Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009966
Документ 966-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.01.2015, підстава - 719-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 966
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 719 ( 719-2014-п ) від 29.12.2014 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 444

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п ) "Питання ввезення на митну
територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання,
устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 р.,
N 35, ст. 1169, N 89, ст. 2975) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 966
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 444
( 444-2008-п )

1. У постанові ( 444-2008-п ):
1) вступну частину та пункт 1 викласти у такій редакції:
"Відповідно до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) та статті 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
1) суб'єкти господарювання, що ввозять на митну територію
України енергозберігаючі матеріали, обладнання, устаткування та
комплектуючі вироби (далі - товари), які відповідно до пунктів "ч"
і "щ" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний
тариф" ( 2097-12 ) звільняються від сплати ввізного мита, а також
здійснюють операції з ввезення таких товарів на митну територію
України, які відповідно до підпунктів 5.18.1 і 5.18.2 пункту 5.18
статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) звільняються від обкладення податком на додану
вартість, подають Міністерству економіки:
заяву про включення до переліку товарів, що плануються до
ввезення на митну територію України, із зазначенням найменування
товарів, їх коду згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) (у разі, коли передбачається ввезення комплектних
об'єктів, із зазначенням найменування таких об'єктів та їх коду
згідно з УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ),
кількості та вартості;
засвідчену в установленому порядку копію
зовнішньоекономічного контракту (договору) на постачання товару
або іншого документа, який є підставою для ввезення товару на
митну територію України;
інформацію про прогнозований прибуток суб'єкта господарювання
(із зазначенням обов'язкових платежів до державного бюджету);
висновок Державної інспекції з енергозбереження (за наявності
погоджених у встановленому порядку загальновиробничих норм питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів на рік, у якому вводяться в
експлуатацію та/або здійснюється використання товарів, за якими
проводиться оцінка річної потреби суб'єкта господарювання в
паливно-енергетичних ресурсах) щодо визнання проекту, за яким
ввозяться товари, ефективним в частині впровадження
енергозберігаючих технологій;
документ, який підтверджує зобов'язання суб'єкта
господарювання щодо застосування ввезених товарів лише для
власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками;
висновок відповідного міністерства чи іншого центрального
органу виконавчої влади про те, що товари з аналогічними якісними
показниками не виробляються в Україні;
2) Міністерство економіки з урахуванням пропозицій
центральних органів виконавчої влади готує проект рішення Кабінету
Міністрів України про внесення змін до переліку та обсягів товарів
і в установленому порядку надсилає його на розгляд Кабінету
Міністрів України;
3) суб'єкти господарювання, що ввезли товари згідно із
затвердженим у встановленому порядку переліком, подають протягом
трьох років щомісяця до 5 числа наступного періоду митному органу,
який здійснив оформлення товарів, звіт про використання товарів за
призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про
прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 13 числа
наступного періоду податковому органу та інспекції з
енергозбереження за місцем реєстрації суб'єкта господарювання.
Форма звіту розробляється та затверджується Державною митною
службою за погодженням з Державною податковою адміністрацією;
4) митний орган за місцем реєстрації суб'єкта господарювання
та Державна інспекція з енергозбереження здійснюють в
установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну
територію України товарів за призначенням.
У разі виявлення факту використання таких товарів не за
призначенням митний орган за місцем реєстрації суб'єкта
господарювання із залученням заінтересованих центральних органів
виконавчої влади вживає заходів до стягнення несплачених сум
ввізного мита і податку на додану вартість у порядку та розмірах,
передбачених законодавством.";
2) доповнити пункт 2 після слів "ввізного мита" словами "та
операції з увезення яких на митну територію України звільняються
від обкладення податком на додану вартість".
