Документ 956-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.06.2007. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за правопорушення
у сфері карантину рослин
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 31, ст.402 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
 
     1) статті 105 та 106 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
 
     Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів -
 
     тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
     Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
 
     Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     2) доповнити статтею 188-26 такого змісту:
 
     "Стаття 188-26. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України
 
     Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
     3) у частині першій статті 218 цифри "103-1 - 105" замінити цифрами "103-1 - 104-1";
 
     4) у статті 238-2:
 
     назву і частину першу викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин України
 
     Органи Державної служби з карантину рослин України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію, вивезенням з карантинних зон або ввезенням до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України (стаття 188-26)";
 
     у пункті 2 частини другої слова "міста Києва" замінити словами "міст Києва та Севастополя";
 
     5) у частині першій статті 255:
 
     у пункті 1 абзац "органів державної служби з карантину рослин (статті 105 - 106-2)" виключити;
 
     у пункті 2 слова та цифри "стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами)" виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 956-Vвгору