Документ 951-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.11.2018, підстава - 867-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2017 р. № 951
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 867 від 19.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 951

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2006 р., № 22, ст. 1613; 2007 р., № 41, ст. 1619; 2010 р., № 101, ст. 3636; 2015 р., № 20, ст. 553; 2017 р., № 53, ст. 1608, № 80, ст. 2450):

1) пункт 1 після слів “природного газу” доповнити словами “(в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання)”;

2) у пункті 5:

абзац четвертий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів щомісяця до 14 числа місяця, що настає за звітним періодом, готують інформацію про суми нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії та надсилають фінансовим органам райдержадміністрацій, виконавчим органам міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Підприємства - надавачі послуг з постачання електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх протягом місяця, але не пізніше 14 числа місяця, що настає за звітним періодом, фінансовим органам райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів. Форма та порядок заповнення реєстру встановлюються Мінфіном.”;

3) у пункті 6:

в абзаці першому слова і цифру “на підставі актів звіряння, зазначених у пункті 5 цього Порядку, щомісяця готують реєстри нарахованих сум” замінити словами і цифрою “на підставі інформації, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, щомісяця готують реєстри сум, що підлягають перерахуванню,”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“протягом місяця, але не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним періодом, - щодо пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки громадянам повідомлень про призначення субсидії.”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у дводенний строк узагальнюють реєстри, зазначені в абзаці четвертому пункту 6 цього Порядку, та надають їх управлінням Казначейства.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Форма узагальненого реєстру та порядок його заповнення встановлюються Мінфіном за поданням Казначейства.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 24 числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію для виплати пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот за видами послуг згідно із зведеними реєстрами.”;

4) в абзаці другому пункту 8 слова “у п’ятиденний строк” замінити словами “протягом двох операційних днів”, після слів “природного газу” доповнити словами “(в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання),”;

5) доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Кошти, отримані як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, отримані постачальниками від головних розпорядників місцевих бюджетів згідно з пунктом 8 цього Порядку за електричну енергію, природний газ, послуги з транспортування, розподілу та постачання природного газу, тепло-, водопостачання і водовідведення, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот та іншими суб’єктами господарювання, розрахунки з якими здійснюються за рахунок таких коштів, використовуються протягом бюджетного року за цільовим призначенням.

Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на постачання природного газу, отримані кошти спрямовуються на оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”), на оплату послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи.

Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на розподіл природного газу, кошти, отримані згідно з абзацами другим та сьомим цього пункту, спрямовуються на оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”), на оплату послуг з транспортування природного газу оператору газотранспортної системи та (або) сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету, в тому числі податку на додану вартість в межах нарахувань на обсяг планової тарифної виручки, встановленої НКРЕКП на плановий період.

Суб’єктом господарювання, який має ліцензію на транспортування природного газу, кошти, отримані згідно з абзацами другим, третім та сьомим цього пункту, спрямовуються на оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”) та (або) сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Оптовими продавцями природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”) кошти, отримані згідно з абзацами другим - четвертим та сьомим цього пункту, спрямовуються виключно на закупівлю природного газу у вітчизняних виробників та (або) сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Вітчизняними виробниками природного газу отримані кошти спрямовуються на сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на виробництво теплової енергії, отримані кошти спрямовуються на оплату природного газу оптовим продавцям та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”) та інших енергоносіїв, спожитих для виробництва теплової енергії, оплату послуг з розподілу та транспортування природного газу операторам газорозподільної системи та оператору газотранспортної системи, спожиту електричну енергію, сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

Суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на постачання теплової енергії, виробленої іншими суб’єктами господарювання, отримані кошти спрямовуються на оплату теплової енергії, інших енергоносіїв, використаних у процесі транспортування та постачання теплової енергії, сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

Підприємствами - постачальниками (виробниками) інших енергоносіїв (крім природного газу та електричної енергії), які постачають їх для виробництва теплової енергії, отримані кошти спрямовуються на оплату послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення, послуг з транспортування, розподілу та постачання природного газу, електричної енергії, виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Підприємствами водопостачання і водовідведення отримані кошти спрямовуються на оплату електричної енергії, в тому числі заборгованості за минулі періоди та сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету (крім податку на додану вартість).

