Документ 97-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.02.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2019 р. № 97
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1048 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2615).

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2019 р. № 97

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) місцевими державними адміністраціями

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, є:

розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;

наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначеного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів здійснюються місцевими держадміністраціями з такою періодичністю:

до високого ступеня ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

до середнього ступеня ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

до незначного ступеня ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

6. Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід державного нагляду (контролю).

7. У разі коли за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), але не менш як протягом останніх трьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та п’яти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.Додаток 1
до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

Цілі державного нагляду (контролю) (код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

подія, що містить ризик настання негативних наслідків

негативний наслідок

1. Життя та здоров’я людини (01)

порушення правил благоустрою населених пунктів

самовільне зайняття територій (частини територій) об’єктів благоустрою населених пунктів

пошкодження (руйнування чи псування), забруднення (засмічення) вулично-дорожньої мережі, зелених насаджень, інших об’єктів благоустрою населених пунктів та їх елементів

порушення екологічних, санітарно-гігієнічних вимог під час утримання та експлуатації об’єктів благоустрою населених пунктів, їх елементів, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів

ушкодження здоров’я людини

смерть людини

розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

2. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (03)

порушення порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою населених пунктів

порушення вимог до технічного стану, якості обладнання та матеріалів, що використовуються під час утримання, експлуатації об’єктів благоустрою населених пунктів, їх елементів

ушкодження здоров’я людини

смерть людини

руйнування об’єктів благоустрою населених пунктів, їх елементів

наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

3. Навколишнє природне середовище (04)

знищення або пошкодження зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення населених пунктів

забруднення (засмічення) об’єктів благоустрою населених пунктів

руйнування об’єктів благоустрою населених пунктів, в тому числі зелених насаджень в межах населених пунктів

ушкодження здоров’я людини

розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктівДодаток 2
до критеріїв

ПЕРЕЛІК
критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, їх показники та кількість балів за кожним показником

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Показники критеріїв*

Кількість балів

1. Розподіл за видом господарської діяльності суб’єктів господарювання у сфері благоустрою населених пунктів

провадження діяльності з утримання територій парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних тощо), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків

21


провадження діяльності з утримання територій пам’яток культурної та історичної спадщини

21


провадження діяльності з утримання територій майданів, площ, бульварів, проспектів

30


провадження діяльності з утримання територій вулиць, доріг, провулків, узвозів, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок

21


провадження діяльності з утримання територій пляжів

10


провадження діяльності з утримання інших територій загального користування

10


провадження діяльності з утримання прибудинкових територій

21


провадження діяльності з утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій

31


провадження діяльності з утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

21


провадження діяльності з утримання інших територій в межах населеного пункту

10

2. Наявність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за результатами попереднього планового заходу державного нагляду (контролю) та наявність позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх трьох років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та п’яти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, четвертим, п’ятим, сьомим, восьмим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

20


наявність виявлених порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за результатами останнього планового заходу державного нагляду (контролю)

10


відсутність порушень вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів за результатами попереднього планового заходу державного нагляду (контролю), а також протягом періоду часу від дати проведення такого заходу до дати проведення поточного планового заходу державного нагляду (контролю)

0

3. Наявність випадків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

10


відсутність негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів

0

____________
* Якщо суб’єкта господарювання можна одночасно віднести до двох або більше показників критерію, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.вгору