Документ 950_034, чинний, поточна редакція — Затвердження від 16.02.2016, підстава - 49-2016-п

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання про реалізацію співпраці у сфері медичної реабілітації

{Імплементаційну угоду затверджено Постановою КМ № 49 від 03.02.2016}


Дата підписання:

17.09.2015

21.09.2015


Дата затвердження Україною:

03.02.2016


Дата набрання чинності для України:

16.02.2016

Кабінет Міністрів України та Організація НАТО з підтримки та постачання (ОНПП) (далі - Сторони),

беручи до уваги положення пункту 3.1. статті 3 Угоди про співробітництво у сфері підтримки між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки та постачання, підписаної у м. Брюссель 27 квітня 2015 року (далі - Угода про співробітництво),

з метою реалізації співпраці щодо проектів у сфері медичної реабілітації,

бажаючи встановити права та обов'язки Сторін протягом періоду коли Агенцій НАТО з підтримки та постачання (АНПП) реалізуватиме проекти в Україні,

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення

1.1. Для цілей цієї Імплементаційної угоди застосовуються такі визначення;

"медична реабілітація" означає процес, спрямований на відновлення або якомога можливе зниження обмежень щодо здійснення активної діяльності особами, що постраждали внаслідок травм, а також отримання такими особами більшої незалежності та максимально можливої якості життя у фізичному, психологічному, соціальному та професійному вимірах. З цією метою, залежно від типу вади, можливо буде необхідна реалізація відповідних заходів, таких як медичне лікування, фізична реабілітація, професійна підготовка, підтримка соціального та психологічного стану або допомога у набутті економічної самодостатності;

"проект" означає проект, що фінансується з цивільного бюджету НАТО або Трастового фонду НАТО і реалізується в рамках цієї Імплементаційної угоди;

"виконавчий орган" (ВО) означає провідну державу для проектів, які фінансуються з Трастового фонду НАТО або відповідну провідну структуру Міжнародного секретаріату НАТО (МС НАТО) для проектів, які фінансуються з цивільного бюджету НАТО. ВО має виконавчу відповідальність за управління проектом, у тому числі, визначення напрямів реалізації проекту, його виконання, внесення змін, організації роботи з менеджментом проекту та заінтересованими сторонами, які не є його менеджментом, і забезпечення гарантій;

"Українська Сторона" означає Міністерство соціальної політики України, інші центральні органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації України, залучені до участі у проектах та їх реалізації.

1.2. Відповідні терміни та визначення, які використовуються в Угоді про співробітництво, використовуються в цій Імплементаційній угоді.

Стаття 2
Мета

2.1. Ця Імплементаційна угода встановлює правові рамки і основні принципи забезпечення співробітництва між Кабінетом Міністрів України та ОНПП стосовно виконання проектів НАТО з медичної реабілітації.

2.2. Мета проектів полягає в наданні допомоги діючим та звільненим українським військовослужбовцям та цивільному персоналу сектора безпеки і оборони, травмованих під час участі у військовій операції на території України, а також наданні допомоги системі медичної реабілітації в Україні.

2.3. Проектами започатковуються 6 ініціатив, які складатимуться з двох Робочих напрямів (РН):

- РН А: допомога пацієнтам, тобто діючим та звільненим українським військовослужбовцям та цивільному персоналу сектора безпеки і оборони, щоб переконатись, що вони мають швидкий доступ до послуг з медичної реабілітації і до довгострокових медичних послуг.

о Ініціатива А.1: надання послуг з медичної реабілітації та допоміжних пристроїв за межами України.

о Ініціатива А.2: надання послуг з професійної реабілітації.

о Ініціатива А.3: надання послуг з реабілітації, включаючи засоби фізичної культури та спорту, реабілітаційні заходи і змагання.

- РН В: сприяння системі медичної реабілітації в Україні, щоб гарантувати, що система має засоби для надання довгострокових послуг військовослужбовцям та цивільному персоналу сектора безпеки і оборони.

