Документ 950_007, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.10.2006, підстава - 228-V

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України
і Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних
Сил НАТО з питань трансформації та Верховним
головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил
НАТО в Європі щодо використання стратегічної
транспортної авіації України в операціях та
навчаннях НАТО
{ Меморандум ратифіковано Законом
N 228-V ( 228-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 48, ст.477 }

Вступна частина
Кабінет Міністрів України і Верховне головнокомандування
Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ВГК ОЗС НАТО
з питань трансформації) та Верховне головнокомандування Об'єднаних
Збройних Сил НАТО в Європі (ВГК ОЗС НАТО в Європі), далі -
"Учасники":
ЗВАЖАЮЧИ на положення Північноатлантичного Договору від
4 квітня 1949 року ( 950_008 ) та, зокрема, на статтю
3 зазначеного Договору;
ЗВАЖАЮЧИ на положення Рамкового документа програми
"Партнерство заради миру" ( 950_001 ), затвердженого главами
держав та урядів, які брали участь у засіданні Північноатлантичної
ради (Рамковий документ), від 10 січня 1994 року;
ЗВАЖАЮЧИ на положення Угоди між Державами-учасницями
Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть
участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх
збройних сил (Угода про статус сил ПЗМ) від 19 червня 1995 року
( 994_042 ) та Додаткового протоколу до цієї Угоди від 19 червня
1995 року ( 950_022 );
ЗВАЖАЮЧИ на положення Угоди між Сторонами
Північноатлантичного Договору щодо статусу їхніх збройних сил
( 994_041 ) (Угода про статус сил НАТО) від 19 червня 1951 року;
ЗВАЖАЮЧИ на положення Протоколу про статус Міжнародного
військового штабу, укладеного згідно з Північноатлантичним
Договором (Паризький протокол) від 28 серпня 1952 року;
ЗВАЖАЮЧИ на положення Подальшого додаткового протоколу до
Угоди між Державами-учасницями Північноатлантичного Договору та
іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради
миру", щодо статусу їхніх збройних сил ( 994_043 ) (Подальший
додатковий протокол) від 19 грудня 1997 року;
ЗВАЖАЮЧИ на положення Меморандуму про взаєморозуміння між
Кабінетом Міністрів України і штабом Верховного головнокомандувача
Об'єднаних Збройних Сил НАТО на Атлантиці та штабом Верховного
головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо
забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України, підписаного
9 липня 2002 року та додатків до нього ( 950_005 ), далі -
"Меморандум щодо підтримки операцій НАТО з боку України";
БЕРУЧИ ДО УВАГИ потреби України і потреби Верховного
головнокомандування Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань
трансформації та Верховного головнокомандування Об'єднаних
Збройних Сил НАТО в Європі;
УЧАСНИКИ ДОСЯГЛИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО ТАКОГО:
Розділ перший
Мета
1.1. Метою цього Меморандуму є встановлення політики та
процедур використання підрозділами НАТО стратегічної транспортної
авіації України на підтримку операцій та навчань НАТО відповідно
до взаємних домовленостей Учасників.
1.2. Цей Меморандум укладений з метою визначення умов, за
яких надаватиметься таке використання, а також технічних та
оперативних вимог до літаків, що надаватимуться Україною.
Розділ другий
Сфера застосування
2.1. Цей Меморандум разом з Додатками до нього застосовується
у сфері авіаційних перевезень техніки та особового складу
підрозділів НАТО потенційно до будь-яких точок світу на підтримку
операцій НАТО у мирний період, під час кризових ситуацій і
конфліктів, а також за умов непередбачених та надзвичайних
ситуацій.
2.2. Усі держави-члени НАТО та держави-учасниці програми ПЗМ
запрошуються до використання цього Меморандуму у якості рамкового
документа, за яким Україною надається стратегічна транспортна
авіація, а також до розробки окремих двосторонніх угод з Україною.
2.3. Цей Меморандум не гарантує використання стратегічної
транспортної авіації України у будь-якій операції НАТО; таким
самим чином Україна залишає за собою право відмови на запит НАТО.
