Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 17.10.2008955
Документ 955-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2019, підстава - 135-2019-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.07.2019, підстава - 426-2019-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2008 р. № 955
Київ

Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 43 від 25.01.2017, № 184 від 06.03.2019}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1022 від 19.11.2008}

{Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента № 1139/2008 від 03.12.2008 - Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 259/2009 від 22.04.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1121 від 20.12.2008}

{Відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) цієї Постанови Ухвалою Конституційного Суду № 4-у/2009 від 11.02.2009}

{Щодо відновлення дії Постанови КМ див. Лист Міністерства юстиції № 3775-0-26-09-34 від 30.03.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 333 від 25.03.2009
№ 589 від 03.06.2009
№ 28 від 13.01.2010
№ 932 від 08.08.2011
№ 74 від 11.01.2012
№ 762 від 13.08.2012
№ 794 від 13.08.2012
№ 880 від 24.09.2012
№ 639 від 12.11.2014
№ 449 від 22.04.2015
№ 1134 від 09.12.2015}

{Додатково див. Постанову КМ № 862 від 09.11.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 43 від 25.01.2017
№ 152 від 17.03.2017
№ 1107 від 27.12.2017
№ 135 від 27.02.2019
№ 184 від 06.03.2019}

{Установити, що з 1 січня 2015 p. граничні постачальницько-збутові та граничні торговельні (роздрібні) надбавки на препарати інсуліну встановлюються згідно з цією Постановою на підставі Постанови КМ № 73 від 05.03.2014}

{У тексті Постанови слова “вироби медичного призначення” в усіх відмінках замінено словами “медичні вироби” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 43 від 25.01.2017}

Відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити:

1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів) та обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптечних закладів та фельдшерсько-акушерських пунктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1134 від 09.12.2015}

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні;

{Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 43 від 25.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

3) на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів”  (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135, граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 152 від 17.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1107 від 27.12.2017; в редакції Постанови КМ № 135 від 27.02.2019}

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 449 від 22.04.2015}

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров'я та Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів щодо передачі до сфери управління зазначеної Інспекції державних підприємств згідно з додатком.

4. Міністерству охорони здоров'я подати у двотижневий строк пропозиції про внесення до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1196), зміни, в яких, зокрема, передбачити, що:

експертиза реєстраційних матеріалів лікарських засобів проводиться в порядку, який встановлюється Міністерством;

копії матеріалів щодо методів контролю якості лікарського засобу передаються Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів.

5. Мінекономіки разом з МОЗ, іншими заінтересованими органами виконавчої влади подати пропозиції щодо формування та ведення державного реєстру цін лікарських засобів як єдиної інформаційної бази даних.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 333 від 25.03.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

6. Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

{Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.03.2009}

{Абзац третій пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ № 333 від 25.03.2009}

разом з Державною фіскальною службою вжити заходів для здійснення контролю за правильністю визначення країн походження та митної вартості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України.

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

7. Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів під час здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін вжити передбачених законодавством заходів для приведення суб'єктами господарювання цін у відповідність з цією постановою.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

8. Державній фіскальній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів інформацію про ввезені лікарські засоби за формою, погодженою з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 184 від 06.03.2019}

8-1. Міністерству охорони здоров’я забезпечити моніторинг цін на медичні вироби та подати Кабінету Міністрів України до 1 березня 2020 р. інформацію про результати моніторингу та пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на медичні вироби.

{Постанову доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 184 від 06.03.2019}

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 20.12.2008}

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 32; 2001 р., № 47, ст. 2073; 2002 р., № 8, ст. 344, № 11, ст. 511, № 52, ст. 2396; 2004 р., № 42, ст. 2757, № 52, ст. 3452; 2005 р., № 17, ст. 903; 2006 р., № 20, ст. 1463; 2007 р., № 46, ст. 1882, № 73, ст. 2718; 2008 р., № 25, ст. 795) абзац шостий пункту 12 виключити.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 20.12.2008}

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 589 від 03.06.2009}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 589 від 03.06.2009}

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу 2 Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2003 р. № 1162 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1618), слова "МОЗ, зокрема Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення, що належить до сфери його управління" замінити словами "Держлікінспекція".

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1121 від 20.12.2008}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2008 р. № 955

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що передаються до сфери управління Держлікінспекції

Державний навчальний центр з належної виробничої/дистриб'юторської практики, м. Київ

Науково-експертний фармакопейний центр, м. Харків

Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів, м. Київ

Науково-експертний інститут лікарських засобів та виробів медичного призначення, м. Київ

{Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 13.01.2010}

Дніпропетровська контрольно-аналітична лабораторія

Львівська контрольно-аналітична лабораторія лікарських засобів

{Позиція із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 28 від 13.01.2010}

Державний науковий центр лікарських засобів, м. Харківвгору