о Ініціатива В.1: постачання обладнання до відповідних реабілітаційних відділень медичних закладів охорони здоров'я.

о Ініціатива В.2: постачання обладнання та сприяння у передачі технологій та передового досвіду до відповідних державних та казенних протезних підприємств і науково-дослідних інститутів.

о Ініціатива В.3: розвиток професійних навичок фахівців, що залучаються до фізичної та психологічної реабілітації, а також забезпечення протезно-ортопедичними виробами.

Стаття 3
Сторони та зацікавлені партнери

3.1. Для цілей цієї Імплементаційної угоди, Сторони представлені такими органами, які відповідатимуть за виконання її положень:

- Міністерство соціальної політики України за Кабінет Міністрів України;

- Агенція НАТО з підтримки та постачання (АНПП) за ОНПП.

3.2. Міністерство соціальної політики України може залучати інші зацікавлені центральні органи виконавчої влади, державні підприємства, установи та організації України, зокрема визначені у пункті 4.2. цієї Імплементаційної угоди, до участі у проектах та їх реалізації і ці органи будуть нести фінансові витрати Української Сторони за цією Імплементаційною угодою.

3.3. АНПП діятиме в якості виконавчого агента проектів, і в цій якості нестиме відповідальність за управління проектами від імені ВО та у співпраці з приймаючою країною.

3.4. Департамент політичних питань та політики безпеки МС НАТО (ДПСПБ) виступає в якості ВО / провідної структури МС НАТО для проектів, що фінансуються з цивільного бюджету НАТО.

3.5. Республіка Болгарія виступає в якості ВО / провідної структури проекту Трастового фонду НАТО.

Стаття 4
Імплементація

4.1. Україна виступатиме у якості приймаючої країни проектів.

4.2. У цій якості, а також відповідно до положень Керівних принципів НАТО/ ПЗМ стосовно організації трастових фондів, Українська Сторона забезпечуватиме відповідний рівень своєї участі та надаватиме підтримку проектам. Внесок Української Сторони включатиме, проте не обмежуватиметься цими фінансовими та практичними внесками, як зазначено в таблиці:

Ініціатива

Українська Сторона

Внески

А.1

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції,
Міністерство охорони здоров'я України

- Головування у комісії, що відповідає за відбір та затвердження бенефіціарів;
- Відбір пацієнтів;
- Визначення відповідної закордонної медичної установи, яка забезпечуватиме протезування та належну медичну допомогу відібраним пацієнтам (відповідно до потреб та послуг);
- Забезпечення спільного фінансування Українською Стороною та Трастовим фондом / цивільним бюджетом НАТО на протезування за межами України відібраних пацієнтів. Це включатиме допоміжні пристрої, а також витрати на лікування, післягарантійне обслуговування, перевезення, розміщення та харчування.
Спільне фінансування за проектом є різницею між необхідними послугами та наявним державним фінансуванням відповідно до національного законодавства. Частка спільного фінансування не перевищуватиме 450 000 євро;
- Допомога у координації та організації виконання місцевих процедур, формальностей при імпорті, заходів з безпеки, та інших питань логістичної підтримки імпортування обладнання та/або транспортування пацієнтів за кордон;
- Моніторинг реабілітаційних послуг, що надаються медичними реабілітаційними закладами в Україні з метою досягнення ефективності.

А.2

Міністерство соціальної політики України,
центральні органи виконавчої влади України спільно з проектом цивільного бюджету НАТО з перепідготовки колишніх військовослужбовців

- Головування у комісії, що відповідає за відбір та затвердження бенефіціарів;
- За рахунок проекту в обсязі до 50 000 євро та під моніторингом АНПП:
> Проведення всеохоплюючої оцінки щодо потреб в реабілітації для визначення спроможностей, навичок та зацікавленості у працевлаштуванні;
> Надання послуг з професійного орієнтування та планування реабілітації з метою організації професійного навчання та подальшого працевлаштування;
> Надання послуг з працевлаштування, таких як професійне навчання, навички з пошуку роботи, та інша допомога, пов'язана з готовністю до працевлаштування;
> Надання допомоги у пошуку та утриманні на роботі, у тому числі, стимулюванні роботодавця;
> Проведення підготовки на робочому місці, навчання та отримання професійного досвіду, який не підлягає оплаті;
> Звітування АНПП щодо діяльності.

