Документ 96-2017-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.03.2018, підстава - 116-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 лютого 2017 р. № 96
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 116 від 28.02.2018}

Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 726 від 20.09.2017}

Відповідно до пункту 43 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування (далі - Порядок), що додається;

частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2017 р., визначені відповідно до Порядку, згідно з додатком 1;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 726 від 20.09.2017}

частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р., визначені відповідно до Порядку, згідно з додатком 2;

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 726 від 20.09.2017}

нарахування за даними декларацій сум акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік згідно з додатком 3.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 726 від 20.09.2017}

2. Державній фіскальній службі подати до 10 липня 2017 р. Міністерству фінансів інформацію з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій про обсяг реалізованого за перше півріччя 2017 р. суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

3. Міністерству фінансів:

визначити відповідно до Порядку частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р. та подати Кабінетові Міністрів України проект рішення про внесення відповідних змін до цієї постанови;

надавати роз’яснення щодо застосування Порядку.

4. Державній казначейській службі у двотижневий строк з дня набрання чинності:

цією постановою здійснити розподіл частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, що надійшов з 1 січня 2017 р., між бюджетами місцевого самоврядування;

змінами до цієї постанови, якими затверджуватимуться частки для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2017 р., здійснити розподіл частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, що надійде з 1 липня 2017 р., між бюджетами місцевого самоврядування.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 96

ПОРЯДОК
зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування.

2. Обсяг акцизного податку (Ai), що підлягає зарахуванню до загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, визначається за такою формулою:

Ai = A х Чi, А > 0,

де A - частина (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні пального та частина (13,44 відсотка) акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, які підлягають розподілу між бюджетами місцевого самоврядування;

Чi - частка для зарахування до i-того бюджету місцевого самоврядування;

і - індекс для позначення відповідного бюджету місцевого самоврядування.

3. У першому півріччі 2017 р. частка для зарахування до i-того бюджету місцевого самоврядування визначається за такою формулою:

Чi = Нi/Н, Чi округлюється до дев’яти знаків після коми,

де Нi - нарахування за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального за 2016 рік на відповідній території згідно з інформацією ДФС;

Н - загальна сума таких нарахувань за 2016 рік у цілому в Україні згідно з інформацією ДФС.

4. У другому півріччі 2017 р. частка для зарахування до i-того бюджету місцевого самоврядування визначається за такою формулою:

Чi = Рi/Р, Чi округлюється до дев’яти знаків після коми,

де Рi - обсяг реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за перше півріччя 2017 р. з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДФС;

Р - загальна сума такого обсягу реалізованого пального за перше півріччя 2017 р. у цілому в Україні з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДФС.

5. Казначейство щодня наступного робочого (банківського) дня, що настає за днем надходження акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, на рахунки, відкриті в органах Казначейства для сплати таких податків, здійснює розподіл їх частини (13,44 відсотка) між бюджетами місцевого самоврядування відповідно до формули, наведеної у пункті 2 цього Порядку, і часток, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 96 “Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування”.

6. У звітності про виконання загального фонду місцевих бюджетів операції відображаються:

щодо зарахувань акцизного податку з виробленого в Україні пального - згідно з кодом класифікації доходів бюджетів 14021900 “Пальне”;

щодо зарахувань акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального - згідно з кодом класифікації доходів бюджетів 14031900 “Пальне”.

7. У разі коли Ні > Ai, визначається сума, що підлягає компенсації із загального фонду державного бюджету відповідному бюджету місцевого самоврядування, за такою формулою:

Сі = Ні - Ai,

де Сі - сума, що підлягає компенсації із загального фонду державного бюджету і-тому бюджету місцевого самоврядування;

Ні - нарахування за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у 2016 році на відповідній території згідно з інформацією ДФС; - загальна сума нарахувань за даними декларацій акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального у 2016 році у цілому в Україні згідно з інформацією ДФС (7144642707 гривень);

Ai - сума акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, зарахованого до відповідного бюджету місцевого самоврядування у січні - грудні 2017 року.

Якщо Ні Аі, компенсація не здійснюється.

{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 726 від 20.09.2017}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 726 від 20.09.2017}

9. Компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування здійснюється Казначейством протягом останнього робочого (банківського) дня грудня 2017 р. шляхом перерахування суми, що підлягає компенсації, відповідно до формули, наведеної у пункті 7 цього Порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 726 від 20.09.2017}

10. У звітності про виконання державного та місцевих бюджетів операції щодо компенсації із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування відображаються за відповідним кодом класифікації доходів бюджету.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 726 від 20.09.2017}Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 лютого 2017 р. № 96

ЧАСТКИ
для зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у першому півріччі 2017 року

Код регіону

Назва регіону

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Частка (округлено до дев’яти знаків після коми)