2.4. Цей Меморандум не вносить змін до існуючих угод та не
замінює їх і не перешкоджає їх застосуванню. Він не повинен
суперечити чинним міжнародним угодам, прийнятим нормам та політиці
Учасників.
Розділ третій
Визначення
3.1. Якщо інше не визначено нижче, у всьому цьому документі
використовуються визначення, які містяться у Меморандумі щодо
підтримки операцій НАТО з боку України ( 950_005 ). Терміни,
визначень яких немає у жодному з цих двох документів, мають
значення, як це визначено у Конвенції Міжнародної організації
цивільної авіації ( 995_038 ).
3.2. Стратегічна транспортна авіація. Літаки, які можуть
перевозити пасажирів та вантажі між театрами операцій чи навчань
по стратегічній лінії сполучення (СЛС).
3.3. Організація-постачальник. Українська організація,
уповноважена розглядати запити на використання транспортної
авіації, та організовувати надання транспортної авіації.
3.4. Організація-замовник. Основною організацією-замовником
виступає Об'єднаний центр координації перевезень ВГК ОЗС НАТО в
Європі, який замовляє та використовує авіатранспортні можливості,
що їх надає Україна. Іншими організаціями-замовниками можуть
виступати штаб перевезень та транспортування Верховного
головнокомандування ОЗС НАТО з питань трансформації, національний
представник або інші організації, призначені командувачем сил
НАТО - у випадку надання літака для спільного використання.
3.5. Організація-поручитель. Організація, безпосередньо
відповідальна за матеріальну частину/вантаж та/або пасажирів від
НАТО, які перевозяться літаками України.
3.6. IKAO (Конвенція). Міжнародна організація цивільної
авіації, створена Конвенцією про міжнародну авіацію 1944 року
( 995_038 ). Конвенція зі змінами до неї, а також додатки
( 995_655 ) до неї створюють основу, на якій IKAO встановлює
стандарти та практику, що регулюють міжнародну цивільну авіацію.
3.7. Територія. Сухопутний, повітряний простір та прилеглі
морські території, які знаходяться під суверенітетом України.
3.8. Придатність літака для польоту. Параметри повітряного
судна або його компонентів, які втілюються в його конструкції та
технічних характеристиках відповідно до правил щодо придатності
літака для польоту.
3.9. Сертифікат придатності літака для польоту. Документ, що
підтверджує придатність конкретного повітряного судна для польоту
згідно з чинними вимогами щодо справності для польоту та дозволяє
його використання для польоту згідно з визначеними обмеженнями.
3.10. Сертифікат користувачів. Виданий українською стороною
документ, який підтверджує, що літак відповідає національному
законодавству країни, що приймає, та стандартам і вимогам IKAO.
3.11. Член екіпажу. Особа, яка виконує обов'язки у зв'язку з
використанням повітряного судна і внесена до списку українського
екіпажу.
3.12. Стратегічна лінія сполучення. Протяжний маршрут, який
з'єднує діючі військові сили з однією або більше базами операцій,
і по якому здійснюються поставки та поповнення живої сили, техніки
та боєприпасів. Це можуть бути маршрути між театрами операцій та
навчань, між регіонами або поза зоною відповідальності НАТО.
Розділ четвертий
Сфера дії та загальні умови
4.1. Цей Меморандум укладений згідно з доктриною і політикою
НАТО і забезпечує рамкову угоду і структуру для використання НАТО
під час здійснення запиту на використання стратегічної
транспортної авіації України відповідно до вимог НАТО щодо
авіаційних перевезень. Положення Меморандуму про підтримку
операцій НАТО з боку України ( 950_005 ) застосовуються до
операцій, які проводяться згідно з цим Меморандумом.
4.2. Надання Україною стратегічної транспортної авіації для
потреб НАТО не обмежується лише наданням на платній основі. Така
транспортна авіація може також надаватися командувачу НАТО як
внесок України до операції.
4.3. Цивільні та державні літаки, які надаються Україною для
використання НАТО, будуть експлуатуватися відповідно до
міжнародних стандартів, передбачених Конвенцією про цивільну
авіацію ( 995_038 ) Міжнародної організації цивільної авіації
(IKAO).
