Документ 961-99-п, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - 1757-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 1999 р. N 961
Київ
Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї,
безпечного материнства і відповідального батьківства
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
( У тексті постанови слова "Державний комітет у справах
сім'ї та молоді" в усіх відмінках замінено словами
"Міністерство у справах сім'ї, дітей та молоді" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 1757 ( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )

Надаючи важливого значення проблемам сучасної сім'ї,
безпечного материнства, питанням охорони материнства та дитинства,
підвищенню рівня духовних і моральних цінностей сім'ї, вихованню в
суспільстві відповідального батьківства, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Підтримати ініціативу Міністерства охорони здоров'я про
проведення з 8 по 17 червня 1999 р. Всеукраїнського декадника з
питань планування сім'ї, безпечного материнства, відповідального
батьківства та збереження репродуктивного здоров'я населення.
Для координації дій з підготовки і проведення Всеукраїнського
декадника утворити Організаційний комітет у складі, що додається.
Організаційному комітету підготувати та затвердити програму
проведення Всеукраїнського декадника.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити належну організацію і проведення Всеукраїнського
декадника шляхом постійного привернення уваги громадськості до
проблем збереження репродуктивного здоров'я батьків і молоді,
безпечного материнства та виховання в суспільстві відповідального
батьківства і широкого висвітлення та роз'яснення мети проведення
цього заходу в засобах масової інформації.
3. Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді,
Міністерству охорони здоров'я розробити у 1999 році програму
"Українська сім'я", спрямовану на поліпшення демографічної
ситуації, підвищення рівня духовних і моральних цінностей сім'ї,
зміцнення ролі сім"і в житті суспільства і створення належних умов
для виховання дітей.
4. З метою визначення пріоритетних і першочергових заходів на
2001 - 2005 роки щодо охорони материнства та дитинства, зміцнення
сім'ї, виховання у суспільстві відповідального батьківства,
поліпшення демографічної ситуації Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству у справах сім'ї, дітей та молоді провести протягом
1999 року експертну оцінку ефективності реалізації положень
Національної програми планування сім'ї, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 р. N 736
( 736-95-п ), і висновок подати Кабінетові Міністрів України.
5. Міністерству охорони здоров'я забезпечити подальший
розвиток та зміцнення мережі закладів планування сім'ї і не
допускати скорочення їх чисельності. Створити в кожному центрі
планування сім'ї банк даних сімей з порушенням репродуктивного
здоров'я та забезпечити проведення медико-генетичних консультацій
молодих пар, які готуються до шлюбу, і ознайомлення подружжя з
основами планування сім'ї.
6. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству у справах
сім'ї, дітей та молоді підготувати методичні рекомендації для
центрів планування сім'ї та центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді з питань формування у населення культури
планування сім'ї, народження бажаної кількості дітей, гарантій
безпечного материнства, налагодження ефективної системи підготовки
молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу. ( Пункт
6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1757
( 1757-2004-п ) від 25.12.2004 )
7. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству у справах
сім'ї, дітей та молоді забезпечити підтримку діяльності
громадських організацій, благодійних фондів, які займаються
проблемами сім'ї, здоров'я дітей та жінок.
8. Міністерству охорони здоров'я разом з Міністерством
закордонних справ сприяти активному міжнародному співробітництву в
проведенні спільних досліджень з проблем безпечного материнства.
9. Державному комітетові інформаційної політики, Державному
комітетові телебачення і радіомовлення, Державному інформаційному
агентству разом з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством
освіти, Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді забезпечити
широке висвітлення у засобах масової інформації теми здорового
способу життя, безпечного материнства, збереження репродуктивного
здоров'я. Національній телекомпанії і Національній радіокомпанії
розширити існуючі та започаткувати нові рубрики з питань
формування здорового способу життя та планування сім'ї.
10. Міністерству охорони здоров'я, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити координацію та реалізацію
заходів щодо планування сім'ї.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 1999 р. N 961
СКЛАД
Організаційного комітету з питань підготовки і проведення
Всеукраїнського декадника з питань планування сім'ї,
безпечного материнства, відповідального батьківства
та збереження репродуктивного здоров'я населення
СМОЛІЙ - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Валерій Андрійович Оргкомітету
БОГАТИРЬОВА - Міністр охорони здоров'я, заступник
Раїса Василівна голови Оргкомітету
ДОВЖЕНКО - Голова Міністерства у справах сім'ї,
Валентина Іванівна дітей та молоді,
заступник голови Оргкомітету
ГОЙДА - начальник Головного управління МОЗ,
Ніна Григорівна відповідальний секретар
ВЕГЕРА - перший заступник Міністра праці та
Світлана Анатоліївна соціальної політики
ВИНОГРАДОВА - завідуюча сектором управління
Людмила Дмитрівна Кабінету Міністрів України
ВІЛЛАНУЕВА - координатор системи ООН, Представник
Педро Пабло ПРООН в Україні (за згодою)
ГРИГОРОВИЧ - заступник голови Комітету Верховної
Лілія Степанівна Ради України з питань охорони
здоров'я, материнства та дитинства
(за згодою)
ДРАЧ - голова міжнародної організації
Марія Михайлівна "Жіноча громада" (за згодою)
ІЖЕВСЬКА - начальник управління МЗС
Тетяна Іванівна
КОБЕЛЯНСЬКА - директор Гендерного бюро ПРООН (за
Лариса Станіславівна згодою)
ЛАКІЗА-САЧУК - головний консультант Національного
Наталя Миколаївна інституту стратегічних досліджень при
Раді національної безпеки і оборони
(за згодою)
ЛУК'ЯНОВА - директор Інституту педіатрії,
Олена Михайлівна акушерства і гінекології Академії
медичних наук
МЕЖИНСЬКИЙ - перший заступник Голови Держтелерадіо
Валерій Володимирович
ОРЛИК - голова Спілки жінок України (за
Марія Андріївна згодою)
ПАШКО - голова Союзу українок (за згодою)
Атена Василівна
САВЧЕНКО - заступник Міністра освіти
Олександра Яківна
СТЕШЕНКО - завідуюча відділом Інституту
Валентина Сергіївна економіки Національної академії наук
ХАБАРОВА - заступник голови Національного
Алла Миколаївна комітету Товариства Червоного Хреста
України (за згодою)вгору