Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015964
Документ 964-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.12.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 964
Київ

Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2014 р., № 77, ст. 2196), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 71
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 964

ЗМІНИ,
що вносяться до Регламенту Кабінету Міністрів України

1. У § 83:

пункт 4 доповнити реченням такого змісту: “Звернення подається у формі доповідної записки, обсяг якої не повинен перевищувати двох аркушів з кількістю знаків з пробілами не більш як 4000 (додаток 14).”;

у пункті 7 слова і цифри “пунктів 3 і 6” замінити словами і цифрами “пунктів 2-4 і 6”.

2. Доповнити Регламент додатком 14 такого змісту:


“Додаток 14
(до пункту 4 § 83)


Прем’єр-міністрові України
(Першому віце-прем’єр-міністрові,
віце-прем’єр-міністрові, міністрові)
_____________________________
(ініціали та прізвище)

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Від:

__________________________________________
(посада керівника органу виконавчої влади, ім’я та прізвище)

Стосовно:

стисло (одним реченням) формулюється суть питання.

Суть питання

Викладається суть проблеми та заходи, вжиті для її розв’язання.

Пропозиції

Стисло викладається зміст рекомендованого рішення.

___________
(підпис)

________________________
(ім’я та прізвище)

___ _________ 20__ р.”.

вгору