4.4. Порядок організації використання стратегічної
транспортної авіації України визначений у Додатку A до цього
Меморандуму.
Розділ п'ятий
Обов'язки Учасників
5.1. НАТО
a. Організація-замовник займається координацією питань,
пов'язаних з використанням транспортної авіації України на
підтримку операцій НАТО; вчасним поданням запитів до української
сторони щодо надання такої транспортної авіації згідно з порядком,
визначеним у Додатку A до цього Меморандуму.
b. Пасажири НАТО, які використовують транспортну авіацію
України, відповідають за отримання необхідних і чинних особистих
документів, у тому числі паспортів, віз, довідок про вакцинації.
Правила та обмеження щодо провозу багажу встановлює
організація-постачальник.
c. Організація-поручитель забезпечує підготовку вантажу, як
мінімум відповідно до правил/вимог, встановлених Міжнародною
асоціацією авіатранспорту (IATA). Якщо національне законодавство
держави, що приймає, не містить суворіших норм і не суперечить
IATA, можуть застосовуватися ці стандарти. Організація-поручитель
відповідає за забезпечення проходження митних, карантинних
процедур, реєстрації вантажу та отримання інших пов'язаних з
вантажем дозволів на пунктах в'їзду/виїзду та пунктах транзиту.
d. НАТО здійснює оплату за надані Україною авіатранспортні
послуги відповідно до узгоджених тарифів та процедур, за винятком
випадків, коли стратегічна транспортна авіація надається Україною
як внесок до операції НАТО.
5.2. Україна
a. Українська сторона несе виключну відповідальність за
безпеку та льотну придатність повітряних суден, а також за їхню
експлуатацію згідно з правилами і стандартами Конвенції IKAO
( 995_038 ) та будь-якими іншими відповідними правилами у галузі
авіації; та засвідчує що:
- літаки будуть належним чином укомплектовані особовим
складом та відповідно обладнані, їхня експлуатація, обстеження,
утримання та технічне обслуговування здійснюються згідно з
правилами та стандартами Конвенції IKAO ( 995_038 ) та іншими
будь-якими відповідними правилами у галузі авіації;
- літаки відповідатимуть своєму призначенню та будуть
безпечними для здійснення пасажирських, вантажних та
вантажно-пасажирських перевезень.
b. Всі вантажі/техніка та боєприпаси, які перевозяться на
будь-якому літаку, запропонованому НАТО Україною,
завантажуватимуться згідно з правилами IATA або національним
законодавством (якщо останнє містить більш суворі норми).
Перевезення небезпечних вантажів здійснюється згідно зі стандартом
НАТО STANAG N 3854 та/або відповідними документами НАТО у галузі
перевезень.
c. Згідно з пунктом 4.3 Україна надасть організації-замовнику
перелік реєстраційних номерів (літер) зареєстрованих і
сертифікованих в Україні літаків, які передбачаються для
використання на підтримку місій НАТО. Цей перелік міститься у
Додатку A до цього Меморандуму, і щороку оновлюватиметься.
d. Організація-постачальник відповідає за отримання всього
необхідного загального та дипломатичного оформлення, отримання
дозволів на проліт над територіями суверенних держав по маршруту
польоту та на посадку літака, як це необхідно для кожної місії
авіаційної підтримки. Коли це можливо і необхідно,
організація-замовник надає допомогу організації-постачальнику у
отриманні дозволів.
e. Щоб кожен, запропонований НАТО літак міг здійснювати
посадку і зліт, організація-постачальник має забезпечити у
аеропортах завантаження та розвантаження, як цього вимагає
організація-замовник.
f. Протягом здійснення стратегічних авіаційних перевезень на
підтримку операцій НАТО Україна відповідає за сплату усіх
необхідних зборів, у тому числі зборів за посадку та
паливно-мастильні матеріали (ПММ).
g. Україна відповідає за оплату всіх послуг, пов'язаних з
наземним обслуговуванням, заправленням і поповненням запасів
літаків, завантаженням-розвантаженням вантажів та
посадкою-висадкою пасажирів.
h. Якщо у аеропортах завантаження-розвантаження, визначених
організацією-замовником, відсутнє обладнання для
завантаження/розвантаження повітряних вантажів, запропонованих
Україною, потрібно повідомити про це організації-замовнику. Там,
де це можливо, НАТО владнає ситуацію, надавши необхідне обладнання
та персонал для обслуговування, завантаження/розвантаження
повітряних вантажів.