2

Вінницька область

02501000000

об’єднана територіальна громада (далі - отг) м. Калинівка

0,001038342

2

Вінницька область

02503000000

отг м. Іллінці

0,000240255

2

Вінницька область

02504000000

отг смт Вапнярка

0,000004097

2

Вінницька область

02505000000

отг м. Бар

0,000678544

2

Вінницька область

02506000000

отг м. Немирів

0,000806364

2

Вінницька область

02507000000

отг м. Тульчин

0,000231095

2

Вінницька область

02508000000

отг смт Вороновиця

0,000305634

2

Вінницька область

02509000000

отг смт Дашів

0,000052321

2

Вінницька область

02510000000

отг смт Оратів

0,000199461

2

Вінницька область

02511000000

отг смт Ситківці

0,000008367

2

Вінницька область

02512000000

отг смт Томашпіль

0,000051582

2

Вінницька область

02513000000

отг смт Шпиків

0,000190087

2

Вінницька область

02515000000

отг с. Війтівці

0,000000867

2

Вінницька область

02516000000

отг с. Джулинка

0,000022321

2

Вінницька область

02519000000

отг с. Райгород

0,000073342

2

Вінницька область

02520000000

отг с. Северинівка

0,000012230

2

Вінницька область

02521000000

отг с. Хижинці

0,000507883

2

Вінницька область

02201100000

м. Вінниця

0,009498503

2

Вінницька область

02202100000

м. Жмеринка

0,000697682

2

Вінницька область

02205100000

м. Могилів-Подільський

0,000490050

2

Вінницька область

02203100000

м. Козятин

0,000778011

2

Вінницька область

02204100000

м. Ладижин

0,001093648

2

Вінницька область

02206100000

м. Хмільник

0,000895484

2

Вінницька область

02301401000

смт Копайгород

0,000016255

2

Вінницька область

02301502000

с. Балки

0,000136019

2

Вінницька область

02301504000

с. Войнашівка

0,000059009

2

Вінницька область

02301515000

с. Лука-Барська

0,000030255

2

Вінницька область

02301527000

с. Ялтушків

0,000018073

2

Вінницька область

02302301000

м. Бершадь

0,000987489

2

Вінницька область

02302502000

с. Бирлівка

0,000175027

2

Вінницька область

02302508000

с. Красносілка

0,000018242

2

Вінницька область

02302518000

с. Серебрія

0,000000564

2

Вінницька область

02302524000

с. Устя

0,000027091

2

Вінницька область

02302525000

с. Флорине

0,000011608

2

Вінницька область

02302504000

с. Війтівка

0,000102339

2

Вінницька область

02302527000

с. Шляхова

0,000014881

2

Вінницька область

02303403000

смт Стрижавка

0,000823822

2

Вінницька область

02303502000

с. Бохоники

0,000035547

2

Вінницька область

02303504000

с. Вінницькі Хутори

0,000331532

2

Вінницька область

02303506000

с. Гуменне

0,000004059

2

Вінницька область

02303514000

с. Лука-Мелешківська

0,000085784

2

Вінницька область

02303522000

с. Писарівка

0,000422437

2

Вінницька область

02303527000

с. Стадниця

0,000073643

2

Вінницька область

02303530000

с. Якушинці

0,001488042

2

Вінницька область

02304301000

м. Гайсин

0,001664240

2

Вінницька область

02304511000

с. Краснопілка

0,000140613

2

Вінницька область

02304513000

с. Кунка

0,000106252

2

Вінницька область

02304514000

с. Куна

0,000036513

2

Вінницька область

02304517000

с. Мітлинці

0,000099197

2

Вінницька область

02304521000

с. Носівці

0,000013552

2

Вінницька область

02305401000

смт Браїлів

0,000064421

2

Вінницька область

02305508000

с. Коростівці

0,000159892

2

Вінницька область

02305510000

с. Леляки

0,000053124

2

Вінницька область

02305513000

с. Людавка

0,000016366

2

Вінницька область

02305519000

с. Рів

0,000211507

2

Вінницька область

02306510000

с. Китайгород

0,000014418

2

Вінницька область

02306517000

с. Паріївка

0,000203206

2

Вінницька область

02308401000

смт Бродецьке

0,000071900

2

Вінницька область

02308511000

с. Зозулинці

0,000000013

2

Вінницька область

02308515000

с. Махнівка

0,000433466

2

Вінницька область

02308521000

с. Непедівка

0,000000020

2

Вінницька область

02308522000

с. Перемога

0,000039171

2

Вінницька область

02308529000

с. Сокілець

0,000291089

2

Вінницька область

02307509000

с. Іванів

0,000000600

2

Вінницька область

02307512000

с. Корделівка

0,000371855

2

Вінницька область

02307520000

с. Павлівка

0,000031941

2

Вінницька область

02309401000

смт Крижопіль

0,000206437

2

Вінницька область

02309504000

с. Голубече

0,000348484

2

Вінницька область

02309505000

с. Городківка

0,000027733

2

Вінницька область

02310301000

м. Липовець

0,000386487

2

Вінницька область

02310402000

смт Турбів

0,000239060

2

Вінницька область

02311401000

смт Літин

0,000335824

2

Вінницька область

02311507000

с. Дяківці

0,000204067

2

Вінницька область

02311513000

с. Малинівка

0,000066739

2

Вінницька область

02311517000

с. Селище

0,000107624

2

Вінницька область

02311518000

с. Сосни

0,000221135

2

Вінницька область

02311521000

с. Уладівка

0,000028725

2

Вінницька область

02312401000

смт Вендичани

0,000039923

2

Вінницька область

02312513000

с. Немія

0,000730207

2

Вінницька область

02312517000

с. Серебрія

0,000300728

2

Вінницька область

02313401000

смт Муровані Курилівці

0,000408949

2

Вінницька область

02313503000

с. Вищеольчедаїв

0,000011078

2

Вінницька область

02314401000

смт Брацлав

0,000038580

2

Вінницька область

02314505000

с. Велика Бушинка

0,000055609

2

Вінницька область

02314515000

с. Зарудинці

0,000031579

2

Вінницька область

02314517000

с. Рачки

0,000046331

2

Вінницька область

02315527000

с. Якимівка

0,000004876

2

Вінницька область

02316401000

смт Піщанка

0,000346951

2

Вінницька область

02316512000

с. Чорномин

0,000012130

2

Вінницька область

02317301000

м. Погребище

0,000415702

2

Вінницька область

02317504000

с. Білашки

0,000024235

2

Вінницька область

02318401000

смт Теплик

0,000073676

2

Вінницька область

02318519000

с. Соболівка

0,000011757

2

Вінницька область

02320503000

с. Вербова

0,000178771

2

Вінницька область

02320512000

с. Липівка

0,000212131

2

Вінницька область

02321401000

смт Тростянець

0,000570789

2

Вінницька область

02321507000

с. Капустяни

0,000072448

2

Вінницька область

02321510000

с. Ободівка

0,000036084

2

Вінницька область

02322401000

смт Кирнасівка

0,000004185

2

Вінницька область

02322509000

с. Кинашів

0,000723442

2

Вінницька область

02322510000

с. Клебань

0,000012758

2

Вінницька область

02319301000

м. Гнівань

0,000195831

2

Вінницька область

02319402000

смт Тиврів

0,000056903

2

Вінницька область

02319401000

смт Сутиски

0,000364136

2

Вінницька область

02319503000

с. Велика Вулига

0,000002847

2

Вінницька область

02323502000

с. Великий Митник

0,000033065

2

Вінницька область

02323505000

с. Голодьки

0,000003985

2

Вінницька область

02323527000

с. Сулківка

0,000004653

2

Вінницька область

02323529000

с. Уланів

0,000236777

2

Вінницька область

02323530000

с. Широка Гребля

0,000001996

2

Вінницька область

02324401000

смт Чернівці

0,000162420

2

Вінницька область

02324509000

с. Мазурівка

0,000039469

2

Вінницька область

02325401000

смт Чечельник

0,000365219

2

Вінницька область

02326301000

м. Шаргород

0,000492707

2

Вінницька область

02326501000

с. Гибалівка

0,000005462

2

Вінницька область

02326508000

с. Клекотина

0,000022786

2

Вінницька область

02326517000

с. Пеньківка

0,000046887

2

Вінницька область

02326522000

с. Рахни-Лісові

0,000057002

2

Вінницька область

02326525000

с. Сапіжанка

0,000027128

2

Вінницька область

02327301000

м. Ямпіль

0,000564387

2

Вінницька область

02327505000

с. Дзигівка

0,000000563

2

Вінницька область

02327508000

с. Клембівка

0,000071989

3

Волинська область

03502000000

отг смт Голоби

0,000060240

3

Волинська область

03503000000

отг с. Зимне

0,000043104

3

Волинська область

03505000000

отг м. Устилуг

0,000577983

3

Волинська область

03506000000

отг смт Люблинець

0,000097239

3

Волинська область

03507000000

отг смт Шацьк

0,000331569

3

Волинська область

03510000000

отг с. Княгининок

0,000721937

3

Волинська область

03512000000

отг с. Павлівка

0,000002655

3

Волинська область

03513000000

отг с. Поворськ

0,000000227

3

Волинська область

03201100000

м. Луцьк

0,004315778

3

Волинська область

03202100000

м. Володимир-Волинський

0,001385544

3

Волинська область

03203100000

м. Ковель

0,002312091

3

Волинська область

03204100000

м. Нововолинськ

0,001961493

3

Волинська область

03301513000

с. Овадне

0,000206368

3

Волинська область

03302301000

м. Горохів

0,000405260

3

Волинська область

03302515000

с. Мерва

0,000154698

3

Волинська область

03302522000

с. Піски

0,000095549

3

Волинська область

03302529000

с. Скобелка

0,000101546

3

Волинська область

03302532000

с. Терешківці

0,000028790

3

Волинська область

03303401000

смт Іваничі

0,000204479

3

Волинська область

03304301000

м. Камінь-Каширський

0,000513907

3

Волинська область

03305301000

м. Ківерці

0,000454611

