Документ 968-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.359 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1994 р., N 20, ст. 120; 1995 р.,
N 44, ст. 329; 1996 р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8,
ст. 62; 1999 р., N 24, ст. 209, N 38, ст. 342; 2001 р., N 22,
ст. 106; 2002 р., N 35, ст. 263, N 52, ст. 379) доповнити
статтею 17-1 такого змісту:
"Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги
Щорічну виплату разової грошової допомоги до 5 травня в
розмірах, передбачених статтями 12-16 цього Закону, здійснюють
органи праці та соціального захисту населення через відділення
зв'язку або через установи банків (шляхом перерахування на
особовий рахунок отримувача) пенсіонерам - за місцем отримання
пенсії, а особам, які не є пенсіонерами, - за місцем їх проживання
чи одержання грошового утримання.
Військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу
органів внутрішніх справ України, особам начальницького і рядового
складу кримінально-виконавчої системи України, які проходять
службу (крім пенсіонерів), виплата разової грошової допомоги
здійснюється шляхом перерахування коштів органами праці та
соціального захисту населення на спеціальні рахунки військових
частин, установ і організацій за місцем їх служби.
Особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі
або утримуються в лікувально-трудових профілакторіях (крім
пенсіонерів), виплата разової грошової допомоги здійснюється
шляхом перерахування коштів органами праці та соціального захисту
населення на спеціальні рахунки установ кримінально-виконавчої
системи України.
Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня,
мають право звернутися за нею та отримати її до 30 вересня
відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.
Громадянам, які належать до кількох категорій осіб згідно з
цим Законом, виплачується одна допомога - у більшому розмірі.
Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті
отримувача до 5 травня або набуття громадянином статусу згідно із
статтями 6, 7, 9, 10, 11 цього Закону після 5 травня відповідного
року, в якому здійснюється виплата допомоги.
Сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з
цим Законом і залишилася не одержаною у зв'язку з її смертю, не
включається до складу спадщини і виплачується батькам, чоловіку
(дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової
допомоги, або родичам, що проживали разом з нею".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити приведення нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до законів щодо звільнення від
оподаткування сум разової грошової допомоги.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 968-IVвгору