Розділ шостий
Фінансові умови
6.1. Щодо послуг, які надаються Україною та пов'язані з
авіаційними перевезеннями та обслуговуванням, і які не надаються
безкоштовно, НАТО може вести переговори щодо оплати готівкою або
натурою або оплатою еквівалентної вартості, які визначатимуться
виключно у грошових одиницях.
6.2. Україна повинна визначити розмір усіх витрат з боку НАТО
прийнамні до використання авіатранспорту. Після того, як всі
витрати були прийняті, жодні додаткові збори з боку України за
використання авіатранспортних можливостей не будуть прийняті.
6.3. Ціна, яку Україна призначає НАТО за всі цивільні послуги
і підтримку, не повинна бути менш сприятливою, ніж ціна, яку
Україна призначає своїм Збройним Силам. Призначена ціна може
включати вартість витрат, пов'язаних з графіком доставки, пунктами
доставки та іншими подібними міркуваннями.
6.4. Україна не отримує жодної вигоди з розрахункових
операцій. Платежі не оподатковуються та можуть здійснюватися у
доларах США та/або євро.
6.5. Остаточні фінансові умови, зокрема ті, що пов'язані з
Спільним фінансуванням НАТО, будуть скоріше за все визначатися
лише незадовго до початку проведення операції НАТО. Однак, всі
фінансові умови, узгодженні заздалегідь, повинні містити
конкретний розмір максимальних фінансових зобов'язань НАТО.
Витрати, щодо яких не було спеціально погоджено, що вони будуть
фінансуватися НАТО, до того, як ці витрати здійснюються, не
отримають Спільного фінансування НАТО.
Розділ сьомий
Правові питання
7.1. До усіх операцій НАТО, які здійснюються згідно з цим
Меморандумом, застосовуються положення Угоди про статус сил ПЗМ
( 994_042 ), Паризького протоколу, Подальшого додаткового
протоколу ( 994_043 ) та інших чинних відповідних угод між
Україною та НАТО.
7.2. Усі претензії, які виникають у зв'язку з виконанням
положень цього Меморандуму, будуть розглядатися відповідно до
статті VIII Угоди про статус сил НАТО ( 994_041 ).
7.3. Претензії третьої сторони будуть розглядатися за участю
причетних сторін та вирішуватися згідно з відповідними нормами
міжнародного права у кожному окремому випадку. У випадках, коли не
вдається встановити ступінь відповідальності сторін, усі сторони
несуть відповідальність у рівних або відповідних частках.
7.4. Україна бере на себе ризики, пов'язані з експлуатацією
транспортної авіації на своїй території та поза її межами.
7.5. Учасники не несуть відповідальності за скасування чи
перенесення авіарейсів, що безпосередньо пов'язані з наслідком дій
стихії чи іншими непередбаченими причинами, які є поза контролем
Учасників і безпосередньо впливають на здатність Учасників
виконувати визначені та погоджені зобов'язання.
7.6. Україна несе відповідальність за отримання та
обслуговування страхового забезпечення на випадок будь-яких та
всіх збитків, претензій, зобов'язань, пошкоджень та витрат,
пов'язаних з наданням та використанням стратегічної транспортної
авіації. Україна має надати організації-замовнику підтвердження
страхування.
7.7. Україна не буде висувати жодних претензій до НАТО та її
офіцерів, працівників і представників стосовно будь-яких та всіх
претензій, зобов'язань, пошкоджень, збитків і витрат, пов'язаних
з:
(a) будь-якою травмою (або смертю) або завданням шкоди
будь-якій власності, яка випливає або будь-яким чином пов'язана з
діяльністю або бездіяльністю України або її представника при
здійсненні перевезень важкою транспортною авіацією або наданні
пов'язаних з нею послуг;
(b) будь-якими податками, зборами, страховими внесками чи
іншими платежами, які Україна має сплатити будь-яким урядовим чи
комерційним організаціям внаслідок надання послуг відповідно до
цього Меморандуму, та будь-якими компенсаціями будь-якому
працівнику України за послуги, надані відповідно до цього
Меморандуму;
(c) будь-якою претензією третьої сторони, пов'язаною з
роботою або матеріалами, наданими згідно з цим Меморандумом.
