Про розвиток селянських (фермерських) господарств
Кабінет Міністрів УРСР; Постанова від 20.07.199196
Документ 96-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2004, підстава - 478-2004-п

                                                          
П О С Т А Н О В А
від 20 липня 1991 р. N 96
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004 )
Про розвиток селянських (фермерських) господарств

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 133 ( 133-92-п ) від 14.03.92
N 326 ( 326-92-п ) від 11.06.92
N 762 ( 762-93-п ) від 18.09.93
N 381 ( 381-95-п ) від 31.05.95 )
( У назві і тексті постанови посилання на кооперативи по
виробництву сільськогосподарської продукції виключено на
підставі Постанови КМ N 133 ( 133-92-п ) від 14.03.92 )

З метою стимулювання розвитку селянських (фермерських)
господарств Кабінет Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству
економіки УРСР, Міністерству юстиції УРСР, Агропромбанку
"Україна", Міністерству праці УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
забезпечити ефективне функціонування багатоукладної економіки в
агропромисловому комплексі, становлення селянських (фермерських)
господарств, сприяння проведенню земельної реформи.
2. Покласти на Міністерство сільського господарства і
продовольства, інші міністерства і відомства України, що входять
до агропромислового комплексу, Міністерство економіки,
Міністерство державних ресурсів, компанію "Укрнафтохім",
Міністерство торгівлі, Раду Міністрів Кримської АРСР, облвиконкоми
постачання селянських (фермерських) господарств та їх кооперативів
(спілок, об'єднань) технікою, обладнанням, запасними частинами та
іншими матеріально-технічними ресурсами, паливно-мастильними
матеріалами, будівельними матеріалами, мінеральними добривами,
кормовими добавками і консервантами кормів, насінням, племінним
молодняком худоби і птиці, робочою худобою за відповідними
нормативами окремим рядком за рахунок ресурсів, передбачених для
сільського господарства і на умовах для підприємств і організацій
агропромислового комплексу. При цьому на період трирічного
становлення селянського (фермерського) господарства при виробничій
потребі йому виділяється не менше одного трактора з набором
сільськогосподарських машин і одного вантажного автомобіля. Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Укоопспілці
забезпечити першочерговий продаж необхідних будівельних матеріалів
та інших непродовольчих товарів працівникам селянських
(фермерських) господарств. Селянські (фермерські) господарства, які уклали договори
контрактації сільськогосподарської продукції на 1992 рік,
забезпечуються сертифікатами для придбання необхідних
матеріально-технічних ресурсів без урахування нормативу,
передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня
1991 р. N 395 ( 395-91-п ) "Про механізм економічного стимулювання
укладання договорів контрактації сільськогосподарської продукції
на 1992 рік". Паливно-мастильні матеріали, газ та електроенергія на 1992
рік відпускається селянським (фермерським) господарствам за
нормативами і цінами, встановленими для колгоспів, радгоспів та
інших сільськогосподарських підприємств, незалежно від їхньої
участі у формуванні державного замовлення ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 133 ( 133-92-п ) від
14.03.92 )
( Поширити дію пункту 2 на особисті підсобні господарства
громадян в частині забезпечення їх насінням та племінним
молодняком худоби і птиці згідно з Постановою КМ N 381
( 381-95-п ) від 31.05.95 )
3. Міністерству сільського господарства УРСР, Державному
комітетові УРСР по водному господарству, Державному комітетові
УРСР по хлібопродуктах, Раді МІністрів Кримської АРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам до 1
жовтня 1991 р. організувати при ремонтно-технічних промислових
підприємствах, організаціях агросервісу, ремонтних майстернях
колективних сільськогосподарських підприємствах, інших підрозділах
пункти прокату тракторів, комбайнів, автомобілів, інших
сільськогосподарських машин та обладнання, техніки для шляхового і
меліоративного будівництва, агрохімічного обслуговування, надання
інших послуг селянським (фермерським) господарствам. Рекомендувати колективним сільськогосподарським
підприємствам, радгоспам та іншим підприємствам і організаціям
продавати, здавати в оренду селянським (фермерським) господарствам сільськогосподарську і спеціальну техніку та
обладнання.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 326
( 326-92-п ) від 11.06.92 )
4. Українській академії аграрних наук до 1 жовтня 1991 р.
виконати науково обгрунтовані розрахунки потреби селянських
(фермерських) господарств та інших приватних господарств
республіки у необхідній малогабаритній техніці. Міністерству
економіки УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР,
Українській національній компанії по розробці, виробництву і
фірмовому обслуговуванню техніки для сільського господарства,
Укоопспілці до 1 листопада 1991 р. подати Кабінету Міністрів УРСР
пропозиції про організацію виготовлення на підприємствах
республіки цієї техніки.
