Документ 968-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до Закону України
"Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.359 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1994 р., N 20, ст. 120; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2001 р., N 22, ст. 106; 2002 р., N 35, ст. 263, N 52, ст. 379) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
     "Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги
 
     Щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в розмірах, передбачених статтями 12-16 цього Закону, здійснюють органи праці та соціального захисту населення через відділення зв'язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача) пенсіонерам - за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання чи одержання грошового утримання.
 
     Військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ України, особам начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи України, які проходять службу (крім пенсіонерів), виплата разової грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів органами праці та соціального захисту населення на спеціальні рахунки військових частин, установ і організацій за місцем їх служби.
 
     Особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або утримуються в лікувально-трудових профілакторіях (крім пенсіонерів), виплата разової грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів органами праці та соціального захисту населення на спеціальні рахунки установ кримінально-виконавчої системи України.
 
     Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.
 
     Громадянам, які належать до кількох категорій осіб згідно з цим Законом, виплачується одна допомога - у більшому розмірі.
 
     Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті отримувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згідно із статтями 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону після 5 травня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.
 
     Сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або родичам, що проживали разом з нею".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України:
 
     забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
     підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів щодо звільнення від оподаткування сум разової грошової допомоги.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 968-IVвгору