7.8. Україна та НАТО дотримуватимуться усіх міжнародних норм
та процедур у галузі охорони здоров'я, безпеки та навколишнього
середовища, у тому числі правил зберігання, переміщення та
утилізації небезпечних матеріалів.
7.9. Ні Україна, ні її представники не уповноважені укладати
контракти або угоди від імені НАТО. Ні НАТО, ні її представники не
уповноважені укладати контракти або угоди від імені України. Цей
Меморандум не створює умови партнерства між Учасниками.
Розділ восьмий
Набуття чинності, термін дії
та припинення дії Меморандуму
8.1. Цей Меморандум набуває чинності після його ратифікації
Верховною Радою України.
8.2. Цей Меморандум залишається чинним, якщо будь-який
Учасник не припинить його дію шляхом попереднього (за 6 місяців)
письмового повідомлення про це іншим Учасникам.
Розділ дев'ятий
Внесення змін та тлумачення
9.1 До цього Меморандуму можуть вноситися зміни або
доповнення у письмовій формі за взаємною згодою Учасників.
9.2 Будь-які розбіжності або спори щодо
тлумачення/застосування або внесення змін до цього Меморандуму
вирішуються шляхом консультацій між Учасниками, і не передаються
для вирішення до міжнародного суду чи третьої сторони. Такі
консультації починатимуться протягом 60 днів після отримання
запиту від будь-якого Учасника.
9.3 Цей Меморандум підписано у трьох примірниках англійською
мовою та у трьох примірниках українською мовою.
9.4 Проблеми у зв'язку з перекладом або тлумаченням цього
Меморандуму вирішуються згідно з англомовним варіантом.
Підписано:
За Кабінет Міністрів України
(підпис)
Є.К.МАРЧУК
Міністр оборони України Дата: 07.06.2004
м. Варшава, Польща
За Верховне головнокомандування
ОЗС НАТО з питань трансформації
та Верховне головнокомандування
ОЗС НАТО в Європі
(підпис)
Мігель А.ФЕРНАНДЕС
Адмірал ВМС Іспанії Дата: 07.06.2004
м. Варшава, Польща
Представник ВГК ОЗС НАТО
з питань трансформації
при ВГК ОЗС в Європі

Додатки :
А. Порядок подання запиту на використання транспортної
авіації України
Додаток A
Порядок подання запиту на використання
стратегічної транспортної авіації України
Мета
Метою цього Додатка є визначення додаткових інструкцій щодо
замовлення та використання стратегічної транспортної авіації
України на виконання Меморандуму. Положення, які вже містяться у
Меморандумі, застосовуються до цього Додатка та будь-яких додатків
до нього. У будь-який час за взаємною згодою можуть бути укладені
інші додатки.
Порядок замовлення
Принципи та порядок подачі запиту на використання
стратегічної транспортної авіації України викладено у Додатку 1 до
цього Додатка. Зразок форми запиту на використання стратегічної
транспортної авіації міститься у Додатку 2. Перелік українських
літаків, що пройшли сертифікацію та реєстрацію і будуть
використовуватися на умовах цього Меморандуму, наводиться у
Додатку 3. Список контактних осіб подано у Додатку 4.
Внесення змін та перегляд
Будь-який Учасник у будь-який час може звернутися із запитом
про перегляд цього Додатка. У випадку надходження такого запиту
усі Учасники повинні негайно розпочати переговори. Повідомлення
про зміни в переліку контактних осіб, що міститься у Додатку 4, не
означає внесення змін до Додатка A; однак про зміни такого
характеру потрібно повідомляти письмово.