5. Міністерству сільського господарства УРСР, Державному
комітетові УРСР по соціальному розвитку села починаючи з 1992 року
визначати обсяги державних централізованих капітальних вкладень на
будівництво шляхів, а також меліорацію земель селянських
(фермерських) господарств, а у трудонедостатніх населених пунктах,
крім того, на будівництво житла та господарських будівель. Міністерству фінансів УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР та
облвиконкомам враховувати їх при формуванні проектів
республіканського і місцевих бюджетів. При виконанні селянськими (фермерськими) господарствами
названих робіт власними силами за проектом спеціалізованих
організацій вартість їх відшкодовувати за рахунок
республіканського бюджету.
5.1. Житло, збудоване за рахунок бюджетних коштів,
передається в особисту власність громадянам, які переселяються в
трудонедостатні населені пункти з метою створення селянського
(фермерського) господарства, після 10 років функціонування цього
господарства. У разі припинення діяльності селянського (фермерського)
господарства раніше зазначеного строку переселенець повинен: або здати місцевим органам самоврядування збудовані за
рахунок бюджетних коштів житло та господарські будівлі. У цьому
разі йому повертаються кошти, додатково витрачені на будівництво
зазначених споруд, з утриманням вартості зносу будівель у розмірі
не менше амортизаційних відрахувань; або відшкодувати в поточних цінах затрати на будівництво
житла і господарських будівель, проведені за рахунок бюджетних
коштів. ( Постанову доповнено пунктом 5.1 згідно з Постановою КМ N 133
( 133-92-п ) від 14.03.92 )
5.2. Установити, що громадянам, які переселяються в
трудонедостатні населені пункти з метою створення селянських
(фермерських) господарств: надається одноразова грошова допомога при переселенні за
рахунок республіканського (при міжобласному переселенні) та
місцевих (при внутріобласному переселенні) бюджетів у розмірі 15
мінімальних окладів на главу сім'ї та однієї четвертої частини
цієї допомоги на кожного члена сім'ї; за ними зберігається безперервний трудовий стаж, якщо перерва
в роботі у зв'язку з переселенням не перевищує одного місяця, без
врахування проїзду від місця виходу до місця вселення. ( Постанову доповнено пунктом 5.2 згідно з Постановою КМ N 133
( 133-92-п ) від 14.03.92 )
5.3. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству праці, Міністерству фінансів
України у двомісячний строк розробити та затвердити порядок
надання грошової допомоги на будівництво житла і господарських
будівель у трудонедостатніх населених пунктах, передбачивши в
ньому, що переселення громадян для ведення цього господарства
провадиться державною службою зайнятості на підставі договорів з
рай(міськ)виконкомами з оплатою послуг по переселенню за рахунок
відповідних місцевих бюджетів. ( Постанову доповнено пунктом 5.3 згідно з Постановою КМ N 133
( 133-92-п ) від 14.03.92 )
6. Агропромбанку "Україна" для підтримки новостворених
селянських (фермерських) господарств надавати їм разові кредити,
сплата процентів за користування якими в перші три роки
провадиться в розмірі до 50 відсотків за рахунок коштів
Українського фонду підтримки селянських (фермерських) господарств.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 762 ( 762-93-п ) від 18.09.93 ) Державному комітетові України по хлібопродуктах, Міністерству
сільського господарства і продовольства України забезпечувати
починаючи з 1992 року селянські (фермерські) господарства за їх
заявками насінням у позичку з поверненням у встановленому
порядку. ( Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно з Постановою
КМ N 133 ( 133-92-п ) від 14.03.92 )
7. Українській академії аграрних наук до 1 січня 1992 р.
розробити рекомендації про оптимальні розміри і спеціалізацію
селянських (фермерських) господарств та інших приватних
господарств по природно-економічних зонах з метою подання їм
допомоги у високопродуктивному використанню виділених їм земель і
матеріально-технічних ресурсів.
8. Міністерству сільського господарства УРСР, іншим
міністерствам і відомствам УРСР, Раді МІністрів Кримської АРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
сприяти розширенню на договірній основі кооперації та інтеграції
селянських (фермерських) господарств з колгоспами, радгоспами та
іншими підприємствами й організаціями в сфері виробництва, збуту,
переробки продукції, її зберігання та в соціальному розвитку,
забезпечувати рівність з іншими формами власності та
господарювання, всіляко підтримувати об'єднання їх у спілки,
асоціації, консорціуми, корпорації, акціонерні й орендні
товариства з участю радянських та іноземних партнерів.
9. Укоопспілці, Державному комітетові УРСР по хлібопродуктах,
Міністерству сільського господарства УРСР, Державному комітетові
УРСР по харчовій і переробній промисловості, іншим міністерствам і
відомствам УРСР, підприємства й організації яких займаються
заготівлею і переробкою продукції, забезпечити приймання у
встановленому порядку сільськогосподарської продукції, що
реалізується селянськими (фермерськими) господарствами. ( Поширити дію пункту 9 на особисті підсобні господарства
громадян згідно з Постановою КМ N 381 ( 381-95-п ) від 31.05.95 )
10. Державному комітетові УРСР у справах архітектури,
будівництва і охорони історичного середовища, Міністерству
сільського господарства УРСР, Державному комітетові УРСР по
соціальному розвитку села розробити в 1991-1992 роках нові типи
будівель і споруд для забезпечення повноцінної діяльності
селянських (фермерських) господарств різних виробничих напрямів, з
урахуванням регіональних особливостей.