3

Волинська область

03305504000

с. Дідичі

0,000131738

3

Волинська область

03305505000

с. Дерно

0,000047879

3

Волинська область

03305507000

с. Жидичин

0,000181620

3

Волинська область

03305511000

с. Звірів

0,000198726

3

Волинська область

03305518000

с. Прилуцьке

0,000315346

3

Волинська область

03306508000

c. Зелена

0,000182402

3

Волинська область

03306511000

c. Колодяжне

0,000564168

3

Волинська область

03307401000

смт Локачі

0,000089117

3

Волинська область

03307506000

с. Затурці

0,000063666

3

Волинська область

03307513000

с. Крухиничі

0,000118000

3

Волинська область

03308402000

смт Торчин

0,000176734

3

Волинська область

03308501000

с. Баїв

0,000150718

3

Волинська область

03308504000

с. Боратин

0,000733051

3

Волинська область

03308511000

с. Забороль

0,000192354

3

Волинська область

03308514000

с. Липини

0,000454041

3

Волинська область

03308519000

с. Підгайці

0,001073528

3

Волинська область

03308520000

с. Піддубці

0,000081472

3

Волинська область

03308528000

с. Чаруків

0,000086146

3

Волинська область

03309401000

смт Любешів

0,000318556

3

Волинська область

03310301000

м. Любомль

0,001010402

3

Волинська область

03310502000

с. Вишнів

0,001422483

3

Волинська область

03310518000

с. Римачі

0,000272095

3

Волинська область

03310519000

с. Рівне

0,002973446

3

Волинська область

03311401000

смт Маневичі

0,000127799

3

Волинська область

03311402000

смт Колки

0,000056740

3

Волинська область

03311520000

с. Оконськ

0,000272539

3

Волинська область

03312401000

смт Ратне

0,000458361

3

Волинська область

03312502000

с. Видраниця

0,000144814

3

Волинська область

03313301000

м. Рожище

0,000220761

3

Волинська область

03313510000

с. Копачівка

0,000182919

3

Волинська область

03313511000

с. Кременець

0,000065720

3

Волинська область

03313521000

с. Рудка-Козинська

0,000178924

3

Волинська область

03314401000

смт Стара Вижівка

0,000277309

3

Волинська область

03315401000

смт Турійськ

0,000309587

3

Волинська область

03315402000

смт Луків

0,000035702

3

Волинська область

03315512000

с. Hовосілки

0,000089888

4

Дніпропетровська область

04501000000

отг м. Апостолове

0,000654973

4

Дніпропетровська область

04502000000

отг с. Богданівка

0,000067903

4

Дніпропетровська область

04504000000

отг с-ще Святовасилівка

0,000100972

4

Дніпропетровська область

04506000000

отг м. Зеленодольськ

0,000379919

4

Дніпропетровська область

04507000000

отг с. Грушівка

0,000032179

4

Дніпропетровська область

04508000000

отг с. Ляшківка

0,000023416

4

Дніпропетровська область

04509000000

отг с. Могилів

0,000120901

4

Дніпропетровська область

04511000000

отг с. Новоолександрівка

0,003298020

4

Дніпропетровська область

04512000000

отг смт Новопокровка

0,000120591

4

Дніпропетровська область

04513000000

отг смт Солоне

0,000755948

4

Дніпропетровська область

04515000000

отг смт Слобожанське

0,003426924

4

Дніпропетровська область

04516000000

отг с-ще Мирове

0,000013365

4

Дніпропетровська область

04517000000

отг смт Аули

0,000365177

4

Дніпропетровська область

04518000000

отг смт Божедарівка

0,000196770

4

Дніпропетровська область

04519000000

отг смт Васильківка

0,000433225

4

Дніпропетровська область

04521000000

отг смт Кринички

0,000261482

4

Дніпропетровська область

04522000000

отг смт Лихівка

0,000063428

4

Дніпропетровська область

04523000000

отг смт Покровське

0,001006669

4

Дніпропетровська область

04525000000

отг смт Софіївка

0,000498197

4

Дніпропетровська область

04526000000

отг смт Томаківка

0,000439181

4

Дніпропетровська область

04527000000

отг смт Царичанка

0,000481683

4

Дніпропетровська область

04528000000

отг с. Варварівка

0,000017214

4

Дніпропетровська область

04529000000

отг с. Великомихайлівка

0,000018901

4

Дніпропетровська область

04201100000

м. Дніпро

0,023976443

4

Дніпропетровська область

04202100000

м. Вільногірськ

0,000360300

4

Дніпропетровська область

04203100000

м. Кам’янське

0,004422553

4

Дніпропетровська область

04204100000

м. Жовті Води

0,000549386

4

Дніпропетровська область

04205100000

м. Кривий Ріг

0,011802218

4

Дніпропетровська область

04206100000

м. Марганець

0,000441794

4

Дніпропетровська область

04207100000

м. Нікополь

0,001800450

4

Дніпропетровська область

04208100000

м. Новомосковськ

0,001324927

4

Дніпропетровська область

04209100000

м. Покров

0,000325075

4

Дніпропетровська область

04210100000

м. Павлоград

0,001953552

4

Дніпропетровська область

04211100000

м. Першотравенськ

0,000000077

4

Дніпропетровська область

04212100000

м. Синельникове

0,000792382

4

Дніпропетровська область

04213100000

м. Тернівка

0,000285905

4

Дніпропетровська область

04302504000

с. Григорівка

0,000063747

4

Дніпропетровська область

04303301000

м. Верхньодніпровськ

0,000469555

4

Дніпропетровська область

04303302000

м. Верхівцеве

0,000167344

4

Дніпропетровська область

04303401000

смт Дніпровське

0,000001143

4

Дніпропетровська область

04303402000

смт Новомиколаївка

0,000035798

4

Дніпропетровська область

04303506000

с. Дніпровокам’янка

0,000013425

4

Дніпропетровська область

04303509000

с. Мишурин Ріг

0,000100355

4

Дніпропетровська область

04304301000

м. Підгородне

0,001366550

4

Дніпропетровська область

04304402000

смт Обухівка

0,000503742

4

Дніпропетровська область

04304503000

с. Горького

0,000292809

4

Дніпропетровська область

04304501000

с. Балівка

0,000120584

4

Дніпропетровська область

04304509000

с. Новотаромське

0,000061228

4

Дніпропетровська область

04304514000

с. Чумаки

0,000068722

4

Дніпропетровська область

04305401000

смт Радушне

0,000467990

4

Дніпропетровська область

04305503000

с. Вільне

0,000366398

4

Дніпропетровська область

04305506000

с. Грузьке

0,000109620

4

Дніпропетровська область

04305510000

с. Лозуватка

0,000256042

4

Дніпропетровська область

04305513000

с. Новопілля

0,000003849

4

Дніпропетровська область

04305517000

с. Широке

0,000195054

4

Дніпропетровська область

04306511000

с. Світлогірське

0,000109953

4

Дніпропетровська область

04306503000

с. Гуляйполе

0,000075466

4

Дніпропетровська область

04306510000

с. Преображенка

0,000010461

4

Дніпропетровська область

04307401000

смт Магдалинівка

0,000526737

4

Дніпропетровська область

04307502000

с. Гупалівка

0,000043691

4

Дніпропетровська область

04307512000

с. Оленівка

0,000061752

4

Дніпропетровська область

04308401000

смт Межова

0,000389061

4

Дніпропетровська область

04308509000

с. Слов’янка

0,000158685

4

Дніпропетровська область

04309505000

с. Приміське

0,000006466

4

Дніпропетровська область

04309508000

с. Покровське

0,000011328

4

Дніпропетровська область

04309511000

с. Придніпровське

0,000864225

4

Дніпропетровська область

04310301000

м. Перещепине

0,000177459

4

Дніпропетровська область

04310401000

смт Губиниха

0,000025712

4

Дніпропетровська область

04310503000

с. Вільне

0,000460556

4

Дніпропетровська область

04310504000

с. Голубівка

0,000106017

4

Дніпропетровська область

04310505000

с. Знаменівка

0,000002410

4

Дніпропетровська область

04310507000

с. Мар’янівка

0,000191078

4

Дніпропетровська область

04310509000

с. Миколаївка

0,000081512

4

Дніпропетровська область

04310511000

с. Орлівщина

0,000013042

4

Дніпропетровська область

04310512000

с. Піщанка

0,000251453

4

Дніпропетровська область

04310514000

с. Спаське

0,000100954

4

Дніпропетровська область

04311502000

с. Богуслав

0,000841270

4

Дніпропетровська область

04311506000

с. Карабинівка

0,000170670

4

Дніпропетровська область

04311508000

с. Межиріч

0,000171568

4

Дніпропетровська область

04311512000

с. Привовчанка

0,000445815

4

Дніпропетровська область

04312401000

смт Петриківка

0,000502108

4

Дніпропетровська область

04312402000

смт Курилівка

0,000231440

4

Дніпропетровська область

04312502000

с. Єлизаветівка

0,000365090

4

Дніпропетровська область

04312501000

с. Іванівка

0,000131996

4

Дніпропетровська область

04312503000

с. Лобойківка

0,000080666

4

Дніпропетровська область

04313401000

смт Петропавлівка

0,000297969

4

Дніпропетровська область

04313503000

с. Дмитрівка

0,000013806

4

Дніпропетровська область

04313505000

с. Миколаївка

0,000383447

4

Дніпропетровська область

04314402000

смт Просяна

0,000142917

4

Дніпропетровська область

04315301000

м. П’ятихатки

0,000664474

4

Дніпропетровська область

04315505000

с. Жовте

0,000068970

4

Дніпропетровська область

04315506000

с. Зоря

0,000181793

4

Дніпропетровська область

04315512000

с. Савро

0,000000009

4

Дніпропетровська область

04315514000

с. Саксагань

0,000126627

4

Дніпропетровська область

04316401000

смт Іларіонове

0,000141138

4

Дніпропетровська область