Додатки
1. Принципи та порядок здійснення запиту на використання
стратегічної транспортної авіації України. 2. Форма запиту на використання стратегічної транспортної
авіації. 3. Перелік українських літаків, що пройшли сертифікацію та
реєстрацію. 4. Контактні особи.
Додаток 1
Принципи та порядок здійснення запиту
на використання стратегічної транспортної авіації України
Розділ 1. Мета
У цьому Додатку детально викладено принципи, порядок та
обов'язки щодо процесу замовлення та використання стратегічної
транспортної авіації України. Цей Додаток слід читати разом з
Меморандумом.
Розділ 2. Визначення
Терміни, які використовуються у цьому Додатку, співпадають з
термінами, визначеними у Меморандумі, якщо нижче не визначено
інше:
(a) Корисне завантаження. Пасажири та/або вантаж, надані
одним з Учасників.
(b) Організація-постачальник. Українська організація,
уповноважена розглядати запити та організовувати надання
транспортної авіації.
(c) Неповне завантаження. Корисний вантаж, який додається до
основного корисного вантажу за умови наявності вільного місця.
(d) Повне завантаження. Повне завантаження, що потребує
повного використання вантажопідйомності літака.
Розділ 3. Використання транспортної авіації України
Використання транспортної авіації України передбачає таке:
(a) Організація-постачальник отримала, прийняла і схвалила
офіційний запит, що надходить від організації-замовника. Перелік
контактних осіб від України та НАТО наводиться у Додатку 4.
(b) Україна зберігає за собою контроль над своїми активами.
Розділ 4. Положення про авіаційні перевезення
1. До перевезень вантажів та пасажирів, передбачених цим
Додатком, застосовуються, як мінімум, положення IKAO, IATA щодо
авіаційних перевезень та будь-які інші відповідні правила і
положення у галузі авіації.
2. Перевезення небезпечних вантажів може здійснюватися за
умови застосування таких положень:
(a) положення IKAO та IATA;
(b) стандарт НАТО (STANAG) N 3854 "Правила та порядок
здійснення авіаперевезень небезпечних товарів";
(c) особливі норми, визначені законодавством України.
3. Перевезення багажу регулюється законодавством України і
стандартом НАТО (STANAG) N 3770 "Ярлики при провозі багажу на
авіаційному транспорті".
4. На літаках України може здійснюватися перевезення таємного
вантажу за умови, що Україна згодна його транспортувати, а
організація-поручитель надає супроводження, яке відповідає грифу
таємності.
Розділ 5. Обов'язки Учасників
1. Обов'язки України включають в себе, але не обмежуються:
(a) Забезпечення авіаційного перевезення з аеропорту
завантаження (АПЗ) до аеропорту розвантаження (АПР).
(b) Забезпечення обслуговування літака, його завантаження та
розвантаження, з наданням допомоги з боку НАТО, як про це буде
домовлено у кожному окремому випадку.
(c) Доставка вантажу та/або пасажирів до АПР в потрібний день
доставки, визначений організацією-замовником.
(d) Повідомлення організації-замовника про відліт літака з
вантажем з АПЗ та приліт літака з вантажем до АПР. У разі
нещасного або непередбаченого випадку, що стосується літака,
Україна негайно повідомляє про такий випадок організації-замовнику
і співпрацює з нею у процесі розслідування.
2. Організація-поручитель повинна забезпечити:
(a) Готовність вантажу/пасажирів до завантаження/посадки в
аеропорту відльоту в узгоджений час та відповідно до положень,
викладених вище у розділі 4.
(b) Наявність у пасажирів усіх необхідних документів, напр.
паспортів, віз та відміток про проходження вакцинації.
(c) Наявність готової відповідної документації згідно із
правилами, та здійснення необхідного запиту на отримання дозволу
перевезення до аеропортів транзиту та кінцевого пункту
призначення.
(d) Наявність необхідної інформації про вантаж у вантажній
накладній з точним зазначенням пункту призначення, а також чітких
позначок на кожному контейнері про його точні розміри, вагу,
місткість та вміст.
(e) Готовність небезпечного вантажу до транспортування
відповідно до правил, викладених у розділі 4, та його готовність
до огляду в аеропорту відбуття перед завантаженням.
