Документ 950_026, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 28.08.2012. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАТИВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ
між Міністерством оборони України та Штабом Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо участі України в операції міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан

Дата підписання:

07.08.2012


28.08.2012

Дата набрання чинності для України:

28.08.2012

Міністерство оборони України та штаб Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі (далі - штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі) (далі - Сторони),

визнаючи чинність Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил і Додаткового протоколу до неї, укладених 19 червня 1995 року, а також Подальшого додаткового протоколу до цієї Угоди, укладеного 19 грудня 1997 року (далі - УСЗС ПЗМ),

підтверджуючи, що всі положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил, укладеної в м. Лондон 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС), застосовуються на підставі УСЗС ПЗМ,

беручи до уваги положення Фінансової угоди (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, підписаної 28 березня 2008 року,

маючи за мету чітко визначити необхідні деталі щодо взаємних фінансових зобов'язань та розрахунків для України та НАТО, пов'язані з участю в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан,

домовилися про таке:

РОЗДІЛ I
Відповідальності

Наступні уповноважені органи обох Сторін, реквізити яких визначені у додатку "A" до цих Адміністративних домовленостей (далі - ці Адміністративні домовленості), вестимуть реєстрацію фінансових операцій:

з боку Української Сторони - Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України;

з боку Сторони НАТО - Управління фінансів та закупівель штабу ВГК ОЗС НАТО в Європі.

Відшкодування вартості тилового забезпечення (послуг), наданих українському миротворчому персоналу відповідно до умов, визначених Фінансовою угодою (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, здійснюватиметься уповноваженим органом Української Сторони (з фінансових питань) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок уповноваженого органу Сторони НАТО, якщо немає інших домовленостей, на підставі відповідного рахунка-фактури підтвердження факту, дати і обсягів надання тилового забезпечення (послуг), що засвідчуються підписом старшого національного представника українських сил у зоні проведення операції.

Рахунки-фактури за забезпечення тиловою підтримкою, постачанням та послугами надаватимуться до уповноваженого органу Української Сторони (з загальних питань) за формою стандарту STANAG 2034 (додаток "B" до цих Адміністративних домовленостей).

Сторони погоджуються, що валютою розрахунків між ними будуть долари США або євро.

Розділ II
Прикінцеві положення

Ці Адміністративні домовленості набирають чинності з дати їх підписання і залишатимуться чинними до повного їх виконання, у тому числі до виконання зобов'язань, які виникли до дати припинення дії цих Адміністративних домовленостей.

До цих Адміністративних домовленостей за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситись зміни і доповнення, що оформлюються відповідними протоколами, які набирають чинності з дати їх підписання.

Дія цих Адміністративних домовленостей може бути припинена кожною із Сторін шляхом надсилання письмового повідомлення. Ці Адміністративні домовленості припиняють дію через шість місяців з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити їх дію.

Ці домовленості підписано у двох примірниках, кожний українською, французькою та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цих Адміністративних домовленостей переважну силу матиме текст англійською мовою.

ЗА
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

ЗА
ШТАБ ВЕРХОВНОГО
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА
ОБ'ЄДНАНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ
НАТО В ЄВРОПІ

Прізвище та ініціали

Прізвище та ініціали

Петренко А.Г.

LANGE

Посада/військове звання

Посада/військове звання

Полковник
Військовий представник
Місії України при НАТО

General

Дата

Дата

07.08.2012

28.08.2012Додаток A

ПЕРЕЛІК УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ

З боку України

З боку НАТО

З загальних питань

Головне управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України

Управління фінансів та закупівель Штабу ВГК ОЗС НАТО в Європі

вул. Курська 13З, м. Київ, 03168

SHAPE Finance and Acquisition Directorate

тел.: +3 8 044 242-10-79

B-7010 SHAPE

факс: + 3 8 044 461-94-00

Belgium

З фінансових питань

Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України


Повітрофлотський пр-т., 6, м. Київ, 03168


тел.: +3 8 044 245-43-87; факс: + 3 8 044 234-51-12


Банківські реквізити:

Долари США

Усі валюти

Бенефіціар:
Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України, Київ, Україна

Beneficiary: SHAPE BUDFIN

Рахунок:
№ 2600801284793
№ 2520901004793

Acc № 210-0001000-82

Банк бенефіціара:
УКРЕКСІМБАНК,
вул. Горького, 127, Київ, 03150
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX

Банк кореспондент:
Corr.acc. # 04-094-227
Bankers Trust Company, New York, U.S.A.
S.W.I.F.T.:BKTR US 33

Bank of Beneficiary: BNP Paribas Fortis
Address: Fortis Bank SA
Montagne du Parc, 3
B-1000 Brussels, Belgium

IBAN: BE25 2100 0010 0082
SWIFT/BIC:GEBABEBB

Євро


Бенефіціар:
Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України, Київ, Україна
Рахунок: № 2600801284793


Банк бенефіціара:
УКРЕКСІМБАНК,
вул. Горького, 127, Київ, 03150
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX


Банк кореспондент: Corr.acc. # 949-87-67-10
EURO Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main,
Germany
S.W.I.F.T.: DEUTDEFF
Додаток B

NATO STANDARD FORM
FOR REQUEST, RECEIPT AND RETURN OR INVOICE
FORMULAIRE STANDARD OTAN DE DEMANDE, DE RECEPTION, DE RESTITUTION OU DE FACTURATIONвгору