Документ 954-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2018 р. № 954
Київ

Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 118 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 623), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 27
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2018 р. № 954

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

1. Підпункт 6 пункту 20 виключити.

2. У пункті 21 слово і цифри “підпунктами 1-6” замінити словом і цифрами “підпунктами 1-5”.

3. У пункті 33:

1) цифри і слова “65 доларів США” замінити цифрами і словами “85 доларів США”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Вимоги, закріплені у пунктах 24 і 27 цих Правил, при цьому не застосовуються.”.

4. Пункт 34 викласти у такій редакції:

“34. Віза в електронному вигляді оформляється як разова на строк до 30 днів для в’їзду в Україну з діловою, приватною, туристичною метою, а також з метою лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації.”.

5. Додаток до Правил виключити.вгору