Про умови оплати праці працівників Вищої ради юстиції
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.1998960
Документ 960-98-п, попередня редакція — Редакція від 16.01.2008, підстава - 9-2008-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 1998 р. N 960
Київ
Про умови оплати праці працівників
Вищої ради юстиції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 849 ( 849-2000-п ) від 29.05.2000
N 1740 ( 1740-2001-п ) від 27.12.2001
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 1650 ( 1650-2004-п ) від 13.12.2004
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006
N 1313 ( 1313-2007-п ) від 08.11.2007
N 1326 ( 1326-2007-п ) від 21.11.2007
N 1397 ( 1397-2007-п ) від 06.12.2007
N 9 ( 9-2008-п ) від 16.01.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити:
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 849 ( 849-2000-п ) від 29.05.2000 )

{ Абзац третій пункту 1 втратив чинність в частині
встановлення надбавок секретарям секцій Вищої ради юстиції на
підставі Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }
надбавки за особливий характер роботи та інтенсивність праці
Голові, заступнику Голови та секретарям секцій Вищої ради юстиції
у розмірі до 90 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати
за ранг.
( Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 849 ( 849-2000-п ) від 29.05.2000 )
1-1. Надати право Голові Вищої ради юстиції установлювати
надбавку за особливі умови проходження державної служби
працівникам апарату Вищої ради юстиції у розмірі до 100 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного
службовця та вислугу років. ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 1650
( 1650-2004-п ) від 13.12.2004 )
2. Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) віднести посади Голови Вищої ради юстиції,
заступника Голови та секретаря секції до першої категорії
державних службовців. { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1397
( 1397-2007-п ) від 06.12.2007; дію пункту 2 відновлено згідно з
Постановою КМ N 9 ( 9-2008-п ) від 16.01.2008 }
3. Установити, що Голова Вищої ради юстиції за умовами
матеріально-побутового забезпечення, медичного,
санаторно-курортного та транспортного обслуговування прирівнюється
до Міністра Кабінету Міністрів України, його заступники - до
першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України, секретарі
секцій Вищої ради юстиції - до заступника Міністра Кабінету
Міністрів України, інші працівники секретаріату Вищої ради
юстиції - до відповідних категорій працівників Секретаріату
Кабінету Міністрів України. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ
N 1740 ( 1740-2001-п ) від 27.12.2001, із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39

{ Додаток 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 849
( 849-2000-п ) від 29.05.2000 }

{ Додаток 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 849
( 849-2000-п ) від 29.05.2000 }вгору