Документ 959-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про транзит вантажів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 31, ст.403 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів"
( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 446; 2004 р., N 14, ст. 193, N 36, ст. 428) такі зміни:
1. Друге та четверте речення частини першої після слів
"накладна ЦІМ(CIM)" доповнити словами "накладна ЦІМ/УМВС
(CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС)".
2. Друге речення частини другої викласти в такій редакції:
"У разі транзиту вантажів залізничним транспортом на інших
дільницях до митних органів подається накладна УМВС (СМГС) або
накладна ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС), що містить відомості,
необхідні для здійснення митного контролю".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 959-Vвгору