Документ 960-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2018. Подивитися в історії? )

__________
* Підлягає фітосанітарному контролю з урахуванням таких критеріїв вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу:

Кількість виявлених порушень фітосанітарних вимог України у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу за рік

Обсяг вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту, відсотків

Розповсюдження в країнах експорту регульованих шкідливих організмів та інформація про їх виявлення країнами ЄС (офіційні веб-сайти EPPO та EUROPHYT)

Обсяг вантажів з дерев’яним пакувальним матеріалом, які підлягають фітосанітарному контролю під час імпорту, відсотків

0-2 випадки

10

0 видів

10

3-4 випадки

25

1-2 види

25

5-9 випадків

50

3-4 види

50

10 і більше випадків

100

5 і більше видів

100

У разі ввезення на митну територію України товарів у супроводі об’єктів регулювання - дерев’яного пакувального матеріалу - контроль відповідності вимогам Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 “Регулювання дерев’яного пакування матеріалу в міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам здійснюється в розрізі країн державними фітосанітарними інспекторами з урахуванням аналізу та управління ризиками на підставі критеріїв вибірковості контролю дерев’яного пакувального матеріалу.

У разі невідповідності вимогам Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 15 “Регулювання дерев’яного пакувального матеріалу в міжнародній торгівлі” та фітосанітарним заходам обсяг вантажів (у відсотках), які підлягають фітосанітарному контролю, визначається за більшим із критеріїв. Оновлення інформації про виявлені порушення фітосанітарних заходів у разі ввезення дерев’яного пакувального матеріалу проводиться один раз на квартал.

Єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” автоматично формує відмітку про здійснення фітосанітарного контролю зазначених товарів на підставі аналізу та управління ризиками відповідно до критеріїв вибірковості контролю та надсилає підприємству повідомлення про автоматично сформовані рішення.

Держпродспоживслужба здійснює розміщення на своєму офіційному веб-сайті оновленої інформації, яка стосується вибірковості фітосанітарного контролю супровідного дерев’яного пакувального матеріалу.

** Підлягає державному контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин у разі ввезення на митну територію України (крім ввезення з метою транзиту).

Примітка. Для цілей використання цього переліку слід керуватися кодом згідно з УКТЗЕД та описом товару.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 960

ПЕРЕЛІК
документів і відомостей, що підлягають перевірці під час попереднього документального контролю

Вид контролю

Документи і відомості, що підлягають перевірці під час попереднього документального контролю

1. Ветеринарно-санітарний контроль

міжнародний ветеринарний сертифікат в оригіналі, що видається країною-експортером


наявність товарів у переліку кормових добавок, преміксів, готових кормів і ветеринарних препаратів

2. Фітосанітарний контроль

фітосанітарний сертифікат в оригіналі, який видається державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару (на товари, крім дерев’яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу для товарів, насіння і садивного матеріалу)

фітосанітарний сертифікат в оригіналі, який видається державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару, та сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу, або сертифікат ОЕСР і сертифікат ISTA для насіння і садивного матеріалу за умови належності його до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

3. Контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин

міжнародний сертифікат в оригіналі (для товарів, зазначених у Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах)

транспортні (перевізні) документи


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2018 р. № 960

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 35, ст. 1171).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 492 “Про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 38, ст. 1280).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 815 “Про внесення змін до Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2077).

4. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030 “Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2882).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2883).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 449 “Про внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1544).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 452 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1547).

10. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 1099 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3692).

11. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 “Деякі питання збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 44, ст. 1575).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 799 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 87, ст. 3212).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 140 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 43, ст. 1126).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2015 р. № 235 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 35, ст. 1039).

15. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2015 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1936).

16. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення екологічного та радіологічного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3205).

17. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 17 грудня 2012 р. № 1221, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1198 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 26, ст. 1019).

18. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1062 “Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3524).

19. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 “Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст. 3526).

20. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 72).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 142 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 796).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 383 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 446” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 52, ст. 1828).

23. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 694 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 82, ст. 2705).

24. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762 “Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2845).

25. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262 “Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1034).

26. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 44 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 14, ст. 478).вгору