Документ 963-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 545-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 963
Київ

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 545 від 11.07.2018}

Відповідно до частини першої статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 963

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі) суб’єкту господарювання, переоформлення, анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей (далі - свідоцтво).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про музеї та музейну справу”, “Про Національний архівний фонд та архівні установи” та Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. № 1343 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 35, ст. 1889).

3. Суб’єкт господарювання, який має намір вивезти або тимчасово вивезти з території України культурні цінності, або уповноважена ним особа подає письмову заяву про видачу свідоцтва до центру надання адміністративних послуг.

До заяви про видачу свідоцтва додаються документи, передбачені статтями 15 і 24 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 11.07.2018}

4. Порядок вивезення за межі митної території України музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України, визначено статтею 22 Закону України “Про музеї та музейну справу”.

5. Порядок тимчасового вивезення за межі митної території України культурних цінностей визначено статтею 24 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.

Обмеження щодо строку такого вивезення визначено статтею 116 Митного кодексу України.

6. Строк видачі свідоцтва, підстави для його анулювання визначені статтею 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}

7. Заявникові може бути відмовлено у видачі свідоцтва з підстав, визначених статтею 25 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей” та статтею 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

8. За результатами розгляду заяви про видачу свідоцтва та доданих до неї документів Мінкультури видає свідоцтво разом з відповідним переліком (за потреби) та примірником фотографій культурних цінностей або мотивовану відмову у видачі свідоцтва.

Свідоцтво оформлюється на бланку відповідно до зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 984 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 25, ст. 1052).

На свідоцтві проставляється дата, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи Мінкультури, її особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою Мінкультури.

На кожній сторінці переліку культурних цінностей та на кожній фотографії, що додаються до свідоцтва, уповноважена посадова особа Мінкультури проставляє номер і дату видачі свідоцтва, власні прізвище та ініціали, особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою Мінкультури.

У разі тимчасового вивезення культурних цінностей з території України у свідоцтві зазначається строк перебування культурних цінностей поза межами території України.

9. Перший примірник свідоцтва разом з відповідним переліком (за наявності) та примірником фотографій культурних цінностей видається суб’єкту господарювання особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 545 від 11.07.2018}

11. У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва, суб’єкт господарювання подає до центра надання адміністративних послуг заяву про видачу свідоцтва, документи, необхідні для видачі свідоцтва, і документи, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва.

Повторний розгляд документів Мінкультури здійснюється у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня їх отримання.

12. Переоформлення, анулювання свідоцтва здійснюються відповідно до статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}

13. Внесення Мінкультури відомостей про свідоцтво до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється відповідно до статті 6 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” і статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

{Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Постановою КМ № 545 від 11.07.2018}вгору