Документ 96-92-п, поточна редакція — Прийняття від 27.02.1992

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 лютого 1992 р. N 96
Київ
Про зміни в організації спеціалізації
(інтернатури) випускників медичних і
фармацевтичних інститутів, медичних
факультетів університетів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти пропозицію Міністерства охорони здоров'я України,
погоджену з Міністерством економіки, Міністерством вищої освіти,
Міністерством фінансів України, про встановлення починаючи з
1992/93 навчального року спеціалізації (інтернатури) випускників
медичних і фармацевтичних інститутів, медичних факультетів
університетів протягом 1 - 3 років.

Міністерству охорони здоров'я України розробити і затвердити
положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і
фармацевтичних інститутів, медичних факультетів університетів.
2. Установити, що лікарям і провізорам, які проходять
спеціалізацію, заробітна плата протягом усього періоду навчання
виплачується за рахунок тих установ, в яких вони проходять
зазначену спеціалізацію (базові установи), в розмірі,
встановленому діючим законодавством.
Витрати по відрядженню інтернів на навчання в інститутах (на
факультетах) удосконалення лікарів і провізорів здійснюються
базовою установою в такому ж порядку, як і при направленні
спеціалістів на підвищення кваліфікації.

Перший
віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Інд.27вгору