторові
технічних наук, професорові,
м. Сімферополь
ПРИХОДЬКУ - заступникові директора Інституту Едуарду Васильовичу чорної металургії імені
З.І. Некрасова, докторові технічних
наук, професорові, м. Дніпропетровськ
РИБАЛКУ - директорові Інституту свинарства Валентину Павловичу УААН, докторові сільськогосподарських
наук, академікові УААН, м. Полтава
РИЖКУ - директорові Центру гуманітарної Володимиру Антоновичу освіти НАН України, докторові
філософських наук, професорові,
м. Київ
САВЧЕНКУ - завідувачу відділу Чернігівського Валерію Івановичу відділення Українського державного
геологорозвідувального інституту,
докторові геолого-мінералогічних наук
СМОЛЯНОВУ - генеральному директорові Олександру Михайловичу науково-інженерного центру з
технологій і техніки виробництва
ефіроолійної продукції "ИНАГР"
НАН України, докторові економічних
наук, професорові, Автономна
Республіка Крим
СОХАНЮ - директорові Інституту української Павлу Степановичу археографії та джерелознавства імені
М.С. Грушевського НАН України,
докторові історичних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
ТОНКАЛЮ - директорові Інституту проблем Володимиру Юхимовичу енергозбереження НАН України,
докторові технічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Київ
УШКАЛОВУ - завідувачу відділу Інституту Віктору Федоровичу технічної механіки НАН України,
докторові технічних наук,
члену-кореспонденту НАН України,
м. Дніпропетровськ
ФИЛИППОВУ - провідному науковому співробітникові
Євгенію Михайловичу Морського гідрофізичного інституту
НАН України, докторові
геолого-мінералогічних наук,
професорові, м. Севастополь.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 лютого 1997 року
N 97/97вгору