(f) Готовність організації, що має прийняти вантаж у АПР до
отримання вантажу одразу після його прибуття, а також її детальну
поінформованість щодо процедури розвантаження, включаючи вимоги до
митного оформлення.
(g) Належну підтримку пасажирів (тобто харчування на борту).
(h) Отримання дозволів від інших Держав (організацій), у разі
якщо політичні міркування можуть перешкодити перевезенню корисного
завантаження до певних країн або через них. Учасники інформують
один одного про процес у отриманні відповідей на запити подані до
інших Держав.
Розділ 6. Процедура подачі запиту на транспорт
1. Організація-замовник подає запит на перевезення до
організації-постачальника не пізніше ніж за 10 діб до бажаної дати
відльоту. Запити, подані менш ніж за 10 діб, можуть прийматися у
кожному окремому випадку.
2. Форма запиту на перевезення наведена у Додатку 3.
3. Організація-постачальник на основі інформації, поданої у
запиті, та за наявності літаків визначає тип і кількість літаків,
які будуть використані, та узгоджує з організацією-замовником дати
прильоту та відльоту. Таке узгодження здійснюється якомога швидше
після того, як було отримано запит.
4. У випадку надання Україною літака у розпорядження
командувача сил НАТО як внеску до операції, порядок подачі запиту
на використання літака буде визначатися українською організацією,
що займається питаннями надання підтримки операції, та
організацією, уповноваженою командувачем сил НАТО.
Розділ 7. Фінансові питання
1. У цьому пункті в загальних рисах визначені фінансові
принципи щодо надання транспортної авіації в рамках цього
Меморандуму (підлягають спеціальному розгляду з боку Учасників).
Нижче наводиться детальна інформація щодо фінансування та
розрахунків.
2. Угоди про надання Україною транспортної авіації можна
розглядати як фінансові операції, що підлягають відшкодуванню.
Рахунки на оплату за послуги подаються НАТО протягом 30 днів після
виконання місії з авіаційного транспортування. Перед кожною
розрахунковою операцією НАТО та Україна мають узгодити суму
оплати, згідно з такою схемою:
Вантажні перевезення
------------------------------------------------------------------ |Номер| Тип | Використання | Вартість |Примітки| | | | літака | | | |-----+---------+--------------+------------------------+--------| | 1. |Пряме |Повне |узгоджена вартість | | |-----+---------+--------------+------------------------+--------| | 2. |Пряме |Часткове |узгоджена вартість на | | | | | |основі % використання | | | | | |корисної площі літака | | |-----+---------+--------------+------------------------+--------| | 3. |Непряме |Повне/часткове|узгоджена вартість на | | | | | |основі % використання | | | | | |корисної площі літака та| | | | | |додаткових витрат | | ------------------------------------------------------------------
Пасажирські перевезення
------------------------------------------------------------------ |Номер| Тип | Використання | Вартість |Примітки| | | | літака | | | |-----+---------+--------------+------------------------+--------| | 1. |Пряме |Повне |узгоджена вартість | | |-----+---------+--------------+------------------------+--------| | 2. |Пряме |Часткове |узгоджена вартість на | | | | | |основі к-ті зайнятих | | | | | |місць | | |-----+---------+--------------+------------------------+--------| | 3. |Непряме |Повне/часткове|узгоджена вартість на | | | | | |основі к-ті зайнятих | | | | | |місць та додаткових | | | | | |витрат | | ------------------------------------------------------------------
Розділ 8. Відміна
1. Літаки постійно перебувають під виключним контролем
України. Україна може відмінити або відкласти політ, якщо командир
літака обґрунтовано встановить, що виконання польоту за умов, що
склалися, може невиправдано загрожувати безпеці пасажирів, літака
або його екіпажу.
2. У випадку відміни або відкладення польоту, як це
передбачено вище у пункті 1, Україна має право на відшкодування на
пропорційній основі з боку організації-замовника, але виключно у
тих ситуаціях, коли політ вже був здійснений до прийняття рішення
про його відміну або відкладення.
