Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2001 р. N 962
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }
Про внесення змін до Порядку перебування
на державній службі працівників патронатної
служби членів Кабінету Міністрів України
та голів місцевих державних адміністрацій

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку перебування на державній службі працівників
патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів
місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. N 851
( 851-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 902),
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 962
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку перебування на
державній службі працівників патронатної
служби членів Кабінету Міністрів України
та голів місцевих державних адміністрацій
( 851-99-п )

1. Пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
"1. З метою організаційного забезпечення своєї діяльності та
відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) члени Кабінету Міністрів України, голови місцевих
державних адміністрацій мають право самостійно добирати осіб на
посади патронатної служби. Призначення на посади патронатної
служби згідно із штатним розписом і категорією, що відповідає
посаді, здійснюється Державним секретарем Кабінету Міністрів
України, державним секретарем міністерства, головою місцевої
державної адміністрації.
Кандидатури для призначення на посади працівників патронатних
служб у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та центральному
апараті міністерств вносяться відповідно Прем'єр-міністром
України, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами та
міністрами.
Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний
секретар міністерства призначає на посаду патронатної служби
особу, щодо якої не будуть виявлені обмеження, пов'язані з
прийняттям на державну службу.
До складу патронатної служби можуть включатися посади
помічника, радника, керівника прес-служби або інші, передбачені
штатним розписом.
2. Члени Кабінету Міністрів України, голови місцевих
державних адміністрацій утворюють патронатну службу в межах
граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів
України, центрального апарату міністерства, місцевої державної
адміністрації та їх штатних розписів.
Структура, чисельність працівників і штатний розпис
патронатної служби затверджуються Державним секретарем Кабінету
Міністрів України за погодженням з Прем'єр-міністром України,
державним секретарем міністерства за погодженням з міністром,
головою місцевої державної адміністрації".
2. Останнє речення пункту 8 виключити.


Публікації документа