А.3

Міністерство молоді та спорту України,
Національна Асамблея інвалідів України (за згодою),
Національний комітет спорту інвалідів України за згодою)

- За рахунок проекту в обсязі до 385 000 євро та під моніторингом АНПП:
> Реалізація програми "Повернення до життя", що складатиметься з психологічної допомоги, заходів фізичної культури та спорту, використовуючи систему підготовки паралімпійців, соціальні, трудові/домашні, рекреаційні та дозвільно-креативні модулі шляхом використання інфраструктури Західного реабілітаційно-спортивного центру (за згодою), Українського центру "Інваспорт" та регіональних центрів "Інваспорт";
> Проведення інформаційної кампанії для залучення та відбору учасників, реалізації програми, здійснення оцінки ефективності програми та звітування АНПП;
> Придбання відповідного спортивного інвентарю для спроможностей Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України (за згодою);
> Визначення, надання пропозицій щодо затвердження та надання допомоги в підготовці 2 найкращих осіб, колишніх військовослужбовців, поранених під час проведення військової операції на території України, які мають фізичні вади, кандидатами для участі у Літніх параолімпійських іграх, що відбудуться у Ріо-де-Жанейро у 2016 році та для участі в інших змаганнях;
> Забезпечення необхідним обладнанням, інвентарем, логістичними послугами та проведення підготовки під час тренувань та змагань, а також їх супроводження до кінця дії терміну Імплементаційної угоди;
> Підтримка участі 170 травмованих діючих та звільнених військовослужбовців, як чоловіків, так і жінок, та цивільного персоналу сектора безпеки і оборони у програмі "Повернення до життя;
> Українська Сторона фінансуватиме участь 170 цивільних осіб у програмі "Повернення до життя".

В.1

Міністерство соціальної політики України,
Міністерство оборони України,
Міністерство охорони здоров'я України,
Міністерство внутрішніх справ України,
Національна гвардія України

- Витрати пов'язані з ремонтом закладів охорони здоров'я з медичної реабілітації за належністю;
- Допомога у координації та організації виконання місцевих процедур, формальностей при імпорті, заходів з безпеки, та інших питань логістичної підтримки імпортування обладнання або послуг.

В.2

Державні та казенні протезно-ортопедичні підприємства України,
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності

- Створення центру протезування та реабілітації шляхом проведення ремонту та реконструкції існуючого приміщення;
- Створення постійно діючого учбового центру для підготовки фахівців з протезування та біоінженерії;
- Створення спеціалізованої лабораторії з широкими функціональними можливостями для протезування верхніх і нижніх кінцівок використовуючи сучасні закордонні технології.

В.3

Міністерство соціальної політики України,
Міністерство освіти і науки України,
Міністерство оборони України,
Міністерство охорони здоров'я України,
Міністерство внутрішніх справ України,
Національна гвардія України

- Надання допомоги у розробці та запровадженні міжнародно-визнаної навчальної програми, яку створено Міжнародною організацією з протезування та протезування (ISPO) для різноманітних категорій персоналу, безпосередньо залученого до надання послуг з протезування та ортезування;
- Надання допомоги з розробки програми щодо підготовки фахівців-тренерів у сфері психології психічного (ментального) здоров'я;
- Надання допомоги в удосконаленні освітніх програм для спеціалістів, залучених до надання реабілітаційних послуг, включаючи надання ортопедичних засобів, таких як протези, ортези і засоби пересування.