04316506000

с. Дерезувате

0,000038254

4

Дніпропетровська область

04316510000

с. Луб’янка

0,000207841

4

Дніпропетровська область

04316511000

с. Мар’ївка

0,000062934

4

Дніпропетровська область

04316512000

с. Михайлівка

0,000061219

4

Дніпропетровська область

04316516000

с. Новогніде

0,000145575

4

Дніпропетровська область

04316518000

с. Раївка

0,000025538

4

Дніпропетровська область

04317517000

с. Сурсько-Михайлівка

0,000003249

4

Дніпропетровська область

04318504000

с. Кам’янка

0,000273033

4

Дніпропетровська область

04318510000

с. Ордо-Василівка

0,000073615

4

Дніпропетровська область

04320504000

с. Китайгород

0,000015626

4

Дніпропетровська область

04321402000

смт Широке

0,000265882

4

Дніпропетровська область

04321401000

смт Миколаївка

0,000024541

4

Дніпропетровська область

04322401000

смт Юр’ївка

0,000077545

4

Дніпропетровська область

04316501000

с. Варварівка

0,000067930

4

Дніпропетровська область

04322509000

с. Чаплинка

0,000000639

5

Донецька область

05501000000

отг м. Лиман

0,000646719

5

Донецька область

05502000000

отг с. Октябрське

0,000001620

5

Донецька область

05503000000

отг смт Черкаське

0,000052233

5

Донецька область

05504000000

отг м. Миколаївка

0,000019619

5

Донецька область

05505000000

отг м. Соледар

0,000127094

5

Донецька область

05506000000

отг с. Іллінівка

0,000000305

5

Донецька область

05202100000

м. Авдіївка

0,000031873

5

Донецька область

05203100000

м. Бахмут

0,001602957

5

Донецька область

05302305000

м. Часів Яр

0,000015111

5

Донецька область

05207100000

м. Торецьк

0,000082581

5

Донецька область

05207401000

смт Північне

0,000032258

5

Донецька область

05207402000

смт Новгородське

0,000011936

5

Донецька область

05208100000

м. Мирноград

0,000063274

5

Донецька область

05209100000

м. Добропілля

0,000555865

5

Донецька область

05209701000

м. Білицьке

0,000030498

5

Донецька область

05209702000

м. Білозерське

0,000016940

5

Донецька область

05211100000

м. Дружківка

0,000188027

5

Донецька область

05220100000

м. Маріуполь

0,007303130

5

Донецька область

05215100000

м. Костянтинівка

0,001843937

5

Донецька область

05216100000

м. Краматорськ

0,002689126

5

Донецька область

05216401000

смт Біленьке

0,000493431

5

Донецька область

05216402000

смт Красноторка

0,000009951

5

Донецька область

05216404000

смт Ясногірка

0,000374033

5

Донецька область

05218100000

м. Покровськ

0,001604499

5

Донецька область

05218701000

м. Родинське

0,000016488

5

Донецька область

05221100000

м. Новогродівка

0,000038643

5

Донецька область

05222100000

м. Селидове

0,000434265

5

Донецька область

05222701000

м. Гірник

0,000213737

5

Донецька область

05223100000

м. Слов’янськ

0,002198462

5

Донецька область

05223701000

м. Святогірськ

0,000238494

5

Донецька область

05204100000

м. Вугледар

0,000367420

5

Донецька область

05311504000

с. Іверське

0,000019778

5

Донецька область

05311511000

с. Очеретине

0,000002547

5

Донецька область

05302301000

м. Сіверськ

0,000017427

5

Донецька область

05302303000

м. Світлодарськ

0,000005125

5

Донецька область

05302404000

смт Миронівський

0,000000328

5

Донецька область

05302507000

с. Зайцеве

0,000022908

5

Донецька область

05302513000

с. Іванівське

0,000116576

5

Донецька область

05303401000

смт Велика Новосілка

0,000039138

5

Донецька область

05303506000

с. Комар

0,000000132

5

Донецька область

05303507000

с. Костянтинопіль

0,000009043

5

Донецька область

05303508000

с. Красна Поляна

0,000070979

5

Донецька область

05303514000

с. Старомлинівка

0,000173392

5

Донецька область

05304301000

м. Волноваха

0,000847732

5

Донецька область

05304402000

смт Володимирівка

0,000003895

5

Донецька область

05304404000

смт Новотроїцьке

0,000229384

5

Донецька область

05304406000

смт Ольгинка

0,000061075

5

Донецька область

05304508000

с. Зачатівка

0,000004570

5

Донецька область

05304527000

с. Хлібодарівка

0,000003820

5

Донецька область

05305401000

смт Нікольське

0,000109180

5

Донецька область

05306401000

смт Святогорівка

0,000034044

5

Донецька область

05306502000

с. Добропілля

0,000040036

5

Донецька область

05306509000

с. Світле

0,000022177

5

Донецька область

05307502000

с. Білокузьминівка

0,000225179

5

Донецька область

05308402000

смт Новоекономічне

0,000053942

5

Донецька область

05308504000

с. Лисівка

0,000072482

5

Донецька область

05308505000

с. Миколаївка

0,000014608

5

Донецька область

05308511000

с. Перше Травня

0,000496797

5

Донецька область

05308514000

с. Рівне

0,000104743

5

Донецька область

05308516000

с. Срібне

0,000001355

5

Донецька область

05309301000

м. Красногорівка

0,000038142

5

Донецька область

05309302000

м. Курахове

0,000993300

5

Донецька область

05309507000

с. Костянтинівка

0,000001884

5

Донецька область

05312401000

смт Мангуш

0,000268963

5

Донецька область

05312402000

смт Ялта

0,000062750

5

Донецька область

05312501000

с. Бердянське

0,000027375

5

Донецька область

05312504000

с. Мелекине

0,000011978

5

Донецька область

05312506000

с. Урзуф

0,000019823

5

Донецька область

05313403000

смт Райгородок

0,000028595

5

Донецька область

05313511000

с. Сергіївка

0,000022219

6

Житомирська область

06504000000

отг смт Іршанськ

0,000037859

6

Житомирська область

06505000000

отг смт Народичі

0,000114454

6

Житомирська область

06506000000

отг смт Нова Борова

0,000057733

6

Житомирська область

06508000000

отг с. Тетерівка

0,000472283

6

Житомирська область

06510000000

отг смт Корнин

0,000090853

6

Житомирська область

06511000000

отг м. Баранівка

0,000360548

6

Житомирська область

06512000000

отг м. Коростишів

0,000794391

6

Житомирська область

06513000000

отг м. Олевськ

0,001160676

6

Житомирська область

06514000000

отг смт Брусилів

0,000353538

6

Житомирська область

06515000000

отг смт Городниця

0,000080538

6

Житомирська область

06516000000

отг смт Довбиш

0,000003837

6

Житомирська область

06517000000

отг смт Лугини

0,000286738

6

Житомирська область

06518000000

отг смт Миропіль

0,000036125

6

Житомирська область

06519000000

отг смт Попільня

0,000522357

6

Житомирська область

06520000000

отг смт Хорошів

0,000162995

6

Житомирська область

06524000000

отг с. Білокоровичі

0,000156154

6

Житомирська область

06529000000

отг с. Семенівка

0,000171617

6

Житомирська область

06530000000

отг с. Станишівка

0,001542137

6

Житомирська область

06201100000

м. Житомир

0,006215272

6

Житомирська область

06202100000

м. Бердичів

0,001774280

6

Житомирська область

06203100000

м. Коростень

0,002656760

6

Житомирська область

06205100000

м. Малин

0,000477420

6

Житомирська область

06204100000

м. Новоград-Волинський

0,001198680

6

Житомирська область

06301301000

м. Андрушівка

0,000260788

6

Житомирська область

06301504000

с. Волиця

0,000050702

6

Житомирська область

06301506000

с. Гальчин

0,000001954

6

Житомирська область

06303401000

смт Гришківці

0,000155952

6

Житомирська область

06304516000

с. Ставище

0,000622902

6

Житомирська область

06305516000

с. Топорище

0,000151942

6

Житомирська область

06306401000

смт Романів

0,000324091

6

Житомирська область

06307401000

смт Ємільчине

0,000449460

6

Житомирська область

06307508000

с. Варварівка

0,000055178

6

Житомирська область

06307527000

с. Сімаківка

0,000085892

6

Житомирська область

06308401000

смт Новогуйвинське

0,000316190

6

Житомирська область

06308503000

с. Василівка

0,000124880

6

Житомирська область

06308506000

с. Висока Піч

0,000033851

6

Житомирська область

06308508000

с. Глибочиця

0,001472586

6

Житомирська область

06308517000

с. Левків

0,001546043

6

Житомирська область

06308522000

с. Оліївка

0,000392895

6

Житомирська область

06308525000

с. Садки

0,000434523

6

Житомирська область

06308526000

с. Сінгури

0,000038176

6

Житомирська область

06309513000

с. Кожухівка

0,000869479

6

Житомирська область

06309528000

с. Сингаї

0,000212319

6

Житомирська область

06309535000

с. Хотинівка

0,000014714

6

Житомирська область

06310510000

с. Кмитів

0,000094001

6

Житомирська область

06310520000

с. Харитонівка

0,000447710

6

Житомирська область

06312512000

с. Громада

0,000033355

6

Житомирська область

06312523000

с. Стрижівка

0,001035002

6

Житомирська область

06313507000

с. Головки

0,000078876

6

Житомирська область

06313514000

с. Малинівка

0,000076210

6

Житомирська область

06313520000

с. Слобідка

0,000271356

6

Житомирська область

06313523000

с. Українка

0,000098316

6

Житомирська область

06315502000

с. Броники

0,000463727

6

Житомирська область

06315521000

с. Наталівка

0,000037038

6

Житомирська область

06315523000

с. Нова Романівка

