Питання Фонду державного майна України
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.199297
Документ 97-92-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.12.2001, підстава - 1758-2001-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 1992 р. N 97
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
Питання Фонду державного майна
України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Фонду державного майна України у кількості 152 одиниці з
фондом оплати праці 4875300 крб. на рік.
2. Дозволити Фонду державного майна України мати трьох
заступників голови правління Фонду, в тому числі одного першого.
3. Фонду державного майна України створити у Кримській АРСР,
областях, мм. Києві та Севастополі регіональні відділення Фонду із
загальною чисельністю працівників 225 одиниць.
Рекомендувати Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам,
Київському і Севастопольському міськвиконкомам надати цим
відділенням приміщення та забезпечити необхідні умови для роботи.
4. Міністерству фінансів України передбачити на 1992 рік за
рахунок республіканського бюджету кошти на утримання центрального
апарату Фонду державного майна України та його регіональних
відділень.

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207
( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )

6. Прирівняти начальників управлінь Фонду державного майна
України за умовами медичного обслуговування до начальників
управлінь міністерств.
7. Міністерству економіки України і Державному комітетові
України по зв'язку забезпечити оснащення службових приміщень Фонду
державного майна України меблями, обладнанням, друкарською,
обчислювальною і розмножувальною технікою, засобами зв'язку.
Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.25вгору