Документ 96-98-п, поточна редакція — Прийняття від 26.01.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 січня 1998 р. N 96
Київ
Про внесення змін та доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" такі зміни і доповнення:
1. У пункті 2: абзац четвертий викласти у такій редакції:
"тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні
(крім приміських перевезень)";
абзац шостий виключити.
У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
шостим і сьомим.
2. Абзац третій пункту 14 після слів "автомобільним
транспортом" доповнити словами "(який працює в звичайному режимі
руху)".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67вгору