0,000274640

6

Житомирська область

06315525000

с. Пилиповичі

0,000064702

6

Житомирська область

06315526000

с. Піщів

0,000673350

6

Житомирська область

06316301000

м. Овруч

0,000992376

6

Житомирська область

06316506000

с. Гладковичі

0,000000202

6

Житомирська область

06316509000

с. Заріччя

0,000192167

6

Житомирська область

06316526000

с. Словечне

0,000118115

6

Житомирська область

06317514000

с. Радовель

0,000244826

6

Житомирська область

06319301000

м. Радомишль

0,000618106

6

Житомирська область

06319507000

с. Забілоччя

0,000117508

6

Житомирська область

06319513000

с. Кочерів

0,001089540

6

Житомирська область

06320401000

смт Ружин

0,000456620

6

Житомирська область

06320509000

с. Вчорайше

0,000002486

6

Житомирська область

06321401000

смт Пулини

0,000009704

6

Житомирська область

06321501000

с. Андріївка

0,000118199

6

Житомирська область

06321509000

с. Мартинівка

0,000156099

6

Житомирська область

06321514000

с. Стрибіж

0,000246266

6

Житомирська область

06322401000

смт Черняхів

0,000503149

6

Житомирська область

06323301000

м. Чуднів

0,000312510

6

Житомирська область

06323508000

с. Дубище

0,000175344

6

Житомирська область

06323519000

с. П’ятка

0,000019547

7

Закарпатська область

07501000000

отг с. Вільхівці

0,000087941

7

Закарпатська область

07502000000

отг м. Тячів

0,001842733

7

Закарпатська область

07201100000

м. Ужгород

0,004372434

7

Закарпатська область

07202100000

м. Берегове

0,001446447

7

Закарпатська область

07203100000

м. Мукачеве

0,003068526

7

Закарпатська область

07204100000

м. Хуст

0,002615894

7

Закарпатська область

07205100000

м. Чоп

0,000637239

7

Закарпатська область

07301501000

с. Астей

0,001000798

7

Закарпатська область

07301503000

с. Батрадь

0,000147207

7

Закарпатська область

07301515000

с. Дийда

0,000198606

7

Закарпатська область

07301530000

с. Яноші

0,000940061

7

Закарпатська область

07301519000

с. Косонь

0,000499246

7

Закарпатська область

07302401000

смт Великий Березний

0,000109019

7

Закарпатська область

07302510000

с. Малий Березний

0,000894107

7

Закарпатська область

07303301000

м. Виноградів

0,001521276

7

Закарпатська область

07303401000

смт Вилок

0,001463082

7

Закарпатська область

07303504000

с. Велика Копаня

0,000157631

7

Закарпатська область

07303511000

с. Неветленфолу

0,000860366

7

Закарпатська область

07303516000

с. Перехрестя

0,000068207

7

Закарпатська область

07303518000

с. Пийтерфолво

0,000212016

7

Закарпатська область

07303521000

с. Теково

0,000349943

7

Закарпатська область

07303524000

с. Чепа

0,000006368

7

Закарпатська область

07303528000

с. Широке

0,000102162

7

Закарпатська область

07304401000

смт Воловець

0,000033821

7

Закарпатська область

07304502000

с. Біласовиця

0,000057623

7

Закарпатська область

07304508000

с. Нижні Ворота

0,000199340

7

Закарпатська область

07304512000

с. Тишів

0,000283538

7

Закарпатська область

07305301000

м. Іршава

0,000785868

7

Закарпатська область

07305502000

с. Білки

0,000007364

7

Закарпатська область

07305507000

с. Гребля

0,000032760

7

Закарпатська область

07305510000

с. Дубрівка

0,000254892

7

Закарпатська область

07305508000

с. Довге

0,000005007

7

Закарпатська область

07305512000

с. Заріччя

0,000102478

7

Закарпатська область

07305513000

с. Ільниця

0,000146275

7

Закарпатська область

07305515000

с. Кам’янське

0,000162631

7

Закарпатська область

07305516000

с. Кушниця

0,000138361

7

Закарпатська область

07305524000

с. Сільце

0,000248707

7

Закарпатська область

07306401000

смт Міжгір’я

0,000547603

7

Закарпатська область

07306518000

с. Синевир

0,000063798

7

Закарпатська область

07306520000

с. Сойми

0,000050022

7

Закарпатська область

07307402000

смт Чинадійово

0,000419624

7

Закарпатська область

07307505000

с. Великі Лучки

0,000096818

7

Закарпатська область

07307507000

с. Верхній Коропець

0,001290627

7

Закарпатська область

07307513000

с. Залужжя

0,000187292

7

Закарпатська область

07307514000

с. Зняцьово

0,000112078

7

Закарпатська область

07307516000

с. Іванівці

0,001591905

7

Закарпатська область

07307527000

с. Павшино

0,000142843

7

Закарпатська область

07307533000

с. Страбичово

0,000073826

7

Закарпатська область

07308301000

м. Перечин

0,000042669

7

Закарпатська область

07308503000

с. Дубриничі

0,000102447

7

Закарпатська область

07308507000

с. Сімер

0,000202818

7

Закарпатська область

07309301000

м. Рахів

0,000732941

7

Закарпатська область

07309401000

смт Великий Бичків

0,000262683

7

Закарпатська область

07309403000

смт Ясіня

0,000177686

7

Закарпатська область

07309501000

с. Біла Церква

0,000144349

7

Закарпатська область

07309504000

с. Верхнє Водяне

0,000007911

7

Закарпатська область

07309508000

с. Кваси

0,000000965

7

Закарпатська область

07310301000

м. Свалява

0,000722882

7

Закарпатська область

07310503000

с. Голубине

0,000187793

7

Закарпатська область

07310506000

с. Неліпино

0,000156943

7

Закарпатська область

07310512000

с. Сусково

0,000274425

7

Закарпатська область

07311401000

смт Буштино

0,000443392

7

Закарпатська область

07311402000

смт Дубове

0,000212380

7

Закарпатська область

07311403000

смт Солотвино

0,000847121

7

Закарпатська область

07311404000

смт Тересва

0,000006348

7

Закарпатська область

07311405000

смт Усть-Чорна

0,000009020

7

Закарпатська область

07311501000

с. Бедевля

0,000235217

7

Закарпатська область

07311507000

с. Ганичі

0,000002412

7

Закарпатська область

07311508000

с. Глибокий Потік

0,000004894

7

Закарпатська область

07311509000

с. Грушово

0,000012269

7

Закарпатська область

07311510000

с. Нижня Апша

0,000462607

7

Закарпатська область

07311513000

с. Калини

0,000014786

7

Закарпатська область

07311515000

с. Красна

0,000002276

7

Закарпатська область

07311517000

с. Кричово

0,000037978

7

Закарпатська область

07311520000

с. Нересниця

0,000645505

7

Закарпатська область

07311526000

с. Теребля

0,000012345

7

Закарпатська область

07311527000

с. Терново

0,000008713

7

Закарпатська область

07311529000

с. Угля

0,000056871

7

Закарпатська область

07312401000

смт Середнє

0,000111279

7

Закарпатська область

07312501000

с. Баранинці

0,002672599

7

Закарпатська область

07312503000

с. Велика Добронь

0,000178022

7

Закарпатська область

07312518000

с. Руські Комарівці

0,000119244

7

Закарпатська область

07312506000

с. Дубрівка

0,000357911

7

Закарпатська область

07312511000

с. Коритняни

0,000533208

7

Закарпатська область

07312512000

с. Мала Добронь

0,000096202

7

Закарпатська область

07312526000

с. Тисаашвань

0,000051256

7

Закарпатська область

07312513000

с. Невицьке

0,000184395

7

Закарпатська область

07312514000

с. Оноковці

0,000248075

7

Закарпатська область

07312520000

с. Соломоново

0,001988719

7

Закарпатська область

07312522000

с. Сюрте

0,000179285

7

Закарпатська область

07312524000

с. Тийглаш

0,000042951

7

Закарпатська область

07312528000

с. Холмок

0,000990144

7

Закарпатська область

07313507000

с. Драгово

0,000190603

7

Закарпатська область

07313509000

с. Золотарьово

0,000141079

7

Закарпатська область

07313510000

с. Іза

0,000186806

7

Закарпатська область

07313513000

с. Крайниково

0,000003959

7

Закарпатська область

07313517000

с. Липча

0,000018235

7

Закарпатська область

07313523000

с. Рокосово

0,000051423

7

Закарпатська область

07313524000

с. Сокирниця

0,000151914

7

Закарпатська область

07313525000

с. Стеблівка

0,000033689

8

Запорізька область

08502000000

отг смт Веселе

0,000534682

8

Запорізька область

08503000000

отг смт Комиш-Зоря

0,000165158

8

Запорізька область

08504000000

отг с. Преображенка

0,000362345

8

Запорізька область

08507000000

отг с. Долинське

0,000915361

8

Запорізька область

08508000000

отг м. Приморськ

0,000532397

8

Запорізька область

08509000000

отг смт Комишуваха

0,000283479

8

Запорізька область

08510000000

отг с. Біленьке

0,000086438

8

Запорізька область

08514000000

отг с. Осипенко

0,000329915

8

Запорізька область

08515000000

отг с. Остриківка

0,000090160

8

Запорізька область

08516000000

отг с. Таврійське

0,000013170

8

Запорізька область

08201100000

м. Запоріжжя

0,018033400

8

Запорізька область

08202100000

м. Бердянськ

0,003594310

8

Запорізька область

08202501000

с. Нововасилівка

0,000028642

8

Запорізька область

08204100000

м. Мелітополь

0,003899964

8

Запорізька область

08205100000

м. Токмак

0,000865337

8

Запорізька область

08203100000

м. Енергодар

0,000985193

8

Запорізька область

08320402000

смт Якимівка

0,000334718

8

Запорізька область

08320401000

смт Кирилівка

0,000452441

8

Запорізька область

08320508000

с. Радивонівка

0,000529871

