Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 28.07.2004966
Документ 966-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.05.2017, підстава - 335-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 липня 2004 р. № 966
Київ

Про умови оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1366 від 15.10.2004
№ 954 від 24.09.2005
№ 1280 від 24.12.2005
№ 340 від 16.03.2006
№ 74 від 31.01.2007
№ 1122 від 11.09.2007
№ 93 від 27.02.2008
№ 757 від 22.07.2009
№ 1220 від 18.11.2009
№ 16 від 13.01.2010
№ 52 від 27.01.2010
№ 384 від 02.06.2010
№ 255 від 28.03.2012
№ 797 від 22.08.2012
№ 79 від 06.02.2013
№ 687 від 08.09.2015
№ 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Відповідно до статті 40 Закону України “Про вибори Президента України”, статті 47 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, статті 28 Закону України “Про місцеві вибори”, статті 61 Закону України “Про всеукраїнський референдум” та з метою впорядкування оплати праці членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина в редакції Постанови КМ № 1280 від 24.12.2005; із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 255 від 28.03.2012; в редакції Постанови КМ № 79 від 06.02.2013; із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 687 від 08.09.2015}

1. Установити місячну заробітну плату членам виборчих комісій та комісій всеукраїнського референдуму, які виконують свої повноваження у виборчій комісії та комісії всеукраїнського референдуму, з оплатою їх праці у зазначених комісіях згідно з додатками 1-4.

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 79 від 06.02.2013}

Робота членів виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування оплачується в межах видатків, передбачених на цю мету в кошторисах відповідних виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму, у розмірі не більш як 14 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за кожний відпрацьований день.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005; абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 340 від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013, № 335 від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

Оплата праці члена виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму, звільненого від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, не може бути нижчою від його середньої заробітної плати за основним місцем роботи. У разі коли середня заробітна плата члена виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму за основним місцем роботи нижча від розміру мінімальної заробітної плати, розмір оплати праці такого члена комісії визначається згідно з цією постановою.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 797 від 22.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013}

Установити, що у разі, коли місячна заробітна плата, зазначена у додатках до цієї постанови, нижча від визначеного законом розміру мінімальної заробітної плати, заробітна плата встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 757 від 22.07.2009}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1366 від 15.10.2004}

2. Членам виборчих комісій, комісій всеукраїнського референдуму в межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії, комісії всеукраїнського референдуму на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму, може бути виплачена одноразова грошова винагорода.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 79 від 06.02.2013}

3. Заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму, включається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні пенсії та середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013}

4. Виплата заробітної плати членам окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій, окружних та дільничних комісій всеукраїнського референдуму проводиться окружною, територіальною виборчою комісією та окружною комісією всеукраїнського референдуму в межах коштів, передбачених кошторисом видатків відповідної комісії на підготовку та проведення виборів, всеукраїнського референдуму.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 79 від 06.02.2013}

5. Нарахування і виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам окружних, територіальних та дільничних виборчих комісій, окружних та дільничних комісій всеукраїнського референдуму провадиться у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 5 в редакції Постанов КМ № 1280 від 24.12.2005, № 255 від 28.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013}

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 797)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів окружних виборчих комісій з виборів Президента України, окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України, окружних комісій всеукраїнського референдуму

Найменування посади

Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборчих дільниць у виборчому окрузі, гривень


до 100 дільниць

від 101 до 200 дільниць

понад 200 дільниць

Голова комісії

1600

1710

1830

Заступник голови комісії

1540

1650

1760

Секретар комісії

1490

1580

1710

Член комісії

1470

1560

1680

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 1366 від 15.10.2004, № 954 від 24.09.2005, № 757 від 22.07.2009, № 52 від 27.01.2010, № 797 від 22.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013}


{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1280 від 24.12.2005}Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 797)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів територіальних виборчих комісій з виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів під час проведення чергових, позачергових, повторних, проміжних та перших виборів (у разі формування нових місцевих рад)

Найменування територіальної виборчої комісії

Місячна заробітна плата, гривень

голови

заступника голови

секретаря

члена комісії

Обласна, міська (мм. Києва та Севастополя)

1505

1460

1430

1390

Міська (міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення)

1440

1380

1320

1305

Районна

1390

1365

1285

1260

Міська (міст районного значення)

1340

1285

1245

1230

Районна у місті

1395

1330

1290

1240

Сільська, селищна

1230

1205

1170

1120

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 954 від 24.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005; в редакції Постанов КМ № 74 від 31.01.2007, № 1122 від 11.09.2007, № 757 від 22.07.2009, № 52 від 27.01.2010, № 797 від 22.08.2012}


{Додаток 3-1 виключено на підставі Постанови КМ № 757 від 22.07.2009}Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. № 797)

МІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
членів дільничних виборчих комісій, дільничних комісій всеукраїнського референдуму

Найменування посади

Місячна заробітна плата з урахуванням кількості виборців на виборчій дільниці, гривень

до 500 осіб

від 501 до 1500 осіб

понад 1500 осіб

Голова комісії

1180

1190

1220

Заступник голови комісії

1150

1165

1180

Секретар комісії

1130

1135

1150

Член комісії

1120

1125

1130

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 954 від 24.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1280 від 24.12.2005; в редакції Постанов КМ № 74 від 31.01.2007, № 1122 від 11.09.2007, № 93 від 27.02.2008, № 757 від 22.07.2009, № 52 від 27.01.2010, № 797 від 22.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 79 від 06.02.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 966

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1738 "Про умови та порядок оплати праці членів окружних і дільничних виборчих комісій по виборах народних депутатів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 2355).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2002 р. № 110 "Про фінансове забезпечення проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 році" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 196).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 218 "Про умови оплати праці членів окружних та дільничних виборчих комісій по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 404).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 311 "Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2002 р. № 110" (Офіційний вісник України, 2002 р., № 12, ст. 580).вгору