Документ 969_001, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 13.03.2007, підстава - 722-V

            Додатковий протокол 
до Угоди між урядами держав - учасниць
Чорноморського Економічного Співробітництва
(ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної
допомоги і ліквідації надзвичайних ситуацій,
що виникли внаслідок лих природного і
техногенного характеру
{ Додатковий протокол ратифіковано Законом
N 722-V ( 722-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.293 }

Офіційний переклад
Преамбула
Уряди держав - членів Організації Чорноморського Економічного
Співробітництва (ОЧЕС) - Сторони цього Додаткового протоколу
(далі - Сторони),
відповідно до положень статей 3, 4, 5, 7 та 8 Угоди між
урядами держав - учасниць Чорноморського Економічного
Співробітництва про співробітництво у наданні надзвичайної
допомоги та ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли внаслідок
лих природного й техногенного характеру, підписаної 15 квітня 1998
р. у м. Сочі ( 998_080 ) (далі - Угода ЧЕС);
усвідомлюючи зростаючу роль та важливість ефективних
стратегій запобігання стосовно співробітництва у сфері надання
допомоги в надзвичайних ситуаціях;
відзначаючи важливість більш ефективної політики з реагування
на лиха та потребу в практичному співробітництві в зменшенні
значних ризиків і запобіганні лихам, а також поліпшенні взаємодії
в надзвичайних ситуаціях;
підтверджуючи свій намір досягти спільними зусиллями
постійного поліпшення виконання положень Угоди ЧЕС ( 998_080 );
для забезпечення відповідного рівня координації
співробітництва між органами влади Сторін
домовилися про таке:
Стаття 1
Створення Мережі офіцерів зв'язку
Сторони створюють Мережу офіцерів зв'язку ЧЕС із надання
допомоги в надзвичайних ситуаціях (далі - Мережа), яка складається
з офіцерів зв'язку, призначених Сторонами як їхні представники.
Стаття 2
Цілі
Цілями Мережі є:
1. Поліпшення співробітництва у сфері надання допомоги в
надзвичайних ситуаціях та забезпечення координації взаємодії між
компетентними органами Сторін.
2. Створення мережі обміну інформацією між відповідними
органами Сторін для ефективної взаємодії для надання допомоги в
надзвичайних ситуаціях і ліквідації надзвичайних ситуацій
відповідно до Угоди ЧЕС ( 998_080 ).
Стаття 3
Завдання та функції
На офіцерів зв'язку Мережі покладаються такі завдання та
функції:
1. Згідно з положеннями статей 4 та 5 Угоди ЧЕС ( 998_080 )
надсилати до своїх країн термінові запити, що були надіслані
іншими офіцерами зв'язку, протягом одного дня, а в інших випадках
- протягом трьох днів.
2. Надсилати Сторонам необхідну інформацію на їхній запит
відповідно до положень статті 4 Угоди ЧЕС ( 998_080 ).
3. Проводити регулярні зустрічі для обговорення питань
надання надзвичайної допомоги та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у регіоні для виявлення нових форм співробітництва між
відповідними органами держав - членів ЧЕС.
4. Звітувати перед відповідними органами Сторін та вносити
пропозиції стосовно шляхів подальшого поліпшення співробітництва.
5. Сприяти обміну практичним досвідом між відповідними
органами Сторін у сфері надання допомоги в надзвичайних ситуаціях
та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Стаття 4
Статус Мережі в рамках ЧЕС
Мережа - це група зі співробітництва у сфері надання допомоги
в надзвичайних ситуаціях, створена відповідно до положень статті 7
Угоди ЧЕС ( 998_080 ).
Стаття 5
Місце проведення засідань Мережі
Мережа проводить засідання в приміщенні Постійного
міжнародного секретаріату ЧЕС, якщо не було прийнято іншого
рішення з ініціативи Голови ЧЕС або за рішенням Ради Міністрів
закордонних справ.