8

Запорізька область

08320512000

с. Чорноземне

0,000213426

8

Запорізька область

08320510000

с. Шелюги

0,000006336

8

Запорізька область

08301401000

смт Андріївка

0,000110487

8

Запорізька область

08301506000

с. Азовське

0,000171552

8

Запорізька область

08302301000

м. Василівка

0,000663720

8

Запорізька область

08302302000

м. Дніпрорудне

0,000328580

8

Запорізька область

08302501000

с. Балки

0,000204470

8

Запорізька область

08302503000

с. Кам’янське

0,000116205

8

Запорізька область

08302502000

с. Верхня Криниця

0,000151841

8

Запорізька область

08302505000

с. Мала Білозірка

0,000016474

8

Запорізька область

08302506000

с. Орлянське

0,000023129

8

Запорізька область

08302507000

с. Підгірне

0,000928690

8

Запорізька область

08302509000

с. Приморське

0,000014560

8

Запорізька область

08303501000

с. Велика Білозерка

0,000187715

8

Запорізька область

08305301000

м. Вільнянськ

0,000325625

8

Запорізька область

08305503000

с. Дружелюбівка

0,000002825

8

Запорізька область

08305508000

с. Люцерна

0,000005240

8

Запорізька область

08305510000

с. Матвіївка

0,000116776

8

Запорізька область

08305511000

с. Михайлівка

0,000321803

8

Запорізька область

08305512000

с. Михайло-Лукашеве

0,000129873

8

Запорізька область

08305515000

с. Павлівське

0,000367603

8

Запорізька область

08306301000

м. Гуляйполе

0,000531326

8

Запорізька область

08306401000

смт Залізничне

0,000000067

8

Запорізька область

08306517000

с. Успенівка

0,000091328

8

Запорізька область

08307401000

смт Балабине

0,000712769

8

Запорізька область

08307402000

смт Кушугум

0,000141517

8

Запорізька область

08307509000

с. Володимирівське

0,000426547

8

Запорізька область

08307511000

с. Григорівка

0,000015221

8

Запорізька область

08307528000

с. Миколай-Поле

0,000222423

8

Запорізька область

08307536000

с. Новоолександрівка

0,000245962

8

Запорізька область

08307557000

с. Степне

0,000087760

8

Запорізька область

08307556000

с. Сонячне

0,000690717

8

Запорізька область

08308301000

м. Кам’янка-Дніпровська

0,000546285

8

Запорізька область

08308502000

с. Велика Знам’янка

0,000025624

8

Запорізька область

08308501000

с. Благовіщенка

0,000120927

8

Запорізька область

08308504000

с. Дніпровка

0,000037908

8

Запорізька область

08309401000

смт Більмак

0,000394677

8

Запорізька область

08310503000

с. Костянтинівка

0,000165413

8

Запорізька область

08310507000

с. Нове

0,000213099

8

Запорізька область

08310509000

с. Новобогданівка

0,000288974

8

Запорізька область

08310512000

с. Семенівка

0,000935559

8

Запорізька область

08310514000

с. Терпіння

0,000006964

8

Запорізька область

08311402000

смт Михайлівка

0,000376950

8

Запорізька область

08311401000

смт Пришиб

0,000000067

8

Запорізька область

08311502000

с. Високе

0,000077159

8

Запорізька область

08311506000

с. Роздол

0,000087069

8

Запорізька область

08312401000

смт Новомиколаївка

0,000439297

8

Запорізька область

08312402000

смт Тернувате

0,000053583

8

Запорізька область

08313301000

м. Оріхів

0,000504068

8

Запорізька область

08313511000

с. Новоданилівка

0,000012435

8

Запорізька область

08314301000

м. Пологи

0,000931941

8

Запорізька область

08314504000

с. Інженерне

0,000007557

8

Запорізька область

08315401000

смт Приазовське

0,000600202

8

Запорізька область

08315402000

смт Нововасилівка

0,000025399

8

Запорізька область

08315504000

с. Володимирівка

0,000071235

8

Запорізька область

08315520000

с. Степанівка Перша

0,000007998

8

Запорізька область

08316501000

с. Банівка

0,000193601

8

Запорізька область

08316507000

с. Зеленівка

0,000000093

8

Запорізька область

08316508000

с. Інзівка

0,000103525

8

Запорізька область

08316509000

с. Болгарка

0,000061343

8

Запорізька область

08317401000

смт Розівка

0,000351731

8

Запорізька область

08318301000

м. Молочанськ

0,000075410

8

Запорізька область

08319401000

смт Чернігівка

0,000229558

8

Запорізька область

08319501000

с. Богданівка

0,000064144

9

Івано-Франківська область

09502000000

отг смт Печеніжин

0,000041912

9

Івано-Франківська область

09503000000

отг с. Старі Богородчани

0,000331351

9

Івано-Франківська область

09505000000

отг м. Тлумач

0,000301506

9

Івано-Франківська область

09508000000

отг с. Космач

0,000002787

9

Івано-Франківська область

09510000000

отг с. Нижній Вербіж

0,000016055

9

Івано-Франківська область

09201100000

м. Івано-Франківськ

0,003756870

9

Івано-Франківська область

09201501000

с. Вовчинець

0,000713286

9

Івано-Франківська область

09201502000

с. Крихівці

0,000881987

9

Івано-Франківська область

09201503000

с. Микитинці

0,000161991

9

Івано-Франківська область

09201504000

с. Угорники

0,000760105

9

Івано-Франківська область

09206100000

м. Бурштин

0,000334939

9

Івано-Франківська область

09203100000

м. Калуш

0,002368677

9

Івано-Франківська область

09204100000

м. Коломия

0,001987201

9

Івано-Франківська область

09205100000

м. Яремче

0,000681997

9

Івано-Франківська область

09205401000

смт Ворохта

0,000106275

9

Івано-Франківська область

09205503000

с. Татарів

0,000489585

9

Івано-Франківська область

09205501000

с. Микуличин

0,000237212

9

Івано-Франківська область

09301401000

смт Богородчани

0,000446163

9

Івано-Франківська область

09301402000

смт Солотвин

0,000024065

9

Івано-Франківська область

09301521000

с. Підгір’я

0,000562448

9

Івано-Франківська область

09302401000

смт Верховина

0,000323800

9

Івано-Франківська область

09302511000

с. Ільці

0,000189956

9

Івано-Франківська область

09303302000

м. Галич

0,000398183

9

Івано-Франківська область

09303508000

с. Дем’янів

0,000361330

9

Івано-Франківська область

09303513000

с. Задністрянське

0,000002570

9

Івано-Франківська область

09304301000

м. Городенка

0,000526659

9

Івано-Франківська область

09304515000

с. Олієво-Королівка

0,000273519

9

Івано-Франківська область

09304531000

с. Ясенів-Пільний

0,000018235

9

Івано-Франківська область

09305301000

м. Долина

0,001144437

9

Івано-Франківська область

09305401000

смт Вигода

0,000096848

9

Івано-Франківська область

09305506000

с. Гошів

0,000336283

9

Івано-Франківська область

09305508000

с. Княжолука

0,000184619

9

Івано-Франківська область

09305516000

с. Оболоня

0,000097900

9

Івано-Франківська область

09306518000

с. Пійло

0,000001704

9

Івано-Франківська область

09307401000

смт Гвіздець

0,000025159

9

Івано-Франківська область

09307402000

смт Отинія

0,000356126

9

Івано-Франківська область

09307513000

с. Іванівці

0,000083249

9

Івано-Франківська область

09307516000

с. Корнич

0,000047661

9

Івано-Франківська область

09307532000

с. Раківчик

0,000461979

9

Івано-Франківська область

09307538000

с. Спас

0,000000052

9

Івано-Франківська область

09307546000

с. Черемхів

0,000022834

9

Івано-Франківська область

09308301000

м. Косів

0,000014112

9

Івано-Франківська область

09308506000

с. Вербовець

0,000000011

9

Івано-Франківська область

09308508000

с. Город

0,000006714

9

Івано-Франківська область

09308509000

с. Кобаки

0,000002944

9

Івано-Франківська область

09308516000

с. Пістинь

0,000029741

9

Івано-Франківська область

09308521000

с. Рожнів

0,000017977

9

Івано-Франківська область

09308524000

с. Смодна

0,000795310

9

Івано-Франківська область

09308527000

с. Старі Кути

0,000048915

9

Івано-Франківська область

09308528000

с. Стопчатів

0,000214665

9

Івано-Франківська область

09308531000

с. Тюдів

0,000000724

9

Івано-Франківська область

09308534000

с. Черганівка

0,000000997

9

Івано-Франківська область

09308536000

с. Шешори

0,000001555

9

Івано-Франківська область

09309301000

м. Надвірна

0,000990303

9

Івано-Франківська область

09309402000

смт Делятин

0,000246156

9

Івано-Франківська область

09309512000

с. Лісна Тарновиця

0,000213096

9

Івано-Франківська область

09309515000

с. Назавизів

0,000012271

9

Івано-Франківська область

09309522000

с. Стримба

0,000200695

9

Івано-Франківська область

09309523000

с. Тисменичани

0,000018906

9

Івано-Франківська область

09310301000

м. Рогатин

0,000924333

9

Івано-Франківська область

09310503000

с. Вербилівці

0,000014923

9

Івано-Франківська область

09311403000

смт Рожнятів

0,000401337

9

Івано-Франківська область

09311402000

смт Перегінське

0,000094684

9

Івано-Франківська область

09311512000

с. Креховичі

0,000219918

9

Івано-Франківська область

09311522000

с. Сваричів

0,000023257

9

Івано-Франківська область

09311528000

с. Ясень

0,000020107

9

Івано-Франківська область

09312301000

м. Снятин

0,000683137

9

Івано-Франківська область

09312401000

смт Заболотів

0,000182324

9

Івано-Франківська область

09312503000

с. Борщів

0,000551817

9

Івано-Франківська область

