Документ 955-2000-п, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2000

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 червня 2000 р. N 955
Київ
Про організаційні заходи щодо запровадження
загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що у зв'язку з ліквідацією державного фонду
сприяння зайнятості населення з 1 січня 2001 р. кошти
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, а також суми, одержані внаслідок погашення
заборгованості із збору на соціальне страхування на випадок
безробіття та інших боргів до державного фонду сприяння зайнятості
населення, зараховуються на рахунок Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
(далі - Фонд) в уповноваженому банку.
2. Міністерству праці та соціальної політики:
1) подати до 5 червня 2000 р. Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо визначення осіб, уповноважених представляти
інтереси держави у правлінні та наглядовій раді Фонду;
2) забезпечити до 15 липня 2000 р. розроблення за участю
представників профспілок і роботодавців проекту статуту Фонду,
погодження його з Українським координаційним комітетом сприяння
зайнятості населення і подання на розгляд правління Фонду на
першому засіданні, а також затвердити положення про наглядову раду
Фонду за погодженням з Українським координаційним комітетом
сприяння зайнятості населення;
3) подати до 1 вересня 2000 р. Кабінетові Міністрів України
погоджений з правлінням Фонду проект Закону України "Про розмір
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття на 2001 рік";
4) подати до 1 грудня 2000 р. проект постанови Кабінету
Міністрів України про порядок обчислення середньої заробітної
плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням і за погодженням з правлінням
Фонду прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття";
5) до 1 січня 2001 року:
забезпечити державну реєстрацію статуту Фонду;
укласти договір з уповноваженим банком, визначеним на
конкурсній основі, про умови, порядок обслуговування та гарантії
збереження коштів Фонду;
вжити заходів до підготовки працівників державної служби
зайнятості для виконання функцій, пов'язаних з державним
соціальним страхуванням на випадок безробіття;
разом з Державною податковою адміністрацією та Пенсійним
фондом забезпечити складення місцевими органами державної служби
зайнятості реєстру платників страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття;
вжити заходів до впровадження єдиної технології
обслуговування незайнятого населення та єдиної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи ринку праці;
забезпечити роботу правління Фонду, використовуючи для цього
кошти державного фонду сприяння зайнятості населення.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
забезпечити подання до 1 липня 2000 р. органами, що
здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності, місцевим органам державної служби зайнятості
інформацію про зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності;
сприяти у забезпеченні місцевих органів державної служби
зайнятості приміщеннями, що необхідні для виконання функцій,
пов'язаних з впровадженням єдиної технології обслуговування
незайнятого населення та єдиної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи ринку праці.
4. Державному казначейству перерахувати до 1 лютого 2001 р.
залишок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення
станом на 1 січня 2001 р. на рахунок Фонду в уповноваженому банку
та закрити рахунок державного фонду сприяння зайнятості населення.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
підготувати до 1 жовтня 2000 р. пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" та привести власні нормативно-правові акти у
відповідність з цим Законом.
6. Установити, що проекти нормативно-правових актів з питань
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття, які подаються на розгляд Кабінетові Міністрів
України, підлягають обов'язковому погодженню з Міністерством праці
та соціальної політики, Конфедерацією роботодавців і
профспілковими об'єднаннями.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26вгору