Документ 955-2001-п, попередня редакція — Редакція від 24.06.2015, підстава - 419-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2001 р. N 955
Київ
Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної
роботи Державною фінансовою інспекцією та
її територіальними органами
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003
N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004
N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005
N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006
N 810 ( 810-2007-п ) від 06.06.2007
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013
N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014
N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок планування контрольно-ревізійної роботи
Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади в місячний термін привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955
ПОРЯДОК
планування контрольно-ревізійної роботи Державною
фінансовою інспекцією та її територіальними органами
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної
служби" у всіх відмінках замінено словами "Держфінінспекція та
її територіальні органи" у відповідному відмінку, а слово
"ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування проведення
державного фінансового аудиту та інспектування в міністерствах,
інших органах виконавчої влади, в державних фондах, фондах
загальнообов’язкового державного соціального страхування, у
бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного
сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які
отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з
бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування або
використовують (використовували у період, який перевіряється)
державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630
( 1630-2003-п ) від 15.10.2003, N 1777 ( 1777-2004-п ) від
31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від
25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810
( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від
01.08.2013, N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }
2. Порядком установлюється механізм складання і затвердження
планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів.
3. Заходи з проведення державного фінансового аудиту та
інспектування здійснюються відповідно до: { Абзац перший пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630
( 1630-2003-п ) від 15.10.2003, N 1777 ( 1777-2004-п ) від
31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від
25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810
( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від
01.08.2013 }
1) Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів, який складається на
календарний рік;
2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів, які складаються на кожний квартал.
{ Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005; в редакції Постанови КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
4. Держфінінспекція готує та подає в установленому порядку
Мінфіну для внесення не пізніше 1 грудня поточного року Кабінетові
Міністрів України проект акта щодо основних напрямів
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних
органів, що містить перелік тем інспектування певного комплексу
або окремих питань фінансово-господарської діяльності
підконтрольних установ, державного фінансового аудиту, контролю за
станом внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів
(далі - контрольні заходи); рік проведення попереднього
контрольного заходу та строки інформування Кабінету Міністрів
України і Мінфіну. { Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ
N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004; в
редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 810 ( 810-2007-п )
від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від 01.08.2013; в редакції
Постанови КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }
До проекту Плану додається пояснювальна записка, в якій
обгрунтовуються включені до нього питання.
План затверджується до 20 грудня поточного року.
5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів розробляються на підставі плану основних
напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів. Зазначені плани включають питання,
вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її
територіальних органів. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
6. Строки підготовки та порядок затвердження планів
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних
органів визначаються Держфінінспекцією. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
7. Основними підставами для включення заходів з проведення
державного фінансового аудиту та інспектування до планів
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних
органів є: { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006, N 810
( 810-2007-п ) від 06.06.2007, N 631 ( 631-2013-п ) від
01.08.2013 }
а) закони, акти Президента України, постанови Верховної Ради
України, прийняті відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України, акти Кабінету Міністрів України, доручення
Прем’єр-міністра України, накази Мінфіну, які не потребують
термінового виконання без включення до планів; { Підпункт "а" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 249 ( 249-2014-п ) від 09.07.2014 }
б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних
осіб з приводу проведення ревізій, які можливо виконати у
плановому порядку; { Підпункт "б" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }
в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономрозвитку,
ДПС, Держмитслужби, Казначейства, прийняті Держфінінспекцією до
виконання; { Підпункт "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
г) ініціатива, виявлена Держфінінспекцією та її
територіальними органами з урахуванням таких критеріїв, як:
економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково
включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на
відповідний період;
значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів,
що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання
державних органів;
публічна інформація про факти порушень і зловживань у
фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;
ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі
внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового
контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;
періодичність проведення ревізій у бюджетних установах
відповідно до закону; { Абзац шостий підпункту "г" пункту 7 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 419 ( 419-2015-п ) від 17.06.2015 }
ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх
органами управління, прийнята Держфінінспекцією до виконання.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 } ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1630 ( 1630-2003-п ) від
15.10.2003 )
8. Внесення змін до планів контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів проводиться у
порядку їх затвердження.вгору