Документ 955-2001-п, попередня редакція — Редакція від 17.09.2011, підстава - 968-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2001 р. N 955
Київ
Про затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної
роботи Державною фінансовою інспекцією та
її територіальними органами
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003
N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004
N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005
N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006
N 810 ( 810-2007-п ) від 06.06.2007
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок планування контрольно-ревізійної роботи
Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади в місячний термін привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2001 р. N 955
ПОРЯДОК
планування контрольно-ревізійної роботи Державною
фінансовою інспекцією та її територіальними органами
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "органи державної контрольно-ревізійної
служби" у всіх відмінках замінено словами "Держфінінспекція та
її територіальні органи" у відповідному відмінку, а слово
"ГоловКРУ" - словом "Держфінінспекція" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
1. Цей Порядок розроблено з метою впорядкування проведення
державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та
інспектування в міністерствах, інших органах виконавчої влади, в
державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів
господарювання державного сектору економіки, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в
період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та
державних фондів або використовують (використовували у період,
який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі -
підконтрольні установи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1630
( 1630-2003-п ) від 15.10.2003, N 1777 ( 1777-2004-п ) від
31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від
25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2007-п ) від 06.06.2007 }
2. Порядком установлюється механізм складання і затвердження
планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів.
3. Заходи з проведення державного фінансового аудиту,
перевірки державних закупівель та інспектування здійснюються
відповідно до: { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003,
N 1777 ( 1777-2004-п ) від 31.12.2004; в редакції Постанови КМ
N 361 ( 361-2006-п ) від 25.03.2006; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 810 ( 810-2007-п ) від 06.06.2007 }
1) Плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів, який складається на
календарний рік;
2) планів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів, які складаються на кожний квартал.
{ Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 278 ( 278-2005-п ) від 13.04.2005; в редакції Постанови КМ N 968
( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
4. Держфінінспекція готує і за погодженням з Мінфіном подає
до 1 грудня поточного року Кабінетові Міністрів України проект
плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів, що містить перелік
тем: інспектування певного комплексу або окремих питань
фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ;
державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних)
програм, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання
державного сектору економіки, а також інших суб'єктів
господарювання, які отримують (отримували в період, який
перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів
або використовують (використовували у період, який перевіряється)
державне чи комунальне майно; перевірки державних закупівель;
контроль за станом контрольно-ревізійної роботи у міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади (далі - контрольні
заходи), а також рік проведення попередніх контрольних заходів за
кожною запланованою темою та терміни інформування Кабінету
Міністрів України і Мінфіну. { Абзац перший пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1630 ( 1630-2003-п ) від 15.10.2003; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1777 ( 1777-2004-п ) від
31.12.2004; в редакції Постанови КМ N 361 ( 361-2006-п ) від
25.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 810
( 810-2007-п ) від 06.06.2007 }
До проекту Плану додається пояснювальна записка, в якій
обгрунтовуються включені до нього питання.
План затверджується до 20 грудня поточного року.
5. Плани контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів розробляються на підставі плану основних
напрямів контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її
територіальних органів. Зазначені плани включають питання,
вирішення яких належить до компетенції Держфінінспекції та її
територіальних органів. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
6. Строки підготовки та порядок затвердження планів
контрольно-ревізійної роботи Держфінінспекції та її територіальних
органів визначаються Держфінінспекцією. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
7. Основними підставами для включення заходів з проведення
державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та
інспектування до планів контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів є: { Абзац перший
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006, N 810 ( 810-2007-п ) від
06.06.2007 }
а) закони, акти та доручення Президента України, Кабінету
Міністрів України, накази Мінфіну, які не потребують термінового
виконання без включення до планів;
б) звернення правоохоронних органів, юридичних і фізичних
осіб з приводу проведення ревізій та перевірок, які можливо
виконати у плановому порядку;
в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономрозвитку,
ДПС, Держмитслужби, Казначейства, прийняті Держфінінспекцією до
виконання; { Підпункт "в" пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 }
г) ініціатива, виявлена Держфінінспекцією та її
територіальними органами з урахуванням таких критеріїв, як:
економічна та соціальна важливість питань, які обов'язково
включаються до програм і планів дій Кабінету Міністрів України на
відповідний період;
значний обсяг фінансових потоків, інших державних ресурсів,
що спрямовувалися на виконання бюджетних програм, утримання
державних органів;
публічна інформація про факти порушень і зловживань у
фінансовій сфері та неефективного управління державним майном;
ймовірність виникнення фінансових порушень, у тому числі
внаслідок відсутності (низького рівня) внутрішнього фінансового
контролю, правової неврегульованості економічної діяльності;
періодичність проведення ревізій та перевірок у бюджетних
установах відповідно до закону;
ґ) ініціатива, виявлена підконтрольними установами та їх
органами управління, прийнята Держфінінспекцією до виконання.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Постановою КМ N 361
( 361-2006-п ) від 25.03.2006 } ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1630 ( 1630-2003-п ) від
15.10.2003 )
8. Внесення змін до планів контрольно-ревізійної роботи
Держфінінспекції та її територіальних органів проводиться у
порядку їх затвердження.вгору