09312506000

с. Вовчківці

0,000291542

9

Івано-Франківська область

09312509000

с. Джурів

0,000013304

9

Івано-Франківська область

09312512000

с. Іллінці

0,000033459

9

Івано-Франківська область

09312526000

с. Тростянець

0,000012323

9

Івано-Франківська область

09312527000

с. Тулуків

0,000354255

9

Івано-Франківська область

09312529000

с. Устя

0,000027265

9

Івано-Франківська область

09314401000

смт Обертин

0,000078813

9

Івано-Франківська область

09314512000

с. Живачів

0,000095451

9

Івано-Франківська область

09314519000

с. Нижнів

0,000040442

9

Івано-Франківська область

09314521000

с. Олеша

0,000005189

9

Івано-Франківська область

09314524000

с. Палагичі

0,000174642

9

Івано-Франківська область

09314525000

с. Петрилів

0,000018753

9

Івано-Франківська область

09313301000

м. Тисмениця

0,000261425

9

Івано-Франківська область

09313501000

с. Березівка

0,000152057

9

Івано-Франківська область

09313507000

с. Драгомирчани

0,000185051

9

Івано-Франківська область

09313509000

с. Клубівці

0,000443729

9

Івано-Франківська область

09313514000

с. Майдан

0,000116159

9

Івано-Франківська область

09313515000

с. Марківці

0,000053753

9

Івано-Франківська область

09313530000

с. Старі Кривотули

0,000124100

9

Івано-Франківська область

09313535000

с. Угринів

0,000698859

9

Івано-Франківська область

09313538000

с. Черніїв

0,000556664

9

Івано-Франківська область

09313541000

с. Ямниця

0,000493940

10

Київська область

10501000000

отг смт Калита

0,000169236

10

Київська область

10502000000

отг смт Пісківка

0,000051654

10

Київська область

10202100000

м. Біла Церква

0,004202119

10

Київська область

10201100000

м. Березань

0,001323999

10

Київська область

10203100000

м. Бориспіль

0,004028793

10

Київська область

10204100000

м. Бровари

0,003682176

10

Київська область

10205100000

м. Васильків

0,001446891

10

Київська область

10211100000

м. Буча

0,001924255

10

Київська область

10206100000

м. Ірпінь

0,000646910

10

Київська область

10206402000

смт Ворзель

0,000261671

10

Київська область

10206403000

смт Гостомель

0,001254682

10

Київська область

10206404000

смт Коцюбинське

0,000108121

10

Київська область

10207100000

м. Переяслав-Хмельницький

0,000776277

10

Київська область

10210100000

м. Фастів

0,000773068

10

Київська область

10208100000

м. Ржищів

0,000215954

10

Київська область

10209100000

м. Славутич

0,000126539

10

Київська область

10212100000

м. Обухів

0,002272343

10

Київська область

10301401000

смт Баришівка

0,000457094

10

Київська область

10301501000

с. Бзів

0,000320885

10

Київська область

10301503000

с. Волошинівка

0,000066380

10

Київська область

10301515000

с. Перемога

0,000252130

10

Київська область

10302301000

м. Узин

0,000303697

10

Київська область

10302401000

смт Терезине

0,000302669

10

Київська область

10302508000

с. Коженики

0,000007064

10

Київська область

10302514000

с. Озерна

0,000000164

10

Київська область

10302516000

с. Острійки

0,000116404

10

Київська область

10302517000

с. Піщана

0,000307117

10

Київська область

10302519000

с. Поправка

0,000072949

10

Київська область

10302530000

с. Фурси

0,000460364

10

Київська область

10302532000

с. Чупира

0,000075409

10

Київська область

10302533000

с. Шкарівка

0,000192380

10

Київська область

10303301000

м. Богуслав

0,000530060

10

Київська область

10303506000

с. Іванівка

0,000109283

10

Київська область

10303509000

с. Медвин

0,000035248

10

Київська область

10304501000

с. Велика Олександрівка

0,000935399

10

Київська область

10304502000

с. Вишеньки

0,000000008

10

Київська область

10304503000

с. Вороньків

0,000085138

10

Київська область

10304504000

с. Глибоке

0,000006261

10

Київська область

10304505000

с. Гнідин

0,000021366

10

Київська область

10304507000

с. Гора

0,001266119

10

Київська область

10304508000

с. Дударків

0,000153676

10

Київська область

10304509000

с. Іванків

0,002228745

10

Київська область

10304510000

с. Кучаків

0,000000016

10

Київська область

10304515000

с. Ревне

0,000000599

10

Київська область

10304516000

с. Рогозів

0,000164154

10

Київська область

10304517000

с. Сеньківка

0,000122552

10

Київська область

10304519000

с. Старе

0,000038906

10

Київська область

10304520000

с. Щасливе

0,002759902

10

Київська область

10305402000

смт Бородянка

0,000499567

10

Київська область

10305502000

с. Дружня

0,000004208

10

Київська область

10305504000

с. Загальці

0,000393396

10

Київська область

10305515000

с. Нове Залісся

0,000009451

10

Київська область

10305511000

с. Микуличі

0,000398329

10

Київська область

10305513000

с. Небрат

0,000055398

10

Київська область

10306401000

смт Велика Димерка

0,001232667

10

Київська область

10306403000

смт Калинівка

0,000200825

10

Київська область

10306502000

с. Богданівка

0,000321434

10

Київська область

10306503000

с. Гоголів

0,000166451

10

Київська область

10306506000

с. Зазим’я

0,000061764

10

Київська область

10306508000

с. Княжичі

0,000361378

10

Київська область

10306509000

с. Красилівка

0,000026361

10

Київська область

10306515000

с. Погреби

0,000175007

10

Київська область

10306516000

с. Пухівка

0,000197631

10

Київська область

10306520000

с. Русанів

0,000209810

10

Київська область

10306523000

с. Требухів

0,000566098

10

Київська область

10307401000

смт Глеваха

0,001248457

10

Київська область

10307402000

смт Гребінки

0,000408053

10

Київська область

10307403000

смт Дослідницьке

0,000075969

10

Київська область

10307404000

смт Калинівка

0,000254262

10

Київська область

10307505000

с. Велика Солтанівка

0,000136147

10

Київська область

10307509000

с. Данилівка

0,000012647

10

Київська область

10307513000

с. Здорівка

0,000355515

10

Київська область

10307516000

с. Кодаки

0,000189278

10

Київська область

10307518000

с. Ксаверівка

0,000032449

10

Київська область

10307522000

с. Мархалівка

0,000465366

10

Київська область

10307524000

с. Митниця

0,000012898

10

Київська область

10307530000

с. Путрівка

0,000346475

10

Київська область

10307534000

с. Соколівка

0,000083652

10

Київська область

10309401000

смт Володарка

0,000465269

10

Київська область

10308301000

м. Вишгород

0,001012649

10

Київська область

10308401000

смт Димер

0,000364439

10

Київська область

10308508000

с. Демидів

0,000011862

10

Київська область

10308515000

с. Лютіж

0,000411327

10

Київська область

10308516000

с. Нижча Дубечня

0,000026028

10

Київська область

10308517000

с. Нові Петрівці

0,000731199

10

Київська область

10308518000

с. Новосілки

0,000000880

10

Київська область

10308519000

с. Пірнове

0,000033950

10

Київська область

10308523000

с. Старі Петрівці

0,000193706

10

Київська область

10308527000

с. Хотянівка

0,000118923

10

Київська область

10310401000

смт Згурівка

0,000327501

10

Київська область

10311200000

Іванківський район

0,000080564

10

Київська область

10311401000

смт Іванків

0,000389479

10

Київська область

10311526000

с. Шпилі

0,000117696

10

Київська область

10312301000

м. Кагарлик

0,000571000

10

Київська область

10312514000

с. Леонівка

0,000512346

10

Київська область

10312515000

с. Липовець

0,000024504

10

Київська область

10312522000

с. Стави

0,000040988

10

Київська область

10313301000

м. Боярка

0,000282412

10

Київська область

10313302000

м. Вишневе

0,001110972

10

Київська область

10313401000

смт Чабани

0,002096411

10

Київська область

10313501000

с. Білогородка

0,000079316

10

Київська область

10313503000

с. Бузова

0,000490191

10

Київська область

10313504000

с. Віта-Поштова

0,000351156

10

Київська область

10313505000

с. Гатне

0,002375868

10

Київська область

10313506000

с. Гореничі

0,000999565

10

Київська область

10313507000

с. Горенка

0,000080919

10

Київська область

10313511000

с. Крюківщина

0,000014260

10

Київська область

10313508000

с. Дмитрівка

0,000244952

10

Київська область

10313515000

с. Мироцьке

0,000218589

10

Київська область

10313516000

с. Михайлівка-Рубежівка

0,000403247

10

Київська область

10313518000

с. Святопетрівське

0,000126383

10

Київська область

10313519000

с. Петропавлівська Борщагівка

0,001531643

10

Київська область

10313521000

с. Софіївська Борщагівка

0,004229218

10

Київська область

10313522000

с. Тарасівка

0,000040957

10

Київська область

10313523000

с. Ходосівка

0,001489709

10

Київська область

10313524000

с. Хотів

0,000000001

10

Київська область

10313525000

с. Шпитьки

0,001067720

10

Київська область

10314402000

смт Макарів

0,003170033

10

Київська область

10314502000

с. Бишів

0,000017219

10

Київська область

10314510000

с. Колонщина

0,000171514

10

Київська область