3. Якщо Україна приймає рішення про відміну або відкладення
польоту з будь-яких інших причин, не пов'язаних безпосередньо з
організацією-замовником (у тому числі технічні несправності та
відсутність пального), то Україна (крім випадків, коли було
негайно надано заміну літака і така заміна була погоджена з
організацією-замовником) не має права отримати плату за цей політ.
Якщо ж Україна вже отримала плату, організація-замовник має право
на повне відшкодування будь-яких сплачених сум, а також
обґрунтованих витрат, пов'язаних зі зривом польоту.
4. У випадку відміни або відкладення польоту Україною, вона
негайно повідомляє про це організації-замовнику та вживає усіх
можливих заходів для негайного надання альтернативного
транспортного літака. Будь-які додаткові витрати, пов'язані з цим
альтернативним транспортуванням, несе Україна.
5. НАТО може відмінити будь-який політ, поінформувавши про
відміну Україну, згідно з такими умовами:
(a) при стані "повне завантаження" - повідомлення про відміну
польоту має бути отримане Україною не пізніше ніж за два робочих
дні до польоту (можливі винятки, які потребують погодження);
(b) при стані "часткове завантаження", що потребує відхилення
від курсу - повідомлення про відміну польоту має бути отримане
Україною не пізніше ніж за один робочий день до польоту;
(c) при стані "часткове завантаження", що не потребує
відхилення від курсу - повідомлення про відміну польоту може бути
надіслане у будь-який час перед польотом.
6. НАТО може попросити Україну про зміну у курсі польоту або
про відміну польоту. У таких випадках НАТО може відшкодувати
Україні будь-які обґрунтовані додаткові години польоту та надані
необхідні послуги.
Розділ 9. Координація
Буде здійснюватися постійний контроль за повсякденною
координацією питань щодо надання НАТО стратегічної транспортної
авіації України. Про проведення зустрічі, про місце, час та дату
якої домовляються обидві сторони, повідомлятиметься, як правило,
за 45 днів до її проведення.
Додаток 2
Форма запиту
на використання стратегічної транспортної авіації
Всі запити на використання української транспортної авіації
повинні містити таку інформацію (точний формат запиту підлягає
визначенню):
Від кого: (організація-замовник)
Кому: (український орган влади)
Інформація:
Предмет: Запит на надання транспортної авіації для підтримки
проведення операції/навчання.
1. Дата подачі.
2. Адреса організації-замовника, контактна особа, номер
телефону.
3. Інформація про контактні особи у місці відправки та
призначення (ім'я, звання, установа, номер телефону).
4. Місце завантаження (АПЗ).
5. Місце розвантаження (АПР) та, у разі необхідності,
будь-які альтернативні АПР.
6. Бажана дата вильоту з АПЗ.
7. Бажані дати доставки до АПР (бажаний інтервал).
8. Специфікація вантажу:
а) кількість одиниць;
б) опис;
b) вага (фунти/кг);
c) довжина, ширина, висота (дюйми/см);
d) розміри найбільшої одиниці вантажу.
9. Опис та специфікації небезпечного вантажу.
10. Кількість та перелік імен пасажирів, вимоги до
перевезення пасажирів.
11. Вага багажу.
12. Інформація щодо фінансування, якщо необхідно.
13. Примітки (за необхідністю).
Додаток 3
Список українських літаків,
що пройшли сертифікацію та реєстрацію
Має бути опублікований відповідний список
Перераховані літаки зареєстровані та/або сертифіковані
Україною згідно зі стандартами, визначеними IKAO.
Додаток 4
Контактні особи
1. Україна
"Підлягає опублікуванню"
2. НАТО
a) Верховне головнокомандування ОЗС НАТО з питань
трансформації - Підрозділ перевезень
- Телефон: 001-757-445-3266/3418
- Факс: 001-757-445-3715
- Адреса електронної пошти: jcampbell@act.nato.int
b) ВГК ОЗС НАТО в Європі - Об'єднаний центр координації
перевезень
- Телефон: 0032-65-44-4424/5212
- Факс: 0032-65-44-4370
- Адреса електронної пошти: amcc@shape.nato.intвгору