Документ 964-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.11.2013, підстава - 773-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 липня 2006 р. N 964
Київ
Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами
офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих
навчальних закладах
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 696 ( 696-2008-п ) від 06.08.2008
N 773 ( 773-2013-п ) від 23.10.2013 }

Відповідно до статті 25 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок відшкодування курсантами та особами
офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих
навчальних закладах, що додається. { Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 696 ( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 964
ПОРЯДОК
відшкодування курсантами та особами офіцерського складу
витрат, пов'язаних з їх утриманням
у вищих навчальних закладах
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696
( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування курсантами в
разі дострокового розірвання контракту через небажання
продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі
відмови від подальшого проходження військової служби на посадах
осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального
закладу, а також особами офіцерського складу, які звільняються з
військової служби протягом п'яти років після закінчення вищого
військового навчального закладу або військового навчального
підрозділу вищого навчального закладу (далі - вищі навчальні
заклади) відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и", "і" частини
шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) витрат, пов'язаних з їх утриманням у
вищому навчальному закладі (далі - витрати). { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 696 ( 696-2008-п ) від
06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773
( 773-2013-п ) від 23.10.2013 }
2. Витрати відшкодовуються Міноборони, МВС, Адміністрації
Держприкордонслужби, Управлінню державної охорони, СБУ, Службі
зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбі. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696
( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }
3. Відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат,
пов'язаних з:
грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням;
перевезенням до місця проведення щорічної основної та
канікулярної відпустки та у зворотному напрямку;
оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв.
Порядок розрахунку витрат установлюється Міноборони разом з
Мінфіном, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням
державної охорони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки,
Держспецтрансслужбою. { Абзац п'ятий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 696 ( 696-2008-п ) від
06.08.2008 }
4. Розрахунок фактичних витрат здійснюється вищим навчальним
закладом згідно з нормами утримання курсантів.
5. Витрати відшкодовуються у повному розмірі:
курсантами, які вислужили встановлений законодавством строк
строкової військової служби до вступу у вищий навчальний заклад,
курсантами жіночої статі - за весь період навчання;
курсантами, які навчалися понад встановлений законодавством
строк строкової військової служби, - за період навчання, що
перевищує цей строк;
особами офіцерського складу, які звільняються з військової
служби протягом п'яти років після закінчення вищого навчального
закладу відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и", "і" частини
шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) - за весь період навчання. { Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 696 ( 696-2008-п ) від
06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 773
( 773-2013-п ) від 23.10.2013 }
6. Витрати відшкодовуються у розмірі різниці сум витрат з
утримання курсантів і витрат з утримання військовослужбовців
строкової служби за відповідною військово-обліковою спеціальністю:
курсантами, які навчалися менше встановлених законодавством
строків строкової військової служби, - за весь період навчання;
курсантами, які навчалися понад встановлені законодавством
строки строкової військової служби, - за період навчання, який
відповідає строку строкової військової служби.
7. У разі відмови курсанта або особи офіцерського складу
добровільно відшкодувати витрати стягнення їх сум здійснюється у
судовому порядку. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696
( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }
8. Сума відшкодованих витрат зараховується до спеціального
фонду державного бюджету і використовується відповідно до
кошторису Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби,
Управління державної охорони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та
Держспецтрансслужби. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 696
( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }
9. У разі поновлення особи, що відрахована з вищого
навчального закладу або звільнена з військової служби, на посаді
курсанта, особи офіцерського складу стягнення суми витрат
припиняється. { Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ
N 696 ( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }
У разі поновлення зазначеної особи на посаду курсанта, особи
офіцерського складу після відкриття виконавчого провадження щодо
відшкодування нею витрат стягнення їх сум припиняється на підставі
вимоги стягувача. { Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 696 ( 696-2008-п ) від 06.08.2008 }вгору