10314512000

с. Копилів

0,000024592

10

Київська область

10314523000

с. Небелиця

0,000429432

10

Київська область

10314529000

с. Ситняки

0,000037144

10

Київська область

10314534000

с. Юрів

0,000336435

10

Київська область

10314536000

с. Ясногородка

0,000040505

10

Київська область

10315301000

м. Миронівка

0,000388125

10

Київська область

10315502000

с. Владиславка

0,000015207

10

Київська область

10315514000

с. Пії

0,000088094

10

Київська область

10315518000

с. Росава

0,000807114

10

Київська область

10316302000

м. Українка

0,000064031

10

Київська область

10316401000

смт Козин

0,000562989

10

Київська область

10316505000

с. Григорівка

0,000041000

10

Київська область

10316506000

с. Дерев’яна

0,000152795

10

Київська область

10316515000

с. Підгірці

0,000447648

10

Київська область

10317502000

с. Виповзки

0,000003568

10

Київська область

10317504000

с. Гайшин

0,000393002

10

Київська область

10317506000

с. Єрківці

0,000114097

10

Київська область

10317511000

с. Студеники

0,000331289

10

Київська область

10317521000

с. Пристроми

0,000000038

10

Київська область

10317522000

с. Світанок

0,000248901

10

Київська область

10317525000

с. Стовп’яги

0,000250372

10

Київська область

10317530000

с. Циблі

0,000005622

10

Київська область

10318401000

с. Красятичі

0,000007553

10

Київська область

10318502000

с. Володарка

0,000018381

10

Київська область

10319401000

смт Рокитне

0,000534383

10

Київська область

10319508000

с. Ольшаниця

0,000019964

10

Київська область

10319509000

с. Острів

0,000187505

10

Київська область

10320301000

м. Сквира

0,000714749

10

Київська область

10320526000

с. Шамраївка

0,000003155

10

Київська область

10321401000

смт Ставище

0,000394671

10

Київська область

10321510000

с. Кривець

0,000270623

10

Київська область

10321511000

с. Гостра Могила

0,000131647

10

Київська область

10321516000

с. Сніжки

0,000061129

10

Київська область

10322301000

м. Тараща

0,000560278

10

Київська область

10322506000

с. Ківшовата

0,000033764

10

Київська область

10323301000

м. Тетіїв

0,000687373

10

Київська область

10323506000

с. Дібрівка

0,000013860

10

Київська область

10323509000

с. Кашперівка

0,000009580

10

Київська область

10323515000

с. П’ятигори

0,000009426

10

Київська область

10324401000

смт Борова

0,000053578

10

Київська область

10324402000

смт Кожанка

0,000010936

10

Київська область

10324504000

с. Веприк

0,000003111

10

Київська область

10324511000

с. Мала Снітинка

0,000038699

10

Київська область

10324518000

с. Томашівка

0,000009601

10

Київська область

10324521000

с. Червоне

0,000016321

10

Київська область

10324522000

с. Мотовилівка

0,000015390

10

Київська область

10325301000

м. Яготин

0,001033725

10

Київська область

10325501000

с. Богданівка

0,000316511

10

Київська область

10325511000

с. Панфили

0,000128412

11

Кіровоградська область

11501000000

отг м. Бобринець

0,000626557

11

Кіровоградська область

11502000000

отг м. Мала Виска

0,000509165

11

Кіровоградська область

11503000000

отг м. Новоукраїнка

0,000644971

11

Кіровоградська область

11504000000

отг с. Велика Андрусівка

0,000009508

11

Кіровоградська область

11505000000

отг с. Соколівське

0,000534779

11

Кіровоградська область

11201100000

м. Кропивницький

0,008045419

11

Кіровоградська область

11201401000

смт Нове

0,000045048

11

Кіровоградська область

11203100000

м. Олександрія

0,002183993

11

Кіровоградська область

11203401000

смт Пантаївка

0,000045633

11

Кіровоградська область

11202100000

м. Знам’янка

0,000514441

11

Кіровоградська область

11202401000

смт Знам’янка Друга

0,000076594

11

Кіровоградська область

11204100000

м. Світловодськ

0,000963636

11

Кіровоградська область

11204401000

смт Власівка

0,000066457

11

Кіровоградська область

11316401000

смт Нова Прага

0,000067777

11

Кіровоградська область

11316402000

смт Приютівка

0,000015413

11

Кіровоградська область

11316503000

с. Войнівка

0,000004671

11

Кіровоградська область

11316521000

с. Улянівка

0,000006678

11

Кіровоградська область

11315517000

с. Стара Осота

0,000094934

11

Кіровоградська область

11301508000

с. Кетрисанівка

0,000027570

11

Кіровоградська область

11303301000

м. Гайворон

0,000588070

11

Кіровоградська область

11303402000

смт Салькове

0,000052783

11

Кіровоградська область

11303514000

с. Хащувате

0,000023934

11

Кіровоградська область

11303515000

с. Чемерпіль

0,000006835

11

Кіровоградська область

11304401000

смт Голованівськ

0,000772943

11

Кіровоградська область

11304402000

смт Побузьке

0,000026128

11

Кіровоградська область

11304515000

с. Перегонівка

0,000003375

11

Кіровоградська область

11304516000

с. Пушкове

0,000022519

11

Кіровоградська область

11305301000

м. Помічна

0,000186449

11

Кіровоградська область

11305401000

смт Добровеличківка

0,000451294

11

Кіровоградська область

11305513000

с. Олексіївка

0,000029436

11

Кіровоградська область

11305514000

с. Перчунове

0,000077752

11

Кіровоградська область

11306301000

м. Долинська

0,000554093

11

Кіровоградська область

11306506000

с. Гурівка

0,000108554

11

Кіровоградська область

11306508000

с. Бокове

0,000015845

11

Кіровоградська область

11307504000

с. Дмитрівка

0,000491339

11

Кіровоградська область

11307511000

с. Суботці

0,000284161

11

Кіровоградська область

11308501000

с. Аджамка

0,000031335

11

Кіровоградська область

11308502000

с. Бережинка

0,000079514

11

Кіровоградська область

11308504000

с. Велика Северинка

0,000408959

11

Кіровоградська область

11308503000

с. Веселівка

0,000000353

11

Кіровоградська область

11308507000

с. Вільне

0,000058977

11

Кіровоградська область

11308505000

с. Високі Байраки

0,000030795

11

Кіровоградська область

11308510000

с. Грузьке

0,000273294

11

Кіровоградська область

11308512000

с. Івано-Благодатне

0,000010713

11

Кіровоградська область

11308520000

с. Обознівка

0,000005875

11

Кіровоградська область

11308524000

с. Первозванівка

0,000110371

11

Кіровоградська область

11308526000

с. Созонівка

0,000010329

11

Кіровоградська область

11309401000

смт Компаніївка

0,000139600

11

Кіровоградська область

11310401000

смт Смоліне

0,000050115

11

Кіровоградська область

11315401000

смт Олександрівка

0,000561208

11

Кіровоградська область

11310501000

с. Березівка

0,000035688

11

Кіровоградська область

11310502000

с. Велика Виска

0,000166760

11

Кіровоградська область

11310517000

с. Хмельове

0,000000913

11

Кіровоградська область

11311401000

смт Новгородка

0,000282154

11

Кіровоградська область

11311501000

с. Верблюжка

0,000005069

11

Кіровоградська область

11312401000

смт Новоархангельськ

0,000703742

11

Кіровоградська область

11312509000

с. Надлак

0,000001160

11

Кіровоградська область

11312512000

с. Підвисоке

0,000004009

11

Кіровоградська область

11313301000

м. Новомиргород

0,000445823

11

Кіровоградська область

11313508000

с. Костянтинівка

0,000006220

11

Кіровоградська область

11314513000

с. Новоєгорівка

0,000064260

11

Кіровоградська область

11302401000

смт Вільшанка

0,000269190

11

Кіровоградська область

11317401000

смт Онуфріївка

0,000041747

11

Кіровоградська область

11317402000

смт Павлиш

0,000233518

11

Кіровоградська область

11317503000

с. Деріївка

0,000066906

11

Кіровоградська область

11318401000

смт Петрове

0,000239704

11

Кіровоградська область

11318503000

с. Ганнівка

0,000001712

11

Кіровоградська область

11318511000

с. Козацьке

0,000060407

11

Кіровоградська область

11319504000

с. Глинськ

0,000012375

11

Кіровоградська область

11320301000

м. Благовіщенське

0,000226931

11

Кіровоградська область

11320502000

с. Великі Трояни

0,000668384

11

Кіровоградська область

11320504000

с. Грушка

0,000234236

11

Кіровоградська область

11320505000

с. Данилова Балка

0,000004482

11

Кіровоградська область

11320506000

с. Йосипівка

0,000041584

11

Кіровоградська область

11320512000

с. Новоселиця

0,000061365

11

Кіровоградська область

11320503000

с. Вільхове

0,000032956

11

Кіровоградська область

11320516000

с. Синьки

0,000040389

11

Кіровоградська область

11321401000

смт Устинівка

0,000218249

12

Луганська область

12501000000

отг смт Білокуракине

0,000135177

12

Луганська область

12502000000

отг смт Новопсков

0,000297767

12

Луганська область

12503000000

отг с. Чмирівка

0,000014249

12

Луганська область

12208100000

м. Лисичанськ

0,001145008

12

Луганська область

12208701000

м. Новодружеськ

0,000000171

12

Луганська область

12211100000

м. Рубіжне

0,000477373

12

Луганська область

12213100000

м. Сєвєродонецьк

0,002460821

12

Луганська область

12302401000

смт Біловодськ

0,000091923

12

Луганська область

12302507000