Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 17.10.2008955
Документ 955-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.2019, підстава - 426-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2008 р. № 955
Київ

Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 43 від 25.01.2017, № 184 від 06.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1022 від 19.11.2008}

{Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 1139/2008 від 03.12.2008 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1121 від 20.12.2008}

{Відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї Постанови Ухвалою Конституційного Суду № 4-у/2009 від 11.02.2009}

{Щодо відновлення дії Постанови КМ див. Лист Міністерства юстиції № 3775-0-26-09-34 від 30.03.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 333 від 25.03.2009
№ 589 від 03.06.2009
№ 28 від 13.01.2010
№ 932 від 08.08.2011
№ 74 від 11.01.2012
№ 762 від 13.08.2012
№ 794 від 13.08.2012
№ 880 від 24.09.2012
№ 639 від 12.11.2014
№ 449 від 22.04.2015
№ 1134 від 09.12.2015}

{Додатково див. Постанову КМ № 862 від 09.11.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 43 від 25.01.2017
№ 152 від 17.03.2017
№ 1107 від 27.12.2017
№ 135 від 27.02.2019
№ 184 від 06.03.2019
№ 426 від 03.04.2019}

{Установити, що з 1 січня 2015 p. граничні постачальницько-збутові та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на препарати інсуліну встановлюються згідно з цією Постановою на підставі Постанови КМ № 73 від 05.03.2014}

{У тексті Постанови слова “вироби медичного призначення” в усіх відмінках замінено словами “медичні вироби” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 43 від 25.01.2017}

Відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити:

1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки, виходячи із закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищують такі розміри:

Закупівельна ціна, гривень

Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни, відсотків

До 100 (включно)

25

Більше ніж 100 до 500 (включно)

20

Більше ніж 500 до 1000 (включно)

15

Більше ніж 1000

10;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1134 від 09.12.2015; в редакції Постанови КМ № 426 від 03.04.2019}

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

{Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 43 від 25.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019; в редакції Постанови КМ № 426 від 03.04.2019}

3) на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів”  (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 152 від 17.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 27.12.2017; в редакції Постанови КМ № 135 від 27.02.2019}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 449 від 22.04.2015}

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо передачі до сфери управління зазначеної Інспекції державних підприємств згідно з додатком.

4. Міністерству охорони здоров'я подати у двотижневий строк пропозиції про внесення до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1196), зміни, в яких, зокрема, передбачити, що:

експертиза реєстраційних матеріалів лікарських засобів проводиться в порядку, який встановлюється Міністерством;

копії матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу передаються Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів.

5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів як єдиної інформаційної бази даних.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 333 від 25.03.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

6. Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.03.2009}

{Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.03.2009}

разом з Державною фіскальною службою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

7. Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів під час здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін вжити передбачених законодавством заходів для приведення суб'єктами господарювання цін у відповідність з цією постановою.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

8. Державній фіскальній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів інформацію про ввезені лікарські засоби за формою, погодженою з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 184 від 06.03.2019}

8-1. Міністерству охорони здоров’я забезпечити моніторинг цін на медичні вироби та подати Кабінету Міністрів України до 1 березня 2020 р. інформацію про результати моніторингу та пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на медичні вироби.

{Постанову доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 20.12.2008}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 32; 2001 р., № 47, ст. 2073; 2002 р., № 8, ст. 344, № 11, ст. 511, № 52, ст. 2396; 2004 р., № 42, ст. 2757, № 52, ст. 3452; 2005 р., № 17, ст. 903; 2006 р., № 20, ст. 1463; 2007 р., № 46, ст. 1882, № 73, ст. 2718; 2008 р., № 25, ст. 795) абзац шостий пункту 12 виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 20.12.2008}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 589 від 03.06.2009}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 589 від 03.06.2009}

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу 2 Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1162 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1618), слова "МОЗ, зокрема Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, що належить до сфери його управління" замінити словами "Держлікінспекція".

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 20.12.2008}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються до сфери управління Держлікінспекції

Державний навчальний центр з належної виробничої/дистриб'юторської практики, м. Київ

Науково-експертний фармакопейний центр, м. Харків

Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, м. Київ

Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення, м. Київ

{Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 13.01.2010}

Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія

Львівська контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів

{Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 13.01.2010}

Державний науковий центр лікарських засобів, м. Харківвгору