11. Українській академії аграрних наук, Міністерству
сільського господарства УРСР, Державному комітетові УРСР у справах
архітектури, будівництва і охорони історичного середовища,
Державному комітетові УРСР по соціальному розвитку села проводити
комплексні наукові дослідження проблем соціального розвитку села з
урахуванням практики діяльності селянських (фермерських)
господарств.
12. Міністерству вищої освіти УРСР, Міністерству сільського
господарства УРСР, Українській академії аграрних наук, Державному
комітетові УРСР по соціальному розвитку села, облвиконкомам
організувати підготовку і перепідготовку кадрів для ведення
селянських (фермерських) господарств на умовах, передбачених
постановою Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1991 р. N 68
( 68-91-п ) "Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих
і середніх спеціальних учбових закладів" (ЗП УРСР, 1991 р., N 4,
ст.28). Починаючи з 1991/92 навчального року переглянути план і
програму підготовки спеціалістів сільського господарства у вузах і
технікумах для студентів і учнів, які виявляють бажання працювати
в селянських (фермерських) господарствах, орендних формуваннях,
ввести додаткове вивчення комплексу економічних, технологічних і
правових питань з метою використання його в діяльності приватних
господарств.
13. Міністерству народної освіти УРСР, Міністерству
сільського господарства УРСР, Раді Міністрів Кримської АРСР,
облвиконкомам організувати в кожній області на базі окремих
сільських профтехучилищ госпрозрахункові курси для підготовки
осіб, які бажають створити селянські (фермерські) господарства або
вже працюють в них. Запровадити в середніх загальноосвітніх школах у сільській
місцевості спеціальний курс для старшокласників з основ ведення
приватного високоінтенсивного товарного сільськогосподарського
виробництва.
14. Міністерству сільського господарства УРСР при формуванні
структури центрального апарату передбачити підрозділ по розвитку
селянських (фермерських) господарств. Вважати за доцільне
створення аналогічних підрозділів в структурі органів державного
управління сільським господарством в Кримській АРСР, обласних і
районних ланках.
15. Міністерству сільського господарства УРСР, Українській
академії аграрних наук підготувати в 1992 році збірник довідкових
матеріалів з економічних, технологічних та юридичних питань для
подання практичної допомоги селянським (фермерським) господарствам
в їх організації й діяльності.
16. Міністерству статистики за погодженням з Міністерством
сільського господарства і продовольства та Асоціацією фермерів
України затвердити статистичну звітність про результати
господарської діяльності селянських (фермерських) господарств та
їх кооперативів (спілок, об'єднань) та щорічно інформувати Уряд
України про результати роботи цього сектора економіки. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству фінансів, Міністерству економіки України, Пенсійному
фонду і Фонду соціального страхування разом з Асоціацією фермерів
України у місячний строк розробити та затвердити інструкцію про
порядок визначення прибутку (доходу) селянського (фермерського)
господарства, оподаткування цих господарств, обчислення сум
відрахувань на державне соціальне страхування і пенсійне
забезпечення його членів та осіб, які працюють у ньому за трудовим
договором (контрактом, угодою). Організувати випуск зазначеної
інструкції масовим тиражем для забезпечення нею кожного
селянського (фермерського) господарства. Державному комітетові України по пресі, Міністерству
статистики України здійснити друкування документів первинного і
бухгалтерського обліку, передбачених методичними рекомендаціями
щодо організації обліку в селянських (фермерських) господарствах. Укоопспілці організувати реалізацію документів первинного і
бухгалтерського обліку через мережу підприємств торгівлі в
сільській місцевості. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 133 ( 133-92-п ) від
14.03.92 )
17. Міністерству сільського господарства УРСР, Українській
академії аграрних наук, Республіканському інформаційному
об'єднанню "Укрнті" Міністерства економіки УРСР висвітлювати
досвід роботи селянських (фермерських) господарств і
сільськогосподарських кооперативів по збільшенню виробництва
сільськогосподарської продукції й поліпшенню використання землі та
забезпечувати ці господарства необхідними інформаційними
матеріалами, в тому числі зарубіжними, відповідно до напрямів їх
діяльності.
18. Міністерству сільського господарства УРСР, Українській
академії аграрних наук, центрам наукового забезпечення опрацювати
на договірній основі систему використання досягнень
науково-технічного прогресу та новітніх наукових розробок у сфері
селянських (фермерських) господарств.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд.22вгору