Документ 963-XII, перша редакція — Прийняття від 17.04.1991
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 22, ст. 263 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні" ( 962-12 ) з моменту опублікування
його в пресі, за винятком положень, передбачених статтями 5, 6 і 9
цього Закону.
2. Положення, передбачені статтями 5, 6 і 9 Закону
Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні" ( 962-12 ), вводяться в дію з 1 липня 1991 року.
3. Раді Міністрів Української РСР до 1 червня 1991 року: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради Української
РСР пропозиції про внесення змін і доповнень до чинних
законодавчих актів Української РСР, що випливають з положень
Закону Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні" ( 962-12 ); привести рішення Уряду Української РСР у відповідність з цим
Законом; відповідно до положень даного Закону розробити і затвердити: - положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна
або відшкодування його вартості реабілітованим; - зразок посвідчення про пільги та порядок надання цих пільг; - положення про комісії обласних, міських і районних Рад
народних депутатів, утворення яких передбачено статтею 9 даного
Закону.
4. Дія статей 3, 4 та 9 Закону Української РСР "Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 )
не поширюється на репресовані народи, насильно переселені
(кримські татари, німці, греки, болгари, поляки, вірмени та інші),
оскільки питання про реабілітацію цієї категорії громадян вирішено
Постановою Верховної Ради СРСР від 7 березня 1991 року "Про
скасування законодавчих актів у зв'язку з Декларацією Верховної
Ради СРСР від 14 листопада 1989 року "Про визнання незаконними і
злочинними репресивних актів проти народів, яких було піддано
насильственому переселенню, і забезпечення їх прав".
5. Державному комітету Української РСР по телебаченню і
радіомовленню, редакціям республіканських і місцевих газет та
журналів систематично висвітлювати стан роботи по відновленню
справедливості щодо репресованих в республіці.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 квітня 1991 року
N 963-XIIвгору