Документ 97/2012, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.02.2012. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 2 серпня 2000 року № 945

1. Внести до Указу Президента України від 2 серпня 2000 року № 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" (зі змінами, внесеними Указами від 24 грудня 2002 року № 1212, від 6 липня 2004 року № 754, від 20 лютого 2006 року № 146 та від 23 травня 2008 року № 476) такі зміни:

1) у статті 3 слова "Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту" замінити словами "Державній службі молоді та спорту України";

2) у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді, затвердженому зазначеним Указом:

а) у пункті 2 слова і цифри "віком до 35 років" замінити словами і цифрами "віком від 14 до 35 років";

б) у пункті 3:

в абзаці першому слова "до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство)" замінити словами "до Державної служби молоді та спорту України (Держмолодьспорт України)";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Форма зазначених документів розробляється Держмолодьспортом України та затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство)";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"Заявка та необхідні документи подаються до Держмолодьспорту України через структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію державної молодіжної політики, Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ) за місцем реєстрації місця проживання чи перебування претендента".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

в абзаці дев'ятому слова "до Міністерства" виключити;

в) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Розгляд та експертизу заявок і поданих документів, конкурсний відбір і висунення претендентів на отримання гранту здійснює щороку протягом липня Експертна рада, яка утворюється при Держмолодьспорту України у кількості 18 осіб";

в абзаці другому слова "очолює Міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту" замінити словами "очолює Голова Держмолодьспорту України";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Персональний склад Експертної ради затверджується наказом Голови Держмолодьспорту України";

в абзаці п'ятому слова "на Міністерство" замінити словами "на Держмолодьспорт України";

г) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Держмолодьспорт України вносить щороку до 1 серпня пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом із висновками Експертної ради Міністерству, яке подає такі пропозиції до 1 вересня Кабінету Міністрів України";

д) пункті 8:

в абзаці першому слова і цифру "до 1 вересня" замінити словами та цифрою "до 1 жовтня";

в абзаці другому слова і цифру "до 1 листопада" замінити словами та цифрою "до 1 грудня";

є) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Одержувач гранту укладає договір із Держмолодьспортом України та відповідним структурним підрозділом за місцем реєстрації місця проживання чи перебування одержувача гранту. Форма договору та перелік необхідних документів для укладання договору розробляються Держмолодьспортом України і затверджуються Міністерством.

У разі якщо одержувач гранту не подав до Держмолодьспорту України необхідні для укладання договору документи до 1 червня року реалізації проекту або відмовився укласти договір, рішення про призначення такій особі гранту скасовується.

Рішення про скасування гранту приймається Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України";

є) у пункті 14 слово "Міністерство" замінити словами "Держмолодьспорт України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
15 лютого 2012 року
№ 97/2012
вгору