Підприємствами, що надають послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, вивезення побутового сміття і рідких нечистот, отримані кошти спрямовуються на оплату послуг з тепло-, водопостачання та водовідведення, послуг з транспортування, розподілу та постачання природного газу, електричної енергії, сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету та виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї за умови відсутності зобов’язань із сплати енергоносіїв і податкових зобов’язань.

У разі проведення розрахунків за спожиту електричну енергію кошти перераховуються на поточні рахунки енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку, для їх подальшого спрямування через поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптовим постачальником електричної енергії - державним підприємством “Енергоринок” на сплату до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії, а залишок - на рахунки виробників електричної енергії.

Порядок розподілу коштів за спожиту електричну енергію, які надходять під час проведення розрахунків відповідно до цього Порядку, встановлюється НКРЕКП.

Перерахування субвенції на оплату електричної енергії та послуг з водопостачання і водовідведення здійснюється в межах надходжень до загального фонду державного бюджету акцизного податку з виробленої на митній території України електричної енергії за попередній місяць, а у разі, коли обсяг таких надходжень є недостатнім, - за рахунок загального фонду державного бюджету згідно з рішенням Мінфіну відповідно до поданого зведеного реєстру.

Виробниками електричної енергії отримані кошти спрямовуються на оплату природного газу, послуг з транспортування природного газу, поставленого вугледобувними (вуглепостачальними) підприємствами вугілля та (або) сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Вугледобувними підприємствами кошти, отримані від виробників електричної енергії та (або) вуглепостачальних підприємств, спрямовуються виключно на сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Вуглепостачальними підприємствами кошти, отримані від виробників електричної енергії, спрямовуються на оплату поставленого вугледобувними підприємствами вугілля та (або) сплату грошових зобов’язань з податків, зборів і платежів до державного бюджету.

Порядок проведення розрахунків органами Казначейства встановлюється Мінфіном.

Для сплати зазначеними суб’єктами господарювання податкових зобов’язань з податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) кошти перераховуються на рахунки платників податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України для сплати до бюджету податкових зобов’язань з податку на додану вартість. При цьому кошти, перераховані на зазначені рахунки, можуть повертатися виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в органах Казначейства.

Для сплати оптовими продавцями та власникам ресурсу природного газу (в тому числі ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”) податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів під час ввезення природного газу на митну територію України кошти перераховуються на рахунки органів доходів і зборів (за балансовими рахунками 3734 “Депозитні рахунки органів стягнення”) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість під час ввезення природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом національної валюти, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України на день подання додаткової митної декларації. При цьому кошти, перераховані на зазначені рахунки, не підлягають поверненню як кошти авансових платежів.

Для проведення розрахунків відповідно до цього пункту всі учасники відкривають поточні рахунки із спеціальним режимом використання в органах Казначейства, крім енергопостачальників, оптового постачальника електричної енергії, які проводять розрахунки за спожиту електричну енергію через поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку. Енергопостачальники та державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за спожиту електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України “Про електроенергетику”. Уповноважений банк перераховує кошти в обсягах, що повинні бути перераховані енергопостачальником до державного бюджету, із зазначеного рахунка на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника, відкритий в органі Казначейства.

Розрахункове обслуговування таких рахунків здійснюється на умовах, визначених договором, що укладається між органами Казначейства та учасниками розрахунків.

Розрахунки, передбачені цим пунктом, проводяться протягом п’яти банківських днів.

Учасники розрахунків щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають інформацію про проведені розрахунки органам Казначейства за формою, встановленою Мінфіном, для її узагальнення та надання до 20 числа Казначейству.