4.3. АНПП укладає контракти відповідно до Правил ОНПП на постачання матеріальних ресурсів / обладнання, логістичної підтримки, здійснення підготовки. Після консультацій з Міністерством соціальної політики України та центральними органами виконавчої влади України, на основі вимог, АНПП обере необхідних підрядників, обговорить та укладе договори з цими підрядниками з метою надання послуг пораненим діючим та звільненим українським військовослужбовцям та цивільним співробітникам сектора безпеки і оборони.

4.4. АНПП може наймати на роботу технічних експертів та функціональних спеціалістів з-за меж України, чиї послуги необхідні для реалізації проекту, і які будуть перебувати на території України виключно для роботи у якості технічних консультантів АНПП або для налагодження, експлуатації чи обслуговування обладнання, або надання послуг. Ці співробітники будуть вважатися персоналом АНПП тільки на час їх індивідуальних контрактів, укладених з АНПП.

Стаття 5
Фінансові механізми

5.1. Стаття 4 Угоди про співробітництво застосовується до цієї Імплементаційної угоди, однак витрати, зазначені у підпункті 4.1 Угоди про співробітництво, які стосуються реалізації проектів АНПП, у відповідності до вказівок ВО / провідної структури, покриватимуться за рахунок Трастового фонду НАТО або цивільного бюджету НАТО, за виключенням витрат, понесених у випадку припинення або виходу України з Угоди про співробітництво. Зокрема, цивільний бюджет НАТО або фінансові ресурси Трастового фонду НАТО будуть використовуватись для реалізації ініціатив зазначених у пункті 2.3, а саме:

- А.1: забезпечення допоміжними пристроями та/або послугами з медичної реабілітації травмованих діючих та звільнених військовослужбовців та цивільного персоналу сектора безпеки і оборони за межами країни;

- А.2: забезпечення реінтеграції травмованих діючих та звільнених військовослужбовців та цивільного персоналу сектора безпеки і оборони шляхом професійного навчання;

- А.3: забезпечення реінтеграції травмованих діючих та звільнених військовослужбовців та цивільного персоналу сектора безпеки і оборони шляхом участі у спортивних заходах;

- В.1: закупівля обладнання і необхідного навчання персоналу щодо використання обладнання у відповідних медичних реабілітаційних закладах охорони здоров'я;

- В.2: закупівля обладнання і навчання персоналу щодо використання обладнання, а також сприяння у передачі технологій і передового досвіду до державних та казенних протезних підприємств та науково-дослідного інституту;

- В.3: забезпечення короткострокових та довгострокових можливостей професійного розвитку відповідних медичних співробітників, залучених до фізичної і психологічної реабілітації та протезування.

5.2. Рахунки на послуги, наданні Українською Стороною у відповідності до статті 4.2. цієї Імплементаційної угоди, будуть супроводжуватись підтвердженням надання послуг.

Стаття 6
Прикінцеві положення

6.1. Ця Імплементаційна угода набирає чинності з дати отримання від Уряду України повідомлення, що всі внутрішні процедури, необхідні для набрання чинності цієї Угоди, завершені.

6.2. Ця Імплементаційна угода укладається терміном на 2 роки з автоматичною пролонгацією на наступні однорічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду про свій намір припинити її дію.

6.3. До цієї Імплементаційної угоди можуть вноситись зміни і доповнення відповідно до процедур, визначених у статті 12 Угоди про співробітництво.

6.4. Розбіжності стосовно тлумачення або застосування цієї Імплементаційної угоди вирішуються у відповідності до положень, визначених в статті 14 Угоди про співробітництво.

Учинено у двох примірниках, кожний українською, англійською та французькою мовами. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Імплементаційної угоди, Сторони будуть використовувати текст англійською мовою, який матиме переважну силу.


За Кабінет Міністрів України

За Організацію НАТО
з підтримки та постачання (ОНПП)


(підпис)

(підпис)


Є.В. БОЖОК

М.М. ЛАЙДЕН


Заступник Глави
Місії України при НАТО

Генеральний менеджер


дата 21 вересня 2015
Київ, Україна

дата 17 september 2015
вгору