Стаття 6
Організація та функціонування
1. Мережа функціонує згідно зі Статутом ( 998_009 ) і
Правилами процедури ЧЕС, а також положеннями Угоди ЧЕС( 998_080 ).
2. Кожна Сторона цього Додаткового протоколу призначає до
Мережі офіцера зв'язку та його (її) заступника.
3. Після призначення чи відкликання офіцерів зв'язку Мережі
Сторони повинні повідомити про це Постійному міжнародному
секретаріатові ЧЕС для інформування всіх держав-членів.
4. Мережа проводить засідання регулярно, принаймні раз на
рік.
5. Мережа виконує свої завдання під керівництвом Робочої
групи ЧЕС зі співробітництва в наданні допомоги в надзвичайних
ситуаціях та звітує їй.
Стаття 7
Витрати
Усі витрати офіцерів зв'язку, пов'язані з виконанням положень
цього Додаткового протоколу, покриває Сторона, що їх відряджає.
Стаття 8
Національні представники для зв'язку
Сторони визначають національних представників для зв'язку у
своїх компетентних державних органах, бажано таких, що працюють у
сфері міжнародного співробітництва.
Стаття 9
Спостерігачі та гості
1. Представники держав - спостерігачів ЧЕС можуть брати
участь у роботі Мережі відповідно до Статуту ( 998_009 ) й Правил
процедури ЧЕС.
2. Відповідні міжнародні інституції чи агентства може бути
запрошено на засідання Мережі.
Стаття 10
Заключні положення
1. Цей Додатковий протокол відкритий для підписання будь-якою
державою - членом ЧЕС або її приєднання.
2. Постійний міжнародний секретаріат ЧЕС є депозитарієм цього
Додаткового протоколу. Оригінал цього Додаткового протоколу в
єдиному примірнику англійською мовою зберігається в Постійному
міжнародному секретаріаті, який надсилає засвідчені копії кожній
зі Сторін.
3. Цей Додатковий протокол набирає чинності на тридцятий день
від дати, коли третю ратифікаційну грамоту або документ про
прийняття, затвердження, схвалення Додаткового протоколу буде
здано на зберігання до Постійного міжнародного секретаріату ЧЕС.
4. Для кожної Сторони, яка ратифікує, приймає або схвалює цей
Додатковий протокол або приєднується до цього Додаткового
протоколу після здачі на зберігання третього документа про
прийняття, затвердження або схвалення цього Додаткового протоколу
або приєднання до цього Додаткового протоколу цей Додатковий
протокол набирає чинності на тридцятий день після дати здачі цією
Стороною на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про
прийняття, затвердження або схвалення Додаткового протоколу чи
приєднання до Додаткового протоколу.
5. Кожна Сторона може вийти із цього Додаткового протоколу
шляхом надіслання письмового повідомлення Постійному міжнародному
секретаріатові, який інформує про це інші Сторони.
Вихід набирає чинності впродовж трьох місяців з дати
отримання Постійним міжнародним секретаріатом повідомлення про
вихід.
6. Кожна зі Сторін може пропонувати зміни до цього
Додаткового протоколу. Зміни приймаються за згодою всіх Сторін та
набирають чинності згідно з пунктами 3 та 4 цієї статті.
7. Через два роки після набрання чинності цим Додатковим
протоколом Сторони проведуть проміжний аналіз результатів
виконання положень цього Додаткового протоколу. Остаточну оцінку
буде зроблено через чотири роки після набрання ним чинності для
погодження необхідних заходів для подальшого поліпшення
співробітництва.
За Уряд Республіки Азербайджан
За Уряд Республіки Албанія
За Уряд Республіки Болгарія
За Уряд Республіки Вірменія
За Уряд Республіки Греція
За Уряд Грузії
За Уряд Республіки Молдова
За Уряд Російської Федерації
За Уряд Румунії
За Уряд Турецької Республіки
За Уряд Українивгору