Усі учасники розрахунків, що проводяться згідно із цим пунктом, у графі “Призначення платежу” платіжних доручень додатково зазначають “постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256” та вказують вид послуги (енергоносія), за який проводиться розрахунок.

Порядок відкриття (закриття) рахунків в органах Казначейства учасникам розрахунків, які проводяться згідно із цим пунктом, а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів установлюється Казначейством.

Казначейство:

протягом одного операційного дня здійснює виконання платіжних доручень учасників розрахунків, передбачених цим пунктом;

забезпечує ведення реєстру учасників розрахунків;

проводить моніторинг стану здійснення розрахунків;

повідомляє щодня Мінфіну про стан здійснення розрахунків;

інформує щомісяця до 25 числа Мінфін про проведені згідно із цим пунктом розрахунки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та видів послуг.”;

6) пункт 9 після слів “природного газу” доповнити словами “(в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання)”;

7) доповнити Порядок пунктом 13 такого змісту:

“13. Звіряння, розрахунок та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178) і від 23 серпня 2016 р. № 534 “Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату послуг з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення та послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2286; 2017 р., № 40, ст. 1256).”.

2. У Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов’язки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 217 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 53, ст. 1417; 2016 р., № 2, ст. 84):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“Дія цього Порядку не поширюється на розрахунки, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309) та інших нормативно-правових актів щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію.”;

2) у пункті 24:

в абзаці першому слова і цифри “Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20” замінити словами і цифрами “Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309)”;

в абзаці другому слова “, копії спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання” виключити;

в абзаці п’ятому після слів “відповідно до” доповнити словами “платіжних доручень”, а слова “спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання” виключити.

3. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 792 “Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2696) викласти в такій редакції:

“4. Установити, що норми цієї постанови не застосовуються до правовідносин, врегульованих постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309).”.

4. У Примірному договорі про постачання природного газу виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 46, ст. 1666, № 98, ст. 3186):

1) у пункті 29:

в абзаці четвертому слова і цифри “, а також підписання сторонами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88) спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання,” виключити;

в абзаці п’ятому слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88)” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482)”;

2) у пункті 39 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88)” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482)”;

3) у пункті 43:

абзац перший викласти в такій редакції:

“43. Сторони погодили, що з урахуванням пункту 54 цього договору укладення договорів про організацію взаєморозрахунків не звільняє споживача від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, включаючи обов’язок споживача сплатити на користь постачальника неустойку (штраф, пеню), платежі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, нараховані на всю суму заборгованості, крім сум, сплачених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482), але не обмежуючися таким обов’язком.”;

в абзаці другому слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88)” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482)”;

4) в абзаці першому підпункту 4 пункту 54 слова і цифри “в тому числі про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання, підписані сторонами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88),” виключити.

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 867 від 19.10.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 951

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 “Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1236 “Про внесення змін до Порядку перерахування в 2005 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52, ст. 3279).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2006 р. № 21 “Про порядок перерахування у 2006 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання населенню пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 90).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 306 “Про внесення зміни до Порядку перерахування в 2006 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 733).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 р. № 1 “Про порядок перерахування у 2007 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання населенню пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 68).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 176 “Про внесення змін до Порядку перерахування в 2007 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування природного газу і за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 373).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. № 264 “Про внесення змін до Порядку перерахування в 2007 році деяких субвенцій на надання пільг, субсидій та компенсацій за рахунок надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування  природного  газу і за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 14, ст. 523).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. № 11 “Про порядок перерахування у 2008 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання населенню пільг, субсидій та компенсації” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 4, ст. 107).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 19 “Про порядок перерахування у 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання населенню пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 5, ст. 123).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. № 348 “Про порядок перерахування у 2010 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій населенню” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 37, ст. 1257).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2011 р. № 38 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 5, ст. 249).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2013 р. № 34 “Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 8, ст. 272).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 64 “Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 17, ст. 448).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 р. № 165 “Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 22, ст. 856).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 705 “Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2736).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 128 “Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 673).вгору