2. У переліку та обсягах енергозберігаючих матеріалів,
обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від
ввізного мита, затверджених зазначеною постановою ( 444-2008-п ):
1) доповнити назву після слів "ввізного мита" словами "та
операції з увезення яких на митну територію України звільняються
від обкладення податком на додану вартість";
2) доповнити перелік та обсяги ( 444-2008-п ) такими
позиціями:
------------------------------------------------------------------- |"8405 10 00 00|Установка з |комплект|1 |3945000 | | |виробництва водню | | |євро | | |типу НС-2500 (паровий | | | | | |реформер) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8414 80 39 00 |Установка компресорна | штук |3 |17552295 | | |1С2ГП-4,2/3-9 | | |рублів | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8419 40 00 00 |Кріогенний генератор |комплект|1 |2442000 | | |азоту NGS4 | | |євро | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8428 90 79 00 |Обладнання зернового | -"- |1 |10705431 | | |елеваторного | | |євро | | |господарства об'ємом | | | | | |збереження та | | | | | |перевалки 140000 тонн | | | | | |кукурудзи | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8457 10 90 00 |Фрезерний | штук |1 |950200 | | |оброблювальний центр | | |євро | | |К2Х15 із системою ЧПК | | | | | |SIMENS 840 D | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8457 10 90 00 |Вертикальний | -"- |1 |672298 | | |оброблювальний центр | | |євро | | |PICOMAX60HSC | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8458 11 41 00 |Токарний автомат | -"- |2 |870000 | | |поздовжнього точіння | | |євро | | |із ЧПК моделі SV-32 | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8475 10 00 00 |Лінія для виробництва |комплект|1 |1130000,1 | | |люмінісцентних ламп | | |долара США | | |КТ 2000 | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8477 80 19 00 |Виробнича лінія для | штук |1 |975000 | | |виготовлення хімічно | | |доларів США| | |зшитого | | | | | |пінополіетилену | | | | | |моделі PI-XLPE-150 | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 70 00 |Установка для | -"- |1 |7000000 | | |осаджування | | |гривень | | |епітаксійного шару на | | | | | |напівпровідникові | | | | | |пластини (Discovery | | | | | |D-180LDM MOCVD | | | | | |System) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 70 00 |Установка для | -"- |1 |10000000 | | |осаджування | | |гривень | | |епітаксійного шару на | | | | | |напівпровідникові | | | | | |пластини | | | | | |(D-180GaN MOCVD | | | | | |System) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 70 00 |Установка для | -"- |1 |15000000 | | |осаджування | | |гривень | | |епітаксійного шару на | | | | | |напівпровідникові | | | | | |пластини | | | | | |(m-GaNzilla MOCVD | | | | | |System Modification | | | | | |E300) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 98 90 |Обладнання для | -"- |1 |28645000 | | |виробництва | | |євро | | |альтернативного виду | | | | | |палива на базі | | | | | |харчових технологій | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 98 90 |Установка з | -"- |1 |16410000 | | |виробництва | | |євро | | |конденсату силанів, | | | | | |до складу якої | | | | | |входить: | | | | | |- система синтезу КС | | | | | |у кількості 1 штука; | | | | | |- система | | | | | |пиловловлювання у | | | | | |кількості 1 штука; | | | | | |- система конденсації | | | | | |силанів у кількості | | | | | |1 штука | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8479 89 98 90 |Система з виробництва |комплект|1 |103900000 | | |полікремнію сонячної | | |євро | | |якості методом | | | | | |осадження, до складу | | | | | |якої входять: | | | | | |- "Сименс" - система | | | | | |осадження полікремнію | | | | | |сонячної якості у | | | | | |кількості 18 штук; | | | | | |- випарювач для | | | | | |"Сименс" - системи | | | | | |осадження полікремнію | | | | | |сонячної якості у | | | | | |кількості 3 штуки; | | | | | |- стартовий нагрівач | | | | | |у кількості 5 штук; | | | | | |- система конверсії | | | | | |ТК у ТХС у кількості | | | | | |10 штук; | | | | | |- випарювач для | | | | | |систем конверсії ТК у | | | | | |ТХС у кількості | | | | | |3 штуки; | | | | | |- система розділення | | | | | |парогазової суміші у | | | | | |кількості 1 штука | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8502 39 91 00 |Турбогенератори | штук |2 |20176000000| | | | | |єн | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8502 39 91 00 |Електростанція | -"- |1 |9426900000 | | |комбінованого циклу | | |єн | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8502 39 91 00 |Електростанція | -"- |1 |12978464000| | |комбінованого циклу | | |єн | | |(ЕКЦДГ) | | |30189000 | | | | | |євро | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |8537 20 99 00 |Електропідстанція | -"- |1 |14558000 | | |110 кВ ЕГП | | |євро | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9010 10 00 00 |Апаратура та |комплект|1 |2887817 | | |обладнання для | | |євро | | |автоматичного | | | | | |проявлення фотоплівок | | | | | |(включаючи | | | | | |кіноплівки) або | | | | | |рулонного фотопаперу | | | | | |чи для автоматичного | | | | | |друку проявлених | | | | | |плівок на рулонний | | | | | |фотопапір: | | | | | |- укомплектована | | | | | |негативна кольорова | | | | | |проявна машина; | | | | | |- укомплектована | | | | | |позитивна кольорова | | | | | |проявна машина; | | | | | |- укомплектована | | | | | |універсальна чорно- | | | | | |біла проявна машина; | | | | | |- система регенерації | | | | | |проявника; | | | | | |- апаратура для | | | | | |збирання срібла; | | | | | |- комплект обладнання | | | | | |для приготування і | | | | | |нейтралізації | | | | | |розчинів (міксери, | | | | | |баки, з'єднання, | | | | | |система нейтралізації | | | | | |розчинів перед | | | | | |утилізацією; | | | | | |обладнання для | | | | | |регенерації та | | | | | |нейтралізації розчину | | | | | |відбілювання); | | | | | |- ультразвукова | | | | | |машина для чищення | | | | | |плівки Ultraclean; | | | | | |- машина для | | | | | |реставрації плівки | | | | | |CLARA; | | | | | |- аналізатор кольору; | | | | | |- копіювальний | | | | | |апарат; | | | | | |- імерсійний | | | | | |копіювальний апарат; | | | | | |- комплект луп - | | | | | |кабінетів для друку | | | | | |рекламних роликів; | | | | | |- столи перемотки для | | | | | |темної кімнати RT27; | | | | | |- електричні | | | | | |перемотувальні столи | | | | | |RT28, RT29; | | | | | |- комплект для | | | | | |оптичного перезапису | | | | | |звуку Audio Post | | | | | |Production (шафа Rack | | | | | |і камера запису звуку | | | | | |LLK); | | | | | |- комплект обладнання | | | | | |для відеоархіву | | | | | |(професійний dvd | | | | | |рекордер, плеєр, | | | | | |відеопроектор; | | | | | |монітор відео 32'; | | | | | |Audio 5.1); | | | | | |- комплект обладнання | | | | | |для контролю за | | | | | |якістю, монтажем, | | | | | |синхронізацією (M10, | | | | | |TR3, HDС352, | | | | | |HDС35S4, TDN, TMN4, | | | | | |Dual 3520); | | | | | |- інша апаратура та | | | | | |обладнання для | | | | | |кінолабораторії та | | | | | |аксесуари | | | | | |(сенситометр, | | | | | |денситометр, | | | | | |ультразвукові преси, | | | | | |преси, ультразвуковий | | | | | |апарат для | | | | | |склеювання, апарат | | | | | |для нарізання плівки) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9030 82 00 00 |Прилади та апаратура | штук |1 |400000 | | |для вимірювання або | | |гривень | | |перевірки | | | | | |напівпровідникових | | | | | |пластин або пристроїв | | | | | |(система вимірювань | | | | | |Холла HMS3000) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9030 82 00 00 |Прилади та апаратура | -"- |1 |800000 | | |для вимірювання або | | |гривень | | |перевірки | | | | | |напівпровідникових | | | | | |пластин або пристроїв | | | | | |(електрохімічний | | | | | |профілометр Accent | | | | | |PN4300PC) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9031 41 00 00 |Прилади та пристрої | -"- |1 |800000 | | |оптичні для перевірки | | |гривень | | |напівпровідникових | | | | | |пластин або пристроїв | | | | | |або для перевірки | | | | | |фотомасок чи | | | | | |фотошаблонів, які | | | | | |використовуються у | | | | | |виробництві | | | | | |напівпровідникових | | | | | |приладів (система | | | | | |фотолюмінісцентного | | | | | |картографування | | | | | |напівпровідникових | | | | | |пластин Philips | | | | | |(Nanometrics) | | | | | |PLM-series) | | | | |--------------+-----------------------+--------+-----+-----------| |9031 80 34 90 |Координатно- | -"- |1 |633644 | | |вимірювальна машина | | |євро". | | |"Wensel WGT" | | | | -------------------------------------------------------------------вгору