Документ 97-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.04.2012, підстава - 336-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 січня 2011 р. № 97
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 976 від 14.09.2011
№ 1146 від 09.11.2011
№     31 від 23.01.2012
№ 336 від 17.04.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2011 р. № 97

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (далі - бюджетні кошти), з метою підготовки об'єктів інфраструктури та здійснення заходів для забезпечення проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат).

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 31 від 23.01.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Укрєвроінфрапроект, який визначає розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням того, що статутна діяльність таких одержувачів пов'язана з підготовкою об'єктів інфраструктури та здійсненням заходів для забезпечення проведення чемпіонату.

{Пункт 2 в редакції Постанов КМ № 31 від 23.01.2012, № 336 від 17.04.2012}

3. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання завдань і заходів, передбачених пунктами 1-4, 6-10, 12-21, 23 додатка 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1297) (далі - Програма), в межах обсягів фінансування, передбачених на відповідний рік.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 976 від 14.09.2011}

Розподіл бюджетних коштів за завданнями і заходами здійснюється виходячи з необхідності першочергового забезпечення введення об'єктів інфраструктури в експлуатацію в поточному році, наявності затвердженої проектно-кошторисної документації, а також із ступеня готовності об'єкта, оплати виконаних робіт.

4. Генеральний підрядник та субпідрядники, граничні ціни на будівельні матеріали, устатковання і обладнання визначаються розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та їх одержувачами за погодженням з Укрєвроінфрапроектом.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 31 від 23.01.2012, № 336 від 17.04.2012}

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти та їх попередня оплата здійснюються в установленому законодавством порядку.

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), і Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17), за наявності проектної документації на об'єкти, яка оформлена згідно з Порядком затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 31 від 23.01.2012}

7. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Мінфіном.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 31 від 23.01.2012}

8. Прийняття в експлуатацію об'єктів інфраструктури, будівництво (реконструкція, ремонт) яких передбачено завданнями і заходами Програми, здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 31 від 23.01.2012}

Об'єкти незавершеного будівництва і закінчені будівництвом об'єкти зараховуються на баланс замовника в установленому порядку та відображаються у квартальній звітності балансоутримувача.

9. Замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2252; 2011 р., № 87, ст. 3173).

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 31від 23.01.2012}

10. Укрєвроінфрапроект здійснює контроль за замовниками будівництва об'єктів інфраструктури та вживає заходів до повернення авансів, які були надані підрядникам та не використані у визначені законодавством строки.

11. Будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг комунальної власності, мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення, оновлення парку трамвайних вагонів, придбання тролейбусів та автобусів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт трамвайних і тролейбусних ліній у містах проведення чемпіонату за рахунок бюджетних коштів здійснюються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Під час планування зазначених робіт обов'язково враховуються потреби осіб з інвалідністю з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення відповідно до встановлених нормативів.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1146 від 09.11.2011}

12. Перелік об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту, в тому числі капітального, автомобільних доріг комунальної власності, мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення, трамвайних і тролейбусних ліній, зокрема кількісний склад оновлення парку трамвайних вагонів, у розрізі міст проведення чемпіонату з визначенням розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів, а також обсягів фінансування формується Укрєвроінфрапроектом на підставі поданих місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування таких міст пропозицій, у яких зазначаються потреба в товарах, роботах, послугах і обсяги їх фінансування в розрізі відповідних об'єктів виходячи з розрахунку витрат, установлених норм, нормативів, діючих цін (тарифів), штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання, а також строків здійснення закупівель та умов договорів, укладених розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачами бюджетних коштів з підрядниками.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 31 від 23.01.2012, № 336 від 17.04.2012}

До зазначеного переліку включаються об'єкти, що забезпечують функціонування транспорту у містах проведення чемпіонату, зокрема між спортивними спорудами, аеропортами, вокзалами.

13. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та їх одержувачі подають Укрєвроінфрапроекту звіти про використання бюджетних коштів, фактично виконані обсяги робіт за завданнями і заходами Програми за формою і в строки, визначені Укрєвроінфрапроектом.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 31 від 23.01.2012, № 336 від 17.04.2012}

14. Головний розпорядник бюджетних коштів подає у строки, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності, Мінфіну і Мінекономрозвитку річний звіт про виконання паспорту бюджетної програми за формою, затвердженою Мінфіном.

{Пункт 14 в редакції Постанов КМ № 31 від 23.01.2012, № 336 від 17.04.2012}

15. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм;

оплату посередницьких послуг.

16. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.вгору