Документ 965-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2001 р. N 965
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про внесення змін до Положення про
Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при
Кабінеті Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про Комісію з встановлення пенсій за
особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2000 р. N 1578 ( 1578-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 43, ст. 1838), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 965
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Комісію
з встановлення пенсій за особливі
заслуги перед Україною при
Кабінеті Міністрів України
( 1578-2000-п )

1. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
"Член Комісії, який з поважних причин не може брати участі у
роботі Комісії, може передати свій голос іншому члену Комісії.
Передача голосу має бути оформлена довіреністю. При цьому кожний
член Комісії може голосувати - тільки за одного відсутнього члена
Комісії".
2. У пункті 9:
у абзаці першому цифри "70" замінити цифрами "60";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Член Комісії у разі його відсутності може передавати іншому
члену Комісії за довіреністю право письмового погодження проекту
рішення. При цьому кожний член Комісії може погоджувати проект
рішення тільки за одного відсутнього члена Комісії".
3. Підпункт 3 пункту 13 виключити.вгору